Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 91
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
91A370 asláturhús á Húsavíkfyrirspurn
91A369 araforkumál Þistilfjarðarbyggðafyrirspurn
91A368 asjóvinnuskólarfyrirspurn
91A367 aflugvellir á Vestfjörðumfyrirspurn
91A366 aVestfjarðaáætlunfyrirspurn
91A365 aframkvæmd vegáætlunar 1970skýrsla
91A364 anáttúrugripasafnfyrirspurn
91A363 aFræðslumyndasafn ríkisinsfyrirspurn
91A362 astörf íslenskra starfsmanna í Kaupmannahöfnfyrirspurn
91A361 alæknadeild háskólansfyrirspurn
91A360 afriðlýsing Eldborgarfyrirspurn
91A359 astarfsmannaráðningar á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
91A358 asamgöngur við Austurlandfyrirspurn
91A357 astofnlán fiskiskipafyrirspurn
91A356 aþungaskatturfyrirspurn
91A355 aþingskjöl og Alþingistíðindifyrirspurn
91A354 ajarðvarmaveitur ríkisinsfyrirspurn
91A353 aflugvallargerð á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
91A352 aeftirlit með skipumfyrirspurn
91A351 araforkumálfyrirspurn
91A350 anáttúruverndfyrirspurn
91A349 asetning reglugerðar um skóla skv. 15.gr. laga um fávitastofnanirfyrirspurn
91A348 agreiðslur af aflaverðmæti til Stofnlánasjóðs fiskiskipafyrirspurn
91A347 astofnlán fiskiskipaflotansfyrirspurn
91A346 adreifing raforkufyrirspurn
91A345 akal í túnumfyrirspurn
91A344 abygging verkamannabústaðafyrirspurn
91A343 aferðamálaráð og Ferðaskrifstofa ríkisinsfyrirspurn
91A342 aendurbætur á flugvöllumfyrirspurn
91A341 aendurvarp sjónvarps frá Reykhólumfyrirspurn
91A340 aKennaraháskóli Íslandsfyrirspurn
91A339 apóstgíróþjónustafyrirspurn
91A338 avaxtakjör Seðlabankansfyrirspurn
91A337 aafurðalán landbúnaðarinsfyrirspurn
91A336 aheimavistarkostnaðurfyrirspurn
91A335 aísingarhættafyrirspurn
91A334 avöruvöndun á sviði fiskveiða og fiskverkunarfyrirspurn
91A333 aFiskiræktarsjóðurfyrirspurn
91A332 afiskiræktarmálfyrirspurn
91A331 aheyverkunaraðferðirfyrirspurn
91A330 atannviðgerðir skólabarnafyrirspurn
91A329 avirkjunarmöguleikar í Skjálfandafljótifyrirspurn
91A328 askýrsla um gjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
91A327 adragnótaveiðar í Faxaflóafyrirspurn
91A326 araforkuframkvæmdir í Norðurlandskjördæmi vestrafyrirspurn
91A325 afjárhagsaðstoð ríkisins við íþróttastarfsemina í landinufyrirspurn
91A324 anámslán og námsstyrkirfyrirspurn
91A323 afasteignamatfyrirspurn
91A322 asímasamband milli Reykjavíkur og Vesturlandsfyrirspurn
91A321 asjónvarpsmóttaka í Ólafsvík, Rifi, Hellisandi og nágrennifyrirspurn
91A320 aVesturlandsáætlunfyrirspurn
91A319 aúthlutun fjárveitingar til jöfnunar námskostnaðar skólafólksfyrirspurn
91A318 abygging fæðingar- og kvensjúkdómadeildar við Landsspítalannfyrirspurn
91A317 astrandferðir norðanlandsfyrirspurn
91A316 araforka til upphitunarfyrirspurn
91A315 aendurskoðun gjaldskrár Landssímansfyrirspurn
91A314 aSíldarniðursuðuverksmiðja ríkisins á Siglufirðifyrirspurn
91A313 aráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólkifyrirspurn
91A312 aendurskoðun fræðslulagannafyrirspurn
91A311 avöruflutningar innanlandsfyrirspurn
91A310 aListasafn Íslandsfyrirspurn
91A309 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
91A308 amannanöfnlagafrumvarp
91A307 aefling landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
91A306 akynning íslenskrar iðnaðarframleiðslu í sjónvarpiþingsályktunartillaga
91A305 aendurskoðun orkulagaþingsályktunartillaga
91A304 aleiðrétting á vaxtabyrði lána úr Byggingasjóði ríkisinsþingsályktunartillaga
91A303 asérfræðileg aðstoð fyrir þingflokkalagafrumvarp
91A302 asáttanefnd í Laxárdeilunniþingsályktunartillaga
91A301 alausn Laxárdeilunnarþingsályktunartillaga
91A300 aniðursuðuverksmiðja á Siglufirðilagafrumvarp
91A299 aendurskoðun á starfsháttum utanríkisþjónustunnarþingsályktunartillaga
91A298 aÞjóðleikhúslagafrumvarp
91A297 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
91A296 avirkjun Svartár í Skagafirðilagafrumvarp
91A295 aréttindi Íslendinga á hafinu umhverfis landiðþingsályktunartillaga
91A294 alandhelgismálþingsályktunartillaga
91A293 akjördagur 1971lagafrumvarp
91A292 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
91A291 aefling kaupskipaflota Íslendingaþingsályktunartillaga
91A290 ahlutafélag til kaupa og reksturs á verksmiðjutogaraþingsályktunartillaga
91A289 arafvæðingaráætlun Vestfjarðafyrirspurn
91A288 anámulöglagafrumvarp
91A287 asamstarfssamningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðarþingsályktunartillaga
91A286 aembætti umboðsmanns Alþingisþingsályktunartillaga
91A285 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
91A284 afiskeldi í Þorskafirði og Hestfirðiþingsályktunartillaga
91A283 aeftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
91A282 afávitastofnanirlagafrumvarp
91A281 aalmannatryggingarlagafrumvarp
91A280 abátaábyrgðarfélöglagafrumvarp
91A279 asala Útskála í Gerðahreppilagafrumvarp
91A278 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
91A277 avirkjun Sandárþingsályktunartillaga
91A276 akauptryggingasjóðurlagafrumvarp
91A275 aDjúpvegur í Ísafjarðardjúpiþingsályktunartillaga
91A274 asjúkraflug á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
91A273 aSementsverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
91A272 aendurskoðun hafnarlagaþingsályktunartillaga
91A271 atekju- og verkefnaskipting ríkis og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
91A270 alækningaferðirlagafrumvarp
91A269 askipting landsins í fylkiþingsályktunartillaga
91A268 aaðstoð vegna endurbóta í hraðfrystiiðnaðinumþingsályktunartillaga
91A267 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
91A266 alán vegna framkvæmdaáætlunarlagafrumvarp
91A265 aÍþróttakennaraskóli Íslandslagafrumvarp
91A264 avísindasjóðurlagafrumvarp
91A263 aMenningarsjóður og menntamálaráðlagafrumvarp
91A262 aListasafn Íslandslagafrumvarp
91A261 alistamannalaunlagafrumvarp
91A260 afiskvinnsluskólilagafrumvarp
91A259 astaðsetning ríkisfyrirtækja og ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
91A258 atæknimenntaðar heilbrigðisstéttirlagafrumvarp
91A257 aflugmálþingsályktunartillaga
91A256 afiskimatfyrirspurn
91A255 askólakostnaðurlagafrumvarp
91A254 aendurskoðun á gjaldskrá Landssímansþingsályktunartillaga
91A253 atalsímagjöldþingsályktunartillaga
91A252 akísilgúrnáma við Vesturáþingsályktunartillaga
91A251 avegáætlun fyrir árin 1971 og 1972þingsályktunartillaga
91A250 astimpilgjaldlagafrumvarp
91A249 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
91A248 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
91A247 ainnflutnings- og gjaldeyrismállagafrumvarp
91A246 abankavaxtabréflagafrumvarp
91A245 aábúðarlögþingsályktunartillaga
91A244 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
91A243 asala hluta úr jörðinni Kollafirðilagafrumvarp
91A242 alögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
91A241 asala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðislagafrumvarp
91A240 asumarvinna unglingaþingsályktunartillaga
91A239 ahreinsitæki í Áburðarverksmiðjunnifyrirspurn
91A238 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
91A237 asiglingalöglagafrumvarp
91A236 afjörutíu stunda vinnuvikalagafrumvarp
91A235 akaup og rekstur á þyrilvængjuþingsályktunartillaga
91A234 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
91A233 agirðingalöglagafrumvarp
91A232 alækkun tolla á heimilsvélumlagafrumvarp
91A231 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
91A230 aIðnþróunarstofnun Íslandslagafrumvarp
91A229 averslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
91A228 aalmannatryggingarlagafrumvarp
91A227 afélagsheimililagafrumvarp
91A226 alæknisþjónusta í héruðumfyrirspurn
91A225 aorlof húsmæðralagafrumvarp
91A224 astuðningur við blaðaútgáfu utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
91A223 aneysluvatnsleitþingsályktunartillaga
91A222 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
91A221 aorlof húsmæðralagafrumvarp
91A220 arannsóknarnefnd til könnunar á högum fangaþingsályktunartillaga
91A219 aættaróðulþingsályktunartillaga
91A218 araforkumál Vestfjarðaþingsályktunartillaga
91A217 autanríkisþjónusta Íslandslagafrumvarp
91A216 aupphitun húsaþingsályktunartillaga
91A215 arannsóknir á hrognkelsastofninum fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
91A214 aUmferðarráðfyrirspurn
91A213 anáttúruverndlagafrumvarp
91A212 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
91A211 ahöfundalöglagafrumvarp
91A210 aöflun skeljasands til áburðarþingsályktunartillaga
91A209 ahefðlagafrumvarp
91A208 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A207 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A206 aendurskoðun laga varðandi úrskurðarvald félagsmálaráðuneytisinsþingsályktunartillaga
91A205 asala Sandfells í Hofshreppilagafrumvarp
91A204 aSementsverksmiðja ríkisinsfyrirspurn
91A203 aHagstofnun launþegasamtakannalagafrumvarp
91A202 abann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpulagafrumvarp
91A201 akjarabætur aldraðralagafrumvarp
91A200 aáætlun til að binda enda á vanþróun Íslands í vegamálumþingsályktunartillaga
91A199 asjúkrahús í sameign ríkis og bæjar á Akureyrilagafrumvarp
91A198 aráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis íslenskrar krónulagafrumvarp
91A197 amóðurmálskennsla í barna- og gagnfræðaskólumþingsályktunartillaga
91A196 aþjóðgarður á Vestfjörðumlagafrumvarp
91A195 askipting tekna af launaskattifyrirspurn
91A194 aráðstafanir vegna skorts á hjúkrunarfólkiþingsályktunartillaga
91A193 abann við að hljóðfráar þotur fljúgi yfir Íslandþingsályktunartillaga
91A192 atollskrálagafrumvarp
91A191 abyggingarsjóður aldraðs fólkslagafrumvarp
91A190 aaðstaða æskufólks til framhaldsnámsþingsályktunartillaga
91A189 alyfsölulöglagafrumvarp
91A188 aloðdýraræktlagafrumvarp
91A187 aHótel- og veitingaskóli Íslandslagafrumvarp
91A186 aKennaraháskóli Íslandslagafrumvarp
91A185 agrunnskólilagafrumvarp
91A184 askólakerfilagafrumvarp
91A183 aVatnsveita Vestmannaeyjalagafrumvarp
91A182 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
91A181 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
91A180 afrestun á fundum Alþingis
91A179 aÁburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
91A178 averðlagsmállagafrumvarp
91A177 alausaskuldir bændalagafrumvarp
91A176 afyrirframinnheimta opinberra gjaldalagafrumvarp
91A175 ahagnýting jarðhitafyrirspurn
91A174 asala Neðri-Brekku í Saurbæjarhreppilagafrumvarp
91A173 alyfsölulöglagafrumvarp
91A172 aalmannatryggingarlagafrumvarp
91A171 averslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
91A170 avegalöglagafrumvarp
91A169 auppeldisstyrkur búfjár vegna kals í túnumlagafrumvarp
91A168 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
91A167 aLandssmiðjanþingsályktunartillaga
91A166 ahraðbraut í gegnum Kópavogfyrirspurn
91A165 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A164 asamgöngur við Færeyjarþingsályktunartillaga
91A163 afóstruskólilagafrumvarp
91A162 aÖryggisráðstefna Evrópuþingsályktunartillaga
91A161 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
91A160 avirkjun fallvatnslagafrumvarp
91A159 afiskimálasjóðurlagafrumvarp
91A158 abreytt stefna í utanríkismálumþingsályktunartillaga
91A157 agengistöp hjá Fiskveiðasjóðifyrirspurn
91A156 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A155 aÚtflutningsmiðstöð iðnaðarinslagafrumvarp
91A154 averkfræðiráðunautar ríkisinslagafrumvarp
91A153 avinnuverndlagafrumvarp
91A152 afiskverð á Íslandi og Noregiþingsályktunartillaga
91A151 aviðgerðaþjónusta sjónvarpsþingsályktunartillaga
91A150 anáttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxárlagafrumvarp
91A149 aáfengisvarnasjóðurlagafrumvarp
91A148 abygging iðnskóla í Keflavíkþingsályktunartillaga
91A147 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
91A146 asala Karlsstaða í Helgustaðahreppilagafrumvarp
91A145 aþurrkví í Reykjavíklagafrumvarp
91A144 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
91A143 aendurskoðun löggjafar um óbyggðirþingsályktunartillaga
91A142 asala Áss í Nesjahreppilagafrumvarp
91A141 aflöskuverksmiðja á Íslandiþingsályktunartillaga
91A140 aRáðstefnustofnun ríkisinslagafrumvarp
91A139 adragnótaveiði í Faxaflóafyrirspurn
91A138 aiðnfræðslalagafrumvarp
91A137 aalmannatryggingarlagafrumvarp
91A136 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
91A135 averknáms- og þjónustuskylda ungmennaþingsályktunartillaga
91A134 arannsókn á verðhækkunumþingsályktunartillaga
91A133 aFiskiðja ríkisinslagafrumvarp
91A132 aorkulöglagafrumvarp
91A131 arekstrarlán iðnfyrirtækjaþingsályktunartillaga
91A130 aflugstöð á Vestmannaeyjaflugvelliþingsályktunartillaga
91A129 aútflutningur á framleiðluvörum gróðurhúsaþingsályktunartillaga
91A128 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
91A127 aleiklistarskóli ríkisinslagafrumvarp
91A126 aæskulýðsmálfyrirspurn
91A125 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
91A124 aatvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
91A123 asjóvinnuskóli á Siglufirðiþingsályktunartillaga
91A122 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
91A121 aafstaða foreldra óskilgetinna barnalagafrumvarp
91A120 aalmannatryggingarlagafrumvarp
91A119 aInnheimtustofnun sveitarfélagalagafrumvarp
91A118 ahagnýting fiskimiðanna umhverfis landiðþingsályktunartillaga
91A117 aklak- og eldisstöð fyrir lax og silungþingsályktunartillaga
91A116 aByggðajafnvægisstofnun ríkisins og ráðstafanir að verndun og eflingulagafrumvarp
91A115 adreifing framkvæmdavaldsþingsályktunartillaga
91A114 aútflutningur á neysluvatniþingsályktunartillaga
91A113 adýralæknarlagafrumvarp
91A112 akalrannsóknir á Akureyriþingsályktunartillaga
91A111 averkfræðiskrifstofa Vestfjarðakjördæmislagafrumvarp
91A110 avöruvöndun útflutningsafurða sjávarútvegsinslagafrumvarp
91A109 averslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyflagafrumvarp
91A108 abann við laxveiði í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
91A107 aeftirlit með dráttarvélumþingsályktunartillaga
91A106 afélagsmálaskóli verkalýðssamtakannalagafrumvarp
91A105 aeftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
91A104 aFiskvinnslustofnun ríkisinslagafrumvarp
91A103 asamgöngumöguleikar yfir Hvalfjörðfyrirspurn
91A102 afjórðungsdeildir Landsspítala Íslandslagafrumvarp
91A101 aatvinnuöryggilagafrumvarp
91A100 arannsókn á aðdraganda verðstöðvunarþingsályktunartillaga
91A99 arækjuveiðar og rækjuvinnslaþingsályktunartillaga
91A98 amenntastofnanir og vísinda utan höfuðborgarinnarþingsályktunartillaga
91A97 akynferðisfræðsla í skólumþingsályktunartillaga
91A96 astækkun fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum og Austfjörðumþingsályktunartillaga
91A95 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
91A94 asala til Rafveitu Vestmannaeyja og Andakílsárvirkjunþingsályktunartillaga
91A93 alöggjöf um rétt til óbyggða, afrétt og almenningsþingsályktunartillaga
91A92 afiskileit við Austfirðiþingsályktunartillaga
91A91 ainnkaup landsmannaþingsályktunartillaga
91A90 aTogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
91A89 aeinkaréttur ríkisins til lyfsöluþingsályktunartillaga
91A88 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
91A87 astjórnkerfi sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
91A86 ahafnalöglagafrumvarp
91A85 asamstarf við þjóðir sem berjast fyrir sem stærstri fiskveiðilandhelgiþingsályktunartillaga
91A84 ahlutdeild starfsmanna í stjórn atvinnufyrirtækjalagafrumvarp
91A83 asjónvarpsmálfyrirspurn
91A82 askipan dóms- og lögreglumála á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
91A81 avarnir gegn sígarettureykingumþingsályktunartillaga
91A80 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
91A79 aAtvinnumálastofnunlagafrumvarp
91A78 ajarðræktarlöglagafrumvarp
91A77 aflugvöllur í Siglufirðiþingsályktunartillaga
91A76 aáætlun um skólaþörf landsmannaþingsályktunartillaga
91A75 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
91A74 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
91A73 aútvarpslöglagafrumvarp
91A72 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
91A71 avelferð aldraðralagafrumvarp
91A70 aheimild fyrir hreppsnefndina í Kirkjubæjarhreppi til að selja jörðina Þykkvabæ I í Landbrotilagafrumvarp
91A69 aaðstoð Íslands við þróunarlöndinlagafrumvarp
91A68 aiðnþróunaráætlunþingsályktunartillaga
91A67 ahappdrættislán fyrir Vegasjóð vegna brúargerða á Skeiðarársandilagafrumvarp
91A66 aleirverksmiðja í Dalasýslufyrirspurn
91A65 aorkulöglagafrumvarp
91A64 aÚtflutningsráðþingsályktunartillaga
91A63 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
91A62 afiskiðnskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
91A61 ahaf- og fiskirannsóknirþingsályktunartillaga
91A60 avegalöglagafrumvarp
91A59 asala á íbúðum framkvæmdanefndar byggingaáætlunarlagafrumvarp
91A58 askipulag vöruflutningaþingsályktunartillaga
91A57 aorkulöglagafrumvarp
91A56 aleit að bræðslufiskiþingsályktunartillaga
91A55 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A54 ahafnalöglagafrumvarp
91A53 aSinfóníuhljómsveit Íslandsþingsályktunartillaga
91A52 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
91A51 ajafnrétti þegnanna í íslensku þjóðfélagiþingsályktunartillaga
91A50 ahitun húsa með raforkuþingsályktunartillaga
91A49 aæðarræktþingsályktunartillaga
91A48 avaranlegt slitlag á vegi á Reykjanesskagaþingsályktunartillaga
91A47 amenntaskólar í Reykjaneskjördæmiþingsályktunartillaga
91A46 amenntaskólarlagafrumvarp
91A45 askelfisk- og rækjuveiðar á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
91A44 alæknisþjónusta í strjálbýlifyrirspurn
91A43 aeftirlaun til aldraðra félaga í stéttarfélögumlagafrumvarp
91A42 aupplýsingaskylda stjórnvaldaþingsályktunartillaga
91A41 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
91A40 asiglingar milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnarþingsályktunartillaga
91A39 aráðgjafar- og rannsóknarstofnun skólamálalagafrumvarp
91A38 aalþjóðasamningur um stjórnmálasambandlagafrumvarp
91A37 afiskileit og fiskirannsóknirþingsályktunartillaga
91A36 aúrsögn Íslands úr Atlantshafsbandalaginu og uppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
91A35 asiglingalöglagafrumvarp
91A34 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
91A33 aiðnfræðslalagafrumvarp
91A32 aorkulöglagafrumvarp
91A31 avetrarorlofþingsályktunartillaga
91A30 averðstöðvunlagafrumvarp
91A29 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
91A28 astrandferðirþingsályktunartillaga
91A27 askoðanakannanirþingsályktunartillaga
91A26 avarnir gegn mengunþingsályktunartillaga
91A25 aframfærsluvísitala fyrir hvern kaupstaðþingsályktunartillaga
91A24 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
91A23 aframleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
91A22 averkfall stýrimanna, vélstjóra o.fl.lagafrumvarp
91A21 asöluskatturlagafrumvarp
91A20 ahaf- og fiskirannsóknirfyrirspurn
91A19 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
91A18 akirkjuþing og kirkjuráðlagafrumvarp
91A17 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
91A16 amengun frá álbræðslunni í Straumiþingsályktunartillaga
91A15 anámskostnaðarsjóðurlagafrumvarp
91A14 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
91A13 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
91A12 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
91A11 afiskiðnskólilagafrumvarp
91A10 aLandsvirkjunlagafrumvarp
91A9 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
91A8 avirkjun Lagarfosslagafrumvarp
91A7 aolíuhreinsunarstöðlagafrumvarp
91A6 aLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
91A5 astaðgreiðsla opinberra gjaldaþingsályktunartillaga
91A4 aríkisreikningurinn 1968lagafrumvarp
91A3 aLandsvirkjunlagafrumvarp
91A2 agjaldaviðaukilagafrumvarp
91A1 afjárlög 1971lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.