Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 87
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
87A217 alánveitingar til húsnæðismálafyrirspurn
87A216 anámskeið fyrir starfsfólk verksmiðjuiðnaðarinsfyrirspurn
87A215 akönnun á hag dagblaðannafyrirspurn
87A214 askólakostnaðarlögfyrirspurn
87A213 aslysatrygging sjómannafyrirspurn
87A212 avarðveisla skjala og gagna þingkjörinna og stjórnskipaðra nefndafyrirspurn
87A211 arekstrarvandamál bátafyrirspurn
87A210 aúthlutun listamannalaunafyrirspurn
87A209 astaðgreiðsla skattafyrirspurn
87A208 ajafnrétti Íslendinga í samskiptum við Bandaríkinfyrirspurn
87A207 aframkvæmd vegáætlunar 1966skýrsla
87A206 arafmagn fyrir Fornahvammfyrirspurn
87A205 ameðferð dómsmála og dómaskipunskýrsla
87A204 arekstrarvandamál hinna smærri bátafyrirspurn
87A203 astörf tveggja nefnda til að rannsaka atvinnuástand á Norðurlandifyrirspurn
87A202 asjónvarp til Vestfjarðafyrirspurn
87A201 aAtvinnujöfnunarsjóðurlagafrumvarp
87A200 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
87A199 aæskulýðsmállagafrumvarp
87A198 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
87A197 aatvinnuréttindi skipstjórnarmannalagafrumvarp
87A196 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
87A195 aalmannatryggingarlagafrumvarp
87A194 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
87A193 asala Hóls í Ölfusilagafrumvarp
87A192 alagning Vesturlandsvegar í Kollafjarðarbotnþingsályktunartillaga
87A191 auppbygging niðursuðuiðnaðarþingsályktunartillaga
87A190 agirðingalöglagafrumvarp
87A189 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
87A188 agirðingalöglagafrumvarp
87A187 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
87A186 aaðstoð við félagsmenn verkalýðsfélaga til byggingar íbúðarhúsalagafrumvarp
87A185 afóðuriðnaðarverksmiðja á Norðausturlandifyrirspurn
87A184 avegáætlun fyrir árin 1967 og 1968þingsályktunartillaga
87A183 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
87A182 aþóknun fyrir innheimtu opinberra gjaldalagafrumvarp
87A181 ahafnalöglagafrumvarp
87A180 arafvæðing byggða í Vestur-Barðastrandasýsluþingsályktunartillaga
87A179 alántaka vegna framkvæmdaáætlunar fyrir árið 1967lagafrumvarp
87A178 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
87A177 aellefu hundruð ára afmæli byggðar á Íslandiþingsályktunartillaga
87A176 astaðgreiðsla opinberra gjaldaþingsályktunartillaga
87A175 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
87A174 asala Uppsala í Barðastrandarhreppilagafrumvarp
87A173 aSkipaútgerð ríkisinslagafrumvarp
87A172 asala Þormóðsdals og Bringnalagafrumvarp
87A171 askipulag framkvæmda á vegum ríkisinslagafrumvarp
87A170 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
87A169 aendurbygging togaraflotansþingsályktunartillaga
87A168 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
87A167 asala Holts í Dyrhólahreppilagafrumvarp
87A166 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
87A165 avinnuverndlagafrumvarp
87A164 aendurnýjun smærri vélbátaþingsályktunartillaga
87A163 aNorðurlandsáætlunfyrirspurn
87A162 avörumerkilagafrumvarp
87A161 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
87A160 aendurskoðun á sjómannalögumþingsályktunartillaga
87A159 askólakostnaðurlagafrumvarp
87A158 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
87A157 aíhlutun ríkisins um dagskrá Ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
87A156 asala lands úr jörðinni Grenivík í Grýtubakkahr.lagafrumvarp
87A155 aleigubifreiðarlagafrumvarp
87A154 averndun hrygningarsvæða við strendur landsinsfyrirspurn
87A153 asala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppilagafrumvarp
87A152 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
87A151 alistamannalaunlagafrumvarp
87A150 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
87A149 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
87A148 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
87A147 aráðstafanir vegna sjávarútvegsinslagafrumvarp
87A146 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
87A145 alánasjóður fyrir tækninýjungar í iðnaðiþingsályktunartillaga
87A144 aFiskimálaráðlagafrumvarp
87A143 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
87A142 alífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipumþingsályktunartillaga
87A141 aAtvinnuleysistryggingasjóðurfyrirspurn
87A140 arannsóknarnefnd á ásökunum um trúnaðarbrot utanríkismálanefndarmannaþingsályktunartillaga
87A139 askipulagslöglagafrumvarp
87A138 aheimild að selja Kópavogskaupstað nýbýlalönd og hluta jarðarinnar Kópavogslagafrumvarp
87A137 aBúreikningastofa landbúnaðarinslagafrumvarp
87A136 asementsverksmiðjalagafrumvarp
87A135 aauknar sjúkratryggingar til sjúklinga sem leita þurfa læknishjálpar erlendisþingsályktunartillaga
87A134 asala sex eyðijarða í Grýtubakkahreppilagafrumvarp
87A133 avegarlagning yfir Fjarðarheiðiþingsályktunartillaga
87A132 aþaraþurrkstöð á Reykhólumþingsályktunartillaga
87A131 astörf flugvallanefndarfyrirspurn
87A130 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
87A129 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
87A128 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
87A127 aafnám einkasölu á viðtækjumlagafrumvarp
87A126 alaunaskatturlagafrumvarp
87A125 autanríkisráðuneyti Íslandslagafrumvarp
87A124 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
87A123 alögtaklagafrumvarp
87A122 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
87A121 alífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipumlagafrumvarp
87A120 amilliþinganefnd um endurskoðun laga um útflutningsverslun og gjaldeyrismálþingsályktunartillaga
87A119 ajarðræktarlöglagafrumvarp
87A118 abinding sparifjár innlánsstofnana á Norðurlandifyrirspurn
87A117 aeinkasala ríkisins á tóbakilagafrumvarp
87A116 auppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjannalagafrumvarp
87A115 asamstarf gegn alþjóðlegum einokunarauðhringumþingsályktunartillaga
87A114 averðjöfnun á áburðiþingsályktunartillaga
87A113 aungmennahúslagafrumvarp
87A112 averkfræðiskrifstofa Vestfjarðakjördæmislagafrumvarp
87A111 aríkisreikningurinn 1965lagafrumvarp
87A110 afjáraukalög 1965lagafrumvarp
87A109 asala Skarðs í Snæfjallahreppi í Norður-Ísafjarðarsýslulagafrumvarp
87A108 averndun og efling landsbyggðarlagafrumvarp
87A107 alagning olíumalar á Vesturlandsvegþingsályktunartillaga
87A106 aöryggisbúnaður álverksmiðju í Straumsvíkfyrirspurn
87A105 aorkulöglagafrumvarp
87A104 aStéttarsamband og Kjararannsóknarstofa bændalagafrumvarp
87A103 arannsókn á samgönguleiðum yfir Hvalfjörðþingsályktunartillaga
87A102 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
87A101 afiskirækt í fjörðumþingsályktunartillaga
87A100 aheildarlöggjöf um hagnýtingu fiskimiðanna umhverfis landiðþingsályktunartillaga
87A99 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
87A98 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
87A97 afullnaðarpróf í tæknifræðiþingsályktunartillaga
87A96 averkfræðiráðunautar ríkisins á Norður-, Austur- og Vesturlandilagafrumvarp
87A95 avarnir gegn útbreiðslu næmra sauðfjársjúkdómalagafrumvarp
87A94 ajarðeignasjóður ríkisinslagafrumvarp
87A93 aAusturlandsvirkjunlagafrumvarp
87A92 adiplomatískt samband við þýska alþýðulýðveldið Austur-Þýskalandþingsályktunartillaga
87A91 afrestun á fundum Alþingis
87A90 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
87A89 abygging verkamannabústaðafyrirspurn
87A88 aFramleiðnisjóður landbúnaðarinslagafrumvarp
87A87 ahéraðsskóli í Austur- Skaftafellssýslulagafrumvarp
87A86 aalmannatryggingarlagafrumvarp
87A85 arafmagnsmál Austurlandsfyrirspurn
87A84 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
87A83 asamkomudagur reglulegs Alþingislagafrumvarp
87A82 agerðabækur ríkisstjórnarlagafrumvarp
87A81 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
87A80 afiskeldisstöðvarþingsályktunartillaga
87A79 asjónvarp til Austurlandsfyrirspurn
87A78 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
87A77 aheildarskipulag miðbæjarins í Reykjavíklagafrumvarp
87A76 abygging leiguhúsnæðislagafrumvarp
87A75 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
87A74 averðstöðvunlagafrumvarp
87A73 asala kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppilagafrumvarp
87A72 askipun prestakallalagafrumvarp
87A71 askipan heilbrigðismálaþingsályktunartillaga
87A70 arafvæðing Vestur-Skaftafellssýslulagafrumvarp
87A69 aFiskiðja ríkisinslagafrumvarp
87A68 agarðyrkjuskóli á Akureyrifyrirspurn
87A67 abætt aðbúð sjómannaþingsályktunartillaga
87A66 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
87A65 alöggilding á verslunarstað í Egilstaðarkauptúnilagafrumvarp
87A64 aþungaflutningar í snjóþingsályktunartillaga
87A63 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
87A62 averðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
87A61 alóðaúthlutun Þingvallanefndarfyrirspurn
87A60 aumferðarlöglagafrumvarp
87A59 aöryrkjaheimili og endurhæfingastöðvarþingsályktunartillaga
87A58 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
87A57 alækkun dráttarvaxta í fiskveiðasjóði og stofnlánadeils Búnaðarbankansþingsályktunartillaga
87A56 aradíóstaðsetningarkerfi fyrir siglingarþingsályktunartillaga
87A55 askólaskip og þjálfun sjómannsefnaþingsályktunartillaga
87A54 aloftpúðaskipþingsályktunartillaga
87A53 asiglingalöglagafrumvarp
87A52 auppbygging íslensks sjónvarpskerfisþingsályktunartillaga
87A51 aafnám fálkaorðunnarþingsályktunartillaga
87A50 aalþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð útgerðarmannalagafrumvarp
87A49 alistamannalaun og Listasjóðurlagafrumvarp
87A48 alistasöfn og listsýningar utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
87A47 aúthlutun úr byggingarsjóði ríkisinsfyrirspurn
87A46 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
87A45 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
87A44 advalarheimili fyrir aldrað fólkþingsályktunartillaga
87A43 atillögur U Þants til lausnar á styrjöldinni í Víetnamþingsályktunartillaga
87A42 abarnaheimili og fóstruskólilagafrumvarp
87A41 ahúsnæðismálþingsályktunartillaga
87A40 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
87A39 akaupmáttur tímakaups verkamanna í dagvinnuþingsályktunartillaga
87A38 asala Vola í Hraungerðishreppilagafrumvarp
87A37 alýsishersluverksmiðjafyrirspurn
87A36 aSamábyrgð Íslands á fiskiskipumlagafrumvarp
87A35 abátaábyrgðarfélöglagafrumvarp
87A34 aalmannatryggingarlagafrumvarp
87A33 alausn deilu framreiðslumanna og veitingamannalagafrumvarp
87A32 aréttur Íslands til landgrunnsinsþingsályktunartillaga
87A31 averðlagsmállagafrumvarp
87A30 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
87A29 aþyrlur til strandgæslu, björgunar- og heilbrigðisþjónustuþingsályktunartillaga
87A28 asumardvalarheimili kaupstaðarbarna í sveitþingsályktunartillaga
87A27 aVesturlandsvegurfyrirspurn
87A26 asala Lækjarbæjarlagafrumvarp
87A25 averðjöfnunargjald af veiðarfærumlagafrumvarp
87A24 aendurnýjun strandferðaskipaflotans og skipulagning strandferðaþingsályktunartillaga
87A23 anámslaun og skóladvalarkostnaðurþingsályktunartillaga
87A22 anámslán og námsstyrkirlagafrumvarp
87A21 aframleiðnilánadeild við Framkvæmdasjóð Íslandslagafrumvarp
87A20 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
87A19 aHúsnæðismálastofnun ríkisinslagafrumvarp
87A18 avegalöglagafrumvarp
87A17 aumferðarlöglagafrumvarp
87A16 ajarðakaup ríkisinsþingsályktunartillaga
87A15 ahéraðsdómaskipanþingsályktunartillaga
87A14 asjónvarpfyrirspurn
87A13 ahlutverk Seðlabankans að tryggja atvinnuvegunum lánsféþingsályktunartillaga
87A12 aendurkaup Seðlabankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
87A11 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
87A10 aáfengislöglagafrumvarp
87A9 aLandhelgisgæsla Íslandslagafrumvarp
87A8 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
87A7 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
87A6 aalmannavarnirlagafrumvarp
87A5 afávitastofnanirlagafrumvarp
87A4 alán fyrir Flugfélag Íslands til kaupa á millilandaflugvéllagafrumvarp
87A3 agjaldaviðaukilagafrumvarp
87A2 asíldarflutningaskiplagafrumvarp
87A1 afjárlög 1967lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.