Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 84
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
84A912 aúthlutun byggingarlánafyrirspurn
84A911 alánveitingar úr byggingarsjóði ríkisinsfyrirspurn
84A810 agreiðslur vegna ríkisábyrgðafyrirspurn
84A809 aríkisábyrgðirfyrirspurn
84A808 alán til fiskvinnslustöðvafyrirspurn
84A807 avörukaupalán í Bandaríkjunumfyrirspurn
84A806 afjarskiptastöðvar í íslenskum skipumfyrirspurn
84A805 aalþýðuskólarfyrirspurn
84A804 aniðursuðuverksmiðja ríkisins á Siglufirðifyrirspurn
84A803 aflóabátaferðir og endurskoðun á rekstri Skipaútgerðar ríkisinsfyrirspurn
84A802 ahafnargerð við Dyrhólaeyfyrirspurn
84A801 arannsóknarskip í þágu sjávarútvegsinsfyrirspurn
84A230 asjónvarpsmálþingsályktunartillaga
84A229 alán fyrir Flugfélag Íslands til flugvélakaupalagafrumvarp
84A228 ahúsnæðismálastofnun o.fl.lagafrumvarp
84A227 aframtíðarstaðsetning skólaþingsályktunartillaga
84A226 a?fyrirspurn
84A225 aáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
84A224 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
84A223 alögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
84A222 ajarðhitarannsóknirþingsályktunartillaga
84A221 aradarspeglar á suðurströnd landsinsþingsályktunartillaga
84A220 aávöxtun fjár tryggingafélagalagafrumvarp
84A219 afrestun verklegra framkvæmda 1964fyrirspurn
84A218 astóreignaskatturfyrirspurn
84A217 alögsagnarumdæmi Akraneskaupstaðarlagafrumvarp
84A216 ahafnargerðirlagafrumvarp
84A215 asjónvarp frá Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
84A214 asíldarleitfyrirspurn
84A213 anáttúrurannsóknirlagafrumvarp
84A212 astýrimannaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
84A211 avegáætlun 1964þingsályktunartillaga
84A210 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
84A209 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
84A208 atunnuverksmiðja á Skagaströndþingsályktunartillaga
84A207 aalmannatryggingarlagafrumvarp
84A206 aatvinnuleysistryggingarfyrirspurn
84A205 asóknargjöldlagafrumvarp
84A204 afélagsheimiliþingsályktunartillaga
84A203 averðtrygging sparifjárþingsályktunartillaga
84A202 avinnuverndlagafrumvarp
84A201 akísilgúrverksmiðja við Mývatnlagafrumvarp
84A200 avegalöglagafrumvarp
84A199 aBjörnssteinn á Rifiþingsályktunartillaga
84A198 amarkaðsrannsóknir í þágu útflutningsatvinnuvegannaþingsályktunartillaga
84A197 aLjósmæðraskóli Íslandslagafrumvarp
84A196 asala jarðarinnar Áss í Hafnarfirðilagafrumvarp
84A195 ahúsnæðismálastofnun o.fl.lagafrumvarp
84A194 abindindisfélög unglingaþingsályktunartillaga
84A193 ameðferð dómsmálaþingsályktunartillaga
84A192 aLjósmæðraskóli Íslandsfyrirspurn
84A191 aLandsspítali Íslandslagafrumvarp
84A190 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
84A189 atekjustofnar sveitarfélagaþingsályktunartillaga
84A188 aáfengisvandamáliðþingsályktunartillaga
84A187 alóðamál sjómannaskólansfyrirspurn
84A186 aráðstafanir gegn tóbaksreykingumþingsályktunartillaga
84A185 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
84A184 asjómannatryggingarþingsályktunartillaga
84A183 astöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmifyrirspurn
84A182 astækkun Mosfellshrepps í Kjósarsýslulagafrumvarp
84A181 aúthlutun listamannalaunaþingsályktunartillaga
84A180 aembætti lögsögumannsþingsályktunartillaga
84A179 autanríkisstefna íslenska lýðveldisinsþingsályktunartillaga
84A178 avináttuheimsókn fulltrúa Alþingis til Grænlendingaþingsályktunartillaga
84A177 aunglingafræðsla utan kaupstaðaþingsályktunartillaga
84A176 avinnuaðstaða og sumarhvíld barna og unglingaþingsályktunartillaga
84A175 aorloflagafrumvarp
84A174 askipting framkvæmdalánsinsfyrirspurn
84A173 aefling byggðar í Selvogiþingsályktunartillaga
84A172 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
84A171 ahéraðsskóli að Reykhólumþingsályktunartillaga
84A170 amenntaskóli Austurlandslagafrumvarp
84A169 avatnsaflsvirkjun í Nauteyrarhreppiþingsályktunartillaga
84A168 asöluskatturlagafrumvarp
84A167 atæknistofnun sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
84A166 abankaútibú á Sauðárkrókiþingsályktunartillaga
84A165 aferðamállagafrumvarp
84A164 aþyrla í þjónustu landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
84A163 afóðuriðnaðarverksmiðjurþingsályktunartillaga
84A162 aNorðurlandsborinnfyrirspurn
84A161 aferðaskrifstofurlagafrumvarp
84A160 aFerðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
84A159 asamvinnubúskapurlagafrumvarp
84A158 alandfundir Íslendinga í Vesturheimiþingsályktunartillaga
84A157 avirkjun Svartár í Skagafirðilagafrumvarp
84A156 askemmtanaskatturlagafrumvarp
84A155 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
84A154 askipulag miðbæjarins í Reykjavíklagafrumvarp
84A153 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
84A152 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
84A151 askipströnd og vogreklagafrumvarp
84A150 aeftirlit með opinberum sjóðumlagafrumvarp
84A149 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
84A148 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
84A147 aherlið, herflugvélar og hernaðarmannvirkifyrirspurn
84A146 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
84A145 aaðstoð frá Viðreisnarsjóði Evrópuráðsinsþingsályktunartillaga
84A144 atekjustofn handa þjóðkirkju Íslandsþingsályktunartillaga
84A143 astórvirkjunar- og stóriðjumálþingsályktunartillaga
84A142 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
84A141 atryggingar gegn uppskerubresti og afurðatjóni í landbúnaðiþingsályktunartillaga
84A140 averðlaunaveiting fyrir menningarafrek vegna tuttugu ára afmælis lýðveldisinsþingsályktunartillaga
84A139 amenntaskóli Vestfirðingalagafrumvarp
84A138 aferjubryggjur í Norður-Ísafjarðarsýsluþingsályktunartillaga
84A137 aþörf atvinnuveganna fyrir tæknimenntað fólkþingsályktunartillaga
84A136 askipti á diplomatískum fulltrúum við Kínverska alþýðulýðveldiðþingsályktunartillaga
84A135 ajarðgöng gegnum Breiðdalsheiðilagafrumvarp
84A134 asjónvarpsmálfyrirspurn
84A133 asparifjársöfnun ungmennalagafrumvarp
84A132 ahægri handar aksturþingsályktunartillaga
84A131 ajarðræktarlöglagafrumvarp
84A130 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
84A129 aábyrgðartryggingar atvinnurekenda á starfsfólki þeirraþingsályktunartillaga
84A128 abúfjárhald í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
84A127 aefnahagsmállagafrumvarp
84A126 afjölgun tannlæknaþingsályktunartillaga
84A125 abarnaheimili og fóstruskólilagafrumvarp
84A124 avarðskip landsins og skipverjar á þeimlagafrumvarp
84A123 asala hluta úr landi Miðhúsa í Egilsstaðahreppilagafrumvarp
84A122 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
84A121 afiskiðnskóliþingsályktunartillaga
84A120 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1964lagafrumvarp
84A119 aráðstafanir vegna sjávarútvegsins o.fl.lagafrumvarp
84A118 afræðslu- og listaverkamiðstöðvarþingsályktunartillaga
84A117 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
84A116 ahámarksvinnutími barna og unglingaþingsályktunartillaga
84A115 aalmennur lífeyrissjóðurþingsályktunartillaga
84A114 aalúminíumbræðsla og olíuhreinsunarstöðfyrirspurn
84A113 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignaþingsályktunartillaga
84A112 aatvinnuástand á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
84A111 alyfsölulöglagafrumvarp
84A110 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
84A109 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
84A108 aafnám laga um verðlagsskrárlagafrumvarp
84A107 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
84A106 afækkun og stækkun sveitarfélagaþingsályktunartillaga
84A105 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
84A104 aheildarskipulag Suðurlandsundirlendisþingsályktunartillaga
84A103 anáttúruverndlagafrumvarp
84A102 amenntaskólarlagafrumvarp
84A101 abann gegn tilraunum með kjarnorkuvopnþingsályktunartillaga
84A100 aMenningarmálastofnun Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
84A99 ajarðræktarlöglagafrumvarp
84A98 afjáraukalög 1962lagafrumvarp
84A97 aríkisreikningurinn 1962lagafrumvarp
84A96 agirðingalöglagafrumvarp
84A95 avegalöglagafrumvarp
84A94 aiðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðumþingsályktunartillaga
84A93 aefling skipasmíðaþingsályktunartillaga
84A92 abyggingasjóður fyrir ríkiðþingsályktunartillaga
84A91 abúfjárræktlagafrumvarp
84A90 astofnlánasjóðir sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
84A89 aendurskoðun raforkulagaþingsályktunartillaga
84A88 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
84A87 avegasamband milli Fljótshverfis og Suðursveitarþingsályktunartillaga
84A86 asímagjöld á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
84A85 aHofsárbrú í Vopnafirðifyrirspurn
84A84 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
84A83 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
84A82 aefling útflutningsiðnaðarþingsályktunartillaga
84A81 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
84A80 ahækkun á bótum almannatryggingalagafrumvarp
84A79 aefling byggðar á Reykhólumþingsályktunartillaga
84A78 astrandferðir norðanlandsþingsályktunartillaga
84A77 amat á matjessíld og skoskverkaðri síldlagafrumvarp
84A76 alánveitingar til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
84A75 alóðakaup í Hveragerðishreppilagafrumvarp
84A74 aListasafn Íslandsfyrirspurn
84A73 aStofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
84A72 arafvæðingaráætlunþingsályktunartillaga
84A71 abygging leiguhúsnæðislagafrumvarp
84A70 aferðir með skriðbíl yfir Skeiðarársandþingsályktunartillaga
84A69 aLífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
84A68 alausaskuldir iðnaðarinslagafrumvarp
84A67 astrandferðaskip fyrir siglingaleiðina Vestmannaeyjar - Þorlákshöfnlagafrumvarp
84A66 akal í túnum o.fl.þingsályktunartillaga
84A65 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
84A64 avegalöglagafrumvarp
84A63 asiglingalöglagafrumvarp
84A62 ahefting sandfoks við Þorlákshöfnþingsályktunartillaga
84A61 ahefting sandfokslagafrumvarp
84A60 asamgöngubætur á Fjallabaksleiðþingsályktunartillaga
84A59 avarnir gegn tjóni af völdum Kötluhlaupsþingsályktunartillaga
84A58 aaðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupalagafrumvarp
84A57 avantraust á ríkisstjórninavantraust
84A56 alaunamál o.fl.lagafrumvarp
84A55 aframleiðnilánadeildlagafrumvarp
84A54 alandamerki o.fl.lagafrumvarp
84A53 aumferðarmál í Kópavogi og Garðahreppiþingsályktunartillaga
84A52 alandþurrkun á Fljótsdalshéraðifyrirspurn
84A51 aaðstoð til vatnsveitnalagafrumvarp
84A50 ajarðhitarannsóknir í Borgarfjarðarhéraðiþingsályktunartillaga
84A49 aæskulýðsmálaráðstefnaþingsályktunartillaga
84A48 alistasöfn og listsýningar utan Reykjavíkurþingsályktunartillaga
84A47 aafurða- og rekstrarlán landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
84A46 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
84A45 ageðveikralögþingsályktunartillaga
84A44 ahéraðsskólar o.fl.þingsályktunartillaga
84A43 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
84A42 abústofnslánasjóðurlagafrumvarp
84A41 aráðstafanir til að tryggja að hlunnindajarðir haldist í ábúðþingsályktunartillaga
84A40 arannsóknarnefnd til rannsóknar á verðbréfa- og víxlakaupumþingsályktunartillaga
84A39 ainnlend endurtrygginglagafrumvarp
84A38 aþjóðhagsáætlun fyrir árin 1964-1968þingsályktunartillaga
84A37 aheyverkunarmálþingsályktunartillaga
84A36 alausn kjaradeilu verkfræðingalagafrumvarp
84A35 aVesturlandsvegurþingsályktunartillaga
84A34 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
84A33 askipulagslöglagafrumvarp
84A32 aáfengisvarnasjóðurlagafrumvarp
84A31 atryggingarsjóður landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
84A30 aalmannatryggingarlagafrumvarp
84A29 abúfjártryggingarþingsályktunartillaga
84A28 asala Litlagerðis í Grýtubakkahreppilagafrumvarp
84A27 aafurðalán vegna garðávaxtafyrirspurn
84A26 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
84A25 avaxtalækkun o.fl.lagafrumvarp
84A24 aendurskoðun laga um Bjargráðasjóðþingsályktunartillaga
84A23 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
84A22 aframkvæmdir Atlantshafsbandalagsins í Hvalfirðiþingsályktunartillaga
84A21 abráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra lagalagafrumvarp
84A20 aloftferðirlagafrumvarp
84A19 aörorku- og dánarbætur sjómannaþingsályktunartillaga
84A18 aviðgerðarþjónusta fiskileitartækjaþingsályktunartillaga
84A17 aáfengislöglagafrumvarp
84A16 afullnusta refsidómalagafrumvarp
84A15 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
84A14 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
84A13 alækningaleyfilagafrumvarp
84A12 abæjanöfn o.fl.lagafrumvarp
84A11 alandamerki o.fl.lagafrumvarp
84A10 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
84A9 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
84A8 aaðförlagafrumvarp
84A7 alögræðilagafrumvarp
84A6 akyrrsetning og lögbannlagafrumvarp
84A5 alandskiptilagafrumvarp
84A4 anauðasamningarlagafrumvarp
84A3 aættaróðullagafrumvarp
84A2 aþinglýsingarlagafrumvarp
84A1 afjárlög 1964lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.