Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 83
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
83A254 aSiglufjarðarvegurfyrirspurn
83A253 astarfsfræðslafyrirspurn
83A252 agreiðsla opinberra gjalda af launumfyrirspurn
83A251 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgifyrirspurn
83A250 asíldariðnaður á Vestfjörðumfyrirspurn
83A249 avirkjunarmöguleikar Jökulsár á Fjöllum o.fl.fyrirspurn
83A248 alán út á landbúnaðarafurðirfyrirspurn
83A247 ajarðhitaleitþingsályktunartillaga
83A246 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
83A245 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
83A244 atilkynningar aðsetursskiptalagafrumvarp
83A243 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
83A242 afasteignamatlagafrumvarp
83A241 amakaskipti á landspildum í landi jarðanna Laugardalshóla og Miðdalskotslagafrumvarp
83A240 atunnuverksmiðja á Skagaströndþingsályktunartillaga
83A239 aúthlutun listamannalauna 1963þingsályktunartillaga
83A238 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
83A237 aframlög til flóabátaþingsályktunartillaga
83A236 asjómannatryggingarþingsályktunartillaga
83A235 aafurða- og rekstrarlán iðnaðarinsþingsályktunartillaga
83A234 atannlækningarlagafrumvarp
83A233 astrandferðir norðanlandsþingsályktunartillaga
83A232 aheimild til að veita Rafni Kolssyni skipstjóraskírteinilagafrumvarp
83A231 aIðnaðarbanki Íslands h/flagafrumvarp
83A230 alántaka fyrir raforkusjóðlagafrumvarp
83A229 atekjustofn handa þjóðkirkju Íslandsþingsályktunartillaga
83A228 ahafnarskilyrði í Kelduhverfiþingsályktunartillaga
83A227 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
83A226 abúfjártryggingarþingsályktunartillaga
83A225 aúrsögn ríkisfyrirtækja úr Vinnuveitendasambandi Íslandsþingsályktunartillaga
83A224 aútgáfa lagasafnsinsfyrirspurn
83A223 ahámark útlánsvaxtalagafrumvarp
83A222 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
83A221 alandfundir Íslendinga í Vesturheimiþingsályktunartillaga
83A220 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
83A219 aframboð og kjör forseta Íslandslagafrumvarp
83A218 aferðamállagafrumvarp
83A217 ahappdrætti háskólanslagafrumvarp
83A216 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
83A215 aTækniskóli Íslandslagafrumvarp
83A214 aþátttaka síldarverksmiðja ríkisins í útgerðarfélagilagafrumvarp
83A213 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
83A212 ainnflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.lagafrumvarp
83A211 atvöföld akbraut milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðarþingsályktunartillaga
83A210 astækkun Mosfellshrepps í Kjósarsýslulagafrumvarp
83A209 ajarðgöng gegnum Breiðadalsheiðilagafrumvarp
83A208 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
83A207 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
83A206 atónlistarskólarlagafrumvarp
83A205 aKennaraskóli Íslandslagafrumvarp
83A204 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
83A203 aunglingafræðsla utan kaupstaðaþingsályktunartillaga
83A202 avernd fiskistofnanna á hrygningarsvæðumþingsályktunartillaga
83A201 astöðvun á fólksflótta úr Vestfjarðakjördæmiþingsályktunartillaga
83A200 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
83A199 avegasamband milli Fljótshverfis og Suðursveitarþingsályktunartillaga
83A198 aloftferðirlagafrumvarp
83A197 aendurskoðun laga um bjargráðasjóð o.fl.þingsályktunartillaga
83A196 aalmannatryggingarlagafrumvarp
83A195 ahafnargerðir við Dyrhólaey og í Þykkvabæfyrirspurn
83A194 alistflytjendur o.fl.lagafrumvarp
83A193 ahöfundalöglagafrumvarp
83A192 alækningaleyfilagafrumvarp
83A191 ahéraðsskóli í Eyjafjarðarsýsluþingsályktunartillaga
83A190 asjúkrahúsþingsályktunartillaga
83A189 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
83A188 aveiting prestakallalagafrumvarp
83A187 astrandferðaskip fyrir siglingaleiðina Vestmannaeyjar - Þorlákshöfnlagafrumvarp
83A186 asala Vatnsenda og Æsustaðalagafrumvarp
83A185 ahappdrætti Styrktarfélags vangefinna o.fl.lagafrumvarp
83A184 aendurskoðun laga um byggingarsamvinnufélögfyrirspurn
83A183 aaðbúnaður verkafólksþingsályktunartillaga
83A182 aábyrgð á láni fyrir Slippstöðina á Akureyrilagafrumvarp
83A181 averðlaunaveiting fyrir menningarafrek vegna afmælis lýðveldisinsþingsályktunartillaga
83A180 aaðstoð til vatnsveitnalagafrumvarp
83A179 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
83A178 astéttarfélög og vinnudeilurþingsályktunartillaga
83A177 aaðstoð við kaupstaði og kauptún vegna landakaupalagafrumvarp
83A176 aBúnaðarbankaútibú í Árnes- eða Rangárvallasýsluþingsályktunartillaga
83A175 ajarðborun í Hveragerðiþingsályktunartillaga
83A174 aheimilishjálp í viðlögumlagafrumvarp
83A173 ahappdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
83A172 abyggingasjóður aldraðs fólkslagafrumvarp
83A171 abrú yfir Ölfusá hjá Óseyrarnesifyrirspurn
83A170 abifreiðaferja á Hvalfjörðþingsályktunartillaga
83A169 alánveitingar til íbúðarhúsabyggingaþingsályktunartillaga
83A168 aendurskoðun raforkulagaþingsályktunartillaga
83A167 avarðskiplagafrumvarp
83A166 ahægri handar aksturþingsályktunartillaga
83A165 atryggingarsjóður landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
83A164 avatnsöflun í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
83A163 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
83A162 averknámsskóli í járniðnaðiþingsályktunartillaga
83A161 afullnýting vetrarsíldaraflaþingsályktunartillaga
83A160 abygging þverárbrautar á Vestmannaeyjaflugvöllfyrirspurn
83A159 avinnuaðstaða og sumarhvíld barna og unglingaþingsályktunartillaga
83A158 aheildarskipulag Suðurlandsundirlendisþingsályktunartillaga
83A157 ahagnýting síldarafla við Suðurlandþingsályktunartillaga
83A156 abændaskólarlagafrumvarp
83A155 asala Lækjabæjar í Fremri-Torfustaðahreppilagafrumvarp
83A154 adragnótaveiði í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
83A153 amenntaskóli Vestfirðinga á Ísafirðilagafrumvarp
83A152 aVestfjarðaskiplagafrumvarp
83A151 abættar samgöngur á sjó við Vestfirðiþingsályktunartillaga
83A150 askólakostnaðurlagafrumvarp
83A149 afarmgjöldþingsályktunartillaga
83A148 alaunakjör alþingismannafyrirspurn
83A147 akirkjugarðarlagafrumvarp
83A146 abústofnslánasjóðurlagafrumvarp
83A145 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1963lagafrumvarp
83A144 aheimild til þess að afhenda þjóðkirkju Íslands Skálholtsstaðlagafrumvarp
83A143 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
83A142 alandshöfn í Rifi á Snæfellsnesilagafrumvarp
83A141 aIðnlánasjóðurlagafrumvarp
83A140 asala tveggja eyðijarða í Árskógshreppilagafrumvarp
83A139 aríkisábyrgðasjóðurlagafrumvarp
83A138 alausn ítaka af jörðumþingsályktunartillaga
83A137 aráðstafanir til verndar íslenska erninumþingsályktunartillaga
83A136 afarþega- og vöruflutningaskip fyrir Austfirðingaþingsályktunartillaga
83A135 anámskeið í vinnuhagræðinguþingsályktunartillaga
83A134 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignaþingsályktunartillaga
83A133 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
83A132 astofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
83A131 astuðningur við togaraútgerðarfyrirtækilagafrumvarp
83A130 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
83A129 alagning Vesturlandsvegarþingsályktunartillaga
83A128 asmíði fiskiskipa innanlandsþingsályktunartillaga
83A127 asala Litlagerðis í Grýtubakkahreppilagafrumvarp
83A126 asala Bakkasels í Öxnadalshreppilagafrumvarp
83A125 asala Utanverðuness í Rípurhreppilagafrumvarp
83A124 aþyrilvængjur landhelgisgæslunnarþingsályktunartillaga
83A123 aalþjóðasamþykkt er varðar misrétti með tilliti til atvinnuþingsályktunartillaga
83A122 afrestun á fundum Alþingis
83A121 aráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengilagafrumvarp
83A120 ajarðhitarannsóknir á Norðurlandi vestraþingsályktunartillaga
83A119 anáttúrurannsóknirlagafrumvarp
83A118 arannsóknir í þágu atvinnuvegannalagafrumvarp
83A117 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
83A116 avegalöglagafrumvarp
83A115 asöluskatturlagafrumvarp
83A114 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
83A113 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
83A112 afiskvegur um Brúafossa í Laxáþingsályktunartillaga
83A111 averndun hrygningarsvæðafyrirspurn
83A110 afullnusta norrænna refsidómalagafrumvarp
83A109 aaðstoð við Snæfjallahreppþingsályktunartillaga
83A108 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
83A107 aafurðalán vegna garðávaxtaþingsályktunartillaga
83A106 asamningar Evrópuríkja um félagslegt öryggiþingsályktunartillaga
83A105 adýralæknarlagafrumvarp
83A104 averkfræðingarlagafrumvarp
83A103 avátrygging fiskiskipafyrirspurn
83A102 astofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
83A101 akal í túnum o.fl.þingsályktunartillaga
83A100 aheitt vatn á Selfossi og að Laugardælumþingsályktunartillaga
83A99 aframkvæmdalánlagafrumvarp
83A98 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
83A97 avegalöglagafrumvarp
83A96 ajarðhitarannsóknir á Norðurlandi eystraþingsályktunartillaga
83A95 arafmagnsmál Kjalarneshrepps og Kjósarhreppsþingsályktunartillaga
83A94 alöggilding bifreiðaverkstæðalagafrumvarp
83A93 ajarðræktarlöglagafrumvarp
83A92 alántaka vegna vatnsveituframkvæmda í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
83A91 asiglingalöglagafrumvarp
83A90 asjómannalöglagafrumvarp
83A89 aveitingasala, gististaðahald o.fl.lagafrumvarp
83A88 aalmannatryggingarlagafrumvarp
83A87 ainnlend endurtrygging o.fl.lagafrumvarp
83A86 ainnflutningur á hvalveiðiskipilagafrumvarp
83A85 aábyrgðartryggingar atvinnurekenda vegna slysa á starfsfólkiþingsályktunartillaga
83A84 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
83A83 alöggjöf um þjóðaratkvæðiþingsályktunartillaga
83A82 askipulagning fiskveiða með netumfyrirspurn
83A81 aáfengisvarnasjóðurlagafrumvarp
83A80 afræðslustofnun launþegalagafrumvarp
83A79 aendurskoðun girðingalagaþingsályktunartillaga
83A78 aefnahagsmállagafrumvarp
83A77 aupphitun húsaþingsályktunartillaga
83A76 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
83A75 alausn á síldveiðideilunni sumarið 1962lagafrumvarp
83A74 abrúargerð yfir Lagarfljótþingsályktunartillaga
83A73 agatnagerð bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
83A72 abankaútibú á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
83A71 aalmannatryggingarlagafrumvarp
83A70 astuðningur við atvinnuveginalagafrumvarp
83A69 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
83A68 alaxveiðijarðirþingsályktunartillaga
83A67 aKvikmyndastofnun ríkisinslagafrumvarp
83A66 alandshafnarframkvæmdir í Keflavík og Njarðvíkþingsályktunartillaga
83A65 atunnuverksmiðja á Austurlandiþingsályktunartillaga
83A64 avegalöglagafrumvarp
83A63 askemmtanaskattsviðauki 1963lagafrumvarp
83A62 asenditæki í gúmbjörgunarbátaþingsályktunartillaga
83A61 abrottflutningur Bandaríkjahers af Íslandiþingsályktunartillaga
83A60 ahámarksþóknun fyrir verkfræðistörflagafrumvarp
83A59 avegabætur á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
83A58 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
83A57 aheyverkunarmálþingsályktunartillaga
83A56 avegagerð á Vestfjörðum og Austurlandilagafrumvarp
83A55 ainnflutningsgjald af heimilisvélumlagafrumvarp
83A54 alyfsölulöglagafrumvarp
83A53 avinnsla grasmjöls á Skagaströndþingsályktunartillaga
83A52 alaunabætur af ágóða atvinnufyrirtækjaþingsályktunartillaga
83A51 amisnotkun deyfilyfjafyrirspurn
83A50 aafnám aðflutningsgjalda af vélum til landbúnaðarlagafrumvarp
83A49 afélagsheimililagafrumvarp
83A48 aendurskoðun veðlagaþingsályktunartillaga
83A47 ageðveikralögþingsályktunartillaga
83A46 aríkisreikningurinn 1961lagafrumvarp
83A45 afjáraukalög 1961lagafrumvarp
83A44 afiskiðnskóliþingsályktunartillaga
83A43 aendurskoðun laga um lánveitingar til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
83A42 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
83A41 aeiturlyfjanautnþingsályktunartillaga
83A40 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
83A39 aendurskoðun skiptalagannaþingsályktunartillaga
83A38 abyggingarframkvæmdir og fornleifarannsóknir í Reykholtiþingsályktunartillaga
83A37 akornræktlagafrumvarp
83A36 aferðaskrifstofurlagafrumvarp
83A35 aferðir íslenzkra fiskiskipaþingsályktunartillaga
83A34 aStýrimannaskóli Íslands og sjóvinnuskóliþingsályktunartillaga
83A33 aFerðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
83A32 alandshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppilagafrumvarp
83A31 aSiglufjarðarvegur ytrilagafrumvarp
83A30 agjaldeyrisandvirðifyrirspurn
83A29 arannsókn á orsökum sjóslysaþingsályktunartillaga
83A28 ahagfræðilegar leiðbeiningar fyrir bændurþingsályktunartillaga
83A27 aTunnuverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
83A26 abæjanöfnlagafrumvarp
83A25 alandamerki o.fl.lagafrumvarp
83A24 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
83A23 aeignarréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
83A22 aaðförlagafrumvarp
83A21 alögræðilagafrumvarp
83A20 akyrrsetning og lögbannlagafrumvarp
83A19 alandskiptilagafrumvarp
83A18 anauðasamningarlagafrumvarp
83A17 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
83A16 aþinglýsingarlagafrumvarp
83A15 alánsfé til húsnæðismálalagafrumvarp
83A14 araforkumálþingsályktunartillaga
83A13 asíldarleitþingsályktunartillaga
83A12 ainnlend kornframleiðslaþingsályktunartillaga
83A11 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
83A10 ajarðhitarannsóknir og leit í Borgarfjarðarhéraðiþingsályktunartillaga
83A9 aefnahagsmállagafrumvarp
83A8 aöryggisráðstafanir gegn geislavirkum efnumlagafrumvarp
83A7 aNorðurlandasamningur um innheimtu meðlagalagafrumvarp
83A6 aalmannavarnirlagafrumvarp
83A5 alögreglumennlagafrumvarp
83A4 aráðherraábyrgðlagafrumvarp
83A3 alandsdómurlagafrumvarp
83A2 abráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra lagalagafrumvarp
83A1 afjárlög 1963lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.