Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 82
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
82A308 aflutningur fólks frá Íslandifyrirspurn
82A307 afæðingarorloffyrirspurn
82A306 agjald af innflutnings- og gjaldeyrisleyfumfyrirspurn
82A305 aalumíníumverksmiðjafyrirspurn
82A304 asíldariðnaður á Vestfjörðumfyrirspurn
82A303 aríkislántökur 1961fyrirspurn
82A302 aráðstöfun 6 milljón dollara lánsinsfyrirspurn
82A301 ahækkun framfærsluvísitölufyrirspurn
82A227 alán til þriggja skipasmíðastöðvalagafrumvarp
82A226 aFramkvæmdabanki Íslandslagafrumvarp
82A225 akjarasamningar opinberra starfsmannalagafrumvarp
82A224 agreiðslur til setudómara o.fl.fyrirspurn
82A223 alántaka vegna Landspítalanslagafrumvarp
82A222 aábyrgðartryggingar atvinnurekenda vegna slysa á starfsfólkiþingsályktunartillaga
82A221 asamstarfssamningur Norðurlandaþingsályktunartillaga
82A220 askemmtanaskatturlagafrumvarp
82A219 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
82A218 aúthlutun listamannalauna 1962þingsályktunartillaga
82A217 ainnflutnings- og gjaldeyrismál o.fl.lagafrumvarp
82A216 ahappdrætti Styrktarfélags vangefinna, lamaðra og fatlaðra og Sjálfsbjargarlagafrumvarp
82A215 ajarðhitarannsóknir í Borgarfjarðarhéraðiþingsályktunartillaga
82A214 astuðningur við togaraútgerðlagafrumvarp
82A213 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
82A212 adánarvottorðlagafrumvarp
82A211 aSiglufjarðarvegurlagafrumvarp
82A210 aSamvinnubanki Íslands hf.lagafrumvarp
82A209 ajarðhiti til lækningaþingsályktunartillaga
82A208 ajarðhitarannsóknir á Norðurlandifyrirspurn
82A207 aheildarskipulag Suðurlandsundirlendisþingsályktunartillaga
82A206 abiskupssetur í Skálholtiþingsályktunartillaga
82A205 avatnsöflun í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
82A204 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
82A203 averknámsskóli í járniðnaðiþingsályktunartillaga
82A202 asmíði fiskiskipa innanlandsþingsályktunartillaga
82A201 afélagsheimililagafrumvarp
82A200 alandþurrkun á Fljótsdalshéraðiþingsályktunartillaga
82A199 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
82A198 aefling hérðasstjórnarþingsályktunartillaga
82A197 aeftirlit með fyrirtækjasamtökumþingsályktunartillaga
82A196 aþjóðskrá og almannaskráninglagafrumvarp
82A195 agatnagerð í kaupstöðum og kauptúnumþingsályktunartillaga
82A194 atollskrálagafrumvarp
82A193 alausn verkfræðingadeilunnarfyrirspurn
82A192 askólakostnaðurlagafrumvarp
82A191 abyggingarannsóknirþingsályktunartillaga
82A190 aáætlun um framkvæmdir í landinuþingsályktunartillaga
82A189 askipun prestakallalagafrumvarp
82A188 asöluskatturlagafrumvarp
82A187 abrunatryggingar utan Reykjavíkurlagafrumvarp
82A186 abrunatryggingar í Reykjavíklagafrumvarp
82A185 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
82A184 aSíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
82A183 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
82A182 asementsverksmiðjalagafrumvarp
82A181 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
82A180 alandssmiðjalagafrumvarp
82A179 ainnlend endurtrygginglagafrumvarp
82A178 atekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
82A177 amálflytjendurlagafrumvarp
82A176 agreiðslur vegna ríkisábyrgðar á árinu 1961fyrirspurn
82A175 aráðstafanir til verndar erninumþingsályktunartillaga
82A174 araforkumálþingsályktunartillaga
82A173 askipulagslöglagafrumvarp
82A172 aferðir íslenskra fiskiskipaþingsályktunartillaga
82A171 aalmannavarnirlagafrumvarp
82A170 aStofnalánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
82A169 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
82A168 aaflatryggingasjóður sjávarútvegsinslagafrumvarp
82A167 alögskráning sjómannalagafrumvarp
82A166 askuldabréf Sameinuðu þjóðannalagafrumvarp
82A165 ageðveikralögþingsályktunartillaga
82A164 ainnheimta opinberra gjaldalagafrumvarp
82A163 atónlistarfræðslafyrirspurn
82A162 askóli fyrir fiskmatsmennþingsályktunartillaga
82A161 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
82A160 akirkjugarðarlagafrumvarp
82A159 asala hluta úr landi Hofteigs og eyðijarðarinnar Austmannsdalslagafrumvarp
82A158 askólakostnaðurlagafrumvarp
82A157 aaðstoð við fatlaðalagafrumvarp
82A156 ahúsnæðismálastofnun o.fl.lagafrumvarp
82A155 averkamannabústaðirlagafrumvarp
82A154 astýrimannaskóli Íslands og sjóvinnuskóliþingsályktunartillaga
82A153 aríkisábyrgðirlagafrumvarp
82A152 aútflutningssamtökþingsályktunartillaga
82A151 aþyrilvængjurþingsályktunartillaga
82A150 aendurskoðun skiptalagannaþingsályktunartillaga
82A149 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A148 aframkvæmdaáætlun til 5 árafyrirspurn
82A147 aaðstoð við vangefið fólklagafrumvarp
82A146 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A145 aRæktunarsjóður Íslands og Byggingarsjóður sveitabæjalagafrumvarp
82A144 aaukin afköst og bættar geymsluaðferðir síldarverksmiðjaþingsályktunartillaga
82A143 aaðstaða bænda til ræktunarframkvæmdaþingsályktunartillaga
82A142 asjúkraþjálfunlagafrumvarp
82A141 aheilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktirlagafrumvarp
82A140 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
82A139 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
82A138 asamkomudagur reglulegs Alþingislagafrumvarp
82A137 avörukaupalán í Bandaríkjunumfyrirspurn
82A136 avegagerð á Vestfjörðum og Austurlandilagafrumvarp
82A135 aiðnaður fyrir kauptún og þorpþingsályktunartillaga
82A134 aRíkisábyrgðasjóðurlagafrumvarp
82A133 abirting laga og stjórnvaldaerindalagafrumvarp
82A132 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
82A131 aprentrétturlagafrumvarp
82A130 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
82A129 aframsal sakamannalagafrumvarp
82A128 aKirkjubyggingarsjóðurlagafrumvarp
82A127 aáætlunarráð ríkisinslagafrumvarp
82A126 alántaka vegna Landsspítalanslagafrumvarp
82A125 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A124 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
82A123 asíldarleit úr loftilagafrumvarp
82A122 ahlutdeild atvinnugreina í þjóðarframleiðslunniþingsályktunartillaga
82A121 alandshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppilagafrumvarp
82A120 akjör fulltrúa í Norðurlandaráðþingsályktunartillaga
82A119 aHjúkrunarskóli Íslandslagafrumvarp
82A118 aIðnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
82A117 afrestun á fundum Alþingis
82A116 aviðskipti fjármálaráðuneytisins við Axel Kristjánssonþingsályktunartillaga
82A115 astuðningur við atvinnuveginalagafrumvarp
82A114 afjáraukalög 1960lagafrumvarp
82A113 aútflutningur á dilkakjötiþingsályktunartillaga
82A112 afjárfesting Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna erlendis o.fl.þingsályktunartillaga
82A111 alífeyrissjóður togarasjómanna og undirmanna á farskipumlagafrumvarp
82A110 aríkisreikningurinn 1960lagafrumvarp
82A109 asamgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
82A108 afiskimálasjóðurlagafrumvarp
82A107 averðlagsráð sjávarútvegsinslagafrumvarp
82A106 alántaka hjá Alþjóðabankanumlagafrumvarp
82A105 alandþurrkunþingsályktunartillaga
82A104 asjónvarpsmálþingsályktunartillaga
82A103 avegalöglagafrumvarp
82A102 aafurðalán vegna garðávaxtaþingsályktunartillaga
82A101 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
82A100 ajarðboranir að Lýsuhóliþingsályktunartillaga
82A99 araforkumál á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
82A98 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
82A97 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
82A96 askipti á dánarbúum og félagsbúumlagafrumvarp
82A95 aerfðalöglagafrumvarp
82A94 aátta stunda vinnudagur verkafólksþingsályktunartillaga
82A93 ahaf- og fiskirannsóknirþingsályktunartillaga
82A92 ahveraorkaþingsályktunartillaga
82A91 aafturköllun sjónvarpsleyfisþingsályktunartillaga
82A90 aTunnuverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
82A89 aupphitun húsaþingsályktunartillaga
82A88 aeyðing svartbakslagafrumvarp
82A87 akvikmyndun íslenskra starfsháttaþingsályktunartillaga
82A86 alandafundir Íslendinga í Vesturheimiþingsályktunartillaga
82A85 aorloflagafrumvarp
82A84 abygginarsjóður sveitabæjaþingsályktunartillaga
82A83 agufuveita frá Krýsuvíkþingsályktunartillaga
82A82 agatnagerð á vegum bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
82A81 ahúsnæðismálastofnunlagafrumvarp
82A80 aöryrkjamálfyrirspurn
82A79 aendurskoðun girðingalagaþingsályktunartillaga
82A78 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A77 aHæstiréttur Íslandslagafrumvarp
82A76 abankaútibú á Húsavíkþingsályktunartillaga
82A75 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
82A74 alækkun aðflutningsgjaldalagafrumvarp
82A73 asíldariðnaður á Austurlandiþingsályktunartillaga
82A72 aveiði og meðferð á fiskiþingsályktunartillaga
82A71 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
82A70 aöryggi opinna vélbátaþingsályktunartillaga
82A69 adragnótaveiðar í fiskveiðilandhelgilagafrumvarp
82A68 averslunaratvinnalagafrumvarp
82A67 alæknisvitjanasjóðirþingsályktunartillaga
82A66 arafvæðing Norðausturlandsfyrirspurn
82A65 ajarðaskráning og jarðalýsingarþingsályktunartillaga
82A64 aréttur verkafólks til uppsagnarfrests og launa vegna sjúkdóms- og slysaforfallalagafrumvarp
82A63 ahéraðsskóli á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
82A62 asala eyðijarðarinnar Lækjarbæjarlagafrumvarp
82A61 anámskeið til tæknifræðimenntunarþingsályktunartillaga
82A60 ahefting sandfokslagafrumvarp
82A59 alýsishersluverksmiðjaþingsályktunartillaga
82A58 ahúsnæðismálastofnunlagafrumvarp
82A57 aheyverkunarmálþingsályktunartillaga
82A56 ahafnarbótasjóðurlagafrumvarp
82A55 ajarðboranir við Leirá í Borgarfirðiþingsályktunartillaga
82A54 asjúkrahúslöglagafrumvarp
82A53 asamkomulag um aðstöðu Færeyinga til handfæraveiða við Íslandþingsályktunartillaga
82A52 aviðurkenning Þýskalands á fiskveiðilögsögu við Íslandþingsályktunartillaga
82A51 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkraþingsályktunartillaga
82A50 averndun hrygningarsvæðaþingsályktunartillaga
82A49 aöryggisráðstafanir á leiðinni Reykjavík - Hafnarfjörðurfyrirspurn
82A48 amótmæli gegn risasprengju Sovétríkjannaþingsályktunartillaga
82A47 ainnlend kornframleiðslaþingsályktunartillaga
82A46 averndun fiskistofna við strendur Íslandsþingsályktunartillaga
82A45 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A44 aHandritastofnun Íslandslagafrumvarp
82A43 akísilgúrverksmiðja við Mývatnþingsályktunartillaga
82A42 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A41 ajarðgöng á þjóðvegumlagafrumvarp
82A40 averðtrygging lífeyrisþingsályktunartillaga
82A39 akornræktlagafrumvarp
82A38 akaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarinsþingsályktunartillaga
82A37 arafstrengur til Vestmannaeyjafyrirspurn
82A36 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
82A35 aatvinnubótasjóðurlagafrumvarp
82A34 afélagslegt öryggilagafrumvarp
82A33 avegalöglagafrumvarp
82A32 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
82A31 atjón af völdum vinnustöðvanaþingsályktunartillaga
82A30 ajarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdirþingsályktunartillaga
82A29 abústofnsaukning og vélakauplagafrumvarp
82A28 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
82A27 avegalöglagafrumvarp
82A26 asíldarleitþingsályktunartillaga
82A25 aalmannatryggingarlagafrumvarp
82A24 alandsútsvörlagafrumvarp
82A23 aFerðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
82A22 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
82A21 alausaskuldir bændalagafrumvarp
82A20 aefnahagsmállagafrumvarp
82A19 asíldarútvegsnefndlagafrumvarp
82A18 avantraust á ríkisstjórninavantraust
82A17 adómsmálastörf, löglreglustjórn, gjaldheimta o.fl.lagafrumvarp
82A16 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
82A15 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
82A14 aheyrnleysingjaskólilagafrumvarp
82A13 aráðstafanir vegna ákvörðunar um nýtt gengilagafrumvarp
82A12 askemmtanaskattsviðaukilagafrumvarp
82A11 aParísarsamþykktin um vernd eignarréttinda á sviði iðnaðarlagafrumvarp
82A10 ainnflutningur á hvalveiðiskipumlagafrumvarp
82A9 aalþjóðasamþykkt um varnir gegn óhreinkun sjávarinslagafrumvarp
82A8 asiglingalöglagafrumvarp
82A7 asjómannalöglagafrumvarp
82A6 abann gegn stöðvun millilandaflugslagafrumvarp
82A5 aIðnaðarmálastofnun Íslandslagafrumvarp
82A4 askráning skipa og aukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
82A3 abráðabirgðabreyting og framlenging nokkurra lagalagafrumvarp
82A2 asamningar milli læknafélaga og sjúkrasamlagalagafrumvarp
82A1 afjárlög 1962lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.