Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 76
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
76A206 askattfrádrátturlagafrumvarp
76A186 aframleiðsluhagurfyrirspurn
76A185 aAlþjóðakjarnorkumálastofnuninþingsályktunartillaga
76A184 asendiherra í Kaupmannahöfnþingsályktunartillaga
76A183 adráttarbraut á Akureyriþingsályktunartillaga
76A182 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
76A181 amenntaskólasetur í Skálholtiþingsályktunartillaga
76A180 asíldarverksmiðja á Seyðisfirðiþingsályktunartillaga
76A179 aFramkvæmdabanki Íslandslagafrumvarp
76A178 aÚtvegsbanki Íslandslagafrumvarp
76A177 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
76A176 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
76A175 avísindasjóðurlagafrumvarp
76A174 amenningarsjóður og menntamálaráðlagafrumvarp
76A173 askipakauplagafrumvarp
76A172 astrandferðaskipið Herðubreiðþingsályktunartillaga
76A171 afræðslustofnun launþegaþingsályktunartillaga
76A170 abiskup Íslands skuli hafa aðsetur í Skálholtiþingsályktunartillaga
76A169 asameining Landsbókasafns og Háskólabókasafns o. fl.þingsályktunartillaga
76A168 asameiningÁfengisverslunar og Tóbakseinkasöluþingsályktunartillaga
76A167 aefnaiðnaðarverksmiðja í Hveragerðiþingsályktunartillaga
76A166 asérleyfi til fólksflutninga með bifreiðumfyrirspurn
76A165 asala Granda og Skógarkotslagafrumvarp
76A164 aforgangsréttur sjómanna til ýmissa fastlaunaðra starfaþingsályktunartillaga
76A163 asumarstörf ungmenna á fiskiskipumþingsályktunartillaga
76A162 abreyting á læknaskipunarlögumlagafrumvarp
76A161 astofnun lífeyrissjóðs fyrir sjómennþingsályktunartillaga
76A160 ahúsnæðismálastofnunlagafrumvarp
76A159 askattur á stóreignirlagafrumvarp
76A158 askólaskipþingsályktunartillaga
76A157 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
76A156 arannsóknarstofa til geislamælingalagafrumvarp
76A155 amenntun kennaralagafrumvarp
76A154 aatvinnuleysiþingsályktunartillaga
76A153 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
76A152 abreyting á íþróttalögumlagafrumvarp
76A151 alífeyrissjóður fyrir sjómennþingsályktunartillaga
76A150 asamþykkt á ríkisreikningumlagafrumvarp
76A149 afjáraukalög 1954lagafrumvarp
76A148 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
76A147 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
76A146 aheilsuvernd í skólumlagafrumvarp
76A145 ajarðhitilagafrumvarp
76A144 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
76A143 aleigubifreiðar í kaupstöðumlagafrumvarp
76A142 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
76A141 asjúkrahúsasjóður og talnahappdrættilagafrumvarp
76A140 aLoftleiðir h/f til flugvélakaupaþingsályktunartillaga
76A139 aeignarnámsheimild á löndum í Hafnarfirði, Gerðahreppi og Grindavíkurhreppilagafrumvarp
76A138 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
76A137 ahappdrættilagafrumvarp
76A136 avetrarflutningar á mjólkurframleiðslusvæðumþingsályktunartillaga
76A135 aatvinna við siglingar á íslenskum skipumlagafrumvarp
76A134 alöggæsla á skemmtisamkomum og þjóðvegumþingsályktunartillaga
76A133 avísitala byggingarkostnaðarlagafrumvarp
76A132 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
76A131 asjóefnaverksmiðjaþingsályktunartillaga
76A130 alán fyrir Flugfélag Íslands h/ftil flugvélakaupaþingsályktunartillaga
76A129 ataka eignarnámi jarðirnar Borg, Dynjanda og Rauðsstaðilagafrumvarp
76A128 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
76A127 amat á síldlagafrumvarp
76A126 alandnám, ræktun og byggingar í sveitumlagafrumvarp
76A125 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
76A124 asameign fjölbýlishúsaþingsályktunartillaga
76A123 ahlutafélöglagafrumvarp
76A122 afiskileitarskipþingsályktunartillaga
76A121 aríkisborgararétturlagafrumvarp
76A120 aálitsgerðir um efnahagsmálfyrirspurn
76A119 abjörgunarbelti í íslenskum skipumþingsályktunartillaga
76A118 aendurheimt íslenskra handrita frá Danmörkuþingsályktunartillaga
76A117 aumferðarlöglagafrumvarp
76A116 afélagsheimililagafrumvarp
76A115 akostnaður við skólalagafrumvarp
76A114 ahæstirétturlagafrumvarp
76A113 averndun fiskimiða umhverfis Íslandþingsályktunartillaga
76A112 asamkomudag reglulegs Alþingis 1957lagafrumvarp
76A111 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
76A110 afræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðumfyrirspurn
76A109 akosningar til Alþingislagafrumvarp
76A108 akjörbréf varaþingmannsþingsályktunartillaga
76A107 alögreglustjóri í Bolungavíklagafrumvarp
76A105 alækkun tekjuskatts af lágtekjumlagafrumvarp
76A104 aolía frá varnarliðinufyrirspurn
76A103 amenntun kennaralagafrumvarp
76A102 aheilsuverndarlöglagafrumvarp
76A101 anauðungarvinnaþingsályktunartillaga
76A100 ajöfn laun karla og kvennaþingsályktunartillaga
76A99 asala og útflutningur sjávarafurða o. fl.lagafrumvarp
76A98 aveðlagafrumvarp
76A97 aþinglýsing skjala og aflýsinglagafrumvarp
76A96 aútfærsla fiskveiðitakmarkafyrirspurn
76A95 aferðamannagjaldeyrirþingsályktunartillaga
76A94 aþingrof og nýjar kosningarþingsályktunartillaga
76A93 akirkjuþing og kirkjuráðlagafrumvarp
76A92 aútflutningssjóður o. fl.lagafrumvarp
76A91 ainnflutningur véla í fiskibátaþingsályktunartillaga
76A90 askemmtanaskattsviðaukilagafrumvarp
76A89 ahundahaldlagafrumvarp
76A88 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
76A87 afasteignaskatturlagafrumvarp
76A86 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
76A85 aheimili fyrir öryrkja vegna geð- og taugasjúkdómalagafrumvarp
76A84 abreyting á framfærslulögumlagafrumvarp
76A83 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
76A82 ainnheimta opinberra gjaldaþingsályktunartillaga
76A81 averðtrygging á sparifé skólabarnaþingsályktunartillaga
76A80 alán til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
76A79 ahlutur sveitarfélaga af söluskattilagafrumvarp
76A78 afræðsla barnalagafrumvarp
76A77 askemmtanaskattur og þjóðleikhús o. fl.lagafrumvarp
76A76 aeignarskattsviðaukilagafrumvarp
76A75 aselja þjóðjörðina Hrafnkelsstaðilagafrumvarp
76A74 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
76A73 amatsveina- og veitingaþjónaskólilagafrumvarp
76A72 agirðingalöglagafrumvarp
76A71 avöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
76A70 akosningar til Alþingislagafrumvarp
76A69 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
76A68 aafnám aðflutningsgjalda af dráttarvélum og vélum í fiskiskiplagafrumvarp
76A67 atunnuverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
76A66 aafnám aðflutningsgjalda af fiskflökunarvélumlagafrumvarp
76A65 avegalöglagafrumvarp
76A64 ajarðboranir í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
76A63 aíslensk óperaþingsályktunartillaga
76A62 aembættisbústaður héraðsdýralæknalagafrumvarp
76A61 aútsvörlagafrumvarp
76A60 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
76A59 ainnflutningur á olíum og bensínifyrirspurn
76A58 aiðnfræðslalagafrumvarp
76A57 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
76A56 akaup á eyðijörðinni Grjótlæklagafrumvarp
76A55 afiskirannsóknir á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
76A54 aeftirlitsbátur á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
76A53 asamgöngutæki á eyðisöndumþingsályktunartillaga
76A52 avegalöglagafrumvarp
76A51 abúfjárræktlagafrumvarp
76A50 aalmannatryggingarlagafrumvarp
76A49 ahafnargerðirþingsályktunartillaga
76A48 ahafnarstæðiþingsályktunartillaga
76A47 asamtök til aðstoðar öryrkjumþingsályktunartillaga
76A46 asandgræðsla og hefting sandfokslagafrumvarp
76A45 aUngverjalandssöfnun Rauða krossinsþingsályktunartillaga
76A44 akosning manna til að semja um endurskoðun varnarsamningsinsþingsályktunartillaga
76A43 aendurskoðun varnarsamningsinsþingsályktunartillaga
76A42 aáfengislöglagafrumvarp
76A41 abyggingar hraðfrystihúsaþingsályktunartillaga
76A40 aútsvörlagafrumvarp
76A39 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
76A38 aselja Kópavogskaupstað land jarðanna Kópavogs og Digranesslagafrumvarp
76A37 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
76A36 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
76A35 ahnefaleikarlagafrumvarp
76A34 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
76A33 aaðstoð vegna fjárskipta í Dala- og Strandasýsluþingsályktunartillaga
76A32 aorloflagafrumvarp
76A31 aendurskoðun hjúkrunarkvennalaga og laga um Hjúkrunarkvennaskóla Íslandsþingsályktunartillaga
76A30 aSöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
76A29 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
76A28 aendurskoðun laga um atvinnu við siglingar á íslenskum skipumfyrirspurn
76A27 adráttarbraut á Seyðisfirðiþingsályktunartillaga
76A26 aleirverksmiðja í Dalasýslu o. flþingsályktunartillaga
76A25 ajarðgangagerðir og yfirbyggingar á fjallvegumþingsályktunartillaga
76A24 aárstíðabundinn iðnaðurþingsályktunartillaga
76A23 aframtíðarskipan Reykholtsþingsályktunartillaga
76A22 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
76A21 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
76A20 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
76A19 aholræsagerðirlagafrumvarp
76A18 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
76A17 abifreiðalöglagafrumvarp
76A16 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
76A15 aeftirgjöf lána vegna óþurrkannaþingsályktunartillaga
76A14 aframleiðslusjóðurlagafrumvarp
76A13 ainnflutnings- og gjaldeyrismálfjárfestingarmála o. fl.lagafrumvarp
76A12 afesting verðlags og kaupgjaldslagafrumvarp
76A11 askipakauplagafrumvarp
76A10 adýraverndlagafrumvarp
76A9 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
76A8 alán til togarakaupafyrir bæjarútgerð Reykjavíkurlagafrumvarp
76A7 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
76A6 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
76A5 agjaldaviðaukilagafrumvarp
76A4 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
76A3 ahúsnæðismálastjórnlagafrumvarp
76A2 aafnot íbúðarhúsa í kaupstöðumlagafrumvarp
76A1 afjárlög 1957lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.