Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 75
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
75A208 averðtrygging sparifjárfyrirspurn til skrifl. svars
75A207 aaukagreiðslur embættismannafyrirspurn til skrifl. svars
75A206 afyrirætlanir bandaríska herliðsins á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
75A205 adiplómatavegabréffyrirspurn til skrifl. svars
75A204 adaggjöld landsspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
75A203 abátagjaldeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
75A202 averðlagsuppbót úr ríkissjóðifyrirspurn til skrifl. svars
75A201 abátagjaldeyrirfyrirspurn til skrifl. svars
75A200 aaðstoð við togaraútgerðinafyrirspurn til skrifl. svars
75A199 aiðnréttindifyrirspurn til skrifl. svars
75A198 akaup hlutabréfa síldarbræðslunnar h/fþingsályktunartillaga
75A197 agjafabréf fyrir Þykkvabælagafrumvarp
75A196 asmíði varðskipsþingsályktunartillaga
75A195 abiskupsstóll í Skálholtiþingsályktunartillaga
75A194 alán fyrir Ólafsfjarðarkaupstað til raforkuframkvæmdaþingsályktunartillaga
75A193 akaup á hlutabréfum í Flugfélagi Íslandsþingsályktunartillaga
75A192 ahnefaleikarlagafrumvarp
75A191 ajafnvægi í byggð landsinslagafrumvarp
75A190 akirkjugarðarlagafrumvarp
75A189 ahundahaldlagafrumvarp
75A188 asýsluvegasjóðurlagafrumvarp
75A187 afasteignaskatturlagafrumvarp
75A186 akirkjuþing og kirkjuráðlagafrumvarp
75A185 aþaraverksmiðja og þangmjölsverksmiðjaþingsályktunartillaga
75A184 aloftferðirþingsályktunartillaga
75A183 ahafnarbætur við Dyrhólaósþingsályktunartillaga
75A182 alistamannalaunlagafrumvarp
75A181 aumbætur í sjávarútveginumþingsályktunartillaga
75A180 aloftflutningar milli landalagafrumvarp
75A179 ajarðhitifyrirspurn til skrifl. svars
75A178 ainnflutningur vörubifreiðaþingsályktunartillaga
75A177 asamgöngur innanlandsþingsályktunartillaga
75A176 alágmarksaldur kyndara og kolamokaraþingsályktunartillaga
75A175 afélagafrelsi landbúnaðarverkafólksþingsályktunartillaga
75A174 alágmarksaldur barna við sjómennskuþingsályktunartillaga
75A173 aTungulækur í Landbrotiþingsályktunartillaga
75A172 aeignarskattsviðaukilagafrumvarp
75A171 aendurbætur á aðalvegumþingsályktunartillaga
75A170 ayfirljósmóðurstarffyrirspurn til skrifl. svars
75A169 avátryggingarsamningarlagafrumvarp
75A168 aflugvallagerðþingsályktunartillaga
75A167 apóstþjónustaþingsályktunartillaga
75A166 avinnumiðlunlagafrumvarp
75A165 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
75A164 aný iðnfyrirtækiþingsályktunartillaga
75A163 aþjóðskrá og almannaskráninglagafrumvarp
75A162 asala jarðeigna í opinberri eigulagafrumvarp
75A161 asala Kópavogs og Digranesslagafrumvarp
75A160 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
75A159 askattfrelsi Nóbelsverðlaunalagafrumvarp
75A158 aríkisreikningarlagafrumvarp
75A157 afjáraukalög 1953lagafrumvarp
75A156 abátagjaldeyrishlunnindi til sjómanna í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
75A155 avátryggingasamningarþingsályktunartillaga
75A154 aglersteypafyrirspurn til skrifl. svars
75A153 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
75A152 asjúkrahúsasjóður og talnahappdrættilagafrumvarp
75A151 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1956lagafrumvarp
75A150 alandshöfn í Keflavíkurkaupstað og Njarðvíkurhreppilagafrumvarp
75A149 ajarðhiti til virkjunarlagafrumvarp
75A148 afiskmatþingsályktunartillaga
75A147 avantraust á ríkisstjórninavantraust
75A146 aframleiðslusjóðurlagafrumvarp
75A145 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
75A144 atollafgreiðslalagafrumvarp
75A143 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
75A142 avarnargarður í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
75A141 afiskvinnslustöðvar og flutningaskip eignar- og leigunámilagafrumvarp
75A140 ahegningarlöglagafrumvarp
75A139 ablaðamannaskóliþingsályktunartillaga
75A138 aframkvæmd launalagafyrirspurn til skrifl. svars
75A137 ahappdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
75A136 aatvinna við siglingar og stýrimannaskólann í Reykjavíkþingsályktunartillaga
75A135 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
75A134 askatt- og útsvarsgreiðslur útlendingalagafrumvarp
75A133 abann við að taka íbúðarhúsnæði til annarrar notkunnar en íbúðarlagafrumvarp
75A132 afræðsla barnalagafrumvarp
75A131 astrandferðaskiplagafrumvarp
75A130 amannfræði- og ættfræðirannsóknirlagafrumvarp
75A129 anáttúruverndlagafrumvarp
75A128 aríkisborgararétturlagafrumvarp
75A127 afélagslegt öryggilagafrumvarp
75A126 abráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóðilagafrumvarp
75A125 alögreglumennlagafrumvarp
75A124 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
75A123 avitakerfið við Ísafjarðardjúp og Súgandafjörðþingsályktunartillaga
75A122 aalmannatryggingarlagafrumvarp
75A121 apóstflutningar með flugvélum til Austurlandsþingsályktunartillaga
75A120 asímamál Austfirðingaþingsályktunartillaga
75A119 alífeyrissjóður togarasjómannalagafrumvarp
75A118 aný orkuver og orkuveiturlagafrumvarp
75A117 akaup og leigunám togaralagafrumvarp
75A116 aIðnaðarmálastofnun Íslandslagafrumvarp
75A115 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
75A114 akjarnorkuvopnþingsályktunartillaga
75A113 asamningar um landhelginafyrirspurn til skrifl. svars
75A112 akaup og útgerð togara til atvinnuframkvæmdalagafrumvarp
75A111 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
75A110 araforkulöglagafrumvarp
75A109 afólksflutningar með bifreiðumlagafrumvarp
75A108 aNorðurlandaráðþingsályktunartillaga
75A107 akirkjuítöklagafrumvarp
75A106 asímakerfi Ísafjarðarþingsályktunartillaga
75A105 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
75A104 asjúkrahúsalöglagafrumvarp
75A103 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
75A102 aaldurshámark opinberra embættis- og starfsmannalagafrumvarp
75A101 aendurskoðun stjórnarskrár lýðveldisinsfyrirspurn til skrifl. svars
75A100 aAusturvegurþingsályktunartillaga
75A99 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
75A98 akvikmyndastofnun ríkisinslagafrumvarp
75A97 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
75A96 askemmtanaskatturlagafrumvarp
75A95 aendurskoðun skattalagafyrirspurn til skrifl. svars
75A94 abifreiðalöglagafrumvarp
75A93 abifreiðalöglagafrumvarp
75A92 aheilsuverndarlöglagafrumvarp
75A91 aframfærslulöglagafrumvarp
75A90 aóskilgetin börnlagafrumvarp
75A89 aalmannatryggingarlagafrumvarp
75A88 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag í atvinnurekstriþingsályktunartillaga
75A87 alaun ráðherra o. fl.lagafrumvarp
75A86 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
75A85 amannanöfnlagafrumvarp
75A84 aorloflagafrumvarp
75A83 afélagsheimililagafrumvarp
75A82 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
75A81 askipun prestakallalagafrumvarp
75A80 aMarshallsamningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
75A79 amilliliðagróðiþingsályktunartillaga
75A78 aAlþingistíðindiþingsályktunartillaga
75A77 avegagerð í Skagafirði og brúarstæðiþingsályktunartillaga
75A76 asúgþurrkunþingsályktunartillaga
75A75 askattkerfi og skattheimtaþingsályktunartillaga
75A74 averkalýðsskólilagafrumvarp
75A73 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
75A72 askipun prestakallalagafrumvarp
75A71 astrandferðirþingsályktunartillaga
75A70 aútsvörlagafrumvarp
75A69 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
75A68 afriðunarsvæðiþingsályktunartillaga
75A67 avegagerð og vegaskattur á bílaþingsályktunartillaga
75A66 aAusturlandsvegurþingsályktunartillaga
75A65 afræðsla í þjóðfélags- og þjóðhagsfræðumþingsályktunartillaga
75A64 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
75A63 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
75A62 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
75A61 abygging flugvallar við Húsavíkurkaupstaðþingsályktunartillaga
75A60 avegastæði milli landsfjórðungaþingsályktunartillaga
75A59 akaupþing í Reykjavíklagafrumvarp
75A58 apóstferðirþingsályktunartillaga
75A57 asala jarða í opinberri eigulagafrumvarp
75A56 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
75A55 aalþýðuskólarþingsályktunartillaga
75A54 astöðvun útflutningsframleiðslunnarþingsályktunartillaga
75A53 astrandferðaskipið Herðubreiðþingsályktunartillaga
75A52 aflugvallargerð í Norðfirðiþingsályktunartillaga
75A51 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
75A50 abátagjaldeyrir af togarafiskifyrirspurn til skrifl. svars
75A49 aeftirlit með rekstri ríkisinslagafrumvarp
75A48 askiptimyntlagafrumvarp
75A47 aþjóðhátíðardagur Íslendingalagafrumvarp
75A46 aatvinnujöfnunlagafrumvarp
75A45 askemmtanaskattur þjóðleikhús o. fl.lagafrumvarp
75A44 ajarðræktarlöglagafrumvarp
75A43 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
75A42 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
75A41 aframleiðslusamvinnufélögþingsályktunartillaga
75A40 akjarnorkumálþingsályktunartillaga
75A39 aeyðing refa og minkaþingsályktunartillaga
75A38 auppsögn varnarsamnings milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
75A37 aolíueinkasalalagafrumvarp
75A36 afriðunarsvæði fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
75A35 afiskveiðalandhelgi Íslandslagafrumvarp
75A34 aolíuverslun ríkisinslagafrumvarp
75A33 averðtryggingasjóðurlagafrumvarp
75A32 ahúsnæðismálastjórnfyrirspurn til skrifl. svars
75A31 ajafnvægislánadeild við framkvæmdabanka Íslandslagafrumvarp
75A30 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
75A29 agera aðalakvegi landsins úr varanlegu efniþingsályktunartillaga
75A28 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
75A27 astækkun flugvallarins í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
75A26 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
75A25 avélar og verkfæri til vega- og hafnargerðaþingsályktunartillaga
75A24 avarnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjannalagafrumvarp
75A23 anýbýli og bústofnslánþingsályktunartillaga
75A22 alandkynning og ferðamállagafrumvarp
75A21 aheyverkunaraðferðirþingsályktunartillaga
75A20 averðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómurlagafrumvarp
75A19 avarnarsamningur við Bandaríkinþingsályktunartillaga
75A18 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
75A17 atilkynningar aðsetursskiptalagafrumvarp
75A16 akjörskrá í Kópavogskaupstaðlagafrumvarp
75A15 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
75A14 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
75A13 ainnheimta ýmis gjöld 1956 með viðaukalagafrumvarp
75A12 averðlagsuppbót á laun opinberra starfsmannalagafrumvarp
75A11 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
75A10 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
75A9 amatsveina- og veitingaþjónaskólilagafrumvarp
75A8 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
75A7 asálfræðiþjónusta í barnaskólumlagafrumvarp
75A6 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
75A5 aselja Laugarnes í Reykjavíklagafrumvarp
75A4 afræðsla barnalagafrumvarp
75A3 aíþróttalöglagafrumvarp
75A2 aprentrétturlagafrumvarp
75A1 afjárlög 1956lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.