Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 74
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
74A218 advöl og framkvæmdir varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
74A217 aMarshalllán eða framlagfyrirspurn til skrifl. svars
74A216 aáburðarverðfyrirspurn til skrifl. svars
74A215 asparifjáruppbæturfyrirspurn til skrifl. svars
74A214 abygging þingmannabústaðarfyrirspurn til skrifl. svars
74A213 aGrænlandfyrirspurn
74A212 aáburðarverksmiðjanfyrirspurn
74A211 ajöfn laun karla og kvennafyrirspurn
74A210 aáburðarverksmiðjafyrirspurn
74A209 averkfræðingar í þjónustu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
74A208 alaunalögfyrirspurn til skrifl. svars
74A207 asparifjáruppbæturfyrirspurn til skrifl. svars
74A206 amæðiveikifyrirspurn til skrifl. svars
74A205 aminning íslendingafyrirspurn til skrifl. svars
74A204 aatvinnuaukningþingsályktunartillaga
74A203 avaranlegt efni á aðalakvegi landsinsþingsályktunartillaga
74A202 atunnusmíðilagafrumvarp
74A201 akirkjuítöklagafrumvarp
74A200 aleit að fiskimiðum fyrir Norðurlandi og Austfjörðumþingsályktunartillaga
74A199 averðlagsuppbót á laun opinberra starfsmannalagafrumvarp
74A198 agreiðsluafgangur ríkissjóðslagafrumvarp
74A197 aniðursuða sjávarafurða til útflutningsþingsályktunartillaga
74A196 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
74A195 amannanöfnþingsályktunartillaga
74A194 akaupstaður í Kópavogifyrirspurn til skrifl. svars
74A193 avegalöglagafrumvarp
74A192 aDísastaðir í Breiðdallagafrumvarp
74A191 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
74A190 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
74A189 aíbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
74A188 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
74A187 atogarinn Valborg Herjólfsdóttirlagafrumvarp
74A186 atogarakaup fyrir Neskaupstaðlagafrumvarp
74A185 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
74A184 aúthafssíldveiðarþingsályktunartillaga
74A183 ahúsnæðismállagafrumvarp
74A182 askipun prestakallalagafrumvarp
74A181 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
74A180 apóstgreiðslustofnunþingsályktunartillaga
74A179 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
74A178 abæjarstjórn í Kópavogskaupstaðlagafrumvarp
74A177 afiskveiðalandhelgiþingsályktunartillaga
74A176 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
74A175 aóháðir alþýðuskólarþingsályktunartillaga
74A174 alandshöfn í Rififyrirspurn til skrifl. svars
74A173 alán til vegagerðar um Heydallagafrumvarp
74A172 alandshöfn í Rifilagafrumvarp
74A171 alandkynning og ferðamállagafrumvarp
74A170 alækningaferðirlagafrumvarp
74A169 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
74A168 aöryggi í heilbrigðismálumþingsályktunartillaga
74A167 afasteignamatlagafrumvarp
74A166 askipun prestakallalagafrumvarp
74A165 aheilsuverndarlöglagafrumvarp
74A164 avinnudeilaþingsályktunartillaga
74A163 averðtrygging sparifjárfyrirspurn til skrifl. svars
74A162 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
74A161 aokurþingsályktunartillaga
74A160 alæknabifreiðarþingsályktunartillaga
74A159 aprestjarðirlagafrumvarp
74A158 aaðbúnaður fanga í Reykjavíkþingsályktunartillaga
74A157 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
74A156 asamvinnunefndþingsályktunartillaga
74A155 alækkun verðlagslagafrumvarp
74A154 aminning Jóns Þorkelssonar skólameistaraþingsályktunartillaga
74A153 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
74A152 astofnun happdrættislagafrumvarp
74A151 aendurtrygginglagafrumvarp
74A150 akostnaður við skólalagafrumvarp
74A149 aKjarvalshúsfyrirspurn til skrifl. svars
74A148 anýjar atvinnugreinarþingsályktunartillaga
74A147 avernd gegn ágangi Bretaþingsályktunartillaga
74A146 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
74A145 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1955lagafrumvarp
74A144 astækkun á Vestmannaeyjaflugvelliþingsályktunartillaga
74A143 aalmenningsbókasöfnlagafrumvarp
74A142 amótvirðissjóðurfyrirspurn til skrifl. svars
74A141 abrunatryggingar utan Reykjavíkurlagafrumvarp
74A140 abátagjaldeyriságóði til hlutar sjómannaþingsályktunartillaga
74A139 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
74A138 alífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
74A137 alífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
74A136 askemmtanaskatturlagafrumvarp
74A135 aútsvörlagafrumvarp
74A134 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
74A133 ajarðræktar og húsagerðarsamþykktirlagafrumvarp
74A132 ajarðræktarlöglagafrumvarp
74A131 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
74A130 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
74A129 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
74A128 afjórveldaráðstefna um framtíð Þýskalandsþingsályktunartillaga
74A127 aleigubifreiðar í kaupstöðumlagafrumvarp
74A126 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
74A125 alandshöfn í Keflavíkur-ogNjarðvíkurhreppumlagafrumvarp
74A124 aAusturvegurþingsályktunartillaga
74A123 ahafnarbætur í Loðmundarfirðiþingsályktunartillaga
74A122 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
74A121 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
74A120 aríkisreikningar fyrir árið 1952lagafrumvarp
74A119 afjáraukalög 1952lagafrumvarp
74A118 aNorður-Atlantshafssamningurinnþingsályktunartillaga
74A117 astækkun friðunrsvsæðaþingsályktunartillaga
74A116 araflýsing vegarins milli Hafnafjarðar og Reykjavíkurþingsályktunartillaga
74A115 aKötlusvæðiþingsályktunartillaga
74A114 aþingfararkaup alþingismanna, lífeyrissjóð o. fl.lagafrumvarp
74A113 aframkvæmd vegagerðarþingsályktunartillaga
74A112 aniðursuðuverksmiðja í Ólafsfirðiþingsályktunartillaga
74A111 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
74A110 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
74A109 aolíuflutningaskiplagafrumvarp
74A108 amótvirðissjóðurlagafrumvarp
74A107 abreytta skipun strandferðaþingsályktunartillaga
74A106 aKrabbameinsfélag Íslandslagafrumvarp
74A105 aatkvæðagreiðsla að hálfu Íslandsþingsályktunartillaga
74A104 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
74A103 aóréttmætir verslunarhættirlagafrumvarp
74A102 aalmannatryggingarlagafrumvarp
74A101 asamvinna í atvinnumálumþingsályktunartillaga
74A100 ainnflutnings- og gjaldeyrismála, fjárfestingarmála o. fl.lagafrumvarp
74A99 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
74A98 aGeysirþingsályktunartillaga
74A97 arannsókn byggingarefnafyrirspurn
74A96 asandgræðsla og hefting sandfokslagafrumvarp
74A95 aalmannatryggingarlagafrumvarp
74A94 aiðnskólarlagafrumvarp
74A93 alækkaðrar dýrtíðarþingsályktunartillaga
74A92 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
74A91 abygging íbúaðrhúsa til útrýmingar herbúðm o. fl.lagafrumvarp
74A90 askógræktlagafrumvarp
74A89 astimpilgjaldlagafrumvarp
74A88 akjarasamningur við stéttarfélög verkfræðingaþingsályktunartillaga
74A87 aradarstöðvarþingsályktunartillaga
74A86 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
74A85 averkafólksskortur í sveitumþingsályktunartillaga
74A84 aradarstöðvarþingsályktunartillaga
74A83 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
74A82 astækkun lögsagnarumdæmis Akureyrarkaupstaðarlagafrumvarp
74A81 aútsvörlagafrumvarp
74A80 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
74A79 aatvinnujöfnunlagafrumvarp
74A78 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
74A77 atollgæsla og löggæslaþingsályktunartillaga
74A76 afrjáls innflutningur bifreiðaþingsályktunartillaga
74A75 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
74A74 ahappdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
74A73 alöggæsla á samkomumþingsályktunartillaga
74A72 aolíueinkasalalagafrumvarp
74A71 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
74A70 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
74A69 agagnfræðanámlagafrumvarp
74A68 agistihús í landinuþingsályktunartillaga
74A67 aútgerð togaralagafrumvarp
74A66 adýralæknarlagafrumvarp
74A65 asjúkraflugvélarþingsályktunartillaga
74A64 abyggingasjóður kauptúnalagafrumvarp
74A63 aIðnaðarmálastofnun Íslandslagafrumvarp
74A62 ajöfnun raforkuverðsþingsályktunartillaga
74A61 atogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
74A60 amanntal í Reykjavíklagafrumvarp
74A59 aiðnskóli í sveitlagafrumvarp
74A58 avantraust á menntamálaráðherravantraust
74A57 aatvinnuframkvæmdir sveitarfélagalagafrumvarp
74A56 asmíði togara innanlandslagafrumvarp
74A55 aatvinnumál í Flateyjarhreppiþingsályktunartillaga
74A54 aferðir varnarliðsmannafyrirspurn til skrifl. svars
74A53 asementsverksmiðja o. fl.þingsályktunartillaga
74A52 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
74A51 amenntun kennaralagafrumvarp
74A50 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
74A49 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
74A48 akosningar til Alþingislagafrumvarp
74A47 agistihús á Þingvöllumþingsályktunartillaga
74A46 astrandferða og flóabátarþingsályktunartillaga
74A45 afiskveiðalandhelgi Íslandslagafrumvarp
74A44 afriðunarsvæði fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
74A43 ajarðboranirþingsályktunartillaga
74A42 abrúagjald af bensínilagafrumvarp
74A41 astaða flóttamannaþingsályktunartillaga
74A40 avegaframkvæmdir í afskekktum landshlutumþingsályktunartillaga
74A39 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
74A38 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
74A37 aframfærslulöglagafrumvarp
74A36 avegalöglagafrumvarp
74A35 aaðstoð við togaraútgerðinaþingsályktunartillaga
74A34 avarnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjannalagafrumvarp
74A33 abúseta og atvinnuréttindilagafrumvarp
74A32 abrotajárnlagafrumvarp
74A31 ahagnýting brotajárnsþingsályktunartillaga
74A30 ahagnýting vinnuaflsþingsályktunartillaga
74A29 avarnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
74A28 astofnun prófesorsembættis í læknadeildlagafrumvarp
74A27 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
74A26 anáttúruverndlagafrumvarp
74A25 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
74A24 afélagsheimililagafrumvarp
74A23 aorloflagafrumvarp
74A22 arányrkja á fiskimiðum fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
74A21 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
74A20 aorloflagafrumvarp
74A19 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
74A18 asömu laun kvenna og karlalagafrumvarp
74A17 avarnarsamningur milli Íslands og Bandaríkjannaþingsályktunartillaga
74A16 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
74A15 avegalöglagafrumvarp
74A14 avistheimili fyrir stúlkurlagafrumvarp
74A13 aaðstoð við togaraútgerðinalagafrumvarp
74A12 ayfirstjórn mála á varnarsvæðunum o. fl.lagafrumvarp
74A11 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
74A10 averðlagsuppbót á laun opinberra starfsmannalagafrumvarp
74A9 agjaldaviðaukilagafrumvarp
74A8 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
74A7 aveitingaskatturlagafrumvarp
74A6 aprentfrelsilagafrumvarp
74A5 abifreiðalöglagafrumvarp
74A4 ahegningarlöglagafrumvarp
74A3 aríkisborgararétturlagafrumvarp
74A2 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
74A1 afjárlög 1955lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.