Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 73
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
73A222 agreiðslugeta atvinnuvegannafyrirspurn
73A221 asementsverksmiðjafyrirspurn
73A220 avinnudeilurfyrirspurn
73A219 aolíumálfyrirspurn
73A218 averðtrygging sparifjárfyrirspurn
73A217 asmáíbúðalánfyrirspurn
73A216 abátagjaldeyrirfyrirspurn
73A215 aIðnaðarbanki Íslands h/ffyrirspurn
73A214 aatvinnubætur o. fl.fyrirspurn
73A213 alánveitingar út á smábátafyrirspurn
73A212 aólöglega innfluttar vörurfyrirspurn
73A211 ahúsnæði leigt varnarliðsmönnumfyrirspurn
73A210 aframlög til bæjar- og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
73A209 agin- og klaufaveikilagafrumvarp
73A208 astjórnarráðshúsþingsályktunartillaga
73A207 akosningar til Alþingis og lög um sveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
73A206 atogaraútgerðinþingsályktunartillaga
73A205 ahappdrætti dvalarheimilis aldraðra sjómannalagafrumvarp
73A204 akvikmyndastofnun ríkisinslagafrumvarp
73A203 afiskveiðasjóður Íslandsþingsályktunartillaga
73A202 asmáíbúðabyggingarlagafrumvarp
73A201 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
73A200 abyggingarsjóður kauptúnalagafrumvarp
73A199 akornræktlagafrumvarp
73A198 afiskveiðasjóðurþingsályktunartillaga
73A197 agin- og klaufaveikilagafrumvarp
73A196 ainnheimta meðlagalagafrumvarp
73A195 ahjúskapur, ættleiðing og lögráðlagafrumvarp
73A194 araforkulöglagafrumvarp
73A193 abrunatryggingar utan Reykjavíkurlagafrumvarp
73A192 aalsherjarafvopnunþingsályktunartillaga
73A191 atogaraútgerðinþingsályktunartillaga
73A190 abátasmíðar og innflutningur fiskibátafyrirspurn
73A189 aprófesorsembætti í læknadeild Háskóla Íslandslagafrumvarp
73A188 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
73A187 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
73A186 alæknaskipunarlöglagafrumvarp
73A185 abrunatryggingarþingsályktunartillaga
73A184 afasteignaskatturlagafrumvarp
73A183 aFramkvæmdabanki Íslandslagafrumvarp
73A182 alögsagnarumdæmi Húsavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
73A181 aorkuver og orkuveiturlagafrumvarp
73A180 atogaraútgerðinfyrirspurn
73A179 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
73A178 aútsvörlagafrumvarp
73A177 aGreiðslubandalag Evrópulagafrumvarp
73A176 abrotajárnlagafrumvarp
73A175 abrotajárnþingsályktunartillaga
73A174 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
73A173 abrunatryggingar í Reykjavíklagafrumvarp
73A172 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
73A171 aíbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
73A170 aalmannatryggingarlagafrumvarp
73A169 astækkun þinghúslóðarinnarþingsályktunartillaga
73A168 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
73A167 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
73A166 aeignarnámsheimild fyrir Dalvíkurhrepplagafrumvarp
73A165 aríkisborgararétturlagafrumvarp
73A164 abrúargerðirlagafrumvarp
73A163 aolíuflutningaskiplagafrumvarp
73A162 akosningar til Alþingislagafrumvarp
73A161 averndun hugverka o. fl.fyrirspurn
73A160 askipun prestakallalagafrumvarp
73A159 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
73A158 asjónvarpþingsályktunartillaga
73A157 afiskveiðalandhelgi Íslandslagafrumvarp
73A156 ajarðvinnsla og meðferð búvélaþingsályktunartillaga
73A155 alandamerki o. fl.lagafrumvarp
73A154 afriðunarsvæði fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
73A153 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
73A152 abátagjaldeyriságóði til hlutarsjómannaþingsályktunartillaga
73A151 aóréttmætir verslunarhættirlagafrumvarp
73A150 akjarnfóðurframleiðslaþingsályktunartillaga
73A149 aþurrkvíarþingsályktunartillaga
73A148 aSogsvirkjunlagafrumvarp
73A147 aeftirgjöf á aðflutningsgjöldum af bifreiðumfyrirspurn
73A146 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
73A145 aGrænlandsmálþingsályktunartillaga
73A144 aorkuver Vestfjarðalagafrumvarp
73A143 alaun karla og kvennaþingsályktunartillaga
73A142 ajarðræktarlöglagafrumvarp
73A141 aþjóðhátíðardagur Íslendingalagafrumvarp
73A140 alandabréf í þágu atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
73A139 alögreglustjóri á Keflavíkurflugvellilagafrumvarp
73A138 akosningar og kosningaundirbúningurþingsályktunartillaga
73A137 astjórn flugmálalagafrumvarp
73A136 asamkomudagur reglulegs Alþingislagafrumvarp
73A135 abrúagjald af bensínilagafrumvarp
73A134 ahafnargerðir í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
73A133 afrestun á fundum Alþingis
73A132 averklegar framkvæmdir við bæjar og sveitarfélöglagafrumvarp
73A131 aálagningar á nauðsynjavörurfyrirspurn
73A130 atunnuverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
73A129 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
73A128 averðlagsskrárlagafrumvarp
73A127 abifreiðakostnaður ríkisstjórnarinnarþingsályktunartillaga
73A126 ahöfundaréttarsamningurþingsályktunartillaga
73A125 ahúsaleigalagafrumvarp
73A124 afuglaveiðar og fuglafriðunlagafrumvarp
73A123 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
73A122 asóknargjöldlagafrumvarp
73A121 askipun læknishéraðalagafrumvarp
73A120 aiðnfyrirtækiþingsályktunartillaga
73A119 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
73A118 apóstlöglagafrumvarp
73A117 aný raforkuverlagafrumvarp
73A116 aefnahagskreppaþingsályktunartillaga
73A115 amöskvastærð fiskinetalagafrumvarp
73A114 aSjóvinnuskóli Íslandslagafrumvarp
73A113 aendurskoðun skólalöggjafarinnarþingsályktunartillaga
73A112 arannsókn byggingarefnaþingsályktunartillaga
73A111 amenntun kennaralagafrumvarp
73A110 aalmannatryggingarlagafrumvarp
73A109 askemmtanaskatturlagafrumvarp
73A108 avegastæði milli Siglufjarðar og Skagafjarðarþingsályktunartillaga
73A107 aóskilgetin börnlagafrumvarp
73A106 atogarasmíði innanlandslagafrumvarp
73A105 aríkisreikningarlagafrumvarp
73A104 afjáraukalög 1951lagafrumvarp
73A103 ainnflutningsmál- gjaldeyrismál, fjárfestingamál o. fl.lagafrumvarp
73A102 afiskiskipasmíð innanlandslagafrumvarp
73A101 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
73A100 amilliþinganefnd í heilbrigðismálumþingsályktunartillaga
73A99 asveitastjórnarkosningarlagafrumvarp
73A98 aalmannatryggingarlagafrumvarp
73A97 aálagning á innfluttar vörur o. fl.fyrirspurn
73A96 aríkisútgáfa námsbókaþingsályktunartillaga
73A95 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
73A94 ahappdrættislán ríkissjóðslagafrumvarp
73A93 aréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
73A92 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
73A91 akristfjárjarðirlagafrumvarp
73A90 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
73A89 aolíueinkasalalagafrumvarp
73A88 amannanöfnfyrirspurn
73A87 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
73A86 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
73A85 akosningar til Alþingislagafrumvarp
73A84 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
73A83 aolíuflutningaskiplagafrumvarp
73A82 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
73A81 aaðstoð til holræsagerðarlagafrumvarp
73A80 aDyrhólaós í Mýrdalþingsályktunartillaga
73A79 askipun læknishéraðalagafrumvarp
73A78 asala jarða í opinberri eigulagafrumvarp
73A77 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
73A76 atogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
73A75 abrúarstæði á Hornafjarðarfljótumþingsályktunartillaga
73A74 atékkarlagafrumvarp
73A73 avíxlarlagafrumvarp
73A72 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
73A71 astrandferðir og flóabátarþingsályktunartillaga
73A70 askattfríindi sjómanna á fiskiskipumlagafrumvarp
73A69 abrúargerðirlagafrumvarp
73A68 abátagjaldeyrislistinnþingsályktunartillaga
73A67 afiskskemmdirfyrirspurn
73A66 asala Hanahólslagafrumvarp
73A65 afriðun rjúpulagafrumvarp
73A64 asömu laun kvenna og karlalagafrumvarp
73A63 asíldarleitlagafrumvarp
73A62 abrúargerðirlagafrumvarp
73A61 aalþjóðaflugþjónustalagafrumvarp
73A60 astofnun happdrættislagafrumvarp
73A59 ahéraðsrafmagnsveitur ríkisinsþingsályktunartillaga
73A58 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
73A57 aalmannatryggingarlagafrumvarp
73A56 aíbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
73A55 abifreiðakostnaður ríkisins og opinberra stofnanafyrirspurn
73A54 avegalagabreytinglagafrumvarp
73A53 abátagjaldeyrirþingsályktunartillaga
73A52 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
73A51 agengisskráninglagafrumvarp
73A50 ahandrit, skjöl og forngripirþingsályktunartillaga
73A49 aalmannatryggingarlagafrumvarp
73A48 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkraþingsályktunartillaga
73A47 astofnfé Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
73A46 abrúargerðirlagafrumvarp
73A45 aafturköllun málshöfðunarþingsályktunartillaga
73A44 ajarðræktarlöglagafrumvarp
73A43 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
73A42 agarðávaxta- og grænmetisgeymslurlagafrumvarp
73A41 ajarðræktarlöglagafrumvarp
73A40 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
73A39 astóreignarskatturfyrirspurn
73A38 agreiðslur vegna skertrar starfshæfnilagafrumvarp
73A37 asmíði fiskibáta innanlandsþingsályktunartillaga
73A36 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
73A35 asíldarmatlagafrumvarp
73A34 astofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
73A33 aLandsspítali Íslandslagafrumvarp
73A32 avegalöglagafrumvarp
73A31 adráttarbraut á Ísafirðiþingsályktunartillaga
73A30 afélagsheimililagafrumvarp
73A29 aorloflagafrumvarp
73A28 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
73A27 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
73A26 aíbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
73A25 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
73A24 ahámark húsaleigu o. fl.lagafrumvarp
73A23 auppsögn varnarsamningslagafrumvarp
73A22 aorloflagafrumvarp
73A21 auppsögn varnarsamningsþingsályktunartillaga
73A20 aendurskoðun varnarsamningsþingsályktunartillaga
73A19 ahöfundarétturþingsályktunartillaga
73A18 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
73A17 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
73A16 asóttvarnarlöglagafrumvarp
73A15 asjúkrahús o. fl.lagafrumvarp
73A14 akosningar til Alþingislagafrumvarp
73A13 avátryggingasamningarlagafrumvarp
73A12 aáfengislöglagafrumvarp
73A11 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
73A10 astimpilgjaldlagafrumvarp
73A9 abæjarútgerð Siglufjarðarlagafrumvarp
73A8 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
73A7 agjaldaviðaukilagafrumvarp
73A6 agengisskráninglagafrumvarp
73A5 astimpilgjaldlagafrumvarp
73A4 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
73A3 ahlutafélöglagafrumvarp
73A2 afirma og prókúruumboðlagafrumvarp
73A1 afjárlög 1954lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.