Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 72
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
72A226 aalþjóðavinnumálaþingið 1961skýrsla
72A225 asölunefnd setuliðseignafyrirspurn til skrifl. svars
72A224 askattmat eigin húsnæðis til teknafyrirspurn til skrifl. svars
72A223 afjárhagsráðfyrirspurn til skrifl. svars
72A222 aveðlán til íbúðabyggingafyrirspurn til skrifl. svars
72A221 ainnflutningur fólksbifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
72A220 aþátttaka Íslands í Bernarsambandinufyrirspurn til skrifl. svars
72A219 alaunalögfyrirspurn til skrifl. svars
72A218 auppbót á spariféfyrirspurn til skrifl. svars
72A217 arannsókn sjóslysafyrirspurn til skrifl. svars
72A216 asamskipti Íslendinga og varnarliðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
72A215 aHótel Borgþingsályktunartillaga
72A214 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
72A213 aGrænlandsmálþingsályktunartillaga
72A212 akirkjubyggingasjóðurlagafrumvarp
72A211 asamkomudagur reglulegs Alþingislagafrumvarp
72A210 aafréttarland Garða á Álftanesilagafrumvarp
72A209 aveðlagafrumvarp
72A208 ahveraleir, hveragufa og hveravatn til lækningaþingsályktunartillaga
72A207 abyggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
72A206 aNorðurlandaráðþingsályktunartillaga
72A205 aeyðing svartbakslagafrumvarp
72A204 ajafnvægi í byggð landsinsþingsályktunartillaga
72A203 aklakstöðvarlagafrumvarp
72A202 asala á Grímsálagafrumvarp
72A201 aerfðaleiga af hluta af prestssetursjörðumlagafrumvarp
72A200 avirkjunarskilyrði á Vestfjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
72A199 aalmannatryggingarlagafrumvarp
72A198 agengisskráninglagafrumvarp
72A197 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
72A196 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
72A195 astrandferðirlagafrumvarp
72A194 asparisjóðirlagafrumvarp
72A193 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
72A192 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
72A191 askemmtanaskatturlagafrumvarp
72A190 alækkun skattalagafrumvarp
72A189 abráðabirgðafjárgreiðslurlagafrumvarp
72A188 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
72A187 aeftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnanalagafrumvarp
72A186 aalmannatryggingarlagafrumvarp
72A185 asala þjóð- og kirkjugarðaþingsályktunartillaga
72A184 aframkvæmdabanki Íslandslagafrumvarp
72A183 askattfrelsi sparifjárlagafrumvarp
72A182 afjáraukalög 1950lagafrumvarp
72A181 aríkisreikningarlagafrumvarp
72A180 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
72A179 alöggilding verslunarstaðar í Vogumlagafrumvarp
72A178 afiskmatlagafrumvarp
72A177 aGreiðslubandalag Evrópulagafrumvarp
72A176 abúfjárhald í bæjumlagafrumvarp
72A175 afirmu og prókúruumboðlagafrumvarp
72A174 ajafnvirðiskaup og vöruskiptilagafrumvarp
72A173 aalmannatryggingarlagafrumvarp
72A172 alandshöfn í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
72A171 aeftirlit með opinberum sjóðumlagafrumvarp
72A170 amenningarsjóðurlagafrumvarp
72A169 aframleiðsluráð landbúnaðarinslagafrumvarp
72A168 aVestmannaeyja- og Akureyrarflugvellirþingsályktunartillaga
72A167 askattgreiðslu Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
72A166 aÚtvegsbanki Íslands h.f.lagafrumvarp
72A165 asala ríkisins á olíu og bensínilagafrumvarp
72A164 aríkisborgararétturlagafrumvarp
72A163 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
72A162 aáburðarverksmiðjaþingsályktunartillaga
72A161 aeignarnám Svínadals í Kelduneshreppilagafrumvarp
72A160 auppsögn varnarsamningslagafrumvarp
72A159 ahafnarsjóður Ísafjarðarþingsályktunartillaga
72A158 alögsagnarumdæmi Akureyrarkaupstaðarþingsályktunartillaga
72A157 asmíði fiskibáta innanlandsþingsályktunartillaga
72A156 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumfyrirspurn til skrifl. svars
72A155 atogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
72A154 aheyforðabúrþingsályktunartillaga
72A153 aeignarnámsheimild á hluta úr Breiðuvík í Rauðasandshreppilagafrumvarp
72A152 averðmiði á vörum í sýningargluggumþingsályktunartillaga
72A151 amálflytjendurlagafrumvarp
72A150 askógræktlagafrumvarp
72A149 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A148 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A147 askipaútgerð ríkisinslagafrumvarp
72A146 averðtrygging sparifjárþingsályktunartillaga
72A145 askipun læknishéraðalagafrumvarp
72A144 arisnukostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
72A143 aFlóa- og Skeiðaáveiturnarþingsályktunartillaga
72A142 akaup á togara og togveiðibát fyrir Ísafjörð og sjávarþorpin við Ísafjarðardjúplagafrumvarp
72A141 abyggingakostnaður í kaupstöðum og kauptúnumþingsályktunartillaga
72A140 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
72A139 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
72A138 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
72A137 anýting vatns frá hitaveitumþingsályktunartillaga
72A136 astrandferðir m/s Herðubreiðarþingsályktunartillaga
72A135 alánsfé til íbúðabyggingalagafrumvarp
72A134 aholræsagerðirlagafrumvarp
72A133 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A132 alausn ítaka af jörðumlagafrumvarp
72A131 asala jarðeigna í opinberri eigulagafrumvarp
72A130 aveiting prestakallaþingsályktunartillaga
72A129 aendurskoðun á frílistumþingsályktunartillaga
72A128 afiskileitarskip á djúpmiðumþingsályktunartillaga
72A127 amenntaskólilagafrumvarp
72A126 aIðnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
72A125 agæðamat iðnaðarvarafyrirspurn til skrifl. svars
72A124 ajarðræktarlöglagafrumvarp
72A123 aolíuskip Þyrilsþingsályktunartillaga
72A122 aatvinnuframkvæmdirlagafrumvarp
72A121 asjúkrahús o. fl.lagafrumvarp
72A120 avinna unglinga og námsmannalagafrumvarp
72A119 avarahlutir til bifreiðaþingsályktunartillaga
72A118 ahundahaldlagafrumvarp
72A117 anáttúruauður landsinsþingsályktunartillaga
72A116 amatsveina-og veitingaþjónusta skólalagafrumvarp
72A115 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
72A114 ahafrannsóknaskipþingsályktunartillaga
72A113 auppbót á sparifélagafrumvarp
72A112 agreiðslugeta atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
72A111 averðlaun til afreksmanna við framleiðslustörfþingsályktunartillaga
72A110 amalbikun vegafyrirspurn til skrifl. svars
72A109 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
72A108 aendurgreiðsla tolla og skatta af efni til skipalagafrumvarp
72A107 astimpilgjaldlagafrumvarp
72A106 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
72A105 averkmannabústaðirlagafrumvarp
72A104 abifreiðar ríkisinsþingsályktunartillaga
72A103 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinsþingsályktunartillaga
72A102 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
72A101 alánasjóður fyrir íslenska námsmenn erlendislagafrumvarp
72A100 aábúðarlöglagafrumvarp
72A99 aIðnaðarbanki Íslandsþingsályktunartillaga
72A98 aBúnaðarbankinn, byggingarsjóður verkamanna, lánadeild smáíbúðarhúsa o.fl.lagafrumvarp
72A97 afiskveiðar á fjarlægum miðumþingsályktunartillaga
72A96 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
72A95 atilkynningar aðsetursskiptalagafrumvarp
72A94 aleturborð ritvélaþingsályktunartillaga
72A93 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
72A92 avegakerfi á Þingvöllumþingsályktunartillaga
72A91 aréttarrannsókn á starfsemi S.Í.F.fyrirspurn til skrifl. svars
72A90 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A89 aSamband íslenskra berklasjúklingalagafrumvarp
72A88 ahitaveitur utan Reykjavíkurlagafrumvarp
72A87 aprófesorsembætti í læknadeild háskólanslagafrumvarp
72A86 askemmtanaskatturlagafrumvarp
72A85 abráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.lagafrumvarp
72A84 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
72A83 abrúargerðirlagafrumvarp
72A82 araforkuframkvæmdlagafrumvarp
72A81 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
72A80 aútsvörlagafrumvarp
72A79 aiðnaðarframleiðslaþingsályktunartillaga
72A78 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
72A77 astofnlánadeild landbúnaðarinslagafrumvarp
72A76 abúfjártryggingarlagafrumvarp
72A75 abann við ferðum erlendra hermanna utan samningssvæðaþingsályktunartillaga
72A74 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
72A73 arannsókn á jarðhitaþingsályktunartillaga
72A72 abyggingarsjóður kauptúnalagafrumvarp
72A71 aiðnaðarlöglagafrumvarp
72A70 alánveitingar út á smábáta og vátryggingar smábátaþingsályktunartillaga
72A69 akaup á togurum og togveiðibátlagafrumvarp
72A68 asíldarleitþingsályktunartillaga
72A67 aveitingaskatturlagafrumvarp
72A66 aleigubifreiðar í kaupstöðumlagafrumvarp
72A65 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
72A64 ajarðboranirþingsályktunartillaga
72A63 ahúsaleigalagafrumvarp
72A62 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A61 amanntal 16, okt. 1952lagafrumvarp
72A60 aalmannatryggingarlagafrumvarp
72A59 avegagerð úr steinsteypuþingsályktunartillaga
72A58 aaðstoð við barnafjölskyldur til mjólkurkaupalagafrumvarp
72A57 abátaútvegsgjaldeyrirþingsályktunartillaga
72A56 aendurskoða orlofslöginþingsályktunartillaga
72A55 araforkulánadeild Búnaðarbanka Íslandslagafrumvarp
72A54 asala og útflutningur á vörumlagafrumvarp
72A53 akjötútflutningur til Bandaríkjannafyrirspurn til skrifl. svars
72A52 ahitaveita á Sauðárkrókiþingsályktunartillaga
72A51 araforkuverðlagafrumvarp
72A50 aútvarpsrekstur á Keflavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
72A49 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
72A48 aatvinnustofnun ríkisinslagafrumvarp
72A47 ainnflutningsleyfi fyrir fólksbifreiðumþingsályktunartillaga
72A46 asamskipti varnarliðsmanna og íslendingaþingsályktunartillaga
72A45 aferðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
72A44 araforkulöglagafrumvarp
72A43 abann við okri, dráttarvöxtum o. fl.lagafrumvarp
72A42 averðlaglagafrumvarp
72A41 aeftirlitsbátur fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
72A40 averðjöfnun á olíu og bensínilagafrumvarp
72A39 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
72A38 averndun fiskimiða landgrunnsinslagafrumvarp
72A37 agengisskráning o. fl.lagafrumvarp
72A36 ahafnarbótasjóðurlagafrumvarp
72A35 asjúkrahús o. fl.lagafrumvarp
72A34 aatvinnubótasjóðurlagafrumvarp
72A33 aáfengislöglagafrumvarp
72A32 aættleiðinglagafrumvarp
72A31 aríkisborgararétturlagafrumvarp
72A30 avegabréflagafrumvarp
72A29 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
72A28 aorloflagafrumvarp
72A27 asmáíbúðarhúsþingsályktunartillaga
72A26 afjárhagsráðlagafrumvarp
72A25 ahlutafélöglagafrumvarp
72A24 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
72A23 aatvinnuleysistryggingarþingsályktunartillaga
72A22 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
72A21 averðlaglagafrumvarp
72A20 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
72A19 atekjuöflun til íþróttasjóðslagafrumvarp
72A18 abæjanöfn o. fl.lagafrumvarp
72A17 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
72A16 aNorðurlandaráðþingsályktunartillaga
72A15 aviðbótarsamningur við Norður-Atlantshafssamninginnþingsályktunartillaga
72A14 amannréttindi og mannfrelsiþingsályktunartillaga
72A13 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
72A12 agengisskráning o. fl.lagafrumvarp
72A11 atekjuskattsviðaukilagafrumvarp
72A10 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
72A9 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
72A8 aSogs- og Laxárvirkjunlagafrumvarp
72A7 ainnheimtalagafrumvarp
72A6 aumboð þjóðjarðalagafrumvarp
72A5 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
72A4 asmáíbúðabyggingarlagafrumvarp
72A3 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
72A2 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
72A1 afjárlög 1953lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.