Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 70
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
70A912 aAlþjóðavinnumálastofnunin í Genf 1949skýrsla
70A911 askýrsla Alþjóðavinnumálaþingsins 1948skýrsla
70A910 agreiðsla á erfðafjárskatti með skuldabréfumfyrirspurn
70A909 avínveitingaleyfi lögreglustjórans í Reykjavíkfyrirspurn
70A908 aMetzner og aðstoðarmaður hansfyrirspurn
70A907 ahvíldartími áhafna flugvélafyrirspurn
70A906 aréttarstaða og atvinnuskilyrði kvennafyrirspurn
70A905 asama kaup karla og kvennafyrirspurn
70A904 aviðskiptasamningar við Danmörkufyrirspurn
70A903 adýpkunarskipið Grettirfyrirspurn
70A902 asoðkjarnaverksmiðjafyrirspurn
70A901 alímvatn til áburðarfyrirspurn
70A900 aBernarsambandiðfyrirspurn
70A197 alæknisferja fyrir Súðavíkurhéraðþingsályktunartillaga
70A196 abúrekstur á prestsetursjörðumþingsályktunartillaga
70A195 aframkvæmd áfengislagannaþingsályktunartillaga
70A194 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
70A193 averðlag og dýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
70A192 amótvirðissjóðurlagafrumvarp
70A191 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
70A190 alánsfé til íbúðabyggingaþingsályktunartillaga
70A189 aþorskveiðitilraunir með herpinótþingsályktunartillaga
70A188 aaðstoð til frumbýlingaþingsályktunartillaga
70A187 ahúsaleigalagafrumvarp
70A186 alaunaflokkun opinberra starfsmanna o.fl.fyrirspurn
70A185 alandshöfn í Rifilagafrumvarp
70A184 anámslánasjóðurþingsályktunartillaga
70A183 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
70A182 aÞjóðminjasafnshúsiðlagafrumvarp
70A181 ahafnarframkvæmdir í Rifilagafrumvarp
70A180 arekstrarvörur atvinnuvegannaþingsályktunartillaga
70A179 averndun fiskimiða fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
70A178 arekstur gömlu togarannaþingsályktunartillaga
70A177 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1951lagafrumvarp
70A176 alántaka handa ríkissjóðilagafrumvarp
70A175 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
70A174 ahafnargarðurinn í Dalvíkþingsályktunartillaga
70A173 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
70A172 agjaldskrá landssímansþingsályktunartillaga
70A171 aatvinnuréttindi útlendingalagafrumvarp
70A170 ahafskipabryggja á Bíldudalþingsályktunartillaga
70A169 anáttúrufriðun, verndun sögustaða o.fl.fyrirspurn
70A168 alandhelgisgæzla og aðstoð til fiskibátaþingsályktunartillaga
70A167 abygging þriggja sjúkrahúsaþingsályktunartillaga
70A166 aatvinnuvandræði Bílddælingaþingsályktunartillaga
70A165 amenntaskólarlagafrumvarp
70A164 ajarðarkaup Hvammstangahreppsþingsályktunartillaga
70A163 aaðstoð til byggingar íbúðalagafrumvarp
70A162 afiskideild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsinsfyrirspurn
70A161 ahraðfrystihús og útflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
70A160 alæknishéruðlagafrumvarp
70A159 afriðar- og sáttartilraunir á alþjóðavettvangiþingsályktunartillaga
70A158 aAkademía Íslandslagafrumvarp
70A157 ahitaveita á Reykhólumþingsályktunartillaga
70A156 aalmannatryggingarlagafrumvarp
70A155 araforkulöglagafrumvarp
70A154 aöryrkjahælilagafrumvarp
70A153 aáfengislöglagafrumvarp
70A152 aaðstoð til byggingar íbúðaþingsályktunartillaga
70A151 aríkisreikningurinn 1948lagafrumvarp
70A150 afjáraukalög 1948lagafrumvarp
70A149 aatvinnulífið í Flatey á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
70A148 asóttvarnir gagnvart útlöndumlagafrumvarp
70A147 afréttasendingar til skipaþingsályktunartillaga
70A146 aGrænlandsmáliðþingsályktunartillaga
70A145 ahandritamáliðþingsályktunartillaga
70A144 aeignakönnunlagafrumvarp
70A143 aútvegun heilnæmra fæðutegundaþingsályktunartillaga
70A142 atogaraútgerð ríkisinslagafrumvarp
70A141 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
70A140 aatvinnustofnun ríkisinslagafrumvarp
70A139 aforfallahjálp húsmæðralagafrumvarp
70A138 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
70A137 afasteignamatlagafrumvarp
70A136 ahraðfrystihúsbygging á Húsavíkþingsályktunartillaga
70A135 afriðun Faxaflóaþingsályktunartillaga
70A134 aendurheimt handrita frá Danmörkuþingsályktunartillaga
70A133 ahitaveita á Sauðárkrókiþingsályktunartillaga
70A132 abifreiðalöglagafrumvarp
70A131 aviðbúnaður vegna ófriðarhættuþingsályktunartillaga
70A130 alánsfjárútvegun til iðnaðarinsþingsályktunartillaga
70A129 astörf Grænlandsnefndarfyrirspurn
70A128 aIðnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
70A127 askattgreiðsla Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
70A126 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
70A125 alækkun tekjuskatts af lágtekjumlagafrumvarp
70A124 alífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
70A123 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
70A122 aKeflavíkursamningurinnþingsályktunartillaga
70A121 aalmannatryggingarlagafrumvarp
70A120 avirkjun Fossár í Fróðárhreppifyrirspurn
70A119 afjárþörf landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
70A118 auppeldisheimili handa vangæfum börnum og unglingumþingsályktunartillaga
70A117 ajeppabifreiðar o.fl.lagafrumvarp
70A116 aháskólakennararlagafrumvarp
70A115 asala lögveðalagafrumvarp
70A114 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
70A113 aniðurgreiðsla á olíu til rafstöðvaþingsályktunartillaga
70A112 ajöfnunarverð á olíu og benzíniþingsályktunartillaga
70A111 asjóveðskröfur síldveiðisjómannaþingsályktunartillaga
70A110 aorkuver og orkuveitalagafrumvarp
70A109 aerfðalöglagafrumvarp
70A108 alýðveldisfáninnfyrirspurn
70A107 abifreiðalög (viðurlög)lagafrumvarp
70A106 ahegningarlöglagafrumvarp
70A105 afriðun arnar og valslagafrumvarp
70A104 aorkuver og orkuveitalagafrumvarp
70A103 aÁfengis- og tóbakseinkasala ríkisinslagafrumvarp
70A102 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
70A101 agæðamat iðnaðarvaraþingsályktunartillaga
70A100 aendurskoðun áfengislöggjafarþingsályktunartillaga
70A99 averkstjóranámskeiðlagafrumvarp
70A98 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
70A97 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
70A96 afjárhagsráðlagafrumvarp
70A95 askipun prestakallalagafrumvarp
70A94 aKeflavíkurflugvöllurfyrirspurn til skrifl. svars
70A93 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
70A92 askömmtun á byggingarvörumþingsályktunartillaga
70A91 afasteignaskatturlagafrumvarp
70A90 asala Vatnsleysu í Viðvíkursveitlagafrumvarp
70A89 averðlaglagafrumvarp
70A88 aaðstoð til útvegsmannalagafrumvarp
70A87 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
70A86 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
70A85 adagskrárfé útvarpsinsþingsályktunartillaga
70A84 aniðurgreiðsla á mjólkþingsályktunartillaga
70A83 atalstöðvaþjónusta landssímansþingsályktunartillaga
70A82 asala jarðeigna í opinberri eigulagafrumvarp
70A81 aríkisreikningurinn 1947lagafrumvarp
70A80 afjáraukalög 1947lagafrumvarp
70A79 aríkisborgararétturlagafrumvarp
70A78 avélbátaflotinnþingsályktunartillaga
70A77 ajeppabifreiðar o.fl.lagafrumvarp
70A76 aáfengislöglagafrumvarp
70A75 afjárhagsráðlagafrumvarp
70A74 aleturborð ritvélalagafrumvarp
70A73 aloftskeytastengurnar á Melunum í Reykjavíkþingsályktunartillaga
70A72 astjórn flugmálalagafrumvarp
70A71 alyfjalöglagafrumvarp
70A70 alyfsölulöglagafrumvarp
70A69 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
70A68 astýrimannsskírteinilagafrumvarp
70A67 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
70A66 askemmtanaskatturlagafrumvarp
70A65 aábúðarlöglagafrumvarp
70A64 alaunalögfyrirspurn
70A63 aútsvörlagafrumvarp
70A62 abúfjárræktlagafrumvarp
70A61 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
70A60 akaup á ítökumlagafrumvarp
70A59 avinnumiðlunlagafrumvarp
70A58 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
70A57 alóðaskrásetning á Akureyrilagafrumvarp
70A56 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
70A55 aNáttúrugripasafn Íslandslagafrumvarp
70A54 agagnfræðanámlagafrumvarp
70A53 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
70A52 afræðsla barnalagafrumvarp
70A51 aframleiðsla rafmagnstækjaþingsályktunartillaga
70A50 ainnflutningur ávaxtaþingsályktunartillaga
70A49 asveitarstjórarlagafrumvarp
70A48 ahitaveitur utan Reykjavíkurlagafrumvarp
70A47 aloðdýraræktlagafrumvarp
70A46 aorkuver og orkuveitalagafrumvarp
70A45 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
70A44 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
70A43 afiskideild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsinsþingsályktunartillaga
70A42 aréttarrannsókn á togaraslysumþingsályktunartillaga
70A41 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
70A40 avélræn upptaka á þingræðumþingsályktunartillaga
70A39 aþurrkvíþingsályktunartillaga
70A38 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
70A37 askáldalaun rithöfunda og listamannalagafrumvarp
70A36 atogarakaup ríkisins (lántökuheimild)lagafrumvarp
70A35 avísitala framfærslukostnaðarlagafrumvarp
70A34 alaunauppbótlagafrumvarp
70A33 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
70A32 aviðskiptasamningar við Póllandlagafrumvarp
70A31 askáldalaun rithöfunda og listamannalagafrumvarp
70A30 aiðnaðarmálastjórilagafrumvarp
70A29 avegalagabreytinglagafrumvarp
70A28 aStýrimannaskólinnlagafrumvarp
70A27 asiglingalöglagafrumvarp
70A26 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
70A25 afriðun rjúpuþingsályktunartillaga
70A24 aaðstoð til bænda á óþurrkasvæðunumlagafrumvarp
70A23 asala og útflutningur á vörumlagafrumvarp
70A22 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
70A21 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
70A20 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
70A19 asaksóknari ríkisins og rannsóknarstjórilagafrumvarp
70A18 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
70A17 avegalagabreytinglagafrumvarp
70A16 atogaradeilanþingsályktunartillaga
70A15 aatvinnuaukning í kaupstöðun og kauptúnumþingsályktunartillaga
70A14 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
70A13 agengisskráning o.fl.lagafrumvarp
70A12 ahvíldartími háseta á togurumlagafrumvarp
70A11 ahvíldartími háseta á togurumlagafrumvarp
70A10 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
70A9 atekjuskattsviðauki, lækkun skatts af lágtekjum o.fl.lagafrumvarp
70A8 agjaldaviðauki 1951lagafrumvarp
70A7 askólastjóralaun og kennara við barnaskólalagafrumvarp
70A6 aaðstoð til síldarútvegsmannalagafrumvarp
70A5 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
70A4 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
70A3 avegalagabreytinglagafrumvarp
70A2 ahlutatryggingasjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
70A1 afjárlög 1951lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.