Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 68
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
68A949 aútrýming heilsuspillandi húsnæðisfyrirspurn
68A948 askilnaður Íslands og Danmerkurfyrirspurn
68A947 astöðuveitingar við atvinnudeild háskólansfyrirspurn
68A946 ahúsameistara- og eftirlitsstörf við nokkur stóhýsifyrirspurn
68A945 akvikmyndahús háskólansfyrirspurn
68A944 alandspróffyrirspurn
68A943 aolíutankar á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
68A942 arannsóknarstöðin á Keldumfyrirspurn
68A941 afjárskipti í Eyjafirði og Skagafirðifyrirspurn
68A940 arafmagnsverðfyrirspurn
68A939 aembættisbústaðir dómarafyrirspurn
68A938 aþjóðartekjur af útgerð 1947fyrirspurn
68A937 aSkriðuklausturfyrirspurn
68A936 ariftun kaupsamnings um Silfurtúnfyrirspurn
68A935 aleiga á jarðhúsumfyrirspurn
68A934 aÚlfarsá í Mosfellssveitfyrirspurn
68A933 aljóskastarar í skipumfyrirspurn
68A932 amannahald og launagreiðslu hjá fjárhagsráði og deildum þessfyrirspurn
68A931 atolleftirgjöf af bifreiðumfyrirspurn
68A930 abygging fornminjasafnsfyrirspurn
68A929 agreiðsla fyrir þýðingarrétt íslenzkra og erlendra ritafyrirspurn
68A928 aSameinuðu þjóðirnarfyrirspurn
68A927 aleiga hjá jarðhúsumfyrirspurn
68A926 alönd hjá Kleppi handa Menntaskólanum í Reykjavíkfyrirspurn
68A925 afjárbú ríkisins á Hestifyrirspurn
68A924 amjólkurflutningar til Reykjavíkur úr Borgarfjarðarhéraðifyrirspurn
68A923 aöryggi á vinnustöðumfyrirspurn
68A922 aþingfréttir í útvarpifyrirspurn
68A921 ahafrannsóknir og friðun Faxaflóafyrirspurn
68A920 askipakaupfyrirspurn
68A919 asóttvarnarstöðvar í sambandi við innflutning sauðfjárfyrirspurn
68A918 aríkisskattar samvinnufélagannafyrirspurn
68A917 afæðingardeild landsspítalansfyrirspurn
68A916 atímarita- og blaðasafn Helga Tryggvasonarfyrirspurn
68A915 askuldir og ábyrgðir ríkissjóðsfyrirspurn
68A914 asíldarveiðar í Hvalfirðifyrirspurn
68A913 asíldarverksmiðjur ríkisinsfyrirspurn
68A912 agjaldeyrismálfyrirspurn
68A911 akynbótastöðin á Úlfarsáfyrirspurn
68A910 anjósnir fyrir flugvöllum ríkisinsfyrirspurn
68A909 asementsverksmiðjafyrirspurn
68A908 alýsisherzluverksmiðjafyrirspurn
68A907 aríkisreikningarfyrirspurn
68A906 amenntaskólakennsla í Laugarvatnsskólafyrirspurn
68A905 abændaskólarfyrirspurn
68A904 avatnsréttindi í Þjórsáfyrirspurn
68A903 aaðstoð til síldarútvegsmannafyrirspurn
68A902 asjúkrahælin í Kumbaravogi og Kaldaðarnesifyrirspurn
68A901 averðmæti landbúnaðarvörufyrirspurn
68A900 alandbúnaðarvélarfyrirspurn
68A211 alaunabætur til opinberra starfsmannaþingsályktunartillaga
68A210 asímaframkvæmdirlagafrumvarp
68A209 aloftflutningur milli landalagafrumvarp
68A208 aáhrif kjötverðs á framfærsluvísitölulagafrumvarp
68A207 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
68A206 ahúsnæði o.fl.lagafrumvarp
68A205 aeyðing á rottulagafrumvarp
68A204 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
68A203 askemmtanaskattur og Þjóðleikhúslagafrumvarp
68A202 afjárhagsráðlagafrumvarp
68A201 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
68A200 arafveitulán Hólshreppslagafrumvarp
68A199 aorloflagafrumvarp
68A198 aiðnskólarlagafrumvarp
68A197 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
68A196 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
68A195 aMarshallaðstoðinlagafrumvarp
68A194 aóeirðirnar 30. marz 1949þingsályktunartillaga
68A193 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
68A192 aeignakönnunlagafrumvarp
68A191 ahafnarbótasjóðurfyrirspurn
68A190 afjáraukalög 1945lagafrumvarp
68A189 aþátttaka skólanemenda í landsmálastarfsemiþingsályktunartillaga
68A188 alögsagnarumdæmi Neskaupstaðarlagafrumvarp
68A187 aþjóðvörðurþingsályktunartillaga
68A186 aeyðing refa og minkalagafrumvarp
68A185 aprófdómendur og prófnefndirfyrirspurn
68A184 ahlutatryggingarsjóður bátaútvegsinslagafrumvarp
68A183 aborgarleg samtökþingsályktunartillaga
68A182 aafnám ríkisfyrirtækja o.fl.þingsályktunartillaga
68A181 alandskiptalöglagafrumvarp
68A180 afiskiðjuver í Reykjavíklagafrumvarp
68A179 aGeysir í Haukadalþingsályktunartillaga
68A178 adýrtíðar-, skatta- og viðskiptamálþingsályktunartillaga
68A177 aþátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningiþingsályktunartillaga
68A176 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
68A175 aendurskoðun Keflavíkursamningsinsþingsályktunartillaga
68A174 ahúsaleigalagafrumvarp
68A173 aeignarnámsheimild á Efri-Skútu og Neðri-Skútulagafrumvarp
68A172 aleigunám og félagsrekstur togaralagafrumvarp
68A171 aslys á Keflavíkurflugvellifyrirspurn
68A170 averðlag, verðlagseftirlit og verðlagsdómurlagafrumvarp
68A169 avantraust á ríkisstjórninavantraust
68A168 aframfærslulöglagafrumvarp
68A167 aríkisframlag til rekstrar nokkurra skólafyrirspurn
68A166 autanríkisráðuneytið og fulltrúar þess erlendislagafrumvarp
68A165 alyfjainnflutningur til dýralækningaþingsályktunartillaga
68A164 aorkuver og orkuveiturlagafrumvarp
68A163 aiðnaðarframleiðsla og lækkað verðlagþingsályktunartillaga
68A162 astóríbúðaskatturlagafrumvarp
68A161 aLaxárvirkjunlagafrumvarp
68A160 aaðflutningar til Keflavíkurflugvallar o.fl.fyrirspurn
68A159 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
68A158 aríkisreikningar 1945lagafrumvarp
68A157 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
68A156 ahlutaskipti á togurumþingsályktunartillaga
68A155 aréttindi kvennalagafrumvarp
68A154 aeftirlit með fjársöfnun meðal almenningsþingsályktunartillaga
68A153 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
68A152 aullarmatlagafrumvarp
68A151 anefndir launaðar af ríkinufyrirspurn
68A150 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
68A149 averzlunarskipti við Spánþingsályktunartillaga
68A148 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
68A147 askattfrelsi sparifjárþingsályktunartillaga
68A146 aklak í ám og vötnumfyrirspurn
68A145 aorloflagafrumvarp
68A144 aminnismerki Jóns Arason í Skálholtiþingsályktunartillaga
68A143 aárbók á ensku um Íslandþingsályktunartillaga
68A142 agrafhellur á leiðum þriggja stórskáldaþingsályktunartillaga
68A141 aiðnfræðslalagafrumvarp
68A140 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
68A139 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
68A138 aeftirlit með rekstri ríkisins og ríkisstofnanalagafrumvarp
68A137 aerfðalöglagafrumvarp
68A136 aembættisbústaðirfyrirspurn
68A135 aiðnskóli í sveitlagafrumvarp
68A134 aeignarnám lóða í Reykjavíklagafrumvarp
68A133 aviðgerðarstöð talstöðva o.fl.þingsályktunartillaga
68A132 akirkjugarðarlagafrumvarp
68A131 aáburðarverksmiðjaþingsályktunartillaga
68A130 aradioviti á Arnarnesiþingsályktunartillaga
68A129 ahressingarhæli í Reykjanesiþingsályktunartillaga
68A128 abæjarstjórn í Keflavíklagafrumvarp
68A127 asala á steinolíu, hráolíu o.fl.lagafrumvarp
68A126 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
68A125 afiskiðjuver í Reykjavíkfyrirspurn
68A124 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1949lagafrumvarp
68A123 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
68A122 asala Hafnarnesslagafrumvarp
68A121 aríkishlutun um atvinnureksturþingsályktunartillaga
68A120 amenntaskólarlagafrumvarp
68A119 agjaldaviðauki 1949lagafrumvarp
68A118 araforkulöglagafrumvarp
68A117 avöruhappdrætti fyrir Samband íslenzkra berklasjúklingalagafrumvarp
68A116 aumboð þjóðjarðalagafrumvarp
68A115 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
68A114 asímabilanir á Vestfjörðumfyrirspurn
68A113 aríkisborgararétturlagafrumvarp
68A112 amænuveikivarnirþingsályktunartillaga
68A111 afrestun á fundum Alþingis
68A110 aræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðumlagafrumvarp
68A109 amanntallagafrumvarp
68A108 aFramfarasjóður búnaðarsambandalagafrumvarp
68A107 adýrtíðarráðstafanir vegna atvinnuvegannalagafrumvarp
68A106 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
68A105 aráðstafanir til að tryggja rekstur útvegsinslagafrumvarp
68A104 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
68A103 abráðabirgðarfjárgreiðslur úr ríkissjóði 1949lagafrumvarp
68A102 aráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkurlagafrumvarp
68A101 asala landræmu úr Öskjuholtslandilagafrumvarp
68A100 ajeppabifreiðarlagafrumvarp
68A99 askattgreiðsla Eimskipafélag Íslandslagafrumvarp
68A98 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
68A97 aalmannatryggingarlagafrumvarp
68A96 aöryggisráðstafanir á vinnustöðumlagafrumvarp
68A95 asjálfvirka símstöðin Akureyrifyrirspurn
68A94 anauðungaruppboðlagafrumvarp
68A93 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
68A92 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
68A91 askipamælingarlagafrumvarp
68A90 agjaldaviðauki 1949lagafrumvarp
68A89 atekjuskattsviðauki 1949lagafrumvarp
68A88 ahúsaleigalagafrumvarp
68A87 atekjur og ríkisskattar samvinnufélaganna o.fl.fyrirspurn
68A86 akaffiskömmtunþingsályktunartillaga
68A85 aíbúðarhúsbyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
68A84 avopnaðir varðbátarþingsályktunartillaga
68A83 aalmannatryggingarlagafrumvarp
68A82 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
68A81 avarðskiplagafrumvarp
68A80 aaðstoð til síldarútvegsmannalagafrumvarp
68A79 alyfsölumálfyrirspurn
68A78 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
68A77 ariftun kaupsamnings um Silfurtúnþingsályktunartillaga
68A76 ajeppabifreiðarlagafrumvarp
68A75 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
68A74 akirkjugarðarlagafrumvarp
68A73 aKaldaðarnes í Flóaþingsályktunartillaga
68A72 abrúargerð á Múlakvíslþingsályktunartillaga
68A71 aábyrgð ríkissjóðsfyrirspurn
68A70 askattaeyðublöð landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
68A69 averbúðirlagafrumvarp
68A68 arafmagnsnotkun í sveitumþingsályktunartillaga
68A67 ainnflutningur raftækja til heimilisnotaþingsályktunartillaga
68A66 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
68A65 alandshöfn í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
68A64 afjallabaksvegurþingsályktunartillaga
68A63 alántaka handa ríkissjóðilagafrumvarp
68A62 aframleiðsla raftækja innanlandsþingsályktunartillaga
68A61 alaunakjör alþingismannafyrirspurn
68A60 aútflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyrilagafrumvarp
68A59 askáldastyrkur, rithöfunda og listamanna o. fl.lagafrumvarp
68A58 ainnflutningur raftækja til heimilisnotaþingsályktunartillaga
68A57 abráðabirgðabreyting nokkurra laga o. fl.lagafrumvarp
68A56 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
68A55 aþjóðaratkvæði um áfengisbannþingsályktunartillaga
68A54 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
68A53 aConsol-radiovitiþingsályktunartillaga
68A52 afiskiðjuver í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
68A51 avegamálfyrirspurn
68A50 avinnufataefni o.fl.þingsályktunartillaga
68A49 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
68A48 aréttindi Íslendinga á Grænlandiþingsályktunartillaga
68A47 amenntaskólarlagafrumvarp
68A46 aeyðing svartbakslagafrumvarp
68A45 askipaafgreiðsla í Vesmannaeyjumlagafrumvarp
68A44 ajeppabifreiðarlagafrumvarp
68A43 alandhelgisgæzla og stækkun landhelginnarþingsályktunartillaga
68A42 afjárlög 1949lagafrumvarp
68A41 anáttúrufriðun og verndun sögustaðaþingsályktunartillaga
68A40 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
68A39 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
68A38 aútrýming minkalagafrumvarp
68A37 araforkumálfyrirspurn
68A36 aútflutningur og innflutningur á íslenskum og erlendum gjaldeyrilagafrumvarp
68A35 afjárhagsráðlagafrumvarp
68A34 afjárhagsráðlagafrumvarp
68A33 astjórn stærri kauptúnaþingsályktunartillaga
68A32 avegalagabreytinglagafrumvarp
68A31 aþjóðhátíðardagurinn 17. júní og frídagur 1. maílagafrumvarp
68A30 aalmannatryggingarlagafrumvarp
68A29 avöruskömmtun o.fl.þingsályktunartillaga
68A28 ahvíldartími háseta á togurumfyrirspurn
68A27 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
68A26 ahappadrættislán ríkissjóðslagafrumvarp
68A25 avínveitingar á kostnað ríkisinsþingsályktunartillaga
68A24 asérréttindi í áfengis- og tóbakskaupumþingsályktunartillaga
68A23 ameðferð ölvaðra manna og drykkjusjúkralagafrumvarp
68A22 alandbúnaðarvélarþingsályktunartillaga
68A21 ajeppabifreiðarþingsályktunartillaga
68A20 askipulag kaupstaða og kauptúnalagafrumvarp
68A19 aútsvörlagafrumvarp
68A18 abyggingarmálefni Reykjavíkurlagafrumvarp
68A17 akjötmat o.fl.lagafrumvarp
68A16 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
68A15 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
68A14 akyrrsetning og lögbannlagafrumvarp
68A13 aríkisborgararétturlagafrumvarp
68A12 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
68A11 askemmtanaskatturlagafrumvarp
68A10 alóðasala í Reykjavíklagafrumvarp
68A9 askyldueintök til bókasafnalagafrumvarp
68A8 aLandsbókasafnlagafrumvarp
68A7 asjóminjasafnþingsályktunartillaga
68A6 avegalagabreytinglagafrumvarp
68A5 aniðursoðin mjólklagafrumvarp
68A4 ahvalveiðarlagafrumvarp
68A3 amenningarsjóðurlagafrumvarp
68A2 asíldarbræðsluskiplagafrumvarp
68A1 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.