Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 67
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
67A911 arekstur Reykjavíkurflugvallarfyrirspurn
67A910 aBessastaðastofa o.fl.fyrirspurn
67A909 abifreiðaeign ríkissjóðs, opinberra stofnana og ríkisfyrirtækjafyrirspurn
67A908 aáhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisins 1947fyrirspurn
67A907 alánsfjáröflun til Ræktunarsjóðs Íslandsfyrirspurn
67A906 aframlag til Ræktunarsjóðs Íslandsfyrirspurn
67A905 aendurbygging sveitabýlafyrirspurn
67A904 aendurgreiðsla tolls af innfluttum timburhúsumfyrirspurn
67A903 ainnflutningur nýrra ávaxtafyrirspurn
67A902 afjármál flugvallanna í Keflavík og Reykjavíkfyrirspurn
67A901 asíldarverksmiðja á Norðausturlandifyrirspurn
67A900 astarfskerfi og rekstrargjöld ríkisinsfyrirspurn
67A201 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
67A200 aþingsköp Alþingisþingsályktunartillaga
67A199 aframtíðarskipulag utanríkismálaþingsályktunartillaga
67A198 abændaskólarþingsályktunartillaga
67A197 afjáraukalög 1944lagafrumvarp
67A196 aríkisreikningurinn 1944lagafrumvarp
67A195 aöryggi í flugferðumþingsályktunartillaga
67A194 amenningarsjóðurlagafrumvarp
67A193 avínnautn í skólumþingsályktunartillaga
67A192 agát á glæpamönnumþingsályktunartillaga
67A191 asjóminjasafnþingsályktunartillaga
67A190 adrykkjumannahæli og Skálholtsskólifyrirspurn
67A189 aHótel Borg og þingmannaheimiliþingsályktunartillaga
67A188 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
67A187 asíldarvinnslutæki o.fl.lagafrumvarp
67A186 aSkipanaust h/f í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A185 askipting innflutnings- og gjaldeyrisleyfa milli landshlutaþingsályktunartillaga
67A184 abein Jóns biskups Arasonar og sona hansþingsályktunartillaga
67A183 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
67A182 averndun fiskimiða landgrunnsinslagafrumvarp
67A181 anjósnir Þjóðverja á Íslandifyrirspurn
67A180 aSinfóníuhljómsveit Íslandslagafrumvarp
67A179 akjötmat o.fl.lagafrumvarp
67A178 afiskmat o.fl.lagafrumvarp
67A177 ajarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
67A176 askyldueintök til bókasafnalagafrumvarp
67A175 aLandsbókasafnlagafrumvarp
67A174 abein Jóns biskups Arasonar og sona hansfyrirspurn
67A173 askipun prestakallalagafrumvarp
67A172 aþjóðvörðurþingsályktunartillaga
67A171 aútfarirlagafrumvarp
67A170 afasteignasalalagafrumvarp
67A169 asíldarverksmiðja á Skagaströnd og Siglufirðifyrirspurn
67A168 aerfðalögþingsályktunartillaga
67A167 askipaafgreiðsla í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
67A166 aáhættuiðgjöld til Tryggingastofnunar ríkisinsþingsályktunartillaga
67A165 abyggingarsamþykktir fyrir sveitir og þorplagafrumvarp
67A164 aveiði, friðun fugla og eggja o.fl.þingsályktunartillaga
67A163 aBessastaðakirkjafyrirspurn
67A162 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
67A161 abifreiðalöglagafrumvarp
67A160 astóríbúðaskatturlagafrumvarp
67A159 aheilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktirlagafrumvarp
67A158 aiðnskóli í sveitlagafrumvarp
67A157 abeitumállagafrumvarp
67A156 aþjóðleikhúsiðfyrirspurn
67A155 ahúsaleigalagafrumvarp
67A154 aKópavogshæliþingsályktunartillaga
67A153 autanfarir og gjaldeyrisleyfiþingsályktunartillaga
67A152 abráðabirgðafrestun nokkurra lagaþingsályktunartillaga
67A151 aflugvallargistihús í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A150 amæling á siglingaleiðumþingsályktunartillaga
67A149 afésektirlagafrumvarp
67A148 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
67A147 aríkisreikningar 1944, 1945 og 1946fyrirspurn
67A146 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1948lagafrumvarp
67A145 ahvalveiðarlagafrumvarp
67A144 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
67A143 aviðgerðarstöð talstöðva, útvarpsviðtækja og símaáhaldaþingsályktunartillaga
67A142 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
67A141 aþjóðleikhúsiðfyrirspurn
67A140 afiskiðjuver í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
67A139 aútsvörlagafrumvarp
67A138 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
67A137 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
67A136 aákvæðisvinna og kaupgreiðsla eftir afköstumþingsályktunartillaga
67A135 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
67A134 aeignakönnunlagafrumvarp
67A133 abyggingarsjóður Skálholtsskólaþingsályktunartillaga
67A132 astarfsfé handa Ræktunarsjóðiþingsályktunartillaga
67A131 aembættisbústaðirþingsályktunartillaga
67A130 afjárskipti í Eyjafirði og Skagafirðiþingsályktunartillaga
67A129 afjárlög 1948lagafrumvarp
67A128 aullarverksmiðja í Hafnarfirðilagafrumvarp
67A127 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
67A126 aréttindi Sameinuðu þjóðannalagafrumvarp
67A125 arafmagnsþörf austurhluta Rangárvallasýslu og Mýrdalsþingsályktunartillaga
67A124 afrestun á fundum Alþingis
67A123 asíldarbræðsluskip o.fl.lagafrumvarp
67A122 aráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkurlagafrumvarp
67A121 aReykjavíkurhöfnlagafrumvarp
67A120 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
67A119 aáburðarverksmiðjafyrirspurn
67A118 ahitaaflstöð og hitaveita á Ísafirðilagafrumvarp
67A117 ahreinsun Hvalfjarðarþingsályktunartillaga
67A116 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
67A115 aþurrkví við Elliðaárvoglagafrumvarp
67A114 askemmtanaskatturlagafrumvarp
67A113 astýrimannsskírteini og vélstjóraskírteinilagafrumvarp
67A112 amálmleit o.fl.þingsályktunartillaga
67A111 abráðabirgðafjárgreiðslu 1948lagafrumvarp
67A110 agistihúsbygging í Reykjavíkfyrirspurn
67A109 astríðsgróðaskatturlagafrumvarp
67A108 arannsókn á vegarstæðiþingsályktunartillaga
67A107 afjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlitlagafrumvarp
67A106 askráning skipalagafrumvarp
67A105 aFaxaflóasíldþingsályktunartillaga
67A104 asölugjald af jörðumlagafrumvarp
67A103 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
67A102 aalmannatryggingarlagafrumvarp
67A101 aLaxá í Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
67A100 alyfjabúðir í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A99 atakmörkun á sölu áfengisþingsályktunartillaga
67A98 askáldastyrkur og listamannaþingsályktunartillaga
67A97 adrykkjumannahæli í Ólafsdalþingsályktunartillaga
67A96 ahafnargerð við Dyrhólaeyþingsályktunartillaga
67A95 akaffi- og sykurskammtur til sjómannaþingsályktunartillaga
67A94 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
67A93 aútrýming villiminkalagafrumvarp
67A92 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
67A91 araforkulöglagafrumvarp
67A90 alandshöfn í Þórshöfnlagafrumvarp
67A89 asíldarrannsóknirþingsályktunartillaga
67A88 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
67A87 aendurgreiðsla aðflutningsgjalda af vélbátumþingsályktunartillaga
67A86 aréttindi Íslendinga á Grænlandiþingsályktunartillaga
67A85 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
67A84 asóknargjöldlagafrumvarp
67A83 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
67A82 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
67A81 aopinberir starfsmennfyrirspurn
67A80 aljósmæðralöglagafrumvarp
67A79 akaupréttur á jörðumlagafrumvarp
67A78 aalmannatryggingarlagafrumvarp
67A77 aSlippfélagið í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A76 aríkisborgararétturlagafrumvarp
67A75 askemmtanir og samkomurlagafrumvarp
67A74 anafnbreyting Vinnuveitendafélags Íslandslagafrumvarp
67A73 abindindisstarfsemilagafrumvarp
67A72 adýralæknarlagafrumvarp
67A71 aerfitlit með verksmiðjum og vélumfyrirspurn
67A70 ahéraðshælilagafrumvarp
67A69 aveiting prestakallalagafrumvarp
67A68 aöryggi verkamanna við vinnulagafrumvarp
67A67 aeignarnám byggingarlóða á Sauðárkrókilagafrumvarp
67A66 alandshöfn í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
67A65 averbúðirlagafrumvarp
67A64 aSkálholtsstaðurþingsályktunartillaga
67A63 afæðingardeildin í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A62 amenntaskólarlagafrumvarp
67A61 asementsverksmiðjalagafrumvarp
67A60 auppeldisheimiliþingsályktunartillaga
67A59 aölgerð og sölumeðferð ölslagafrumvarp
67A58 afávitahælið á Kleppjárnsreykjumþingsályktunartillaga
67A57 aAlþjóðavinnumálastofnuninþingsályktunartillaga
67A56 aræktunarlönd og byggingarlóðirlagafrumvarp
67A55 abrunavarnir og brunamállagafrumvarp
67A54 aviðlega báta um vertíðirfyrirspurn
67A53 aullarmatlagafrumvarp
67A52 agjaldaviðauki 1948lagafrumvarp
67A51 atekjuskattsviðauki 1948lagafrumvarp
67A50 afjárlög 1948lagafrumvarp
67A49 abrunatryggingar á Akureyri og Siglufirðilagafrumvarp
67A48 abrýr á Álftaskálará og Vatnsdalsáþingsályktunartillaga
67A47 atogarasmíði í tilraunaskynilagafrumvarp
67A46 avinnuhælið á Litla-Hrauniþingsályktunartillaga
67A45 abúfjárræktlagafrumvarp
67A44 aljóskastarar í skipum o.fl.þingsályktunartillaga
67A43 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
67A42 aþingmannabústaðurfyrirspurn
67A41 aFaxaflóasíldlagafrumvarp
67A40 aorloflagafrumvarp
67A39 agjaldeyrir til námsmanna erlendisþingsályktunartillaga
67A38 aiðnaðarmálastjóri og framleiðsluráðlagafrumvarp
67A37 ahlunnindi einstakra trúnaðarmanna þjóðfélagsins um vörukaupþingsályktunartillaga
67A36 aferjur á Hornafjörð og Berufjörðþingsályktunartillaga
67A35 ahlutafélög, verzlunarskrár, firmu og prókúruumboðþingsályktunartillaga
67A34 aeignarnám lóða vegna Menntaskólans í Reykjavíkþingsályktunartillaga
67A33 afiskþurrkun við hverahitaþingsályktunartillaga
67A32 aáfengi með niðursettu verðifyrirspurn
67A31 asérréttindi í áfengiskaupumþingsályktunartillaga
67A30 avínveitingar á kostnað ríkisinsþingsályktunartillaga
67A29 aáfengisnautnþingsályktunartillaga
67A28 ahækkun á aðflutningsgjöldum 1947lagafrumvarp
67A27 asendiferðir til útlandaþingsályktunartillaga
67A26 alæknisbústaður í Flateyjarhéraðiþingsályktunartillaga
67A25 aKeflavíkurflugvöllurinnþingsályktunartillaga
67A24 asíldarbræðsluskipþingsályktunartillaga
67A23 abændaskólarlagafrumvarp
67A22 ajarðræktar- og húsgerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
67A21 aframleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.lagafrumvarp
67A20 afjárhagsráð, innflutningsverslun og verðlagseftirlitlagafrumvarp
67A19 abenzínskömmtun og söluskattur af benzíni til einkabifreiðaþingsályktunartillaga
67A18 aviðbótarvirkjun í Soginu og Laxáþingsályktunartillaga
67A17 abúfjártryggingarlagafrumvarp
67A16 avegalagabreytinglagafrumvarp
67A15 aalmannatryggingarlagafrumvarp
67A14 avinnumiðlunlagafrumvarp
67A13 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
67A12 aútflutningur og innflutningur á íslenzkum og erlendum gjaldeyrilagafrumvarp
67A11 amælingar í Þjórsáþingsályktunartillaga
67A10 adýrtíðarvarnirþingsályktunartillaga
67A9 amarkaðsleit í Bandaríkjunumþingsályktunartillaga
67A8 askömmtunarreglurþingsályktunartillaga
67A7 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
67A6 avinnufatnaður og vinnuskórþingsályktunartillaga
67A5 aParísarráðstefnan og dollaralánþingsályktunartillaga
67A4 aútgáfa krónuseðlalagafrumvarp
67A3 aeignakönnunlagafrumvarp
67A2 agagnfræðanámlagafrumvarp
67A1 amenntaskólarlagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.