Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 66
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
66A335 aþjóðleikhúsþingsályktunartillaga
66A333 ahúsaleigulöggjöfþingsályktunartillaga
66A332 alögræðiþingsályktunartillaga
66A331 averbúðirþingsályktunartillaga
66A330 amenntaskólarlagafrumvarp
66A329 amenntaskólinn í Reykjavík (till.GÞG og JJ)þingsályktunartillaga
66A328 ahúsnæði handa rektor menntaskólans í Reykjavíkþingsályktunartillaga
66A327 abjörgunar og eftirlitsskip Vestfjarðafyrirspurn
66A326 aopinberir starfsmennfyrirspurn
66A325 askipun læknishéraðafyrirspurn
66A324 astörf stjórnarskrárnefndafyrirspurn
66A323 asementsverksmiðjafyrirspurn
66A322 avatnsveiturfyrirspurn
66A321 aatvinnudeild háskólansfyrirspurn
66A320 astarfskerfi og rekstrarkerfi ríkisinsfyrirspurn
66A319 aAfkoma sjávarútvegsinsfyrirspurn
66A318 aviðlega báta um vertíðirfyrirspurn
66A317 aútflutningur gjafabögglafyrirspurn
66A316 aframleiðslutæki þjóðarinnarfyrirspurn
66A315 aefni til húsbygginga og iðnrekstrarþingsályktunartillaga
66A314 anáttúrugripasafn ríkisinsþingsályktunartillaga
66A313 alandkynningarátakþingsályktunartillaga
66A312 ahlutafélög, verslunarskrár, firmu og prókúruumboðþingsályktunartillaga
66A311 auppeldisheimiliþingsályktunartillaga
66A310 asíldarverksmiðjan á Hesteyriþingsályktunartillaga
66A309 asíldarleit með langfleygum flugvélumþingsályktunartillaga
66A308 alyfjasalaþingsályktunartillaga
66A307 aAusturvegurþingsályktunartillaga
66A306 aferjur á Hornafjörð og Berufjörðþingsályktunartillaga
66A305 astarfstími alþingisþingsályktunartillaga
66A304 afiskvegur í Laxá í Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
66A303 ahéraðsskólar og húsmæðraskólarþingsályktunartillaga
66A302 afriðun landsvæðis milli Dettifoss og Ásbyrgisþingsályktunartillaga
66A301 avetrarvegur yfir Hellisheiðiþingsályktunartillaga
66A300 alandhelgisgæsla og björgunarstarfsemiþingsályktunartillaga
66A299 asíldarmjölþingsályktunartillaga
66A298 askýrslur milliþinganefndar í sauðfjárveikimálumþingsályktunartillaga
66A297 abílslysavarnirþingsályktunartillaga
66A296 aBernarsambandiðþingsályktunartillaga
66A295 avetrarleið um Aðaldalþingsályktunartillaga
66A294 asjúkralaun handa Geir Sigurðssyniþingsályktunartillaga
66A293 askattgreiðsla samvinnufélaga og Eimskipafélags Íslandsþingsályktunartillaga
66A292 araforkustöð Vestmannaeyjaþingsályktunartillaga
66A291 asamvinna ísl. þegna við þjóðverjaþingsályktunartillaga
66A290 asamvinnubyggðþingsályktunartillaga
66A289 askyldulánþingsályktunartillaga
66A288 abátabryggja í Grenivíkþingsályktunartillaga
66A287 agrafhellur á leiði þjóðskáldaþingsályktunartillaga
66A286 asíldarbræðsluskipþingsályktunartillaga
66A285 anýir vegir og brýrþingsályktunartillaga
66A284 asíldarbræðsluverksmiðja í skipiþingsályktunartillaga
66A283 aáfengisútsalan í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
66A282 avarahlutar til bifreiðaþingsályktunartillaga
66A281 alandhelgi Íslandsþingsályktunartillaga
66A280 aminkatollurþingsályktunartillaga
66A279 alögfesting embætta og opinberra starfaþingsályktunartillaga
66A278 atollur af tilbúnum húsumþingsályktunartillaga
66A277 astörf stjórnarskrárnefndaþingsályktunartillaga
66A276 ahlutfallstölur tekna hjá þjóðfélagsstéttunumþingsályktunartillaga
66A275 aljóskastarar á skipumþingsályktunartillaga
66A274 amillilandasiglingar strandferðaskipaþingsályktunartillaga
66A273 autanferðir nokkurra forstöðumanna ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
66A272 akirkjumálalöggjöfþingsályktunartillaga
66A271 adýrtíðarvarnirþingsályktunartillaga
66A270 abílvegur um Holtamannaafrétt og Sprengisandþingsályktunartillaga
66A269 ahéraðabönnþingsályktunartillaga
66A268 akvikmyndir og ofdrykkjaþingsályktunartillaga
66A267 aafnám veitinga á kostnað ríkisins o. fl.þingsályktunartillaga
66A266 aáfengisskömmtunþingsályktunartillaga
66A265 aendurskoðun stjórnarskrárinnarþingsályktunartillaga
66A263 abindindisstarfsemilagafrumvarp
66A262 aLaxárvirkjunþingsályktunartillaga
66A261 aný orkuver og orkuveiturlagafrumvarp
66A255 aeignakönnunlagafrumvarp
66A253 aembættisbústaðir dómaralagafrumvarp
66A252 avantraust á ríkisstjórninavantraust
66A251 afjáraukalög 1943lagafrumvarp
66A250 aríkisreikningurinn 1943lagafrumvarp
66A249 abúfjárræktlagafrumvarp
66A248 abifreiðasala innanlandslagafrumvarp
66A247 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
66A243 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
66A242 asöngskóli þjóðkirkjunarlagafrumvarp
66A240 afélagsheimililagafrumvarp
66A239 aþjóðleikhúslagafrumvarp
66A238 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
66A237 afrystihús og fiskiðjuver í Flatey á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
66A236 asala á vélskipiþingsályktunartillaga
66A232 abrunamállagafrumvarp
66A231 ahafnarbótasjóðurlagafrumvarp
66A230 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
66A228 aáfengislöglagafrumvarp
66A227 akola- og saltverzlun ríkisinslagafrumvarp
66A225 abrunatryggingar á Siglufirðilagafrumvarp
66A222 aalmannatryggingarlagafrumvarp
66A221 abifreiðaskatturlagafrumvarp
66A220 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
66A219 ahækkun á aðflutningsgjöldum 1947lagafrumvarp
66A217 ainnkaupastofnun ríkisinslagafrumvarp
66A216 aBernarsambandiðlagafrumvarp
66A215 aflugvellirlagafrumvarp
66A214 aframleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.lagafrumvarp
66A213 amenntaskólinn í Reykjavík ( till.JJ)þingsályktunartillaga
66A212 abráðabirgðafjárgreiðslur 1947lagafrumvarp
66A211 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
66A209 aEgilsstaðakauptún í Suður - Múlasýslulagafrumvarp
66A207 adýrtíðarvísitala o. fl.lagafrumvarp
66A206 ainnflutningur búfjárlagafrumvarp
66A205 ahéraðshælilagafrumvarp
66A204 abrúargerðirlagafrumvarp
66A203 aþjóðhátíðardagur 17. júní og frídagur 1. maílagafrumvarp
66A200 aloftferðirlagafrumvarp
66A199 asiglingarlög og sjómannalögþingsályktunartillaga
66A198 atunnusmíðilagafrumvarp
66A197 asíldarniðursuðuverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
66A195 afjárhagsráð, innflutningsverzlun og verðlagseftirlitlagafrumvarp
66A194 alögræðilagafrumvarp
66A192 afyrningarsjóður ríkisinslagafrumvarp
66A191 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
66A190 atogarakaup fyrir Stykkishólmþingsályktunartillaga
66A188 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
66A187 abrunatryggingar á Akureyrilagafrumvarp
66A186 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
66A185 aheimilisvélarþingsályktunartillaga
66A184 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
66A183 amanneldisgildi hveitislagafrumvarp
66A182 aút- og uppskipun á Ísafirðilagafrumvarp
66A181 asumartímiþingsályktunartillaga
66A180 afávitahælilagafrumvarp
66A179 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
66A176 atannlæknakennslalagafrumvarp
66A175 aæskulýðshöll í Reykjavíklagafrumvarp
66A174 aveiting prestakallalagafrumvarp
66A173 araforkulöglagafrumvarp
66A172 aloðdýraræktlagafrumvarp
66A171 aeftirlit með verksmiðjum og vélumþingsályktunartillaga
66A169 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
66A168 abráðabirgðafjárgreiðslu 1947lagafrumvarp
66A167 aolíueinkasalalagafrumvarp
66A166 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1947lagafrumvarp
66A165 afóðurvörurlagafrumvarp
66A164 askipun innflutningsmálalagafrumvarp
66A162 ahúsaleigalagafrumvarp
66A161 abátaútvegurinn o.fl.lagafrumvarp
66A160 avatnsveita Reykjavíkurlagafrumvarp
66A159 aóskilgetin börnlagafrumvarp
66A158 aframfærslulöglagafrumvarp
66A152 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
66A151 avátryggingarfélög fyrir fiskiskiplagafrumvarp
66A148 avatnsveiturlagafrumvarp
66A147 avegalöglagafrumvarp
66A146 abeitumállagafrumvarp
66A143 akvikmyndastofnun ríkisinslagafrumvarp
66A141 ainnflutningur og gjaldeyrismeðferðlagafrumvarp
66A140 asala Böggvisstaða í Svarfaðardallagafrumvarp
66A138 aembættaveitingar og ráðning opinberra starfsmannalagafrumvarp
66A137 asala Stóruborgar í Grímsnesilagafrumvarp
66A133 abæjarstjórn á Sauðárkrókilagafrumvarp
66A132 adýralæknarlagafrumvarp
66A131 aFaxaflóasíldlagafrumvarp
66A130 aalmannatryggingarlagafrumvarp
66A129 alífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
66A127 aafgreiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðarlagafrumvarp
66A126 averbúðirlagafrumvarp
66A124 abátaútvegurinn o. fl.lagafrumvarp
66A123 aflutningur íslenzskra afurða með íslenskum skipumþingsályktunartillaga
66A122 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
66A121 ajarðræktarlöglagafrumvarp
66A120 askattgreiðsla Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
66A119 askatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.lagafrumvarp
66A118 abráðabirgðafjárgreiðslur 1947lagafrumvarp
66A117 aopinberar byggingar bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
66A116 anýjar síldarverksmiðjur á Norðurlandilagafrumvarp
66A115 ainnflutningur nýrra ávaxtaþingsályktunartillaga
66A114 aLaxá í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
66A112 atilraunastöð háskólans í meinafræðilagafrumvarp
66A111 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
66A110 alandshöfn og fiskiðjuver á Rifilagafrumvarp
66A109 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
66A108 afólksflutningar með bifreiðumlagafrumvarp
66A107 abátaútvegurinn o.fl.lagafrumvarp
66A104 abyggingarsjóður íbúðarhús o.fl.lagafrumvarp
66A102 aríkisborgararétturlagafrumvarp
66A101 asala spildu úr landi Englandslagafrumvarp
66A100 aeinkaleyfasafnþingsályktunartillaga
66A99 ahlutatryggingafélöglagafrumvarp
66A98 afiskiðjuver ríkisinslagafrumvarp
66A97 aFljótaárvirkjunþingsályktunartillaga
66A96 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
66A94 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
66A93 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
66A92 atannlækningarlagafrumvarp
66A91 afiskiðjuver á Ísafirðilagafrumvarp
66A90 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
66A89 ainnflutningur og gjaldeyrismeðferðlagafrumvarp
66A88 aöryggi verkamanna við vinnulagafrumvarp
66A86 alandshöfn og fiskiðjuver í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
66A85 aljósmæðralöglagafrumvarp
66A84 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
66A81 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
66A80 asóknargjöldlagafrumvarp
66A77 aFerðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
66A76 aiðnskóli í sveitumlagafrumvarp
66A75 abætt starfsskilyrði á Alþingiþingsályktunartillaga
66A74 abankavaxtabréflagafrumvarp
66A73 abyggingarstofnun ríkisins og byggingarfélöglagafrumvarp
66A72 abyggðasöfn o. fl.lagafrumvarp
66A71 aræktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
66A70 aríkisborgararétturlagafrumvarp
66A69 aatvinnudeild háskólanslagafrumvarp
66A67 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
66A66 amenntun kennaralagafrumvarp
66A65 ahúsnæði handa rektor Menntaskólans í Reykjavíkþingsályktunartillaga
66A64 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
66A62 akirkjubyggingarlagafrumvarp
66A61 aorlofsheimili verkalýðsfélaga og samkomuhús í sveitumlagafrumvarp
66A60 aaldurshámark opinberra starfsmannalagafrumvarp
66A59 adagheimili fyrir börnlagafrumvarp
66A58 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
66A57 afélagsheimililagafrumvarp
66A56 aalmannatryggingarlagafrumvarp
66A55 aaðflutningsgjöld o. fl.lagafrumvarp
66A53 ameðferð opinberra málaþingsályktunartillaga
66A51 asala á fiskibátumþingsályktunartillaga
66A50 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
66A49 aalmannatryggingarlagafrumvarp
66A48 ainnlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o. fl.lagafrumvarp
66A47 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
66A46 agjaldeyrir til námsmanna erlendisþingsályktunartillaga
66A45 amenntaskólarlagafrumvarp
66A42 asala Hringverskots í Ólafsfirðilagafrumvarp
66A41 askipulag og hýsing prestssetralagafrumvarp
66A40 aheimilisfanglagafrumvarp
66A38 avirkjun Andakílsárþingsályktunartillaga
66A37 aorloflagafrumvarp
66A35 amatsveina- og veitingaþjónaskólilagafrumvarp
66A34 asala verzlunarlóðarinnar á Sauðárkrókilagafrumvarp
66A32 ahéraðsskjalasöfnlagafrumvarp
66A31 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
66A30 aviðgerðarverkstæði landbúnaðarvélalagafrumvarp
66A28 aiðnfræðslalagafrumvarp
66A27 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
66A26 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
66A25 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
66A24 atekjuskattsviðauki 1947lagafrumvarp
66A23 agjaldaviðauki 1947lagafrumvarp
66A22 aullarkaup ríkissjóðsþingsályktunartillaga
66A21 averðjöfnunarsjóðurþingsályktunartillaga
66A20 avinnumiðlunlagafrumvarp
66A19 askemmtanaskatturlagafrumvarp
66A18 ahreppstjóralaunlagafrumvarp
66A17 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
66A16 adýralíf í Hvammsfirði, Nýpsfirði og Nýpsþingsályktunartillaga
66A13 abifreiðaskatturlagafrumvarp
66A12 afjárlög 1947lagafrumvarp
66A11 aalþjóðaflugþingsályktunartillaga
66A10 aútsvörlagafrumvarp
66A9 aendurgreiðsla aðflutningsgjalda af vélbátumþingsályktunartillaga
66A8 afiskimálasjóðurlagafrumvarp
66A7 abrúargerðirlagafrumvarp
66A6 avegalagabreytinglagafrumvarp
66A4 aflugvellir í Reykjavík og Keflavíkþingsályktunartillaga
66A3 amarkaðsleit í Bandaríkjunumþingsályktunartillaga
66A2 avegalagabreytinglagafrumvarp
66A1 abrúargerðirlagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.