Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 63
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
63A293 ahækkun framlags til nokkurra skólaþingsályktunartillaga
63A292 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
63A291 anýbygging fiskiskipaþingsályktunartillaga
63A290 alagasafnfyrirspurn
63A289 avirkjun Dynjandisár í Arnarfirði og rafveitu Vestfjarðalagafrumvarp
63A288 astarfskerfi og rekstrargjöld ríkisinsþingsályktunartillaga
63A287 ahúsnæði í þarfir ríkisinslagafrumvarp
63A286 alistasafn o.fl.þingsályktunartillaga
63A285 agistihúsið við Geysiþingsályktunartillaga
63A284 aleiga á færeyskum skipum o.fl.þingsályktunartillaga
63A283 askattgreiðslur h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
63A282 araforkumálþingsályktunartillaga
63A281 abygging vegna hæstaréttarþingsályktunartillaga
63A280 aútsvörlagafrumvarp
63A279 abankavaxtabréflagafrumvarp
63A278 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1945lagafrumvarp
63A277 abann á veiði og sölu fisksmælkislagafrumvarp
63A276 arafveita til Húsavíkur og Reykjahverfisþingsályktunartillaga
63A275 arafveitulán fyrir Hofshreppþingsályktunartillaga
63A274 abifreiðar handa læknishéruðumþingsályktunartillaga
63A273 asíldarverksmiðjan á Sólbakkalagafrumvarp
63A272 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
63A271 aendurskoðun og samþykkt ríkisreikningannaþingsályktunartillaga
63A270 avatnsveiturþingsályktunartillaga
63A269 alendingarbætur í Grunnavíklagafrumvarp
63A268 aflutningur hengibrúar frá Selfossi að Iðuþingsályktunartillaga
63A267 araforkulöglagafrumvarp
63A266 asamningur við Bandaríkin um loftflutningaþingsályktunartillaga
63A265 alendingarbætur í Flatey á Skjálfandalagafrumvarp
63A264 ahúsaleigalagafrumvarp
63A263 alendingarbætur á Hellissandiþingsályktunartillaga
63A262 aorloflagafrumvarp
63A261 arafveita Húsavíkurþingsályktunartillaga
63A260 akaup Þórustaða í Ölvusiþingsályktunartillaga
63A259 aítalalagafrumvarp
63A258 arafveitur í Árnes- og Rangárvallasýslumþingsályktunartillaga
63A257 aveltuskatturlagafrumvarp
63A256 agjald af söluverði fisks erlendislagafrumvarp
63A255 afundahúsbygging templara í Reykjavíkþingsályktunartillaga
63A254 afasteignamatlagafrumvarp
63A253 ainnheimta ýmissa gjalda 1945 með viðaukalagafrumvarp
63A252 arafveita Stykkishólmsþingsályktunartillaga
63A251 afjáraukalöglagafrumvarp
63A250 aríkisreikningar 1941lagafrumvarp
63A249 araforkuveita til Dalvíkurþingsályktunartillaga
63A248 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
63A247 aútgáfa Alþingistíðindannaþingsályktunartillaga
63A246 arafveita til kauptúna í Árnessýsluþingsályktunartillaga
63A245 asímamálþingsályktunartillaga
63A244 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
63A243 araforkuveita Reyðarfjarðarhreppsþingsályktunartillaga
63A242 avinnuhæli berklasjúklingaþingsályktunartillaga
63A241 areki og rekarétturfyrirspurn
63A240 aLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
63A239 aatvinnuréttur íslenzkra manna, sem stundað hafa nám í Ameríkuþingsályktunartillaga
63A238 alendingarbætur í Þorkötlustaðahverfi í Grindavíklagafrumvarp
63A237 arannsóknir á efni til bygginga og annarra verklegra framkvæmdaþingsályktunartillaga
63A236 ahúsaleiguvísitalaþingsályktunartillaga
63A235 askipakaup ríkisinslagafrumvarp
63A234 astimpilgjaldlagafrumvarp
63A233 aróðrartími fiskibátalagafrumvarp
63A232 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
63A231 asmíði vélbátalagafrumvarp
63A230 atekjuskattsviðauki 1945lagafrumvarp
63A229 afjöldi dómara í hæstaréttiþingsályktunartillaga
63A228 ahafnargerð í Höfðavatniþingsályktunartillaga
63A227 ahlutafjárframlag fyrir h/f Skallagrím í Borgarnesilagafrumvarp
63A226 alendingarbætur í Flatey á Skjálfandaþingsályktunartillaga
63A225 aprófessorsembætti dr. Sigurðar Nordalslagafrumvarp
63A224 avirkjun Fljótaárþingsályktunartillaga
63A223 agistihúsbygging í Reykjavíkþingsályktunartillaga
63A222 avirkjun Andakílsárþingsályktunartillaga
63A221 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
63A220 aolíugeymar o.fl.fyrirspurn
63A219 adósentsembætti í guðfræðideildlagafrumvarp
63A218 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
63A217 askipun læknishéraðalagafrumvarp
63A216 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
63A215 aframkvæmdir á Rafnseyriþingsályktunartillaga
63A214 aútsvörlagafrumvarp
63A213 ahafnarlög fyrir Keflavíklagafrumvarp
63A212 alendingarbætur í Grindavíklagafrumvarp
63A211 arafveitulán fyrir Neskaupstaðþingsályktunartillaga
63A210 afjórðungsspítalarþingsályktunartillaga
63A209 arafveita Ísafjarðar og Eyrarhreppsþingsályktunartillaga
63A208 aákvæðisvinnafyrirspurn
63A207 aÓlafsfjarðarkaupstaður, eignarnám lóðarréttindalagafrumvarp
63A206 aherzla síldarlýsisþingsályktunartillaga
63A205 aríkið kaupi húseignina nr. 11 við Fríkirkjuveg í Reykjavíkþingsályktunartillaga
63A204 arafveitulán fyrir Ólafsvíkurhreppþingsályktunartillaga
63A203 aolíugeymar o.fl.lagafrumvarp
63A202 ahafnargerð í Ólafsvíklagafrumvarp
63A201 ahafnarlög fyrir Akraneslagafrumvarp
63A200 akirkjubyggingarlagafrumvarp
63A199 ahafnargerð á Sauðárkrókilagafrumvarp
63A198 asamkeppni um hugmyndir að mannvirkjumlagafrumvarp
63A197 ahitaveitaþingsályktunartillaga
63A196 abrúargerð á nokkur stórvötnþingsályktunartillaga
63A195 aframleiðsla kindakjöts fyrir innlendan markaðþingsályktunartillaga
63A194 aeyðing á rottumlagafrumvarp
63A193 abrunamál í Reykjavíklagafrumvarp
63A192 arafveitulán fyrir Sauðárkrókshreppþingsályktunartillaga
63A191 asímastöðin í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
63A190 ahafnarlög fyrir Ólafsfjörðlagafrumvarp
63A189 arafveitulán fyrir Vestmannaeyjakaupstaðþingsályktunartillaga
63A188 abrú á Jökulsá á Fjöllumþingsályktunartillaga
63A187 alandssmiðjalagafrumvarp
63A186 aalþjóðlega vinnumálasambandiðþingsályktunartillaga
63A185 ahafnargerð í Hornafirðilagafrumvarp
63A184 ahlutleysi ríkisútvarpsinsþingsályktunartillaga
63A183 anýbyggingarráðlagafrumvarp
63A182 avatnalöglagafrumvarp
63A181 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
63A180 aframkvæmd póstmálaþingsályktunartillaga
63A179 askemmtanaskatturlagafrumvarp
63A178 afela stjórn Fiskifélags Íslands störf fiskimálanefndarlagafrumvarp
63A177 arannsóknarstöð á Keldumþingsályktunartillaga
63A176 avantraust á núverandi ríkisstjórnvantraust
63A175 aheimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaunlagafrumvarp
63A174 ajarðræktarlöglagafrumvarp
63A173 aútsvörlagafrumvarp
63A172 agjaldeyrir til kaupa á framleiðslutækjumlagafrumvarp
63A171 aríkisborgararétturlagafrumvarp
63A170 ahafnargerð á Skagaströndlagafrumvarp
63A169 akaup á efni í Reykjanesrafveitunaþingsályktunartillaga
63A168 alendingarbætur í Selárdallagafrumvarp
63A167 averðlagsvísitalanþingsályktunartillaga
63A166 abygging nokkurra raforkuveitalagafrumvarp
63A165 agjaldeyrisvarasjóðurlagafrumvarp
63A164 aprófessorsembætti í heilbrigðisfræðilagafrumvarp
63A163 amanneldisráðlagafrumvarp
63A162 askattsvikþingsályktunartillaga
63A161 ahafnarlög fyrir Neskaupstaðlagafrumvarp
63A160 alauna- og kaupgjaldsgreiðslurlagafrumvarp
63A159 averkamannabústaðir og byggingarsamvinnufélögfyrirspurn
63A158 abyggingarmálþingsályktunartillaga
63A157 aöryggi umferðar yfir Ölfusárbrúnaþingsályktunartillaga
63A156 avera herliðs hér á landilagafrumvarp
63A155 anýbyggingarsjóður útvegsmannalagafrumvarp
63A154 ahafnargerð á Akranesilagafrumvarp
63A153 ahafnarbótasjóðurlagafrumvarp
63A152 anýbyggðir og nýbyggðasjóðurlagafrumvarp
63A151 apóstsamband milli Íslands og Ameríkuþingsályktunartillaga
63A150 aríkisstuðningur við bæjar- og sveitarfélög til framleiðsluaukningarlagafrumvarp
63A149 aljósmæðralöglagafrumvarp
63A148 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
63A147 averðlækkun á vörum innan landsþingsályktunartillaga
63A146 ahúsnæði fyrir geðveikt fólkþingsályktunartillaga
63A145 aiðnaðarnámlagafrumvarp
63A144 alínurit yfir vegifyrirspurn
63A143 afjárlög 1945lagafrumvarp
63A142 arafveitulán fyrir Keflavíkurhrepp, Njarðvíkurhrepp og Grenjaðarstaða- og Múlahverfiþingsályktunartillaga
63A141 akaup eigna setuliðsinslagafrumvarp
63A140 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
63A139 aæskulýðshöll í Reykjavíklagafrumvarp
63A138 abygging og rekstur sjúkrahúss á Akureyrilagafrumvarp
63A137 alækningaleyfi til handa dr. Karl Kronerlagafrumvarp
63A136 asláturfjárafurðirlagafrumvarp
63A135 aloftferðirlagafrumvarp
63A134 abændaskólilagafrumvarp
63A133 aveðurfregnirfyrirspurn
63A132 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
63A131 abæjarstjórn í Ólafsfirðilagafrumvarp
63A130 ajarðræktar- og húsagerðarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
63A129 ajarðræktarlöglagafrumvarp
63A128 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
63A127 alandhelgisgæzla og björgunarstarfsemiþingsályktunartillaga
63A126 aopinberir starfsmennþingsályktunartillaga
63A125 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
63A124 aheimild fyrir þjóðhátíðarnefnd til að taka í sínar hendur umráð yfir bifreiðumlagafrumvarp
63A123 aviðgerð á Ölfusárbrúnnifyrirspurn
63A122 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
63A121 amat á beitu o.fl.lagafrumvarp
63A120 afólksflutningur með bifreiðumlagafrumvarp
63A119 aáburðarverksmiðjalagafrumvarp
63A118 akaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h.f.þingsályktunartillaga
63A117 abráðabirgðaverðlag landbúnaðarafurðalagafrumvarp
63A116 averðlækkun á vörum innanlandsþingsályktunartillaga
63A115 alaun háskólakennara Háskóla Íslandslagafrumvarp
63A114 aframleiðslutekjur þjóðarinnarþingsályktunartillaga
63A113 alaun starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
63A112 akirkju- og manntalsbækurlagafrumvarp
63A111 aerlendar innistæðurfyrirspurn
63A110 asala nokkurra opinbera jarðalagafrumvarp
63A109 asamgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfusfyrirspurn
63A108 aHellisheiði og Svínahraunfyrirspurn
63A107 astéttarfélög og vinnudeilurþingsályktunartillaga
63A106 avitabyggingarlagafrumvarp
63A105 adýralæknarlagafrumvarp
63A104 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
63A103 aendurbygging Ölfusárbrúarinnar o.fl.þingsályktunartillaga
63A102 asíldarverksmiðja Siglufjarðarkaupstaðarþingsályktunartillaga
63A101 alendingarbætur í Djúpavogilagafrumvarp
63A100 alendingarbætur á Sæbóli í Aðalvíklagafrumvarp
63A99 alendingarbætur á Látrum í Aðalvíklagafrumvarp
63A98 aáætlun strandferðaskipa og flóabátaþingsályktunartillaga
63A97 atilraunastöðlagafrumvarp
63A96 aflugvellirlagafrumvarp
63A95 aloðdýraræktlagafrumvarp
63A94 abyggingarmálefni Reykjavíkurlagafrumvarp
63A93 abátasmíði innan landsþingsályktunartillaga
63A92 ajarðræktarlöglagafrumvarp
63A91 alögreglumennlagafrumvarp
63A90 avegarstæði að Ögraþingsályktunartillaga
63A89 aráðstafanir vegna dýrtíðar o.fl.lagafrumvarp
63A88 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
63A87 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
63A86 aÁfengisverzlun og Tóbakseinkasalalagafrumvarp
63A85 ainnheimta ýmissa gjalda 1945 með viðaukalagafrumvarp
63A84 akjör forseta Íslandslagafrumvarp
63A83 afrestun á fundum Alþingis
63A82 aendurveiting borgararéttindalagafrumvarp
63A81 ahegningarlöglagafrumvarp
63A80 aþjóðminjasafnþingsályktunartillaga
63A79 aendurskoðun stjórnskipunarlagaþingsályktunartillaga
63A78 afiskiskipakaup frá Svíþjóðfyrirspurn
63A77 alaun forseta Íslandslagafrumvarp
63A76 aþjóðfáni Íslendingalagafrumvarp
63A75 aleigunám veitingasala o.fl.lagafrumvarp
63A74 agildistaka stjórnarskrár lýðveldis Íslandsþingsályktunartillaga
63A73 aniðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsinsþingsályktunartillaga
63A72 alæknishéruðþingsályktunartillaga
63A71 aHjúkrunarkvennaskóli Íslandslagafrumvarp
63A70 aheilsuverndarstöðvarlagafrumvarp
63A69 afrestun á fundum Alþingis
63A68 aframkvæmdir á Rafnseyriþingsályktunartillaga
63A67 anorræn samvinnaþingsályktunartillaga
63A66 abarnaspítalilagafrumvarp
63A65 arafveitumálfyrirspurn
63A64 abændaskóli Suðurlandsfyrirspurn
63A63 afáninnþingsályktunartillaga
63A62 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
63A61 aheyþurrkunaraðferðirþingsályktunartillaga
63A60 aflugferðir milli Íslands og annarra landafyrirspurn
63A59 atalsímaþjónusta í verstöðvum vegna slysavarnaþingsályktunartillaga
63A58 alaunauppbót til embættis- og starfsmanna ríkisins vegna barna á framfærslualdriþingsályktunartillaga
63A57 agufuhverirþingsályktunartillaga
63A56 ahafnarlög fyrir Hríseylagafrumvarp
63A55 aÞormóðsslysiðfyrirspurn
63A54 avirkjun Andakílsárþingsályktunartillaga
63A53 aveðmálastarfsemi í sambandi við kappreiðar og kappróðurlagafrumvarp
63A52 ahafnarlög fyrir Akureyrarkaupstaðlagafrumvarp
63A51 ahafnargerð í Ólafsfirðiþingsályktunartillaga
63A50 aatkvæðagreiðsla um niðurfellingu dansk-íslenzka sambandslagasamningsins og lýðveldisstjórnarskrár Íslagafrumvarp
63A49 aríkisskuldir Íslandsþingsályktunartillaga
63A48 aréttindi danskra ríkisborgara á Íslandilagafrumvarp
63A47 alendingarbætur á Hvalskerilagafrumvarp
63A46 alendingarbætur í Örlygshöfnlagafrumvarp
63A45 adýralæknarlagafrumvarp
63A44 amanntal í Akureyrarkaupstaðlagafrumvarp
63A43 avitabyggingarlagafrumvarp
63A42 alendingarbætur í Höfnumlagafrumvarp
63A41 asamgöngubætur frá Reykjavík austur í Ölfusþingsályktunartillaga
63A40 anýbygging fiskiskipalagafrumvarp
63A39 agirðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og fjárskiptilagafrumvarp
63A38 afjárskipti í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
63A37 alendingarbætur í Breiðdalsvíklagafrumvarp
63A36 aveðurfregnirþingsályktunartillaga
63A35 ahátíðarhöld 17. júní 1944þingsályktunartillaga
63A34 akennsla í vélfræðilagafrumvarp
63A33 alendingarbætur á Hellissandilagafrumvarp
63A32 aúrkomumælingar á hálendi Íslandsþingsályktunartillaga
63A31 asparisjóðirlagafrumvarp
63A30 asala hálfra Skáldalækjareyju og Hvarfsdalslagafrumvarp
63A29 aSuðurlandsbraut um Krýsuvíkþingsályktunartillaga
63A28 aafkoma sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
63A27 askipun læknishéraðalagafrumvarp
63A26 ahöfundarlaun handa Gunnari Gunnarssyniþingsályktunartillaga
63A25 ahafnarlög fyrir Bolungavíklagafrumvarp
63A24 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
63A23 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
63A22 aMenntaskóla á Akureyrilagafrumvarp
63A21 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
63A20 aeftirlit með skipumþingsályktunartillaga
63A19 atollar á nauðsynjavörurþingsályktunartillaga
63A18 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
63A17 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
63A16 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
63A15 amiðlunarsjóður húsaleigulagafrumvarp
63A14 aeignaraukaskatturlagafrumvarp
63A13 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
63A12 avirkjun Fljótsárþingsályktunartillaga
63A11 askemmtanaskatturlagafrumvarp
63A10 abirting skjala varðandi samband Íslands og Danmerkurþingsályktunartillaga
63A9 aframfærslulöglagafrumvarp
63A8 amagnesiumframleiðsla úr sjóþingsályktunartillaga
63A7 ahafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
63A6 alágmarkslaun fiskimannaþingsályktunartillaga
63A5 avélskipasmíði innanlandsþingsályktunartillaga
63A4 afjárlög 1945lagafrumvarp
63A3 astjórnarskrárnefndþingsályktunartillaga
63A2 aniðurfelling dansk-íslenzka sambandslagasamningsins frá 1918þingsályktunartillaga
63A1 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.