Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 64
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
64A249 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
64A248 akosningar til Alþingislagafrumvarp
64A247 ajarðhitarannsóknir við Laugaland í Holtahreppiþingsályktunartillaga
64A246 aslysabætur handa Þórði Geirssyniþingsályktunartillaga
64A245 alandssmiðjanþingsályktunartillaga
64A244 aendurgreiðsla á verðtolliþingsályktunartillaga
64A243 aHvalfjarðarferjaþingsályktunartillaga
64A242 aþorpsmyndun á Egilsstöðumþingsályktunartillaga
64A241 afyrningarafskriftirlagafrumvarp
64A240 asvíþjóðarbátarþingsályktunartillaga
64A239 alántaka til hafnarframkvæmdalagafrumvarp
64A238 atogarakaup bæjar- og hreppsfélagaþingsályktunartillaga
64A237 asamgöngur við Vestmannaeyjarþingsályktunartillaga
64A236 astórgróðaskatturþingsályktunartillaga
64A235 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
64A234 afjárskiptiþingsályktunartillaga
64A233 aveiting prestakallalagafrumvarp
64A232 askipulag og hýsing prestssetralagafrumvarp
64A231 asóknargjöldlagafrumvarp
64A230 aáburðarverksmiðjaþingsályktunartillaga
64A229 averzlunar-, viðskipta- verðlags- og gjaldeyrismálþingsályktunartillaga
64A228 avantraust á ríkisstjórninavantraust
64A227 atjón vegna svínapestarþingsályktunartillaga
64A226 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
64A225 asamgöngur á sjóþingsályktunartillaga
64A224 abankavaxtabréflagafrumvarp
64A223 asamgöngur Norðurlandsþingsályktunartillaga
64A222 aStaðarprestakall á Reykjanesiþingsályktunartillaga
64A221 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
64A220 asíldveiðitilraunirþingsályktunartillaga
64A219 ahreppstjóralaunlagafrumvarp
64A218 aréttindi Íslendinga á Grænlandiþingsályktunartillaga
64A217 amótorvélar í fiskiskiplagafrumvarp
64A216 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
64A215 afiskveiðar í landhelgiþingsályktunartillaga
64A214 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
64A213 alandhelgisgæzla og björgunarstörfþingsályktunartillaga
64A212 aljósmæðralöglagafrumvarp
64A211 aþjóðargrafreitur á Þingvöllumlagafrumvarp
64A210 aherstöðvamáliðþingsályktunartillaga
64A209 aloðdýraræktlagafrumvarp
64A208 abjörgunarskúta Vestfjarðaþingsályktunartillaga
64A207 avátryggingargjöld vélbátaþingsályktunartillaga
64A206 aáfengisvarnirþingsályktunartillaga
64A205 abeitumállagafrumvarp
64A204 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
64A203 averkamannabústaðirlagafrumvarp
64A202 aorlofsheimili verkalýðsfélagalagafrumvarp
64A201 abyggingarstyrkur til flóabátsþingsályktunartillaga
64A200 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
64A199 adosentsembætti í íslenzku nútíðarmálilagafrumvarp
64A198 alax- og silungsrækt í Austfirðingafjórðungi o.fl.lagafrumvarp
64A197 aendurgreiðsla á aðflutningsgjöldumþingsályktunartillaga
64A196 afyrningarsjóður ríkisinslagafrumvarp
64A195 ahveraorka á Reykjanesi við Ísafjarðardjúpþingsályktunartillaga
64A194 aútflutningur á afurðum bátaútvegsinslagafrumvarp
64A193 aræktunarlönd og byggingarlóðir í kaupstöðumlagafrumvarp
64A192 amjólkursamlag Suður-Þingeyingaþingsályktunartillaga
64A191 aslysavarnafélag Íslandsþingsályktunartillaga
64A190 amarkaðshorfur í Rússlandifyrirspurn
64A189 abætur frá Þjóðverjum fyrir hernaðarspjöllfyrirspurn
64A188 alækningastöð á Reykjum í Ölfusiþingsályktunartillaga
64A187 ahúsaleigalagafrumvarp
64A186 alyfjasalaþingsályktunartillaga
64A185 aútsvörþingsályktunartillaga
64A184 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
64A183 alögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvíklagafrumvarp
64A182 avirkjun Sogsins o.fl.þingsályktunartillaga
64A181 alandnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitumlagafrumvarp
64A180 afullnaðarrannsóknir fallvatnaþingsályktunartillaga
64A179 arafveitulán fyrir Borgarneshreppþingsályktunartillaga
64A178 aendurreisn biskupsstóla að Skálholti og Hólumlagafrumvarp
64A177 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
64A176 avirkjun Þverár í Steingrímsfirðiþingsályktunartillaga
64A175 aeinkaleyfilagafrumvarp
64A174 alögsagnarumdæmi Hafnarfjarðarlagafrumvarp
64A173 arafveita Norðurlandsþingsályktunartillaga
64A172 anýbyggingar í Höfðakaupstaðlagafrumvarp
64A171 asímaframkvæmdirlagafrumvarp
64A170 abyggingareftirlit ríkisinslagafrumvarp
64A169 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
64A168 agistihúsbygging í Reykjavíklagafrumvarp
64A167 arafveitulán fyrir Akureyrarkaupstapþingsályktunartillaga
64A166 aávarpsheiti kvenna og karlaþingsályktunartillaga
64A165 avirkjun Laxárfossa o.fl.þingsályktunartillaga
64A164 arafveitulán fyrir Raufarhafnarhreppþingsályktunartillaga
64A163 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
64A162 ahveraorka á Reykhólumþingsályktunartillaga
64A161 asamgöngubætur í Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
64A160 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
64A159 asíldarniðursuðuverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
64A158 aríkisreikningurinn 1942lagafrumvarp
64A157 afjáraukalög 1942lagafrumvarp
64A156 arannsóknarnefnd um atriði varðandi öryggi landsinsþingsályktunartillaga
64A155 aráðstafanir vegna dýrtíðar og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
64A154 arafveitulán fyrir Eyrarbakka-, Stokkseyrar- og Sandvíkurhreppaþingsályktunartillaga
64A153 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
64A152 agjaldeyrissjóður og alþjóðabankilagafrumvarp
64A151 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1946lagafrumvarp
64A150 aalþjóðarútgáfa af Heimskringluþingsályktunartillaga
64A149 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
64A148 anýbyggingarráðlagafrumvarp
64A147 arafveita Flateyrarhreppsþingsályktunartillaga
64A146 amannahald á varðbátumþingsályktunartillaga
64A145 askemmtanaskatturlagafrumvarp
64A144 aAusturvegurlagafrumvarp
64A143 avatnsveita og holræsagerð í Keflavíkþingsályktunartillaga
64A142 asameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélaglagafrumvarp
64A141 astofnlánadeild sjávarútvegsinslagafrumvarp
64A140 anýbyggingarráðlagafrumvarp
64A139 aalmannatryggingarlagafrumvarp
64A138 alandnám ríkisinslagafrumvarp
64A137 akaup á skipinu Péturseyþingsályktunartillaga
64A136 abrúargerð á Skjálfandafljótiþingsályktunartillaga
64A135 aatvinnudeild háskólanslagafrumvarp
64A134 alandsvistarleyfi nokkurra útlendingaþingsályktunartillaga
64A133 aiðnfræðslalagafrumvarp
64A132 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
64A131 avarðbátakaupfyrirspurn
64A130 aflutningur hengibrúarþingsályktunartillaga
64A129 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
64A128 alandshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppumlagafrumvarp
64A127 alögreglustjóri á Dalvíklagafrumvarp
64A126 avitagjaldlagafrumvarp
64A125 abandalag hinna sameinuðu þjóðaþingsályktunartillaga
64A124 askipulagssjóðirlagafrumvarp
64A123 ainnflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög)lagafrumvarp
64A122 alæknishéruðfyrirspurn
64A121 auppeldismálþingsályktunartillaga
64A120 arafveitulán Eyrarsveitarþingsályktunartillaga
64A119 aeyðing svartbakslagafrumvarp
64A118 amenntaskólinn á Akureyriþingsályktunartillaga
64A117 asænsk timburhúsþingsályktunartillaga
64A116 avegalagabreytinglagafrumvarp
64A115 atunnusmíðilagafrumvarp
64A114 ainnlend endurtrygging, stríðsslysatrygging skipshafna o.fl.lagafrumvarp
64A113 abrúargerð á Hvítá hjá Iðuþingsályktunartillaga
64A112 ajarðhitilagafrumvarp
64A111 arafveitulán fyrir Akraneskaupstaðþingsályktunartillaga
64A110 aviðlega báta um vertíðirþingsályktunartillaga
64A109 avatnsveita Stykkishólmsþingsályktunartillaga
64A108 arafveitulán fyrir Gerða-, Miðnes- og Grindavíkurhreppaþingsályktunartillaga
64A107 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
64A106 abyggingarsamþykktir í sveitumlagafrumvarp
64A105 aíbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
64A104 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
64A103 ahúsaleigaþingsályktunartillaga
64A102 aiðnskóli í sveitumlagafrumvarp
64A101 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
64A100 amenntun kennaralagafrumvarp
64A99 aæfinga- og tilraunaskólilagafrumvarp
64A98 aflugvellir o.fl.þingsályktunartillaga
64A97 aafnotagjald útvarpsnotendaþingsályktunartillaga
64A96 alandshöfn í Höfn í Hornafirðilagafrumvarp
64A95 aferðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
64A94 asala Staðarhöfðalagafrumvarp
64A93 aullarmatlagafrumvarp
64A92 atekjuskattsviðauki 1945lagafrumvarp
64A91 agjaldaviðauki 1946lagafrumvarp
64A90 atónmenntadeild Laugaskólalagafrumvarp
64A89 aorloflagafrumvarp
64A88 aútsvörlagafrumvarp
64A87 avinnuskóli á Reykhólumlagafrumvarp
64A86 afiskirannsóknir og fiskirækt í Hamarsfirðiþingsályktunartillaga
64A85 ahappdrættilagafrumvarp
64A84 amjólkurflutningarlagafrumvarp
64A83 arafveitulán fyrir Húsavíkurhreppþingsályktunartillaga
64A82 aveiting héraðsdómaraembættaþingsályktunartillaga
64A81 aembættisbústaðir héraðsdómaralagafrumvarp
64A80 arafveitulán fyrir Eskifjarðarhreppþingsályktunartillaga
64A79 arafveitulán fyrir Búðahreppþingsályktunartillaga
64A78 aaðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945lagafrumvarp
64A77 abrúargerðirlagafrumvarp
64A76 avegalagabreytinglagafrumvarp
64A75 aæskulýðshöll í Reykjavíklagafrumvarp
64A74 akauplækkun og afurðaverðþingsályktunartillaga
64A73 ainnflutningur og gjaldeyrismeðferðlagafrumvarp
64A72 astrandferðaskiplagafrumvarp
64A71 averkleg kennsla í nokkrum heimavistarskólumþingsályktunartillaga
64A70 abrúargerð á Skaftáþingsályktunartillaga
64A69 abrúargerðirlagafrumvarp
64A68 ahúsaleigalagafrumvarp
64A67 ahúsaleigaþingsályktunartillaga
64A66 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
64A65 avélar til raforkuvinnslu á sveitaheimilumþingsályktunartillaga
64A64 aábúðarlöglagafrumvarp
64A63 avegalagabreytinglagafrumvarp
64A62 aþjóðjarðasala og kirkjujarðalagafrumvarp
64A61 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
64A60 araforkulöglagafrumvarp
64A59 abyggingarlánasjóðurlagafrumvarp
64A58 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
64A57 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
64A56 aræktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
64A55 alestagjald af skipumlagafrumvarp
64A54 avernd barna og ungmennalagafrumvarp
64A53 averkfræðingar, húsameistarar, iðnfræðingarlagafrumvarp
64A52 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
64A51 aÞjórsárbrúinþingsályktunartillaga
64A50 aríkisborgararétturlagafrumvarp
64A49 aafkoma sjávarútvegsinsþingsályktunartillaga
64A48 ahlutleysi útvarpsinsþingsályktunartillaga
64A47 abændaskóli Suðurlandsþingsályktunartillaga
64A46 aullarsalafyrirspurn
64A45 aflutningur hengibrúarfyrirspurn
64A44 asláturfélag Skagfirðingalagafrumvarp
64A43 alandshöfn í Þórshöfnlagafrumvarp
64A42 afyrirhleðsla Héraðsvatnalagafrumvarp
64A41 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
64A40 aframleiðsluráð landbúnaðarins o.fl.lagafrumvarp
64A39 agirðingar kringum hveri og laugarlagafrumvarp
64A38 asöluverð fasteigna í sveitumlagafrumvarp
64A37 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
64A36 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
64A35 ahafnarlög fyrir Seyðisfjörðlagafrumvarp
64A34 asala spildu úr Kjappeyrarlandilagafrumvarp
64A33 ajarðræktarlöglagafrumvarp
64A32 abúnaðarmálasjóðurlagafrumvarp
64A31 amenntaskólarlagafrumvarp
64A30 agagnfræðanámlagafrumvarp
64A29 afræðsla barnalagafrumvarp
64A28 askólakerfi og fræðsluskyldalagafrumvarp
64A27 ahafnargerð í Hornafirðilagafrumvarp
64A26 alendingarbætur á Arnarstapalagafrumvarp
64A25 alendingarbætur í Höfn í Bakkafirðilagafrumvarp
64A24 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
64A23 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
64A22 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
64A21 ahafnargerðir og lendingarbæturlagafrumvarp
64A20 aolíugeymar o.fl.fyrirspurn
64A19 averðlag landbúnaðarvarafyrirspurn
64A18 asala á hálfum Þjóðólfshaga og Kotvellilagafrumvarp
64A17 ahúsmæðrafræðsla í kaupstöðumlagafrumvarp
64A16 afjárlög 1946lagafrumvarp
64A15 astörf fiskimálanefndarlagafrumvarp
64A14 afriðun Faxaflóaþingsályktunartillaga
64A13 abotnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóalagafrumvarp
64A12 afiskimálasjóður o.fl.lagafrumvarp
64A11 alendingarbætur í Tálknafirðilagafrumvarp
64A10 ajarðræktarlöglagafrumvarp
64A9 aáhrif kjötverðs á framfærsluvísitölulagafrumvarp
64A8 averðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (viðauki)lagafrumvarp
64A7 askipakaup ríkisinslagafrumvarp
64A6 atogarakaup ríkisinslagafrumvarp
64A5 averðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)lagafrumvarp
64A4 adýrtíðarvísitalalagafrumvarp
64A3 aTunnuverksmiðja á Siglufirðilagafrumvarp
64A2 aeignarnám lóðarréttinda og mannvirkja á Siglufirðilagafrumvarp
64A1 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.