Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 62
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
62A191 alækka verð á vörum innan landsþingsályktunartillaga
62A190 aframleiðslukostnaður sjávarafurðaþingsályktunartillaga
62A189 alágmarkslaun fiskimannaþingsályktunartillaga
62A188 ahúsaleigalagafrumvarp
62A187 afjórðungspítalarþingsályktunartillaga
62A186 atekjuöflun vegna dýrtíðarráðstafanalagafrumvarp
62A185 alaunakjör alþingismannaþingsályktunartillaga
62A184 auppbót á þingfararkaupiþingsályktunartillaga
62A183 aháskólakennararlagafrumvarp
62A182 amálfrelsi í híbýlum Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
62A181 atilraunastöð og skólasetur á Reykhólumþingsályktunartillaga
62A180 ajarðræktarmálþingsályktunartillaga
62A179 adragnótaveiðiþingsályktunartillaga
62A178 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
62A177 aráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
62A176 asparifjáreigendurlagafrumvarp
62A175 avöruvöndun á fiskiþingsályktunartillaga
62A174 asiglingaleið í Borgarnesþingsályktunartillaga
62A173 askipulag Reykjavíkurbæjarlagafrumvarp
62A172 averðlækkunarskatturlagafrumvarp
62A171 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
62A170 aríkisborgararétturlagafrumvarp
62A169 aháskólabíólóðfyrirspurn
62A168 asamkeppni um hugmyndir að mannvirkjumlagafrumvarp
62A167 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
62A166 aLagarfljótið verði skipgengtþingsályktunartillaga
62A165 agirðingar til varnar gegn útbreiðslu sauðfjársjúkdóma og um fjárskiptilagafrumvarp
62A164 akvikmyndasýningar í skólumþingsályktunartillaga
62A163 aútsvarsinnheimta 1944lagafrumvarp
62A162 akaup á fiskiskipumþingsályktunartillaga
62A161 araforkuveita frá Akureyri til Dalvíkurþingsályktunartillaga
62A160 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
62A159 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
62A158 amagnesiumframleiðsla úr sjóþingsályktunartillaga
62A157 ahappdrættilagafrumvarp
62A156 arannsóknarnefnd vegna eyðileggingar á kjöti og öðrum neyzluvörumþingsályktunartillaga
62A155 astarfsmannaskrá ríkisinsþingsályktunartillaga
62A154 aolíugeymar o.fl.lagafrumvarp
62A153 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
62A152 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
62A151 askólasetur og tilraunastöð á Reykhólumlagafrumvarp
62A150 ahafnarlög fyrir Keflavíklagafrumvarp
62A149 ahlutatryggingarfélöglagafrumvarp
62A148 askáld og listamennþingsályktunartillaga
62A147 afávitahæliþingsályktunartillaga
62A146 avegalöglagafrumvarp
62A145 aheilsuhæli fyrir drykkjumennlagafrumvarp
62A144 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
62A143 aþjóðleikhúsiðþingsályktunartillaga
62A142 askipulagsnefnd ríkisinsþingsályktunartillaga
62A141 akaup á efni í rafveiturþingsályktunartillaga
62A140 asiglingalöglagafrumvarp
62A139 astríðsgróðaskatturlagafrumvarp
62A138 aiðnaðarnámlagafrumvarp
62A137 asöltun og niðursuða síldarþingsályktunartillaga
62A136 aaðstoðarmenn héraðslæknaþingsályktunartillaga
62A135 aáveita á Flóannlagafrumvarp
62A134 amiðlunarsjóður húsaleigulagafrumvarp
62A133 araforkusjóðurlagafrumvarp
62A132 afyrning skulda og annarra kröfuréttindalagafrumvarp
62A131 astyrktarsjóður verkalýðsfélagalagafrumvarp
62A130 areikningaskrifstofa sjávarútvegsinslagafrumvarp
62A129 alögreglumennlagafrumvarp
62A128 aiðnskólarlagafrumvarp
62A127 afyrningar fiskiskipa o.fl.þingsályktunartillaga
62A126 alóðir og lönd Reykjavíkurkaupstaðarlagafrumvarp
62A125 arafmagnsveita Reykjanessþingsályktunartillaga
62A124 ajarðhitiþingsályktunartillaga
62A123 anáttúrurannsóknirlagafrumvarp
62A122 aálagning og greiðsla tekjuskattsþingsályktunartillaga
62A121 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
62A120 aveitingaskatturlagafrumvarp
62A119 alyfjagerð og afgreiðsla lyfjalagafrumvarp
62A118 aslysatrygging íþróttamannaþingsályktunartillaga
62A117 arafveituskilyrði í Mývatnssveitþingsályktunartillaga
62A116 arafveita Húsavíkurþingsályktunartillaga
62A115 afjárhagsár ríkisinslagafrumvarp
62A114 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
62A113 auppbót á landbúnaðarafurðumþingsályktunartillaga
62A112 aófriðartryggingarlagafrumvarp
62A111 alínurit yfir vegiþingsályktunartillaga
62A110 ajarðræktarlöglagafrumvarp
62A109 avinnutími í vaga- og brúavinnuþingsályktunartillaga
62A108 ahjálpar- og endurreisnarstofnun hinna sameinuðu þjóðaþingsályktunartillaga
62A107 abrunatryggingar í Reykjavíklagafrumvarp
62A106 arannsókn á olíufélögin og um olíuverzluninaþingsályktunartillaga
62A105 avinnuhæli berklasjúklingalagafrumvarp
62A104 aviðskipti við setuliðiðfyrirspurn
62A103 aradioviti og miðunarstöðþingsályktunartillaga
62A102 aaðhald frá hálfu ríkisvaldsins að því er snertir rétta breytni borgaranna í landinufyrirspurn
62A101 alendingarbætur í Grindavíklagafrumvarp
62A100 askipun mjólkurmálaþingsályktunartillaga
62A99 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
62A98 aneyzlumjólkurskorturþingsályktunartillaga
62A97 aflugvellir, flugvélaskýli og dráttarbrautir fyrir flugvélarlagafrumvarp
62A96 aeyðing svartbakslagafrumvarp
62A95 afjörefnarannsóknirþingsályktunartillaga
62A94 ahafnarlög fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
62A93 abyggingarsamþykktirlagafrumvarp
62A92 alífeyrissjóður hjúkrunarkvennalagafrumvarp
62A91 astríðsslysatrygging íslenzkra skipshafnalagafrumvarp
62A90 abúreikningaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
62A89 alestarfélög og kennslukvikmyndirlagafrumvarp
62A88 alendingarbætur í Vogumlagafrumvarp
62A87 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
62A86 aÁfengisverzlun og Tóbakseinkasalalagafrumvarp
62A85 avatnsveita í Grímseyþingsályktunartillaga
62A84 aættaróðal og erfðaábúðlagafrumvarp
62A83 aljósviti á Æðey og á Sléttueyriþingsályktunartillaga
62A82 aReki og rekarétturfyrirspurn
62A81 amálflytjendurlagafrumvarp
62A80 abotnvörpu- og dragnótaveiði í Faxaflóalagafrumvarp
62A79 afriðun Faxaflóaþingsályktunartillaga
62A78 atilraunastofa til athugunar á hæfileikum manna til starfaþingsályktunartillaga
62A77 avegagerð og símalagnirfyrirspurn
62A76 asímakerfi í Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
62A75 alendingarbætur í Stöðvarfirðilagafrumvarp
62A74 averðlag á landbúnaðarafurðumþingsályktunartillaga
62A73 ahverasvæðið í Ölfusilagafrumvarp
62A72 abygging ljós-, hljóð- og radiovita á Seley við Reyðarfjörð og hljóðvita við Berufjörðþingsályktunartillaga
62A71 aflutningur afla í fiskflutningaskipþingsályktunartillaga
62A70 akvikmyndasýningarlagafrumvarp
62A69 ahúsaleigalagafrumvarp
62A68 ajarðræktarlöglagafrumvarp
62A67 avegagerð yfir Hellisheiði og Svínahraunþingsályktunartillaga
62A66 ahafnargerð á Dalvíklagafrumvarp
62A65 askipaafgreiðslalagafrumvarp
62A64 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
62A63 atjóni af veru herliðs hér á landilagafrumvarp
62A62 aeignarnámsheimild á Nesi í Norðfirðilagafrumvarp
62A61 afélagsmálaráðuneytiðþingsályktunartillaga
62A60 aalþjóðlegt félagsmálastarfþingsályktunartillaga
62A59 aábyrgð ríkis, opinberra stofnana og bæjarfélaga, hreppa- og sýslufélaga á athöfnum þjóna sinnalagafrumvarp
62A58 abirting laga og stjórnvaldserindalagafrumvarp
62A57 ajarðhitilagafrumvarp
62A56 ahappdrætti Hallgrímskirkjulagafrumvarp
62A55 ahappdrætti Laugarneskirkjulagafrumvarp
62A54 aafmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókumlagafrumvarp
62A53 asandgræðsla og hefting sandfokslagafrumvarp
62A52 asamgöngubætur á eyðisöndum Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
62A51 aítalalagafrumvarp
62A50 agagnfræðanámþingsályktunartillaga
62A49 aeinkasala á tóbaki og verkamannabústaðirlagafrumvarp
62A48 averðlaglagafrumvarp
62A47 agreiðsla á skuldum ríkissjóðsþingsályktunartillaga
62A46 ahafnarlög fyrir Ólafsfjörðlagafrumvarp
62A45 ahafnarbótasjóðurlagafrumvarp
62A44 averðlaglagafrumvarp
62A43 alendingarbætur í Hnífsdallagafrumvarp
62A42 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
62A41 anýbýlamyndunþingsályktunartillaga
62A40 aeignakaup af setuliðinu hérfyrirspurn
62A39 avegalöglagafrumvarp
62A38 ajarðborar til jarðhitarannsóknaþingsályktunartillaga
62A37 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
62A36 akjötmat o.fl.lagafrumvarp
62A35 adómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o.fl. í Reykjavíklagafrumvarp
62A34 aerfðalöglagafrumvarp
62A33 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
62A32 avegavinnuvélar fyrir Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
62A31 aútsvörlagafrumvarp
62A30 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
62A29 afólksflutningur með bifreiðumlagafrumvarp
62A28 akynnisferðir sveitafólkslagafrumvarp
62A27 afjárlög 1944lagafrumvarp
62A26 aheimild fyrir ríkisstjórnina og ríkisstofnanir að greiða eftirlaunlagafrumvarp
62A25 alífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
62A24 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
62A23 aafsláttarhrossþingsályktunartillaga
62A22 afriðun Patreksfjarðar fyrir skotumlagafrumvarp
62A21 aábúðarlöglagafrumvarp
62A20 abyggðasími í Álftaveriþingsályktunartillaga
62A19 ainnheimta ýmis gjöld 1944 með viðaukalagafrumvarp
62A18 aríkisreikningur 1940lagafrumvarp
62A17 ainnheimta skatta og útsvaralagafrumvarp
62A16 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
62A15 afjáraukalög 1940lagafrumvarp
62A14 amilliþinganefnd í skattamálumþingsályktunartillaga
62A13 avirkjun Fljótaárþingsályktunartillaga
62A12 abannsvæði herstjórnarlagafrumvarp
62A11 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
62A10 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
62A9 alögreglustjórn o.fl. í Reykjavíklagafrumvarp
62A8 akaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/fþingsályktunartillaga
62A7 aminkaeldi o.fl.lagafrumvarp
62A6 aákvæðisvinnaþingsályktunartillaga
62A5 arannsókn skattamálalagafrumvarp
62A4 atekjuskattur og eignarskattur og stríðsgróðaskatturlagafrumvarp
62A3 aeignaraukaskatturlagafrumvarp
62A2 aaðflutningsgjald af nokkrum vörutegundumlagafrumvarp
62A1 afjárlög 1944lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.