Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 61
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
61A181 alaunagreiðslur til skipverja á m/s Arcticþingsályktunartillaga
61A180 afríðindi til handa sveitafólkiþingsályktunartillaga
61A179 alönd til nýbýlastofnunarþingsályktunartillaga
61A178 aútgáfa á Njálssöguþingsályktunartillaga
61A177 arafhlöður fyrir fiskibátaþingsályktunartillaga
61A176 asamflot íslenzkra skipalagafrumvarp
61A175 avirkjun Andakílsárþingsályktunartillaga
61A174 askipun læknishéraðalagafrumvarp
61A173 astríðsslysatrygging sjómannalagafrumvarp
61A172 astóríbúðaskatturþingsályktunartillaga
61A171 alæknislaus héruðþingsályktunartillaga
61A170 asíldartunnurlagafrumvarp
61A169 arafveita Ísafjarðar og Eyrarhreppsþingsályktunartillaga
61A168 aóskilgetin börnlagafrumvarp
61A167 askipasmíðastöðvar í Reykjavík og strandferðirþingsályktunartillaga
61A166 aland prestssetra til nýbýlamyndunarþingsályktunartillaga
61A165 amenntaskóli að Laugarvatniþingsályktunartillaga
61A164 aframtíðarafnot Reykhólaþingsályktunartillaga
61A163 akaup gistihúsið Valhöllþingsályktunartillaga
61A162 aKennaraskóli Íslandsþingsályktunartillaga
61A161 asíldarmjöl til fóðurbætisþingsályktunartillaga
61A160 aæskulýðshöll í Reykjavíkþingsályktunartillaga
61A159 abann gegn minkaeldi o.fl.lagafrumvarp
61A158 aútreikningar þjóðarteknannaþingsályktunartillaga
61A157 astrandferðabátur fyrir Austurlandþingsályktunartillaga
61A156 aÞormóðsslysiðþingsályktunartillaga
61A155 aríkisborgararétturlagafrumvarp
61A154 aKennaraskóli Íslandslagafrumvarp
61A153 alífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
61A152 alífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
61A151 alæknisbústaður Eyrarbakkalæknishéraðsþingsályktunartillaga
61A150 ajarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpaþingsályktunartillaga
61A149 asíldarbræðsluverksmiðjan Ægir í Krossanesiþingsályktunartillaga
61A148 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
61A147 asaga Alþingisþingsályktunartillaga
61A146 ainnehimta skatta og útsvaralagafrumvarp
61A145 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
61A144 amilliþinganefnd í póstmálumþingsályktunartillaga
61A143 ameðalalýsilagafrumvarp
61A142 avegarstæði að Skálumþingsályktunartillaga
61A141 arannsókn skattamálalagafrumvarp
61A140 adýrtíðarráðstafanirlagafrumvarp
61A139 alendingarbætur á Vattarnesilagafrumvarp
61A138 araforkumálanefndþingsályktunartillaga
61A137 averðuppbætur á útfluttar landbúnaðarvörur og afkoma iðnfyrirtækjaþingsályktunartillaga
61A136 ajarðræktarlöglagafrumvarp
61A135 alaunabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
61A134 atalskeytamóttökutæki í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
61A133 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
61A132 asamkomudagur reglulegs Alþingis 1943lagafrumvarp
61A131 aútsvarsinnheimta 1943lagafrumvarp
61A130 aeignarnámsheimild á jarðhitasvæði Hveragerðis í Ölfusifyrirspurn
61A129 arafvirkjun fyrir Dalasýsluþingsályktunartillaga
61A128 aþjóðleikhúsiðþingsályktunartillaga
61A127 abráðabirgðafjárgreiðslur í febrúar 1943lagafrumvarp
61A126 averzlun með kartöflur o.fl.lagafrumvarp
61A125 averndun barna og ungmennalagafrumvarp
61A124 ataka ljósmynda og meðferð ljósmyndavélalagafrumvarp
61A123 arafvirkjun fyrir Vestur-Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
61A122 atímarit til rökræðna um landsmállagafrumvarp
61A121 ahæstarétturlagafrumvarp
61A120 akynnisferð sveitafólkslagafrumvarp
61A119 averðlaglagafrumvarp
61A118 ajöfnunarsjóður vinnulaunalagafrumvarp
61A117 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
61A116 ahúsaleigalagafrumvarp
61A115 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
61A114 ahafnarlög fyrir Keflavíklagafrumvarp
61A113 ahöfundaréttur og listverndþingsályktunartillaga
61A112 ahappdrættilagafrumvarp
61A111 arithöfundarréttur og prentrétturlagafrumvarp
61A110 aráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
61A109 avirkjun Fossár í Ólafsvíkurhreppilagafrumvarp
61A108 asala á spildu úr Neslandi í Selvogilagafrumvarp
61A107 asala á jarðeignum ríkisinslagafrumvarp
61A106 arafleiðsla frá Akureyri til Dalvíkurþingsályktunartillaga
61A105 avirkjun Lagarfossþingsályktunartillaga
61A104 aaukauppbót á styrki til skálda, rithöfunda, vísindamanna og listamannaþingsályktunartillaga
61A103 aráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuvegannalagafrumvarp
61A102 anýbyggingarsjóður fiskiskipalagafrumvarp
61A101 alóðir ríkisins við Lækjartorg og Lækjargötuþingsályktunartillaga
61A100 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
61A99 averkamannabústaðirlagafrumvarp
61A98 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
61A97 aháskólabókavörðurlagafrumvarp
61A96 auppdráttur af Íslandilagafrumvarp
61A95 aeignarnámsheimild á Nesilagafrumvarp
61A94 ahúsaleigalagafrumvarp
61A93 ahafnarlög fyrir Húsavíklagafrumvarp
61A92 aframlög úr ríkissjóði í nokkrum löndum til skálda og listamannaþingsályktunartillaga
61A91 araforkuveita í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
61A90 araforkumálaábyrgðir í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
61A89 ainnflutningur og gjaldeyrismeðferðlagafrumvarp
61A88 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
61A87 askógræktinþingsályktunartillaga
61A86 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
61A85 adómnefnd í verðlagsmálumlagafrumvarp
61A84 amenntamálaráð Íslandslagafrumvarp
61A83 askógræktlagafrumvarp
61A82 adýralæknarlagafrumvarp
61A81 alandbúnaðarvélarþingsályktunartillaga
61A80 abrúargerðlagafrumvarp
61A79 ainnheimta ýmis gjöld 1943 með viðaukalagafrumvarp
61A78 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
61A77 aefni til símalagninga og talstöðvaþingsályktunartillaga
61A76 alögreglustjórnlagafrumvarp
61A75 alögsagnarumdæmi Neskaupstaðarlagafrumvarp
61A74 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
61A73 ajarðræktarlöglagafrumvarp
61A72 akosningar til Alþingislagafrumvarp
61A71 averzlunaratvinnalagafrumvarp
61A70 akvikmyndasýningar í Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
61A69 ajarðræktarlöglagafrumvarp
61A68 avegagerð og símalagningþingsályktunartillaga
61A67 abætur vegna fjárskaðaþingsályktunartillaga
61A66 askólasetur á Reykhólumlagafrumvarp
61A65 asláturfjárafurðirlagafrumvarp
61A64 aVesturheimsblöðin Heimskringla og Lögberglagafrumvarp
61A63 ahlutleysi Íslands og aukin ófriðarhættafyrirspurn
61A62 araforkuveita Reyðarfjarðarhreppsþingsályktunartillaga
61A61 abráðabirgðafjárgreiðslur í janúar 1943lagafrumvarp
61A60 asjúkrahús o.fl.lagafrumvarp
61A59 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
61A58 averðuppbætur á útflutt refa- og minkaskinnþingsályktunartillaga
61A57 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
61A56 abyggingarsjóður verkamannaþingsályktunartillaga
61A55 aeignarnámsheimild á Höfn í Siglufirðilagafrumvarp
61A54 anotkun byggingarefnislagafrumvarp
61A53 abrúargerð á Hvítá hjá Iðuþingsályktunartillaga
61A52 alendingarbætur í Bakkagerði í Borgarfirðilagafrumvarp
61A51 avirkjun Fljótaárlagafrumvarp
61A50 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
61A49 afriðhelgi ríkisstjóra Íslandsfyrirspurn
61A48 ahafnargerð á Hornafirðilagafrumvarp
61A47 ahafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
61A46 aflugmál Íslendingaþingsályktunartillaga
61A45 ajöfnunarsjóður aflahlutalagafrumvarp
61A44 askemmtanaskatturlagafrumvarp
61A43 abúfjártryggingarlagafrumvarp
61A42 aráðstafanir til þess að tryggja húsnæðislausu fólki húsnæði og um stóríbúðaskattlagafrumvarp
61A41 avirkjun Tungufosslagafrumvarp
61A40 aútsvarlagafrumvarp
61A39 ahúsaleigalagafrumvarp
61A38 averkleg framkvæmd efitr styrjöldina og skipulag stóratvinnurekstrarþingsályktunartillaga
61A37 alögsagnarumdæmi Reykjavíkurlagafrumvarp
61A36 aefling landbúnaðarþingsályktunartillaga
61A35 abrúargerðlagafrumvarp
61A34 ahúsaleigalagafrumvarp
61A33 agreiðsla íslenzkra afurðalagafrumvarp
61A32 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
61A31 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
61A30 aeinkasala á bifreiðumlagafrumvarp
61A29 aaðflutningstollar á efni til rafvirkjanaþingsályktunartillaga
61A28 aflutningastyrkur til hafnleysishéraðaþingsályktunartillaga
61A27 abeitumál vélbátaútvegsinsþingsályktunartillaga
61A26 avirkjun Gönguskarðsár í Skagafirðilagafrumvarp
61A25 amilliþinganefnd í sjávarútvegsmálumþingsályktunartillaga
61A24 adýpkunarskip ríkisinsþingsályktunartillaga
61A23 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
61A22 asala hluta úr landi Viðvíkurlagafrumvarp
61A21 avirkjun Andakílsárlagafrumvarp
61A20 akjarnafóður og síldarmjölþingsályktunartillaga
61A19 aþjóðleikhússjóðurþingsályktunartillaga
61A18 askógræktarstöðin í Hvammi í Dölumþingsályktunartillaga
61A17 averðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
61A16 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
61A15 ahafnargerð í Bolungavíkþingsályktunartillaga
61A14 aLaxárvirkjun og rafveita Akureyrarþingsályktunartillaga
61A13 avegalöglagafrumvarp
61A12 aorloflagafrumvarp
61A11 alaun embættismannalagafrumvarp
61A10 avatnsveita Víkurkaupatúnsþingsályktunartillaga
61A9 aflutningur á langleiðumþingsályktunartillaga
61A8 avegalöglagafrumvarp
61A7 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
61A6 asala Stagleylagafrumvarp
61A5 ahafnarskilyrði á Þórshöfnþingsályktunartillaga
61A4 aáfengislöglagafrumvarp
61A3 aútvarpsfréttirþingsályktunartillaga
61A2 aStjórnarskrálagafrumvarp
61A1 afjárlög fyrir árið 1943lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.