Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 60
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
60A81 astjórnarskrárnefndþingsályktunartillaga
60A80 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
60A79 aríkisstjórnþingsályktunartillaga
60A78 amilliþinganefnd atvinnumála o.fl.þingsályktunartillaga
60A77 ahúsnæðismál í kauptúnumþingsályktunartillaga
60A76 avegargerð milli Ólafsvíkur og Hellissandsþingsályktunartillaga
60A75 avirkjun Svelgsárlagafrumvarp
60A74 aeinkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o.fl.lagafrumvarp
60A73 alaunakjör og skipun ljósmæðraþingsályktunartillaga
60A72 avirkjun Fossár í Ólafsvíkurhrepplagafrumvarp
60A71 alendingarbætur á Arnarstapa, Hellum og Bervíkþingsályktunartillaga
60A70 alendingarbætur á Litla-Árskógssandi og í Hauganesiþingsályktunartillaga
60A69 aefling landbúnaðarþingsályktunartillaga
60A68 asjúkrahús á Akureyriþingsályktunartillaga
60A67 aútvarpsfréttirþingsályktunartillaga
60A66 alaunabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisinsþingsályktunartillaga
60A65 anotkun byggingarefnislagafrumvarp
60A64 asímalagningar í Rangárvallasýsluþingsályktunartillaga
60A63 ahúsnæði handa alþingismönnumþingsályktunartillaga
60A62 averðuppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðirþingsályktunartillaga
60A61 asímalagningar í Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
60A60 asíldarbræðsluverksmiðjan Ægir í Krossanesiþingsályktunartillaga
60A59 avöruflutningur og vöruforðifyrirspurn
60A58 askipaafgreiðsla Eimskipafélags Íslands h/flagafrumvarp
60A57 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
60A56 asala Ólafsvíkur og Ytra-Bugslagafrumvarp
60A55 alendingarbætur við Dyhóleyþingsályktunartillaga
60A54 avegagerðþingsályktunartillaga
60A53 avirkjun Fljótaárþingsályktunartillaga
60A52 avatnsveita Víkurkaupatúnsþingsályktunartillaga
60A51 anýjar síldarverksmiðjurlagafrumvarp
60A50 arafstöðvar í Skagafjarðarsýsluþingsályktunartillaga
60A49 abændaskóli Suðurlandsþingsályktunartillaga
60A48 askiptimyntlagafrumvarp
60A47 akosningar til Alþingislagafrumvarp
60A46 abifreiðalöglagafrumvarp
60A45 aflutningur á langleiðumþingsályktunartillaga
60A44 alendingarbætur á Skálumlagafrumvarp
60A43 abrúargerðir í Austur-Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
60A42 abifreiðar til fólksflutninga undir Ólafsvíkur-Enniþingsályktunartillaga
60A41 abygging fiskiskipaþingsályktunartillaga
60A40 arafveita Ísafjarðar og Eyrarhreppsþingsályktunartillaga
60A39 asamgöngur milli hafna á Breiðafirði, Reykjavíkur og kauptúna Vestur-Barðastrandarsýsluþingsályktunartillaga
60A38 abrúargerðir á Barðaströndþingsályktunartillaga
60A37 avegagerð inn með Patreksfirðiþingsályktunartillaga
60A36 ahvíldartími háseta á botnvörpuskipumlagafrumvarp
60A35 alendingarbætur í Öræfumþingsályktunartillaga
60A34 alögreglumennlagafrumvarp
60A33 adrykkjumannahæliþingsályktunartillaga
60A32 arafveita Akureyrarkaupstaðarþingsályktunartillaga
60A31 aflutningastyrkur til hafnleysishéraðaþingsályktunartillaga
60A30 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
60A29 ahafnarlög fyrir Grundarfjörðlagafrumvarp
60A28 akosningar til Alþingislagafrumvarp
60A27 abrúargerð í Vestur-Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
60A26 atryggja bjargræðisvegs vinnuaflsþingsályktunartillaga
60A25 avélar í fiskibátaþingsályktunartillaga
60A24 araforkusjóðurlagafrumvarp
60A23 avélar og efni fiskibátaþingsályktunartillaga
60A22 aframfærslulöglagafrumvarp
60A21 alendingarbætur í Vík í Mýrdalþingsályktunartillaga
60A20 abrúargerð á Djúpá í Fljótshverfiþingsályktunartillaga
60A19 araforkumálþingsályktunartillaga
60A18 aundanþága frá greiðslu á benzínskattiþingsályktunartillaga
60A17 aneyzluvatnsskortur kauptúnaþingsályktunartillaga
60A16 abrúargerð á Svelgsáþingsályktunartillaga
60A15 avegagerð á Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
60A14 akaup og kjör í opinberri vinnuþingsályktunartillaga
60A13 avöru- og farþegaflutningar með ströndum fram og flugleiðisþingsályktunartillaga
60A12 asamningar við verkalýðssamtökin til að tryggja nauðsynlegustu framleiðslu þjóðarinnarþingsályktunartillaga
60A11 averðlagsuppbót á laun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
60A10 alaun embættismanna og annarra starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
60A9 aorloflagafrumvarp
60A8 aúthlutun bifreiðaþingsályktunartillaga
60A7 adómnefnd í verðlagsmálumlagafrumvarp
60A6 aerlendar fóðurvörurþingsályktunartillaga
60A5 aráðstafanir og tekjuöflun vegna dýrtíða og erfiðleika atvinnuvegannafyrirspurn
60A4 askipun lögfræðings til þess að rannsaka skattamálfyrirspurn
60A3 arafveita á Snæfellsnesi og í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
60A2 asöluverð á síldarmjöli til fóðurbætisþingsályktunartillaga
60A1 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.