Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 59
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
59A153 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
59A152 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
59A151 aríkisprentsmiðjan Gutenbergþingsályktunartillaga
59A150 aatvinnumálfyrirspurn
59A149 alífeyrissjóður embættismanna og lífeyrissjóður barnakennaraþingsályktunartillaga
59A148 abrúargerðir í Árnessýsluþingsályktunartillaga
59A147 asala og úthlutun bifreiðaþingsályktunartillaga
59A146 ajarðeignir ríkisinsþingsályktunartillaga
59A145 afiskveiðasjóðurþingsályktunartillaga
59A144 aEyri við Ingólfsfjörðþingsályktunartillaga
59A143 aalþýðutryggingalöggjöfinþingsályktunartillaga
59A142 aiðnskólarlagafrumvarp
59A141 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
59A140 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
59A139 avantraust á ríkisstjórninavantraust
59A138 averðlagsuppbætur á útflutningsafurðir landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
59A137 ahreppamörk Borgar- og Stafholtstungnahreppa o.fl.lagafrumvarp
59A136 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
59A135 abrúarstæði á Hofsá í Álftafirðiþingsályktunartillaga
59A134 astjórnarskrárnefndþingsályktunartillaga
59A133 ahitaveitulán fyrir Ólafsfjarðarhrepplagafrumvarp
59A132 asauðfjársjúkdómarþingsályktunartillaga
59A131 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
59A130 aútgáfa rits um félagsmálefnifyrirspurn
59A129 askipun raforkumála í byggðum landsinsþingsályktunartillaga
59A128 aógilding gamalla veðbréfalagafrumvarp
59A127 asala landspildu úr Sauðhússkógilagafrumvarp
59A126 aHallveigarstaðurþingsályktunartillaga
59A125 averðlagsuppbót embættismanna og starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
59A124 avirkjun vatnsfallannaí botni Arnarfjarðarlagafrumvarp
59A123 ainnheimta ýmis gjöld 1943 með viðaukalagafrumvarp
59A122 ahlutatryggingafélögþingsályktunartillaga
59A121 abygging prestsseturs í Reykjavíkþingsályktunartillaga
59A120 agærumatlagafrumvarp
59A119 asamningar við verkalýðssamtökin til að tryggja nauðsynlegustu framleiðslu þjóðarinnarþingsályktunartillaga
59A118 aeignarnám landa á hverasvæðinu í Ölfusilagafrumvarp
59A117 aKollabúðarheiðiþingsályktunartillaga
59A116 aLanganesvegurþingsályktunartillaga
59A115 abarnakennarar og laun þeirralagafrumvarp
59A114 aeignarnám húseignarinnar Austurstræti 5 í Reykjavíklagafrumvarp
59A113 abifreiðalöglagafrumvarp
59A112 aríkisborgararétturlagafrumvarp
59A111 astúdentagarðarþingsályktunartillaga
59A110 aorloflagafrumvarp
59A109 abifreiðaeinkasala ríkisinsþingsályktunartillaga
59A108 aljósmæðralöglagafrumvarp
59A107 aalþingiskosningarþingsályktunartillaga
59A106 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
59A105 aerfðaleigulöndlagafrumvarp
59A104 aeftirlit með opinberum rekstrilagafrumvarp
59A103 afjölgun hæstaréttardómaraþingsályktunartillaga
59A102 asementsverksmiðja og áburðarverksmiðjaþingsályktunartillaga
59A101 afriðun æðarfuglalagafrumvarp
59A100 asala og úthlutun bifreiðaþingsályktunartillaga
59A99 abrú yfir Skjálfandafljótþingsályktunartillaga
59A98 aSamábyrgð Íslands á fiskiskipumþingsályktunartillaga
59A97 abókasafn menntaskólans í Reykjavíkþingsályktunartillaga
59A96 abrúarstæði á Jökulsá í Lóniþingsályktunartillaga
59A95 astyrkur til Íslendinga vestan hafs til náms í íslenzkum fræðum í Háskóla Íslandslagafrumvarp
59A94 askógræktardagurþingsályktunartillaga
59A93 afræðsla barnalagafrumvarp
59A92 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
59A91 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
59A90 ahafnarlög fyrir Patreksfjörðlagafrumvarp
59A89 abrúargerð á Kvíá í Öræfumþingsályktunartillaga
59A88 abrúargerð á Hvítá í Borgarfirði og Urriðaáþingsályktunartillaga
59A87 aútgáfa lagasafnsinsþingsályktunartillaga
59A86 ahafnarbætur í Hnífsdalþingsályktunartillaga
59A85 aDjúpbáturþingsályktunartillaga
59A84 ajarðræktarlöglagafrumvarp
59A83 abrimbrjótur í Bolungavíkþingsályktunartillaga
59A82 abrúargerð á Hvítá hjá Iðuþingsályktunartillaga
59A81 aeignarnám hluta af Vatnsendalagafrumvarp
59A80 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
59A79 aþjóðfáni Íslendingalagafrumvarp
59A78 aábyrgð fyrir lánum til rafveituframkvæmdalagafrumvarp
59A77 amenntaskólinn í Reykjavíkþingsályktunartillaga
59A76 alandkaup í Ölfusiþingsályktunartillaga
59A75 abrimbrjótur við Húsavíkurhöfnþingsályktunartillaga
59A74 alendingarbætur í Skipavíklagafrumvarp
59A73 aáfengismálþingsályktunartillaga
59A72 avörugjald fyrir Akureyrarkaupstaðlagafrumvarp
59A71 areki og rekarétturþingsályktunartillaga
59A70 astríðsgróðaskatturlagafrumvarp
59A69 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
59A68 atollskrá o.fl.lagafrumvarp
59A67 abrúargerð á Miðá og Hörðudalsáþingsályktunartillaga
59A66 aeignarnámsheimild á heitu vatni og landi í Siglufirðilagafrumvarp
59A65 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
59A64 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
59A63 adrykkjumannahæliþingsályktunartillaga
59A62 abrúargerð á Eldvatni í Meðallandiþingsályktunartillaga
59A61 abrúargerð á Hólsáþingsályktunartillaga
59A60 averklegt nám kandídata frá Háskóla Íslandslagafrumvarp
59A59 abændaskólilagafrumvarp
59A58 aBaldur Óli Jónsson, tannsmiðurlagafrumvarp
59A57 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
59A56 asala Hólms í Seltjarnarneshreppilagafrumvarp
59A55 alækningaleyfilagafrumvarp
59A54 akaup á hlutabréfum Útvegsbanka Íslands h/fþingsályktunartillaga
59A53 alestrarfélög og kennslukvikmyndirlagafrumvarp
59A52 askipun prestakallalagafrumvarp
59A51 avinnsla síldarlýsisfyrirspurn
59A50 aaðstoðarlæknar héraðslæknalagafrumvarp
59A49 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
59A48 alax og silungsveiðilagafrumvarp
59A47 astýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
59A46 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
59A45 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
59A44 avarzla gripa úr Hólakirkjuþingsályktunartillaga
59A43 ahúsaleigalagafrumvarp
59A42 aaðstoð við íslenzka námsmenn á Norðurlöndum og í Þýzkalandiþingsályktunartillaga
59A41 alæknaráðlagafrumvarp
59A40 alæknisvitjanasjóðurlagafrumvarp
59A39 aSiglufjarðarvegurþingsályktunartillaga
59A38 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
59A37 abyggingar og landnámssjóðurlagafrumvarp
59A36 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
59A35 araforkusjóðurlagafrumvarp
59A34 alögreglueftirlit utan kaupstaðaþingsályktunartillaga
59A33 asala á prestsmötulagafrumvarp
59A32 asala Hvanneyrar í Siglufirðilagafrumvarp
59A31 atil Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrarlagafrumvarp
59A30 ajöfnunarsjóður aflahlutalagafrumvarp
59A29 averksmiðja til að hreinsa og herða síldarlýsiþingsályktunartillaga
59A28 aársskýrslur síldarverksmiðja ríkisinsþingsályktunartillaga
59A27 arafveitur ríkisinslagafrumvarp
59A26 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
59A25 aíþróttakennaraskóli Íslandslagafrumvarp
59A24 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
59A23 askipti Laxárdals og Ymjabergs og 3/4 hlutum Stóru-Sandvíkurlagafrumvarp
59A22 avegalöglagafrumvarp
59A21 alendingarbætur á Stokkseyrilagafrumvarp
59A20 aframkvæmdasjóður ríkisinslagafrumvarp
59A19 ahafnarlög fyrir Neskaupsstaðlagafrumvarp
59A18 astimpilgjaldlagafrumvarp
59A17 agengisskráning og ráðstafanir í því sambandilagafrumvarp
59A16 aráðstafanir gegn dýrtíðinnilagafrumvarp
59A15 amálflytjendurlagafrumvarp
59A14 agjaldeyrisverslun o.fl.lagafrumvarp
59A13 askemmtanaskatturlagafrumvarp
59A12 aloftvarnirlagafrumvarp
59A11 asauðfjársjúkdómarlagafrumvarp
59A10 afangagæzlaþingsályktunartillaga
59A9 aeftirlit með ungmennum o.fl.lagafrumvarp
59A8 avegabréf innanlandslagafrumvarp
59A7 afiskveiðasamþykktir og lendingarsjóðurlagafrumvarp
59A6 ahafnarlög fyrir Akraneslagafrumvarp
59A5 ahervernd landsinsfyrirspurn
59A4 afrestun bæjarstjórnarkosninganna í Reykjavíklagafrumvarp
59A3 aútsvörlagafrumvarp
59A2 adómnefnd í kaupgjalds- og verðlagsmálumlagafrumvarp
59A1 afjárlög fyrir árið 1943lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.