Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 55
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
55A121 amilliþinganefnd, gjaldeyrismál og innflutningshömlurþingsályktunartillaga
55A120 aráðstafanir vegna styrjaldarástandsþingsályktunartillaga
55A119 abráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
55A118 askattgreiðslur útgerðarfyrirtækjalagafrumvarp
55A117 aveðurfregnirlagafrumvarp
55A116 aþegnskylduvinnaþingsályktunartillaga
55A115 autanríkismál og landhelgisgæzlaþingsályktunartillaga
55A114 aæðsta vald í málefnum ríkisinsþingsályktunartillaga
55A113 aframfærslumál og heimilisfangþingsályktunartillaga
55A112 akennaradeild í húsi Háskóla Íslandslagafrumvarp
55A111 aathugun á fjárhag þjóðarinnarþingsályktunartillaga
55A110 ahlutafjáreignir í Útvegsbanka Íslands h/fþingsályktunartillaga
55A109 afjáraukalög 1939lagafrumvarp
55A108 afiskveiðar við Grænlandþingsályktunartillaga
55A107 akennaradeild í húsi Háskóla Íslandslagafrumvarp
55A106 alaunamál og starfsmannahald ríkisinsþingsályktunartillaga
55A105 averðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.lagafrumvarp
55A104 ahafnargerð á Raufarhöfnlagafrumvarp
55A103 ainnflutningur á fiskiskipumþingsályktunartillaga
55A102 alögreglusamþykktir fyrir kaupstaðinalagafrumvarp
55A101 ajarðir í Ölfusilagafrumvarp
55A100 atalstöðvar í fiskiskip o. fl.lagafrumvarp
55A99 alækkun lögbundinna gjaldalagafrumvarp
55A98 averðjöfnunarsvæðiþingsályktunartillaga
55A97 aloðdýrarækt og loðdýralánadeildlagafrumvarp
55A96 ahúsmæðrafræðslaþingsályktunartillaga
55A95 alýðræðið og öryggi ríkisinsþingsályktunartillaga
55A94 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
55A93 ainnflutningur á byggingarefni o. fl.þingsályktunartillaga
55A92 ajarðræktarlöginfyrirspurn
55A91 afjarskiptilagafrumvarp
55A90 afriðun arnar og valslagafrumvarp
55A89 asjómannalöglagafrumvarp
55A88 afjáraukalög 1938lagafrumvarp
55A87 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
55A86 aríkisreikningurinn 1938lagafrumvarp
55A85 abráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
55A84 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
55A83 alöggilding verzlunarstaðar í Auðkúlubótlagafrumvarp
55A82 askipulagssjóðurlagafrumvarp
55A81 askattgreiðsla útgerðarfyrirtækjalagafrumvarp
55A80 avegagerð milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisinsþingsályktunartillaga
55A79 amæðuveikinlagafrumvarp
55A78 akynsjúkdómarlagafrumvarp
55A77 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
55A76 aeftirlit með verksmiðjum og vélumlagafrumvarp
55A75 aframkvæmd tollskrárákvæðisfyrirspurn
55A74 averðlaglagafrumvarp
55A73 adómkirkjan í Reykjavík og skipting Reykjavíkur í prestakölllagafrumvarp
55A72 afýlasóttlagafrumvarp
55A71 araforkuveitusjóðurlagafrumvarp
55A70 averðlagsuppbót á laun embættismanna og starfsmanna ríkisins og ríkisstofnanalagafrumvarp
55A69 abætur til verkalýðsins vegna vinnumissisþingsályktunartillaga
55A68 ameðferð á fundnu félagafrumvarp
55A67 asaltfisksveiðar togaraþingsályktunartillaga
55A66 abúfjárræktlagafrumvarp
55A65 aríkisborgararétturlagafrumvarp
55A64 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
55A63 ajöfnunarsjóður aflahlutalagafrumvarp
55A62 alífeyrissjóður ljósmæðralagafrumvarp
55A61 aumferðarlöglagafrumvarp
55A60 abifreiðalöglagafrumvarp
55A59 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
55A58 anáttúrurannsóknirlagafrumvarp
55A57 ajarðræktarlöglagafrumvarp
55A56 atollskrárákvæðifyrirspurn
55A55 asíldartunnurlagafrumvarp
55A54 asjórannsóknir og fiskirannsóknirþingsályktunartillaga
55A53 aeyðing svartbakslagafrumvarp
55A52 askatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknunlagafrumvarp
55A51 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
55A50 abann gegn jarðraskilagafrumvarp
55A49 auppbót á verði bræðslusíldarþingsályktunartillaga
55A48 aeftirlit með sveitarfélögumlagafrumvarp
55A47 aeignarnámsheimild á nokkrum löndum o. fl.lagafrumvarp
55A46 agjaldeyrisverzlun o. fl.lagafrumvarp
55A45 atekjuskattur og eignarskattur af vaxtafélagafrumvarp
55A44 alestrarfélög og kennslukvikmyndirlagafrumvarp
55A43 alaunagreiðslur hins opinberaþingsályktunartillaga
55A42 ahúsaleigalagafrumvarp
55A41 aíþróttasjóðurlagafrumvarp
55A40 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
55A39 aslysabætur á ellilaun og örorkubæturlagafrumvarp
55A38 alyfjafræðingaskóli Íslandslagafrumvarp
55A37 aútflutningur á álilagafrumvarp
55A36 abúfjársjúkdómarlagafrumvarp
55A35 arafveitulánasjóðurlagafrumvarp
55A34 askipun læknishéraðalagafrumvarp
55A33 alestrarfélög og kennslukvikmyndirlagafrumvarp
55A32 astríðsslysatrygging sjómannalagafrumvarp
55A31 atollskrá o. fl.lagafrumvarp
55A30 aerfðaábúð og óðalsrétturlagafrumvarp
55A29 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
55A28 aframfærslulöglagafrumvarp
55A27 averðhækkun á fasteignumþingsályktunartillaga
55A26 agengiskráning og ráðstafanir í því sambandilagafrumvarp
55A25 avörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstaðlagafrumvarp
55A24 ainnflutningur á heimilisnauðsynjum farmannaþingsályktunartillaga
55A23 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
55A22 askógræktlagafrumvarp
55A21 ahúsnæðilagafrumvarp
55A20 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
55A19 averðuppbót á kjöti og mjólklagafrumvarp
55A18 avegalöglagafrumvarp
55A17 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
55A16 avegalöglagafrumvarp
55A15 ahitun og lýsing háskólansþingsályktunartillaga
55A14 aframfærslustyrkurþingsályktunartillaga
55A13 aráðstafanir vegna styrjaldarlagafrumvarp
55A12 atilraunir í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
55A11 avitabyggingarlagafrumvarp
55A10 akaupgreiðslur til sjómanna í erlendum gjaldeyriþingsályktunartillaga
55A9 abrúasjóðurlagafrumvarp
55A8 ajarðhitilagafrumvarp
55A7 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
55A6 aþjóðfáninnþingsályktunartillaga
55A5 ainnheimta ýmissa gjalda 1941 með viðaukalagafrumvarp
55A4 alaun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.lagafrumvarp
55A3 astimpilgjaldlagafrumvarp
55A2 ahappdrættilagafrumvarp
55A1 afjárlög 1941lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.