Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 54
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
54A173 alauna- og kaupgjaldsmálþingsályktunartillaga
54A172 aatvinna við siglingarþingsályktunartillaga
54A171 anýbýli og nýbýlahverfiþingsályktunartillaga
54A170 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
54A169 abetrunarhús og vinnuhæliþingsályktunartillaga
54A168 averðjöfnun á kjötiþingsályktunartillaga
54A167 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
54A166 afræðsla barnalagafrumvarp
54A165 arannsóknarstofnun í þarfir atvinnuvegannalagafrumvarp
54A164 afiskimálanefndlagafrumvarp
54A163 ahúsnæðilagafrumvarp
54A162 averzlunarrekstur ríkisinsþingsályktunartillaga
54A161 afjáraukalög 1938lagafrumvarp
54A160 asíldarverðsuppbótþingsályktunartillaga
54A159 abrúasjóðurlagafrumvarp
54A158 amæðiveikinlagafrumvarp
54A157 alaunagreiðslur hins opinberaþingsályktunartillaga
54A156 aefnahagsreikningarlagafrumvarp
54A155 afriðun Eldeyjarlagafrumvarp
54A154 alandspjöll af mannavöldumlagafrumvarp
54A153 asala á spildu úr landi Saurbæjarlagafrumvarp
54A152 abráðabirgðaráðstafanirlagafrumvarp
54A151 aábúðarlöglagafrumvarp
54A150 aríkisborgararétturlagafrumvarp
54A149 ahéraðsskólarlagafrumvarp
54A148 aríkisreikningurinn 1937þingsályktunartillaga
54A147 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
54A146 asala á hálfum Víðidallagafrumvarp
54A145 afélagsdómurþingsályktunartillaga
54A144 aeyðing svartbaks og hrafnslagafrumvarp
54A143 asíldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.lagafrumvarp
54A142 aríkisreikningurinn 1937þingsályktunartillaga
54A141 avistarverur háseta á stríðshættusvæðumlagafrumvarp
54A140 ajarðræktarlöglagafrumvarp
54A139 asamkomudagur reglulegs Alþingislagafrumvarp
54A138 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
54A137 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
54A136 afasteignaveðslán veðdeildar Landsbanka Íslandsþingsályktunartillaga
54A135 aprófessorsembætti í uppeldisfræði og barnasálarfræðilagafrumvarp
54A134 avinnutími starfsstúlkna á heimilumlagafrumvarp
54A133 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
54A132 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
54A131 adómsmálastörf, lögreglustjórn, gjaldheimta o. fl. í Reykjavíklagafrumvarp
54A130 alögreglumennlagafrumvarp
54A129 aiðnaðarnámlagafrumvarp
54A128 aheilbrigðisnefndir og heilbrigðissamþykktirlagafrumvarp
54A127 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
54A126 afriðun hreindýralagafrumvarp
54A125 arafveitulánasjóðurlagafrumvarp
54A124 ahafnargerð í Stykkishólmilagafrumvarp
54A123 amótaklagafrumvarp
54A122 averkstjórn í opinberri vinnulagafrumvarp
54A121 apóstlöglagafrumvarp
54A120 astríðstryggingafélag skipshafnalagafrumvarp
54A119 aeftirlit með sveitarfélögumlagafrumvarp
54A118 aframfærslulöglagafrumvarp
54A117 ajarðræktarlöglagafrumvarp
54A116 astríðsslysatrygginglagafrumvarp
54A115 afræðsla barnalagafrumvarp
54A114 ajarðræktarlöglagafrumvarp
54A113 askatt- og útsvarsgreiðsla af stríðsáhættuþóknunlagafrumvarp
54A112 ameðferð einkamálalagafrumvarp
54A111 avinnuskóli ríkisinslagafrumvarp
54A110 avegalagabreytinglagafrumvarp
54A109 averzlunarstaður við Reykjatangalagafrumvarp
54A108 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
54A107 aútsvörlagafrumvarp
54A106 aSláturfélag Suðurlandslagafrumvarp
54A105 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
54A104 askattundanþága af stríðsáhættuþóknunlagafrumvarp
54A103 agengisskráning og ráðstafanir í því sambandilagafrumvarp
54A102 afjáraukalög 1937lagafrumvarp
54A101 aríkisreikningurinn 1937lagafrumvarp
54A100 aferðir skipalagafrumvarp
54A99 asala og útflutningur á vörumlagafrumvarp
54A98 averkamannabústaðirlagafrumvarp
54A97 ahitaveita Reykjavíkurlagafrumvarp
54A96 averðlag á vörumlagafrumvarp
54A95 agengisskráning og ráðstafanir í því sambandilagafrumvarp
54A94 aÚtvegsbanki Íslands h/flagafrumvarp
54A93 askattfrelsi h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
54A92 avöruflutningaskip til Ameríkuferðaþingsályktunartillaga
54A91 asala eða leiga Þórs ogHermóðs o. fl.þingsályktunartillaga
54A90 aríkisábyrgð á láni fyrir Ólafsfjarðarhrepplagafrumvarp
54A89 averðlag á vörumlagafrumvarp
54A88 avarnir gegn útbreiðslu garnaveikilagafrumvarp
54A87 ameðalmeðgjöf og tryggingarbæturlagafrumvarp
54A86 asamþykki til frestunar á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
54A85 askattgreiðsla útgerðarfyrirtækjalagafrumvarp
54A84 anáttúrufræðirannsóknir o. fl.þingsályktunartillaga
54A83 amæðiveikinlagafrumvarp
54A82 aútsvörlagafrumvarp
54A81 avantraust á ríkisstjórninni, þingrof og kosningarvantraust
54A80 aríkisábyrgð á láni fyrir Sauðárkrókshreppþingsályktunartillaga
54A79 asíldarlýsisverksmiðjaþingsályktunartillaga
54A78 atekjuskattur og eignarskattur af vaxtafélagafrumvarp
54A77 aberklavarnalöglagafrumvarp
54A76 averzlun med tilbúinn áburð og kjarnfóðurlagafrumvarp
54A75 aríkisborgararétturlagafrumvarp
54A74 avatnalöglagafrumvarp
54A73 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
54A72 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
54A71 aVarmahlíð í Skagafirðilagafrumvarp
54A70 alendingarbætur á Eyrarbakkalagafrumvarp
54A69 agengisskráning og ráðstafanir í því sambandilagafrumvarp
54A68 ajarðræktarlöglagafrumvarp
54A67 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
54A66 alaxveiði í Nikulásarkerilagafrumvarp
54A65 adómkirkjan í Reykjavík og fjölgun sókna og presta í kaupstöðumlagafrumvarp
54A64 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
54A63 atímareikningurþingsályktunartillaga
54A62 amilliþinganefndir og veiting embætta o. fl.þingsályktunartillaga
54A61 alaunagreiðslur til yfirmanna á veiðiskipumþingsályktunartillaga
54A60 astórútgerðarfyrirtæki, sem ekki eiga fyrir skuldumþingsályktunartillaga
54A59 aumboðsverzlun útgerðarinnarlagafrumvarp
54A58 aútvegsmálaráðlagafrumvarp
54A57 aatvinnuframkvæmdirlagafrumvarp
54A56 aáfengislöglagafrumvarp
54A55 aráðstafanir vegna ófriðarhættufyrirspurn
54A54 alyfjafræðingaskóli Íslandslagafrumvarp
54A53 asíldartunnurlagafrumvarp
54A52 arafvirkjunin í Vík í Mýrdalþingsályktunartillaga
54A51 ajöfnunarsjóður aflahlutalagafrumvarp
54A50 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
54A49 arafveitur ríkisinslagafrumvarp
54A48 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
54A47 asíldarsmiðja á Raufarhöfn o. fl.lagafrumvarp
54A46 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
54A45 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
54A44 avitabyggingarlagafrumvarp
54A43 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
54A42 aútsvörlagafrumvarp
54A41 atalstöðvar í fiskiskipum o. fl.fyrirspurn
54A40 abúfjárræktlagafrumvarp
54A39 araforkuveita til Selfoss, Eyrarbakka og Stokkseyrarþingsályktunartillaga
54A38 asíldarverksmiðja á Raufarhöfnþingsályktunartillaga
54A37 averðtollarlagafrumvarp
54A36 adónþinghá í Holtshreppilagafrumvarp
54A35 ahlutarútgerðarfélöglagafrumvarp
54A34 alögreglustjóri í Hríseylagafrumvarp
54A33 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
54A32 asamgöngur við Austfirðiþingsályktunartillaga
54A31 aeignarnám lands í Ölfusi til nýbýlalagafrumvarp
54A30 astimpilgjald og þinglestrargjald vegna húsakaupaþingsályktunartillaga
54A29 ahegningarlöglagafrumvarp
54A28 adýralæknarlagafrumvarp
54A27 aíþróttalöglagafrumvarp
54A26 asala Höfðahóla o.fl.lagafrumvarp
54A25 aostruræktlagafrumvarp
54A24 ameðferð opinberra málalagafrumvarp
54A23 afóðurmjölsbirgðir o. fl.lagafrumvarp
54A22 atollskrálagafrumvarp
54A21 atilraunir í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
54A20 aeftirlit með bönkum og sparisjóðumlagafrumvarp
54A19 asparisjóðirlagafrumvarp
54A18 aprentsmiðjurlagafrumvarp
54A17 averðjöfnunar- og styrktarsjóður rjómabúalagafrumvarp
54A16 avegalöglagafrumvarp
54A15 avegalöglagafrumvarp
54A14 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
54A13 aRaufarhafnarlæknishéraðlagafrumvarp
54A12 araforkuvirkilagafrumvarp
54A11 ajarðhitilagafrumvarp
54A10 adýralæknarlagafrumvarp
54A9 aráðstafanir vegna yfirvofandi styrjaldarlagafrumvarp
54A8 anámulöglagafrumvarp
54A7 askuldaskilasjóður vélbátaeigendalagafrumvarp
54A6 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
54A5 ainnheimta ýmissa gjalda 1940lagafrumvarp
54A4 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
54A3 abráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
54A2 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
54A1 afjárlög 1940lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.