Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 53
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
53A140 aatvinnuskilyrði aldraðra sjómannaþingsályktunartillaga
53A139 auppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglingaþingsályktunartillaga
53A138 amæðiveikilagafrumvarp
53A137 ahitaveita í Reykjavíklagafrumvarp
53A136 agerðardómur í farmannakaupdeilulagafrumvarp
53A135 afjáraukalög 1937lagafrumvarp
53A134 asýslumannabústaðirþingsályktunartillaga
53A133 alögreglusamþykktir fyrir kaupstaðinalagafrumvarp
53A132 astimpilgjaldlagafrumvarp
53A131 aný læknishéröðþingsályktunartillaga
53A130 afullveldisminningþingsályktunartillaga
53A129 aríkisbúin á Vífilsstöðum og Kleppiþingsályktunartillaga
53A128 atilraunastarfsemi landbúnaðarinsþingsályktunartillaga
53A127 alandssmiðjanlagafrumvarp
53A126 avatnalöglagafrumvarp
53A125 atollalækkun á nokkrum vörumlagafrumvarp
53A124 aellistyrktarsjóðir sveitar- og bæjarfélagalagafrumvarp
53A123 atalstöðvar í fiskiskipum o. fl.þingsályktunartillaga
53A122 aríkisreikningurinn 1936lagafrumvarp
53A121 afjáraukalög 1936lagafrumvarp
53A120 aútvarpsráðlagafrumvarp
53A119 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
53A118 asælgætisvörur blandaðar fisklýsi og jurtaefnumlagafrumvarp
53A117 aprófessorsembætti í uppeldisfræði og barnasálarfræðilagafrumvarp
53A116 askjalaheimt og forngripaþingsályktunartillaga
53A115 asíldarsöltun við Faxaflóaþingsályktunartillaga
53A114 asíldarverksmiðja á Raufarhöfnfyrirspurn
53A113 asíldarbræðslan á Húsavíkþingsályktunartillaga
53A112 astýrimannaskólinnþingsályktunartillaga
53A111 asíldarsöltun við Húnaflóa og Skagafjörðþingsályktunartillaga
53A110 aáfengislöglagafrumvarp
53A109 ahúsmæðrafræðsla í kaupstöðumþingsályktunartillaga
53A108 arafveita á Eskifirði og viðreisn atvinnulífs þarþingsályktunartillaga
53A107 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
53A106 aniðurjöfnunarmenn sjótjónslagafrumvarp
53A105 araforkuvirkilagafrumvarp
53A104 afólksfækkun í sveitumþingsályktunartillaga
53A103 abráðabirgðatekjuöflun fyrir Hafnarfjörðlagafrumvarp
53A102 askattgreiðsla útgerðarfyrirtækja botnvörpuskipalagafrumvarp
53A101 atilraunabúlagafrumvarp
53A100 aframfærslukostnaður embættismannaþingsályktunartillaga
53A99 aiðnaðarnámlagafrumvarp
53A98 aafréttarlönd í Mýrasýslu o. fl.lagafrumvarp
53A97 afiskimálanefndlagafrumvarp
53A96 alífeyrissjóður kennara og embættismannaþingsályktunartillaga
53A95 astéttarfélög og vinnudeilurlagafrumvarp
53A94 askipun prestakallalagafrumvarp
53A93 arannsókn banameinalagafrumvarp
53A92 ahreppstjóralaun og aukatekjur m. fl.lagafrumvarp
53A91 avantraust á ríkisstjórninavantraust
53A90 alaun starfsmanna ríkis og ríkisstofnana o. fl.þingsályktunartillaga
53A89 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
53A88 aþilplötur o. fl. úr torfilagafrumvarp
53A87 aostruræktlagafrumvarp
53A86 amór og móvörurlagafrumvarp
53A85 askrifstofufé sýslumanna og bæjarfógeta o. fl.lagafrumvarp
53A84 amjólkurneyzla og mjólkurafurðaþingsályktunartillaga
53A83 agjaldeyrir bankannafyrirspurn
53A82 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
53A81 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
53A80 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
53A79 averðjöfnunar- og styrktarsjóður rjómabúalagafrumvarp
53A78 asiglingalöglagafrumvarp
53A77 aríkisborgararétturlagafrumvarp
53A76 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
53A75 arafveitur ríkisinslagafrumvarp
53A74 aorkuráðlagafrumvarp
53A73 ahrafntinnalagafrumvarp
53A72 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
53A71 alóðarnot í Reykjavíklagafrumvarp
53A70 asaltfisksveiðar togara 1938lagafrumvarp
53A69 atogaraútgerðarnefndlagafrumvarp
53A68 agerðardómur í togarakaupdeilulagafrumvarp
53A67 agjaldeyri handa innlendri iðjuþingsályktunartillaga
53A66 aþangmjöllagafrumvarp
53A65 avegalöglagafrumvarp
53A64 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
53A63 avörugjald fyrir Vestmannaeyjakaupstaðlagafrumvarp
53A62 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
53A61 aríkisborgararétturlagafrumvarp
53A60 ahúsmæðrakennaraskóli og húsmæðraskóli í Reykjavíklagafrumvarp
53A59 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
53A58 amat á matjessíld og skozkverkaðri síldlagafrumvarp
53A57 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
53A56 ariðuveiki í sauðféþingsályktunartillaga
53A55 asjúkrasamlögþingsályktunartillaga
53A54 asjúkrasamlögfyrirspurn
53A53 ajarðhitilagafrumvarp
53A52 aafnotagjald útvarpsnotendaþingsályktunartillaga
53A51 aæðsta umboðsstjórn Íslandslagafrumvarp
53A50 afasteignasalalagafrumvarp
53A49 amilliþinganefnd í skattamálumþingsályktunartillaga
53A48 asjúkrahúsrúm fyrir geðveika mennfyrirspurn
53A47 alaun embætissmannalagafrumvarp
53A46 asamvinnufélöglagafrumvarp
53A45 akreppu- og stríðsráðstafanirþingsályktunartillaga
53A44 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
53A43 auppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglingalagafrumvarp
53A42 ahéraðsþinglagafrumvarp
53A41 askatt- og útsvarsgreiðsla útlendinga o. fl.lagafrumvarp
53A40 ahafnargerð á Raufarhöfnlagafrumvarp
53A39 aefnahagsreikningarlagafrumvarp
53A38 aframfærslulöglagafrumvarp
53A37 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
53A36 askipaviðgerðirlagafrumvarp
53A35 asjómannalöglagafrumvarp
53A34 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
53A33 ajarðræktarlöglagafrumvarp
53A32 alífeyrissjóður ljósmæðralagafrumvarp
53A31 agjaldeyrisverzlun o. fl.þingsályktunartillaga
53A30 afóðurmjölsbirgðir o. fl.lagafrumvarp
53A29 ajarðræktarlöglagafrumvarp
53A28 arekstrarlánafélöglagafrumvarp
53A27 ahæstirétturlagafrumvarp
53A26 abátasmíðastöð á Svalbarðseyriþingsályktunartillaga
53A25 ahúsmæðrafræðsla í sveitumlagafrumvarp
53A24 aendurbygging á sveitabýlumlagafrumvarp
53A23 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
53A22 abifreiðalöglagafrumvarp
53A21 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
53A20 adýralæknarlagafrumvarp
53A19 abókhaldlagafrumvarp
53A18 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
53A17 asíldarverðþingsályktunartillaga
53A16 avinnudeilurlagafrumvarp
53A15 avitastæði á Þrídröngumþingsályktunartillaga
53A14 amjólkurverðþingsályktunartillaga
53A13 avegalagabreytinglagafrumvarp
53A12 askemmtanaskatturlagafrumvarp
53A11 aRaufarhafnarlæknishéraðlagafrumvarp
53A10 aStórhöfðaviti í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
53A9 aframfærslulöglagafrumvarp
53A8 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
53A7 avitabyggingarlagafrumvarp
53A6 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
53A5 aýmis gjöld 1939 með viðaukalagafrumvarp
53A4 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
53A3 abráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
53A2 averðtollurlagafrumvarp
53A1 afjárlög 1939lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.