Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 52
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
52A143 aeftirlaunþingsályktunartillaga
52A142 aeignarnámsheimild á óræktuðum landsvæðumþingsályktunartillaga
52A141 agæzlu- og björgunarskip fyrir Vestfjörðumþingsályktunartillaga
52A140 amæðiveikinlagafrumvarp
52A139 astrandferðasjóðurþingsályktunartillaga
52A138 ajarðhitarannsóknþingsályktunartillaga
52A137 aHáskóli Íslandsþingsályktunartillaga
52A136 aviðgerðir á skipumlagafrumvarp
52A135 alax- og silungsveiðiþingsályktunartillaga
52A134 asjúkrahúsrúm fyrir geðveika mennþingsályktunartillaga
52A133 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
52A132 avitabyggingarlagafrumvarp
52A131 abyggðasafnþingsályktunartillaga
52A130 ahlutdeildar- og arðskiptifyrirkomulag á atvinnurekstriþingsályktunartillaga
52A129 ahæstirétturlagafrumvarp
52A128 aþangmjöllagafrumvarp
52A127 aframfærslulöglagafrumvarp
52A126 araforkuveita á Akureyrilagafrumvarp
52A125 aberklavarnagjöld 1936þingsályktunartillaga
52A124 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
52A123 asíldarverksmiðjan á Húsavíklagafrumvarp
52A122 atunnuefni og hampurlagafrumvarp
52A121 aGilsnáma í Hólshreppiþingsályktunartillaga
52A120 aEyri við Ingólfsfjörðlagafrumvarp
52A119 atollheimta og tolleftirlitlagafrumvarp
52A118 araforka frá Ísafirðiþingsályktunartillaga
52A117 aeignarnám í Grímseylagafrumvarp
52A116 astrigaverksmiðja og rafveita á Eskifirðiþingsályktunartillaga
52A115 aríkisatvinna skyldmennaþingsályktunartillaga
52A114 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
52A113 ahafnargerð á Suðureyrilagafrumvarp
52A112 abifreiðaskattur o. fl.lagafrumvarp
52A111 astýrimanna- og vélfræðiskóliþingsályktunartillaga
52A110 atekjuöflun fyrir ríkissjóð til atvinnuaukningar o. fl.lagafrumvarp
52A109 ahafnargerð á Hofsósilagafrumvarp
52A108 avegalagabreytinglagafrumvarp
52A107 afiskimálanefnd o. fl.lagafrumvarp
52A106 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
52A105 aútflutningsgjald af saltfiskilagafrumvarp
52A104 amjólkursala og rjóma o. fl.lagafrumvarp
52A103 averðlag á vörumlagafrumvarp
52A102 astýrimanna- og vélfræðiskóli í Reykjavíkþingsályktunartillaga
52A101 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
52A100 aþurrmjólk í brauð o. fl.lagafrumvarp
52A99 astimpilgjaldlagafrumvarp
52A98 abráðabirgðatekjuöflun ríkissjóðs og jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
52A97 askatta- og tollaviðauki 1938lagafrumvarp
52A96 asjómælingar og rannsóknir fiskimiðaþingsályktunartillaga
52A95 akaup á Reykhólumlagafrumvarp
52A94 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
52A93 aendurbyggingar á sveitabýlumlagafrumvarp
52A92 averðlagsskrá o. fl.þingsályktunartillaga
52A91 asíldarmjöl til fóðurbætisþingsályktunartillaga
52A90 aútflutningsgjald af síld o. fl.lagafrumvarp
52A89 alöggilding verzlunarstaðar við Þaralátursfjörðlagafrumvarp
52A88 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
52A87 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
52A86 aaðstoðarprestar í Reykjavíklagafrumvarp
52A85 astrandferðasjóðurlagafrumvarp
52A84 araforka frá Soginu til almenningsþarfafyrirspurn
52A83 asíldarverksmiðja á Sauðárkrókilagafrumvarp
52A82 averklegar framkvæmdir í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
52A81 aeinkaleyfi til bæjarrekstrarlagafrumvarp
52A80 ajarðræktarlöglagafrumvarp
52A79 ahéraðsskólarþingsályktunartillaga
52A78 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
52A77 abráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
52A76 asala mjólkur og rjóma o. fl.lagafrumvarp
52A75 afasteignaskatturlagafrumvarp
52A74 amæðiveikifyrirspurn
52A73 afóðurbætiskaupþingsályktunartillaga
52A72 amæðiveikinlagafrumvarp
52A71 aaðförlagafrumvarp
52A70 alaun embættismannalagafrumvarp
52A69 ahafrannsóknirþingsályktunartillaga
52A68 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
52A67 akaup á Efra-Hvoliþingsályktunartillaga
52A66 ajarðræktarlöglagafrumvarp
52A65 afóðurmjölsbirgðir o. fl.lagafrumvarp
52A64 amenntun kennaralagafrumvarp
52A63 agjaldeyrisverzlun o. fl.lagafrumvarp
52A62 aslysabæturlagafrumvarp
52A61 alandhelgislögreglalagafrumvarp
52A60 abifreiðalöglagafrumvarp
52A59 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
52A58 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
52A57 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
52A56 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
52A55 amöskvar fisknetja og lágmarkslengd á fiskilagafrumvarp
52A54 avörumerkilagafrumvarp
52A53 alestrarfélög og kennslukvikmyndirlagafrumvarp
52A52 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
52A51 auppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglingalagafrumvarp
52A50 adrykkjumannahælilagafrumvarp
52A49 ahúsmæðrakennaraskóli og húsmæðraskóli í Reykjavíklagafrumvarp
52A48 araftækjasala rafmagnsveitu Reykjavíkurlagafrumvarp
52A47 abókhaldlagafrumvarp
52A46 asíldarverksmiðjan á Norðfirðilagafrumvarp
52A45 aafkynjanir, vananir o. fl.lagafrumvarp
52A44 asumarvinnuskóli alþýðulagafrumvarp
52A43 alandaurar og verðlagsskrárlagafrumvarp
52A42 agjaldeyrisverzlun o. fl.þingsályktunartillaga
52A41 ateiknistofa landbúnaðarinslagafrumvarp
52A40 agjaldeyrisverzlun o. fl.þingsályktunartillaga
52A39 ainnflutningur ávaxtaþingsályktunartillaga
52A38 avigt á síldlagafrumvarp
52A37 alandhelgissjóður Íslandslagafrumvarp
52A36 askemmtanaskattur til sveitarsjóðalagafrumvarp
52A35 arekstrarlánafélöglagafrumvarp
52A34 aVestmannaeyjahöfnþingsályktunartillaga
52A33 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
52A32 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
52A31 afjáraukalög 1936lagafrumvarp
52A30 afjáraukalög 1935lagafrumvarp
52A29 aríkisreikningurinn 1935lagafrumvarp
52A28 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
52A27 asíldarverksmiðja á Raufarhöfn o. fl.lagafrumvarp
52A26 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
52A25 aniðursuðuverksmiðjurlagafrumvarp
52A24 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
52A23 aalþýðutryggingarþingsályktunartillaga
52A22 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
52A21 abændaskólarlagafrumvarp
52A20 alandhelgisgæzlaþingsályktunartillaga
52A19 aBolungavíkurhöfnþingsályktunartillaga
52A18 alágmarksverð á sauðakjöti innanlandslagafrumvarp
52A17 ajarðhitilagafrumvarp
52A16 avinnudeilurlagafrumvarp
52A15 ahraðfrystihús fyrir fisklagafrumvarp
52A14 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
52A13 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
52A12 aeftirlit með skipumþingsályktunartillaga
52A11 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
52A10 afasteignamatlagafrumvarp
52A9 aRaufarhafnarlæknishéraðlagafrumvarp
52A8 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
52A7 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
52A6 aÞjóðabandalagiðþingsályktunartillaga
52A5 abyggingarsjóður sveitannalagafrumvarp
52A4 askuldaskilasjóður vélbátaeigendalagafrumvarp
52A3 akosningar til Alþingislagafrumvarp
52A2 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
52A1 afjárlög 1938lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.