Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 51
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
51A166 agreiðsla hluta andvirðis selds áfengis til bæjarsjóðs Siglufjarðarþingsályktunartillaga
51A165 astuðningur til síldarútvegsmannaþingsályktunartillaga
51A164 aáfengislöglagafrumvarp
51A163 akosningar til Alþingislagafrumvarp
51A162 adánarbætur o. fl.þingsályktunartillaga
51A161 arækjuniðursuðuverksmiðja á Bíldudalþingsályktunartillaga
51A160 aáfengis- og tóbakskaupþingsályktunartillaga
51A159 aborgfirzka sauðfjárveikinlagafrumvarp
51A158 ahafnarbætur á Raufarhöfnþingsályktunartillaga
51A157 ajarðræktarlöglagafrumvarp
51A156 aBolungavíkurhöfnþingsályktunartillaga
51A155 aatvinnulausir unglingarþingsályktunartillaga
51A154 alaun talsímakvennaþingsályktunartillaga
51A153 avirkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýsluþingsályktunartillaga
51A152 araforkuveita til Hafnarfjarðar og aðrar raforkuveiturþingsályktunartillaga
51A151 aatvinnubótaféþingsályktunartillaga
51A150 asala mjólkur o. fl.lagafrumvarp
51A149 ahraðfrystihús fyrir fiskþingsályktunartillaga
51A148 abyggingarsjóðir í sveitumlagafrumvarp
51A147 aframkvæmdaleysi í jarðræktþingsályktunartillaga
51A146 araforkuveita frá Sogsvirkjuninniþingsályktunartillaga
51A145 ajörðin Grísartungalagafrumvarp
51A144 asurtarbrandsnáman að Gili í Hólshreppiþingsályktunartillaga
51A143 ahæstirétturlagafrumvarp
51A142 aofviðristjónþingsályktunartillaga
51A141 abæjarstæði Ingólfs Arnarsonarþingsályktunartillaga
51A140 averkamannabústaðirlagafrumvarp
51A139 alagasafnþingsályktunartillaga
51A138 abrunaslys í Keflavíkþingsályktunartillaga
51A137 araforkuveitur frá Sogslínunniþingsályktunartillaga
51A136 afuglafriðunarlögþingsályktunartillaga
51A135 afrystihús kaupfélags Flateyjarþingsályktunartillaga
51A134 agjaldeyrisverzlun o. fl.þingsályktunartillaga
51A133 aberklavarnagjöldþingsályktunartillaga
51A132 afriðun hreindýralagafrumvarp
51A131 aþurrmjólk í brauðlagafrumvarp
51A130 afriðun hreindýralagafrumvarp
51A129 afasteignaskatturlagafrumvarp
51A128 ajarðhitilagafrumvarp
51A127 averkefni fyrir unga mennþingsályktunartillaga
51A126 ahúsmæðrakennaraskóli og húsmæðraskóli í Reykjavíklagafrumvarp
51A125 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
51A124 aVestmannaeyjahöfnþingsályktunartillaga
51A123 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
51A122 aveitingasala, gistihúshald o. fl.lagafrumvarp
51A121 ahegningarlöglagafrumvarp
51A120 ahlutafélögþingsályktunartillaga
51A119 abyggingar- og landnámssjóðurþingsályktunartillaga
51A118 avirkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslulagafrumvarp
51A117 ahús á þjóðjörðumþingsályktunartillaga
51A116 ajarðræktarlöglagafrumvarp
51A115 aheilsubrunnar og hressingarhæliþingsályktunartillaga
51A114 astuðningur við togaraútgerðinalagafrumvarp
51A113 ahvalveiðarlagafrumvarp
51A112 asíldveiðar með botnvörpulagafrumvarp
51A111 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
51A110 amenntun kennaralagafrumvarp
51A109 aviðreisn sjávarútvegsinslagafrumvarp
51A108 abæjanöfn o. fl.lagafrumvarp
51A107 afiskimálanefndlagafrumvarp
51A106 afiskimatsstjórilagafrumvarp
51A105 aByggingarsjóður sveitannalagafrumvarp
51A104 aafnotagjald útvarpsnotendaþingsályktunartillaga
51A103 asáttatilraunir í vinnudeilumlagafrumvarp
51A102 afélagsdómurlagafrumvarp
51A101 alágmarksverð á sauðakjöti innanlandslagafrumvarp
51A100 afasteignaveðslánlagafrumvarp
51A99 aSeðlabanki Íslandslagafrumvarp
51A98 averzlunarráðuneyti, utanríkisverzlun og eftirlit með verðlagilagafrumvarp
51A97 averðlag á almennum nauðsynjavörumlagafrumvarp
51A96 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
51A95 asamvinnufélöglagafrumvarp
51A94 arafmagnsveita Reykjavíkur og sala á rafmagnstækjumlagafrumvarp
51A93 ahraðfrysting fiskslagafrumvarp
51A92 asókn í Laugarnesskólahverfilagafrumvarp
51A91 ahampspunilagafrumvarp
51A90 astrigaverksmiðja og rafveita á Eskifirðiþingsályktunartillaga
51A89 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
51A88 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
51A87 askráning skipalagafrumvarp
51A86 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
51A85 amilliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.þingsályktunartillaga
51A84 asala mjólkur og rjóma o. fl.lagafrumvarp
51A83 aríkisborgararétturlagafrumvarp
51A82 askiptameðferð á búi h/f Kveldúlfslagafrumvarp
51A81 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
51A80 aiðnlánasjóðurlagafrumvarp
51A79 aútrýming sels úr Húnaósilagafrumvarp
51A78 aframfærslulöglagafrumvarp
51A77 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
51A76 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
51A75 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
51A74 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
51A73 aútgerðarsamvinnufélöglagafrumvarp
51A72 aleyfi til loftferða o. fl.lagafrumvarp
51A71 abúfjársjúkdómarlagafrumvarp
51A70 alöggilding verzlunarstaðar í Örlygshöfnlagafrumvarp
51A69 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
51A68 afasteignamatlagafrumvarp
51A67 agengisskráninglagafrumvarp
51A66 ahúsmæðrafræðslalagafrumvarp
51A65 ahéraðsskólarlagafrumvarp
51A64 aloðdýrarækt og loðdýralánadeildlagafrumvarp
51A63 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
51A62 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
51A61 aendurbyggingar á sveitabýlumlagafrumvarp
51A60 alæknishéruðlagafrumvarp
51A59 ahrafntinnalagafrumvarp
51A58 aklaksjóður og klakstöðvarlagafrumvarp
51A57 akaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/flagafrumvarp
51A56 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
51A55 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
51A54 alandhelgisgæzlaþingsályktunartillaga
51A53 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
51A52 abændaskólarlagafrumvarp
51A51 askemmtanaskatturlagafrumvarp
51A50 aRaufarhafnarlæknishéraðlagafrumvarp
51A49 arekstrarlánafélöglagafrumvarp
51A48 auppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglingalagafrumvarp
51A47 avitabyggingarlagafrumvarp
51A46 ameðferð utanríkismála o. fl.þingsályktunartillaga
51A45 asjávarágangur í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
51A44 adrykkjumannahælilagafrumvarp
51A43 aopinber ákærandilagafrumvarp
51A42 aatvinnulausir unglingarlagafrumvarp
51A41 averkfræðingar, húsameistarar eða iðnfræðingarlagafrumvarp
51A40 asíldarverksmiðjan á Norðfirðiþingsályktunartillaga
51A39 aatvinnubótavinna og kennsla ungra mannalagafrumvarp
51A38 aútvarpsrekstur ríkisinslagafrumvarp
51A37 asala Sanda í Dýrafirðilagafrumvarp
51A36 avinnudeilurlagafrumvarp
51A35 abændaskólarlagafrumvarp
51A34 asjómælingar og rannsóknir fiskimiðaþingsályktunartillaga
51A33 araforkuveita fyrir Vestmannaeyjarþingsályktunartillaga
51A32 ahafnargerð á Þórshöfnlagafrumvarp
51A31 afiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
51A30 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
51A29 atalstöðvar í skipumlagafrumvarp
51A28 aviðgerðir á skipumlagafrumvarp
51A27 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
51A26 alandaurar og verðlagsskrárlagafrumvarp
51A25 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
51A24 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
51A23 auppbót á bræðslusíldarverðiþingsályktunartillaga
51A22 agjaldeyrisverzlun o. fl.lagafrumvarp
51A21 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
51A20 afjárforráð ómyndugralagafrumvarp
51A19 asparisjóðurinn Gullfosslagafrumvarp
51A18 aleiga á mjólkurvinnslustöðlagafrumvarp
51A17 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
51A16 askuldaskilasjóður vélbátaeigendalagafrumvarp
51A15 asauðfjárveikilagafrumvarp
51A14 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
51A13 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
51A12 askipsstjóraréttindi til handa Pétri Sigurðssynilagafrumvarp
51A11 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
51A10 aaðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki kyn sittlagafrumvarp
51A9 afiskimálanefnd o. fl.lagafrumvarp
51A8 avörutollurlagafrumvarp
51A7 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
51A6 averðtollurlagafrumvarp
51A5 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
51A4 atolllöglagafrumvarp
51A3 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
51A2 atekjuöflun fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
51A1 afjárlög 1938lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.