Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 50
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
50A140 askuldaskilasjóður vélbátaeigendaþingsályktunartillaga
50A139 akreppulánasjóðurþingsályktunartillaga
50A138 aÍtalíufiskurþingsályktunartillaga
50A137 aviðbótarrekstrarlán handa Landsbanka Íslandslagafrumvarp
50A136 amenntun kennara í Háskóla Íslandsþingsályktunartillaga
50A135 anýbýli og samvinnubyggðirþingsályktunartillaga
50A134 anýbýli og samvinnubyggðirlagafrumvarp
50A133 arekstrarlán síldarútvegsinsþingsályktunartillaga
50A132 askólanám kaupstaðabarnaþingsályktunartillaga
50A131 aþjóðleikhúsiðþingsályktunartillaga
50A130 asímaleyndþingsályktunartillaga
50A129 asíldarútvegssjóðurlagafrumvarp
50A128 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
50A127 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
50A126 asala Hamra við Akureyrilagafrumvarp
50A125 aframfærslulöglagafrumvarp
50A124 aríkisborgararétturlagafrumvarp
50A123 aklaksjóður og klakstöðvarlagafrumvarp
50A122 askattfrelsi mjólkursamsölu og fisksölusambandslagafrumvarp
50A121 astýrimanna- og vélstjóraskóliþingsályktunartillaga
50A120 ajarðræktarlöglagafrumvarp
50A119 alax- og silungsveiðiþingsályktunartillaga
50A118 avinnudeilurþingsályktunartillaga
50A117 alöggilding verzlunarstaðalagafrumvarp
50A116 auppsögn viðskiptasamnings við Noregfyrirspurn
50A115 amjólkurlöglagafrumvarp
50A114 aheimilisfanglagafrumvarp
50A113 amjólkurlöglagafrumvarp
50A112 askylduvinnaþingsályktunartillaga
50A111 aloðdýraræktlagafrumvarp
50A110 atekjuöflun fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
50A109 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
50A108 afræðsla barna, skipun barnakennara og launlagafrumvarp
50A107 afjárforráð ómyndugralagafrumvarp
50A106 adrykkjumannahælilagafrumvarp
50A105 afjáraukalög 1935lagafrumvarp
50A104 afjáraukalög 1934lagafrumvarp
50A103 alandsreikningurinn 1934lagafrumvarp
50A102 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
50A101 abrunamállagafrumvarp
50A100 alandaurar og verðlagsskrárlagafrumvarp
50A99 ajarðakaup ríkisinslagafrumvarp
50A98 avátryggingarfélög fyrir vélbátalagafrumvarp
50A97 alöggilding verzlunarstaðar í Hjarðardallagafrumvarp
50A96 auppeldisheimili fyrir vangæf börn og unglingalagafrumvarp
50A95 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
50A94 aeinkasala á bifreiðum, rafvélum, rafáhöldum o. fl.lagafrumvarp
50A93 aMenningarsjóðurlagafrumvarp
50A92 aforgangsréttur til embættalagafrumvarp
50A91 adómþinghá í Djúpárhreppilagafrumvarp
50A90 aáveiturþingsályktunartillaga
50A89 aeftirlit með skipumþingsályktunartillaga
50A88 avegalöglagafrumvarp
50A87 alandhelgisgæzlaþingsályktunartillaga
50A86 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
50A85 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
50A84 afriðun Faxaflóaþingsályktunartillaga
50A83 asíldar- og ufsaveiðilagafrumvarp
50A82 aRaufarhafnarlæknishéraðlagafrumvarp
50A81 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
50A80 askotvopn, skotfæri o. fl.lagafrumvarp
50A79 aviðgerðir á íslenzkum skipumlagafrumvarp
50A78 aáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
50A77 asíldveiði í Faxaflóa og fyrir suðurströnd landsinsþingsályktunartillaga
50A76 alandhelgisgæzla á Faxaflóa og Snæfellsnesiþingsályktunartillaga
50A75 aþingfréttir í útvarpiþingsályktunartillaga
50A74 aherpinótaveiðilagafrumvarp
50A73 afræðsla barnalagafrumvarp
50A72 asjómælingar og rannsóknir fiskimiðaþingsályktunartillaga
50A71 aafmáning veðskuldbindinga úr veðmálabókumlagafrumvarp
50A70 aSkeiðaáveitanlagafrumvarp
50A69 ahrafntinnalagafrumvarp
50A68 agjaldeyrisverzlun o. fl.lagafrumvarp
50A67 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
50A66 akjötsala innanlandslagafrumvarp
50A65 abyggingarsjóðir í sveitumlagafrumvarp
50A64 aólöglegar fiskveiðarlagafrumvarp
50A63 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
50A62 araforkuveita frá Soginuþingsályktunartillaga
50A61 agengisskráninglagafrumvarp
50A60 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
50A59 astarfsmenn ríkisins og laun þeirralagafrumvarp
50A58 askipun lögsagnarumdæmalagafrumvarp
50A57 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
50A56 afræðsla barnalagafrumvarp
50A55 alaun hreppstjóra og aukatekjur m. fl.lagafrumvarp
50A54 avinnudeilurlagafrumvarp
50A53 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
50A52 askipun prestakallalagafrumvarp
50A51 afiskimálanefnd o. fl.lagafrumvarp
50A50 aeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
50A49 asala á prestsmötulagafrumvarp
50A48 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
50A47 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
50A46 aReykjatorfan í Ölfusilagafrumvarp
50A45 aatvinnumöguleikar á Bíldudalþingsályktunartillaga
50A44 akosningar til Alþingislagafrumvarp
50A43 aberklavarnirlagafrumvarp
50A42 akaup á jörðinni Reykhólarlagafrumvarp
50A41 adómkirkjan í Reykjavík o.fl.lagafrumvarp
50A40 abrúargerðirlagafrumvarp
50A39 akaup á Bíldudalseignlagafrumvarp
50A38 atilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
50A37 abændaskólarlagafrumvarp
50A36 ajarðræktarlöglagafrumvarp
50A35 astýrimannaskólinnlagafrumvarp
50A34 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
50A33 akennsla í vélfræðilagafrumvarp
50A32 alandssmiðjalagafrumvarp
50A31 avegalagabreytinglagafrumvarp
50A30 atekjur bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
50A29 abrúargerðilagafrumvarp
50A28 agarðyrkjuskóli ríkisinslagafrumvarp
50A27 avinnumiðlunlagafrumvarp
50A26 aharðærisráðstafanirfyrirspurn
50A25 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
50A24 aútgerð ríkis og bæjalagafrumvarp
50A23 aeignarnámsheimild á Reykhólumlagafrumvarp
50A22 anámskeið fyrir atvinnulausa unglingalagafrumvarp
50A21 abotnvörpuveiðarlagafrumvarp
50A20 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
50A19 aeyðing svartbakslagafrumvarp
50A18 aútsvörlagafrumvarp
50A17 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
50A16 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
50A15 avegarstæði um Öxarfjarðarheiði og Hálsaþingsályktunartillaga
50A14 asamvinnufélöglagafrumvarp
50A13 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
50A12 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
50A11 aútgerðarsamvinnufélöglagafrumvarp
50A10 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
50A9 ainnlánsvextir og vaxtaskatturlagafrumvarp
50A8 afóðurtryggingarsjóðirlagafrumvarp
50A7 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
50A6 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
50A5 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
50A4 averðtollur og bráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
50A3 abráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðslagafrumvarp
50A2 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
50A1 afjárlög 1937lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.