Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 49
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
49A205 aframfærslulöglagafrumvarp
49A204 aGjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
49A203 aútsvarlagafrumvarp
49A202 aMenningarsjóðurþingsályktunartillaga
49A201 aútsöluverð áfengis á Siglufirðiþingsályktunartillaga
49A200 alandsreikningurþingsályktunartillaga
49A199 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
49A198 aendurgreiðsla á útflutningsgjaldiþingsályktunartillaga
49A197 afóðurtryggingarsjóðurlagafrumvarp
49A196 ainnlend sementsgerðþingsályktunartillaga
49A195 aáburðarverksmiðja ríkisinslagafrumvarp
49A194 aáveita á Flóannlagafrumvarp
49A193 askipulagsnefnd atvinnumálaþingsályktunartillaga
49A192 abráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðslagafrumvarp
49A191 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
49A190 amálning úr íslenzkum hráefnumlagafrumvarp
49A189 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
49A188 asala mjólkur og rjómalagafrumvarp
49A187 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
49A186 abæjarstjórn í Neskaupstaðlagafrumvarp
49A185 ahluti af landi Ennis í Engihlíðarhreppilagafrumvarp
49A184 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
49A183 asíldarverksmiðjur ríkisinslagafrumvarp
49A182 atekjustofnar bæjar- og sveitarfélagaþingsályktunartillaga
49A181 asiglingalöglagafrumvarp
49A180 aaukaútsvör ríkisstofnanalagafrumvarp
49A179 askipun prestakallalagafrumvarp
49A178 astrandvarnir við Vestmannaeyjarþingsályktunartillaga
49A177 abrúargerðirlagafrumvarp
49A176 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
49A175 alandssmiðjalagafrumvarp
49A174 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
49A173 afólksflutningar með bifreiðumlagafrumvarp
49A172 aFerðaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
49A171 afjáraukalög 1934lagafrumvarp
49A170 alandsreikningurinn 1933lagafrumvarp
49A169 atolllöglagafrumvarp
49A168 afiskimálanefndlagafrumvarp
49A167 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
49A166 aútgerð ríkis og bæjalagafrumvarp
49A165 avörugjald Sauðárkrókshreppslagafrumvarp
49A164 askipun barnakennaralagafrumvarp
49A163 akennsla í vélfræðilagafrumvarp
49A162 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
49A161 asláturfjárafurðirlagafrumvarp
49A160 amarkaðssjóður saltfiskslagafrumvarp
49A159 aafnotagjald útvarpsnotendaþingsályktunartillaga
49A158 aaldurshámark opinberra embættis- og starfsmannalagafrumvarp
49A157 ameðferð einkamála í héraðilagafrumvarp
49A156 aerfðaábúð og óðalsrétturlagafrumvarp
49A155 averslun með kartöflur og grænmetilagafrumvarp
49A154 averslun með kartöflur og aðra garðávextilagafrumvarp
49A153 agarðyrkjuskólilagafrumvarp
49A152 adómkirkjan í Reykjavíklagafrumvarp
49A151 aútflutningsgjald af sjávarafurðumlagafrumvarp
49A150 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
49A149 astimpilgjaldlagafrumvarp
49A148 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
49A147 aatvinna við siglingar á íslenzkum skipumlagafrumvarp
49A146 asamningsgerð, umboð og ógildir löggerningarlagafrumvarp
49A145 askotvopn og skotfærilagafrumvarp
49A144 abankavaxtabréflagafrumvarp
49A143 abúreikningaskrifstofa ríkisinslagafrumvarp
49A142 alýðskóli með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
49A141 agarðyrkjuskóli ríkisinslagafrumvarp
49A140 afiskimatlagafrumvarp
49A139 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
49A138 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
49A137 afjáraukalög 1933lagafrumvarp
49A136 asameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélaglagafrumvarp
49A135 asala á prestsmötulagafrumvarp
49A134 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
49A133 aframfærslulöglagafrumvarp
49A132 aríkisframfærsla sjúkra manna og örkumlalagafrumvarp
49A131 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
49A130 afiskimálanefnd o.fl.lagafrumvarp
49A129 asala og útflutningur á ýmsum íslenzkum afurðumlagafrumvarp
49A128 aeyðing svartbakslagafrumvarp
49A127 aSkuldaskilasjóður vélbátaeigendalagafrumvarp
49A126 aforstaða Raftækjaeinkasölu ríkisinsþingsályktunartillaga
49A125 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
49A124 afrestun á fundum Alþingis
49A123 aáfengismálþingsályktunartillaga
49A122 aþýsk ríkismörkþingsályktunartillaga
49A121 aeftirlit með atvinnurekstrilagafrumvarp
49A120 askaði af ofviðriþingsályktunartillaga
49A119 akjötmat o.fl.lagafrumvarp
49A118 asamvinnufélöglagafrumvarp
49A117 asjóðir líftryggingafélagalagafrumvarp
49A116 alöggilding verzlunarstaðar í Buðlungahöfnlagafrumvarp
49A115 aútflutningur vikurslagafrumvarp
49A114 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
49A113 aheimild til að kaupa Ás í Kelduneshreppilagafrumvarp
49A112 averðuppbót á útflutt kjötþingsályktunartillaga
49A111 agelding húsdýralagafrumvarp
49A110 aeignarnám lands handa kaupfélagi Rangæingalagafrumvarp
49A109 atóbaksnautnfyrirspurn
49A108 avistarskóli fyrir vanheil börn og unglingafyrirspurn
49A107 aútflutningur á kjötilagafrumvarp
49A106 aeftirlit með skipumlagafrumvarp
49A105 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
49A104 auppeldisstofnun fyrir vangæf börn og unglingaþingsályktunartillaga
49A103 adrykkjumannahæliþingsályktunartillaga
49A102 averslunarlóðin í Hnífsdallagafrumvarp
49A101 asíldar- og ufsaveiðilagafrumvarp
49A100 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
49A99 arekstrarlánafélöglagafrumvarp
49A98 aSkuldaskilasjóður útgerðarmannalagafrumvarp
49A97 aopinber ákærandilagafrumvarp
49A96 aLíftryggingastofnun ríkisinslagafrumvarp
49A95 agagnfræðaskólilagafrumvarp
49A94 aeinkaleyfi til að flytja út hrafntinnulagafrumvarp
49A93 afasteignakaup til handa ríkinuþingsályktunartillaga
49A92 ahlutabréf í Útvegsbanka Íslands h/flagafrumvarp
49A91 afávitahælilagafrumvarp
49A90 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
49A89 aeftirlit með verksmiðjum og vélumlagafrumvarp
49A88 ameðferð, verkun og útflutningur á sjávarafurðumlagafrumvarp
49A87 aeignarnámsheimild landa í Hafnarfirðilagafrumvarp
49A86 asala og meðferð íslenskra afurðalagafrumvarp
49A85 avegalöglagafrumvarp
49A84 avörutollurlagafrumvarp
49A83 abráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
49A82 afiskimálanefnd o.fl.lagafrumvarp
49A81 aHáskóli Íslandslagafrumvarp
49A80 anýbýli og samvinnubyggðirlagafrumvarp
49A79 astofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslandslagafrumvarp
49A78 astofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslandslagafrumvarp
49A77 abæjargjöld á Akureyrilagafrumvarp
49A76 aflutningur á kartöflumlagafrumvarp
49A75 ahæstirétturlagafrumvarp
49A74 aSkuldaskilasjóður vélbátaeigendalagafrumvarp
49A73 afangelsilagafrumvarp
49A72 aheimilisfangþingsályktunartillaga
49A71 agengisskráning og gjaldeyrisverzlunlagafrumvarp
49A70 ahvalveiðarlagafrumvarp
49A69 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
49A68 afræðsla barnalagafrumvarp
49A67 askrifstofufé sýslumannalagafrumvarp
49A66 astarfsmenn ríkisins og laun þeirralagafrumvarp
49A65 alaun hreppstjóra og aukatekjurlagafrumvarp
49A64 askipun lögsagnarumdæmalagafrumvarp
49A63 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
49A62 ahafnarlög Siglufjarðarlagafrumvarp
49A61 askipun prestakallalagafrumvarp
49A60 aklakstöðvarlagafrumvarp
49A59 avirkjun Fljótaárlagafrumvarp
49A58 aeinkasala ríkisinslagafrumvarp
49A57 atjón einstakra manna af völdum ofviðrisfyrirspurn
49A56 abæjargjöld á Ísafirðilagafrumvarp
49A55 asala mjólkur og rjóma o.fl.lagafrumvarp
49A54 aöldubrjótur í Bolungavíkþingsályktunartillaga
49A53 aríkisborgararétturlagafrumvarp
49A52 aSöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
49A51 aeftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunumlagafrumvarp
49A50 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
49A49 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
49A48 afyrning verslunarskuldalagafrumvarp
49A47 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
49A46 aútgerðarsamvinnufélöglagafrumvarp
49A45 abarnaverndlagafrumvarp
49A44 agæðamerkilagafrumvarp
49A43 ayfirstjórn nokkurra ríkiseigna í Ölfusilagafrumvarp
49A42 apóstlöglagafrumvarp
49A41 atilraunastarfsemi í þágu landbúnaðarinslagafrumvarp
49A40 aiðnaðarnámlagafrumvarp
49A39 aríkisgjaldanefndlagafrumvarp
49A38 abygging og ábúð jarða, sem eru almannaeignlagafrumvarp
49A37 alögreglusamþykktir utan kaupstaðalagafrumvarp
49A36 aprentsmiðjurlagafrumvarp
49A35 afasteignaveðslán landbúnaðarinslagafrumvarp
49A34 aættaróðal og óðalsrétturlagafrumvarp
49A33 aútsvarlagafrumvarp
49A32 aloftskeytastöðvar í skipumlagafrumvarp
49A31 asparisjóðirlagafrumvarp
49A30 aútrýming fjárkláðalagafrumvarp
49A29 asandgræðslalagafrumvarp
49A28 anámskeið fyrir atvinnulausa unglingalagafrumvarp
49A27 atrjáplöntur og trjáfrælagafrumvarp
49A26 astimpilgjaldlagafrumvarp
49A25 alöggilding verzlunarstaða í Hraunhöfnlagafrumvarp
49A24 atalskeytastöðvar í fiskiskipþingsályktunartillaga
49A23 aerfðir og skipti á dánarbúilagafrumvarp
49A22 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
49A21 aríkisrekstur atvinnuvega og ríkiseignarjarðaþingsályktunartillaga
49A20 afrystigjald beitusíldarlagafrumvarp
49A19 ahafnsaga í Ísafjarðarkaupstaðlagafrumvarp
49A18 anýbýlilagafrumvarp
49A17 aráðstafanir vegna fjárkreppunnarlagafrumvarp
49A16 afasteignaskatturlagafrumvarp
49A15 abændaskólilagafrumvarp
49A14 ajarðræktarlöglagafrumvarp
49A13 ainnlánsvextir og vaxtaskatturlagafrumvarp
49A12 asala þjóðjarða og lög um sölu kirkjujarðalagafrumvarp
49A11 asveitarstjórnarkosningarlagafrumvarp
49A10 ajarðræktarlöglagafrumvarp
49A9 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
49A8 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
49A7 aeftirlit með matvælumlagafrumvarp
49A6 aríkisútgáfa námsbókalagafrumvarp
49A5 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
49A4 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
49A3 averðtollur og bráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
49A2 agjöld 1936 með viðaukalagafrumvarp
49A1 afjárlög 1936lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.