Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 47
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
47A102 asamgöngur við Austfirðiþingsályktunartillaga
47A101 aHáskóli Íslandsþingsályktunartillaga
47A100 ahámarkslaun og landauragreiðslaþingsályktunartillaga
47A99 afjármálanefndþingsályktunartillaga
47A98 avegamálþingsályktunartillaga
47A97 aembættis og sýslunarmenn eða starfsmenn bæjarfélaga reki verslun fyrir almenning við verslanir, semþingsályktunartillaga
47A96 akartöflusýkiþingsályktunartillaga
47A95 aríkisstyrkur til mjólkurbúannaþingsályktunartillaga
47A94 aábyrgð á láni fyirr Jóhannes Jósefssonlagafrumvarp
47A93 ainnflutningshöftþingsályktunartillaga
47A92 aríkisstyrkur til mjólkurbúannaþingsályktunartillaga
47A91 afóðurskortur í illu árferðiþingsályktunartillaga
47A90 aeinkasala ríkissins á kartöflumlagafrumvarp
47A89 aeftirlit með bönkum og sparisjóðumþingsályktunartillaga
47A88 agreiðslufrestur á skuldum báta útvegsmannaþingsályktunartillaga
47A87 asamvinnubyggðirþingsályktunartillaga
47A86 alendingarbætur í Flatey á Breiðafirðiþingsályktunartillaga
47A85 asamvinnufélag Flateyjarþingsályktunartillaga
47A84 aáfengismáliðþingsályktunartillaga
47A83 asala mjólkur og rjómaþingsályktunartillaga
47A82 averðuppbót á útflutt kjötþingsályktunartillaga
47A81 amilliþinganefndir um nýbýlahverfi í sveitumþingsályktunartillaga
47A80 aEiðarskólinnþingsályktunartillaga
47A79 asíldarbræðslustöð Útvegsbanka Íslands hf á Öndundarfirðiþingsályktunartillaga
47A78 alaunauppbót talsímakvennaþingsályktunartillaga
47A77 adýrtíðaruppbótþingsályktunartillaga
47A76 ablindir menn og afnot af útvarpiþingsályktunartillaga
47A75 asala innanlands á landbúnaðarafurðumþingsályktunartillaga
47A74 aaugnlækningaferðlagafrumvarp
47A73 abúfjárræktlagafrumvarp
47A72 arekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands hflagafrumvarp
47A71 aveðurathuganirþingsályktunartillaga
47A70 adráttarbraut í Reykjavíklagafrumvarp
47A69 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
47A68 agjaldþrotaskiptilagafrumvarp
47A67 aSamvinnufélag sjómanna á Stokkseyrilagafrumvarp
47A66 abráðabirgðaútflutningsskýrlsurlagafrumvarp
47A65 afiskiveiðasamþykktir og lendingarsjóðirlagafrumvarp
47A64 amilliþinganefnd um launamál, starfsmannafækkun o.fl.þingsályktunartillaga
47A63 aáveiturþingsályktunartillaga
47A62 avarnir gegn landbroti af Þveráþingsályktunartillaga
47A61 avatnasvæði Þverár og Markarfljótsþingsályktunartillaga
47A60 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
47A59 astyrkingu Vestmannaeyjakaupstaðar til kaupa á dýpkunarækjumþingsályktunartillaga
47A58 alaunakjörþingsályktunartillaga
47A57 avaralögreglaþingsályktunartillaga
47A56 aendurgreiðsla á skemmtanaskattiþingsályktunartillaga
47A55 ameðgjöf með fávitumþingsályktunartillaga
47A54 aEinar M. Einarsson skipstjóri á Ægiþingsályktunartillaga
47A53 askilanefnd Síldareinkasölu Íslandsfyrirspurn
47A52 avarðskip landsinslagafrumvarp
47A51 astrandferðirlagafrumvarp
47A50 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðaþingsályktunartillaga
47A49 aáfengt öl til útflutningslagafrumvarp
47A48 asamvinnufélagiðþingsályktunartillaga
47A47 ainnglutningsbann á nokkrum vörutegundumlagafrumvarp
47A46 alögreglustjóri í Keflavíklagafrumvarp
47A45 agreiðslufrestur á fasteignaverðslánumþingsályktunartillaga
47A44 ahúsnæði fyrir Tónlistarskóla Íslands í þjóðleikhúsinuþingsályktunartillaga
47A43 abrimbrjóturinn í Bolungarvíkþingsályktunartillaga
47A42 aforkaupsréttur á jörðumlagafrumvarp
47A41 alaun embættismannalagafrumvarp
47A40 aútrýming fjárkláðansþingsályktunartillaga
47A39 aábúðarlöglagafrumvarp
47A38 aundanþága frá áfengislöggjöfinnilagafrumvarp
47A37 atalstöðvarþingsályktunartillaga
47A36 asala mjólkur og rjómalagafrumvarp
47A35 asundhöll í Reykjavíkþingsályktunartillaga
47A34 avantraust á dómsmálaráðherravantraust
47A33 aSöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
47A32 aríkisábyrgð fyirr Hólshrepp til rafvirkjunarþingsályktunartillaga
47A31 avirkjun Fljótárlagafrumvarp
47A30 ahafnargerði á Skagaströndþingsályktunartillaga
47A29 averslunarskudir og vaxtataka af verslunarskuldumlagafrumvarp
47A28 ainnflutningur á sauðfé til sláturfjárbótalagafrumvarp
47A27 alax og silungsveiðilagafrumvarp
47A26 averkamannabústaðirlagafrumvarp
47A25 atalstöðin í Papeyþingsályktunartillaga
47A24 aTunnuverksmiðja Akureyrarlagafrumvarp
47A23 abæjarútgerð Reykjavíkurlagafrumvarp
47A22 alögreglustjóri í Bolungarvíklagafrumvarp
47A21 arafveita Austur-Húnavatnssýsluþingsályktunartillaga
47A20 asíldarbræðsluverksmiðja á Norðurlandilagafrumvarp
47A19 akaup á húsi og lóð góðtemplara í Reykjavík og húsbyggingarstyrkurþingsályktunartillaga
47A18 aNeskaupsstaður síldarbræðslustöðvarlagafrumvarp
47A17 aframfærslulöglagafrumvarp
47A16 atakörkun eða bann á innflutningi á óþörfum varningilagafrumvarp
47A15 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
47A14 aríkisborgararétturlagafrumvarp
47A13 abyggingu og ábúð á jörðum, sem eru almannaeignlagafrumvarp
47A12 ahúsnæði fyrir fornmenja og málverkasafniðþingsályktunartillaga
47A11 aritsíma og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
47A10 aKreppulánasjóðurlagafrumvarp
47A9 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
47A8 astjórnarskrárnefndþingsályktunartillaga
47A7 atolllöglagafrumvarp
47A6 aútflutningsgjald af síld o.fllagafrumvarp
47A5 averðtollurlagafrumvarp
47A4 asamkomudag reglulegs Alþingis árið 1934lagafrumvarp
47A3 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
47A2 akosningar til Alþingislagafrumvarp
47A1 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.