Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 46
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
46A215 aatvinnumálþingsályktunartillaga
46A214 alaunamál, starfsmannafækkun og fl.þingsályktunartillaga
46A213 alækkun vaxtaþingsályktunartillaga
46A212 asjávarútvegsmálþingsályktunartillaga
46A211 alántöku erlendislagafrumvarp
46A210 askipun yfirlæknis við geðveikrahælið á Kleppiþingsályktunartillaga
46A209 avíxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931þingsályktunartillaga
46A208 atemplaralóðin í Reykjavíkþingsályktunartillaga
46A207 arafveitulánasjóð Íslandslagafrumvarp
46A206 asérákvæði um verðtolllagafrumvarp
46A205 aráðstafanir vegna viðskiptasamnings við bresku stjórninalagafrumvarp
46A204 abúfjársjúkdómarþingsályktunartillaga
46A203 amenntaskóla á Akureyrilagafrumvarp
46A202 aviðskiptamál og verzlunar- og siglingasamninga milli Íslands og Noregsþingsályktunartillaga
46A201 aútrýming fjárkláðaþingsályktunartillaga
46A200 atolleftirlit með póstsendingumþingsályktunartillaga
46A199 aréttur alþingismanna til að athuga fylgiskjöl með reikningum ríkisinsþingsályktunartillaga
46A198 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
46A197 ainnflutningur á jarðeplumlagafrumvarp
46A196 aendurtryggingu fyrir Brynabótafélag Íslandsfyrirspurn
46A195 aÞingvallaprestakallþingsályktunartillaga
46A194 atekjustofnar sveitarfélagaþingsályktunartillaga
46A193 afóðurrannsóknirþingsályktunartillaga
46A192 afjáraukalög 1932lagafrumvarp
46A191 amjólkurbúastyrk og fl.lagafrumvarp
46A190 abyggðarleyfiþingsályktunartillaga
46A189 abrúargerð á Múlakvíslþingsályktunartillaga
46A188 aalmannafriður á helgidögumlagafrumvarp
46A187 alögreglustjóra í Akureyrarkaupstaðlagafrumvarp
46A186 asala mjólkur og rjómalagafrumvarp
46A185 arefaveiðar og refaræktlagafrumvarp
46A184 aalþýðufræðslulöggjöfþingsályktunartillaga
46A183 aþjóðaratkvæði um aðflutningasbann á áfengum drykkjumþingsályktunartillaga
46A182 aviðbótar- tekju- og eignarskatturlagafrumvarp
46A181 aútflutning saltaðrar síldarlagafrumvarp
46A180 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
46A179 ainnflutningsbann á niðursoðinni mjólklagafrumvarp
46A178 aútflutning á kjötilagafrumvarp
46A177 asímagjöld í Reykjavíkþingsályktunartillaga
46A176 amat tekna af eigin húsnæði til tekjuskattsfyrirspurn
46A175 agjaldþrot Síldareinkasölu Íslandsfyrirspurn
46A174 aáfengislöglagafrumvarp
46A173 aóréttmæta verslunarhættilagafrumvarp
46A172 aráðstafanir vegna fjárkreppunnarlagafrumvarp
46A171 ainnflutningur á kjarnfóðri o.fl.lagafrumvarp
46A170 ahöfundarétturlagafrumvarp
46A169 aeinkennisbúninga og önnur einkennilagafrumvarp
46A168 aviðbótar- tekju- og eignarskatturlagafrumvarp
46A167 akreppulánasjóðlagafrumvarp
46A166 abráðabirgðaverðtollurlagafrumvarp
46A165 aslysatryggingalögþingsályktunartillaga
46A164 asíldarbræðslustöð dr. Pauls á Siglufirðilagafrumvarp
46A163 asýsluvegasjóðlagafrumvarp
46A162 aafnám eða rýmkun innflutningshaftaþingsályktunartillaga
46A161 atollalöglagafrumvarp
46A160 aveðlagafrumvarp
46A159 ahækkun innflutningstolla eða aðflutningsbann á íslensku saltkjöti í Noregilagafrumvarp
46A158 asútunar- og skófatnaðarverksmiðjuþingsályktunartillaga
46A157 ajarðræktarlöglagafrumvarp
46A156 ainnflutningur nauta af bresku holdakynilagafrumvarp
46A155 anýbýlilagafrumvarp
46A154 aáveitu á Flóannlagafrumvarp
46A153 ainnlenda lífsábyrgðarstofnunþingsályktunartillaga
46A152 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
46A151 alaunakjör embættis- og starfsmanna ríkis og ríkisstofnanaþingsályktunartillaga
46A150 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
46A149 aaukaútflutningsgjald af söltuðum fiskilagafrumvarp
46A148 ahegningarlöggjöfinalagafrumvarp
46A147 avélgæslu á íslenskum gufuskipumlagafrumvarp
46A146 adráttarvextirlagafrumvarp
46A145 aenska lániðþingsályktunartillaga
46A144 akreppusjóðlagafrumvarp
46A143 alækkun vaxtalagafrumvarp
46A142 abráðabyrgðarbreytingu nokkurra lagalagafrumvarp
46A141 astóríbúða- og háleiguskatt til húsnæðisbótalagafrumvarp
46A140 aráðstafanir til varanlegs atvinnuaukalagafrumvarp
46A139 atekju- og eignarskattsauki til atvinnubótalagafrumvarp
46A138 ameðalalýsilagafrumvarp
46A137 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
46A136 aháleiguskattlagafrumvarp
46A135 astóríbúðaskatturlagafrumvarp
46A134 ajarðræktalöglagafrumvarp
46A133 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
46A132 abæjarútgerð Reykjavíkurlagafrumvarp
46A131 amanntal í Reykjavíklagafrumvarp
46A130 akaup hins opinbera á jarðeignumþingsályktunartillaga
46A129 averslunar- og siglingasamningarlagafrumvarp
46A128 aeignarnámsheimild á landi við Skerjafjörðlagafrumvarp
46A127 avarnarþing og stefnufrest í víxilmálumlagafrumvarp
46A126 atékkalagafrumvarp
46A125 avíxillöglagafrumvarp
46A124 ageldingu hesta og nautalagafrumvarp
46A123 alýðskóla með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
46A122 akaup eða leigu á síldarbræðslustöðþingsályktunartillaga
46A121 aendurgreiðslu á útflutningsgjaldi af saltsíldlagafrumvarp
46A120 aritsíma og talsímakerfilagafrumvarp
46A119 astjórn varðskipannaþingsályktunartillaga
46A118 aeinkaleyfilagafrumvarp
46A117 abarnaverndlagafrumvarp
46A116 asalerni í sveitumlagafrumvarp
46A115 aáfengislöglagafrumvarp
46A114 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
46A113 asamvinnubyggðirlagafrumvarp
46A112 afasteignamatlagafrumvarp
46A111 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
46A110 aútflutningsgjald af síld og fl.lagafrumvarp
46A109 astimpilgjaldlagafrumvarp
46A108 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
46A107 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
46A106 aútsvörlagafrumvarp
46A105 ainnlánsvextirlagafrumvarp
46A104 aaðflutningsgjald af fiski og síldlagafrumvarp
46A103 aæðsta dómlagafrumvarp
46A102 afimmtardómlagafrumvarp
46A101 ahafnargerð á Húsavíklagafrumvarp
46A100 asiglingalöglagafrumvarp
46A99 abjörgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
46A98 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
46A97 aveitingaskatturlagafrumvarp
46A96 aeignarnámsheimild á nokkrum löndum og afnotarétti landsvæða í Hafnarfirðilagafrumvarp
46A95 aalþýðuskóla á Eiðumlagafrumvarp
46A94 avigt á síldlagafrumvarp
46A93 aábúðarlöglagafrumvarp
46A92 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
46A91 akaup á jörðlagafrumvarp
46A90 avitagjaldlagafrumvarp
46A89 asilfurberglagafrumvarp
46A88 abjörgunarstarf og eftirlit með fiskibátum á Faxaflóaþingsályktunartillaga
46A87 abættar samgöngur við Austfirðiþingsályktunartillaga
46A86 asamkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregslagafrumvarp
46A85 averslunaratvinnalagafrumvarp
46A84 averslunarnám og atvinnuréttindi verslunarmannalagafrumvarp
46A83 alandamerki Borgarhrepps í Mýrasýslulagafrumvarp
46A82 afátækralöglagafrumvarp
46A81 asjúkrasjóð ríkisinslagafrumvarp
46A80 adýralæknarlagafrumvarp
46A79 ainnflutning karakúlasauðfjárþingsályktunartillaga
46A78 ahegningarlöglagafrumvarp
46A77 avirkjun Sogsinslagafrumvarp
46A76 abyggingu og ábúð á jörðum, sem eru almannaeignlagafrumvarp
46A75 abann við okri, dráttarvexti og fl.lagafrumvarp
46A74 aeignarnámsheimild á ábúðar- og erfðafesturéttilagafrumvarp
46A73 avíxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931lagafrumvarp
46A72 alögreglustjóra í Keflavíklagafrumvarp
46A71 atakmörkun eða bann innflutnings á óþörfum varningilagafrumvarp
46A70 anáttúrufriðun, friðun sögustaða og fl.lagafrumvarp
46A69 asæsímasambandiðþingsályktunartillaga
46A68 ainnflutningsleyfi fyrir sauðféþingsályktunartillaga
46A67 askýrslugerð um opinbera sjóðiþingsályktunartillaga
46A66 alögreglumennlagafrumvarp
46A65 aprestkallasjóðlagafrumvarp
46A64 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
46A63 atóbaksvörugerðlagafrumvarp
46A62 aniðurjöfnunarnefnd í Reykjavíklagafrumvarp
46A61 aútborgun á launum embættismannaþingsályktunartillaga
46A60 arekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/flagafrumvarp
46A59 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
46A58 abúfjárræktlagafrumvarp
46A57 ahámarkslaunlagafrumvarp
46A56 amat á heyilagafrumvarp
46A55 alán úr Bjargráðasjóðilagafrumvarp
46A54 avörslu opinberra sjóðalagafrumvarp
46A53 alífeyrissjóður ljósmæðralagafrumvarp
46A52 afriðun fugla og eggjalagafrumvarp
46A51 aorðuskattlagafrumvarp
46A50 astyrk handa lækni til að nema lyfjafræðiþingsályktunartillaga
46A49 aMið-Sámsstaðilagafrumvarp
46A48 alögreglustjóra í Bolungavíklagafrumvarp
46A47 asjórnarskrárbreytingulagafrumvarp
46A46 akaup á skuldumlagafrumvarp
46A45 aframfærslulagafrumvarp
46A44 ahjúkranarkvennalöglagafrumvarp
46A43 alæknishéraða - og prestakallasjóðirlagafrumvarp
46A42 aeftirlit með sparisjóðumlagafrumvarp
46A41 aeignarnámsheimild á afnotarétti landsvæðis úr Garðalandilagafrumvarp
46A40 asjúkrasamlöglagafrumvarp
46A39 aríkisféhirðisstarfiðþingsályktunartillaga
46A38 akreppunefndþingsályktunartillaga
46A37 ariftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveitþingsályktunartillaga
46A36 aútflutninsgjald af landbúnaðarafurðumlagafrumvarp
46A35 akjötmat og fl.lagafrumvarp
46A34 afjárþröng hreppsfélagalagafrumvarp
46A33 aleiðsöguskiplagafrumvarp
46A32 aullarmatlagafrumvarp
46A31 atilbúningur og verslun með smjörlíki og fl.lagafrumvarp
46A30 aútflutningur hrossalagafrumvarp
46A29 aiðju og iðnaðlagafrumvarp
46A28 adragnótaveiði í landhelgilagafrumvarp
46A27 afiskframleiðslu ársins 1933lagafrumvarp
46A26 ajarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpumlagafrumvarp
46A25 astjórn vitamála og um vitabyggingarlagafrumvarp
46A24 avega og brúargerðlagafrumvarp
46A23 abreyt. á vegalögumlagafrumvarp
46A22 avegarstæði og götulóðir í kaupstöðum og kauptúnum og fl.lagafrumvarp
46A21 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
46A20 agæslu landhelginnar og fl.lagafrumvarp
46A19 asjúkrahús og fl.lagafrumvarp
46A18 aljósmæðralöglagafrumvarp
46A17 avarnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdómalagafrumvarp
46A16 avarnir gegn því að næmir sjúkdómar berist til Íslandslagafrumvarp
46A15 alaun embættismannalagafrumvarp
46A14 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
46A13 aheimild til að afmá veðskuldbindingar úr veðmálabókumlagafrumvarp
46A12 askrifstofufé sýslumanna og bæjarfógetalagafrumvarp
46A11 aprestlaunasjóðlagafrumvarp
46A10 aréttindi og skyldur embættismannalagafrumvarp
46A9 asláttu tveggja minnispeningaþingsályktunartillaga
46A8 alaun embættismannalagafrumvarp
46A7 agengisviðauka og tekju- og eignarskattsaukalagafrumvarp
46A6 averðtollurlagafrumvarp
46A5 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
46A4 abifreiðaskatt og fl.lagafrumvarp
46A3 alandsreikninga 1931lagafrumvarp
46A2 afjáraukalög 1931lagafrumvarp
46A1 afjárlög 1934lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.