Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 45
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
45A851 averzlunar- og siglingasamningar við Noregþingsályktunartillaga
45A838 avantraust á ríkisstjórninavantraust
45A826 alán til skipaviðgerðarstöðvar í Reykjavíklagafrumvarp
45A824 atekju- og eignarskattsaukilagafrumvarp
45A820 askipaútgerð ríkisins, sérstaklega útgerð landhelgisgæsluskipaskýrsla
45A815 aafnám innflutningshaftaþingsályktunartillaga
45A734 aleiga á landi Garðakirkjuþingsályktunartillaga
45A714 aatkvæðagreiðsla alþingiskjósenda um áfengislöggjöfinaþingsályktunartillaga
45A712 aGrænlandsmálfyrirspurn
45A698 alaun embættismannalagafrumvarp
45A689 anáttúrufriðun, friðun sögustaða o.fl.lagafrumvarp
45A645 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
45A636 astrandferðirþingsályktunartillaga
45A634 ahúsaleigustyrkur handa gagnfræðaskólumþingsályktunartillaga
45A600 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
45A587 amilliþinganefnd um fjárhagsástand á Austfjörðumþingsályktunartillaga
45A584 asala veiðarfæraþingsályktunartillaga
45A583 alaun embættismannalagafrumvarp
45A581 aveitingasala, gistihúsahald o.fl.lagafrumvarp
45A580 abann við okrilagafrumvarp
45A557 asjúkrasamlöglagafrumvarp
45A555 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
45A548 ameðferð lánsfjár og starfsfjárþingsályktunartillaga
45A540 aáfengisbruggun og önnur áfengislagabrotþingsályktunartillaga
45A528 areksrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/flagafrumvarp
45A527 areksrarlán fyrir Landsbanka Íslandslagafrumvarp
45A512 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
45A498 atala starfsmanna við starfrækslugreinir og stofnanir ríkisinsþingsályktunartillaga
45A490 aJöfnunarsjóðurlagafrumvarp
45A466 asíldarbræðsluverksmiðja á Austurlandilagafrumvarp
45A463 afátækralöglagafrumvarp
45A462 aMið-Sámsstaðirlagafrumvarp
45A448 afækkun opinberra starfsmannaþingsályktunartillaga
45A445 aatvinnuskortur í verstöðvum austanlandslagafrumvarp
45A434 aprófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslandslagafrumvarp
45A404 afasteignalánafélöglagafrumvarp
45A378 agreiðsla á ríkisféi til konungs og konungsættarlagafrumvarp
45A368 askiptalöglagafrumvarp
45A366 aöryggi við siglingarlagafrumvarp
45A365 aeftirlit með skipum og bátumlagafrumvarp
45A364 aútflutningur á nýjum fiskilagafrumvarp
45A363 averkakaupsveðlagafrumvarp
45A351 aríkisborgararétturlagafrumvarp
45A320 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
45A310 aHinn almenni menntaskóli í Reykjavíkþingsályktunartillaga
45A300 akosning til Alþingislagafrumvarp
45A297 afjáraukalög 1931lagafrumvarp
45A294 afrystihús á kjötútflutningshöfnumlagafrumvarp
45A290 aerfðalög og erfðafjárskatturlagafrumvarp
45A289 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
45A288 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
45A284 asamvinnufélöglagafrumvarp
45A282 asiglingalöglagafrumvarp
45A274 aviðurkenning dóma og fullnægja þeirralagafrumvarp
45A273 aalþýðutryggingarlagafrumvarp
45A268 aáfengislöglagafrumvarp
45A265 asala á Reykjatangalagafrumvarp
45A263 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
45A262 avélgæsla á gufuskipumlagafrumvarp
45A258 abráðabirgðabreyting nokkurra lagalagafrumvarp
45A256 agjaldfrestur bænda og bátaútvegsmannalagafrumvarp
45A252 aniðurfærsla á útgjöldum ríkisinsþingsályktunartillaga
45A251 aniðurfærsla á útgjöldum ríkisinsþingsályktunartillaga
45A248 alögskráning íslenskra manna á erlend fiskiskiplagafrumvarp
45A245 abyggingarsamvinnufélöglagafrumvarp
45A243 asíldarmatlagafrumvarp
45A242 asíldarbræðsla á Raufarhöfnlagafrumvarp
45A240 avigt á síldlagafrumvarp
45A239 asala á hluta heimalands Auðkúlulagafrumvarp
45A235 asala Kollaleirulagafrumvarp
45A231 aefnivörur til skipa- og bátasmíðalagafrumvarp
45A230 aefni í tunnurlagafrumvarp
45A226 ajarðræktarlöglagafrumvarp
45A225 amjólk og mjókurafurðirlagafrumvarp
45A223 aviðskiptasamningar við erlend ríkiþingsályktunartillaga
45A222 aútflutningsgjald af síld o. fl.lagafrumvarp
45A221 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
45A218 avarðskip landsinslagafrumvarp
45A217 aflugmálasjóður Íslandslagafrumvarp
45A216 asöltunarlaun úr búi Síldareinkasölu Íslandslagafrumvarp
45A215 amillisíld úr búi Síldareinkasölu Íslandslagafrumvarp
45A210 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
45A205 akosning sáttanefndarmanna í Reykjavíklagafrumvarp
45A199 avarðskip landsinslagafrumvarp
45A192 asamvinnufélöglagafrumvarp
45A189 aeinkasala á bifreiðum og mótorvélumlagafrumvarp
45A187 abjörgunarstarf og eftirlit með fiskibátumþingsályktunartillaga
45A181 aaðförlagafrumvarp
45A180 avirkjun Efra-Sogsinslagafrumvarp
45A179 amannafli á eimskipum og mótorskipumlagafrumvarp
45A177 ahæstaréttardómaraembættiðþingsályktunartillaga
45A174 ahámark launalagafrumvarp
45A173 aríkisborgararétturlagafrumvarp
45A172 aölgerð og sölumeðferð ölslagafrumvarp
45A169 averksmiðja til bræðslu síldarlagafrumvarp
45A167 aljóslækningar berklasjúklingaþingsályktunartillaga
45A165 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
45A164 aframfærslulöglagafrumvarp
45A162 asala þjóðjarða og kirkjugarðalagafrumvarp
45A161 aábúð á jarðeignum hins opinberaþingsályktunartillaga
45A159 aframfærslulöglagafrumvarp
45A157 averðtollurlagafrumvarp
45A156 abarnaverndlagafrumvarp
45A155 ajarðræktarlöglagafrumvarp
45A154 aeftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðumlagafrumvarp
45A153 aháleiguskatturlagafrumvarp
45A152 astóríbúðaskatturlagafrumvarp
45A150 alandvist erlendra hljómlistarmanna og um skemmtanaleyfi til handa úlendingumþingsályktunartillaga
45A149 averðhækkunarskatturlagafrumvarp
45A148 abann hjá opinberum starfsmönnum að taka umboðslaunlagafrumvarp
45A147 ajöfnunarsjóður ríkisinslagafrumvarp
45A142 askemmtunarskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
45A141 askirteini til vélstjórnarlagafrumvarp
45A140 afækkun prestsembættaþingsályktunartillaga
45A137 apóstlöglagafrumvarp
45A134 afyrning skuldalagafrumvarp
45A131 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
45A130 araforkuverlagafrumvarp
45A128 averðtollur af tóbaksvörumlagafrumvarp
45A118 ahúsnæði í Reykjavíklagafrumvarp
45A114 ahvalveiðarlagafrumvarp
45A95 alæknishérað í Ólafsfirðilagafrumvarp
45A92 akartöflukjallarar og markaðsskálarlagafrumvarp
45A91 aniðurfærsla á útgjöldum ríkisinsþingsályktunartillaga
45A89 aungmennaskóli með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
45A88 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
45A87 ainnflutningur á kartöflum o. fl.lagafrumvarp
45A85 anýbýlilagafrumvarp
45A83 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
45A76 afátækralöglagafrumvarp
45A71 asauðfjármörklagafrumvarp
45A70 aábúðarlöglagafrumvarp
45A65 araforkuvirkilagafrumvarp
45A62 akirkjugarðarlagafrumvarp
45A61 agelding hesta og nautalagafrumvarp
45A60 aeignarnám á landspildu í Skeljavíklagafrumvarp
45A59 aeignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölumlagafrumvarp
45A57 aland Garðakirkjulagafrumvarp
45A56 avegur milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautarlagafrumvarp
45A55 aríkisskattanefndlagafrumvarp
45A54 askipun barnakennara og launlagafrumvarp
45A53 askírteini til vélstjórnarlagafrumvarp
45A52 afræðslumálastjórnlagafrumvarp
45A51 aMenningarsjóðurlagafrumvarp
45A50 aleyfi til loftferðalagafrumvarp
45A46 aáfengislöglagafrumvarp
45A45 atannlækningarlagafrumvarp
45A44 avegalöglagafrumvarp
45A43 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
45A41 aríkisábyrgð á innstæðufé Útvegsbanka Íslandslagafrumvarp
45A40 aprestakallasjóðurlagafrumvarp
45A39 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
45A38 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
45A37 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
45A36 askipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslæknalagafrumvarp
45A35 alækningaleyfilagafrumvarp
45A34 avarnir gegn kynsjúkdómumlagafrumvarp
45A33 aljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslandslagafrumvarp
45A32 aríkisútgáfa skólabókalagafrumvarp
45A31 alæknishéraðasjóðirlagafrumvarp
45A30 avigt á síldlagafrumvarp
45A29 afávitahæliþingsályktunartillaga
45A28 aalmannafriður á helgidögumlagafrumvarp
45A27 aforkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.lagafrumvarp
45A26 aerfðalögþingsályktunartillaga
45A25 aopinber greinargerð starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
45A24 abókhaldlagafrumvarp
45A23 amilliþinganefndir um iðjumál og iðnaðþingsályktunartillaga
45A22 aútvarp og birting veðurfregnalagafrumvarp
45A21 ageðveikrahælilagafrumvarp
45A20 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
45A19 aumsjón nokkurra ríkiseigna í Ölfusilagafrumvarp
45A18 apróf leikfimi- og íþróttakennaralagafrumvarp
45A17 abygging fyrir Háskóla Íslandslagafrumvarp
45A16 aloftskeytanotkun íslenskra veiðiskipalagafrumvarp
45A15 afimmtardómurlagafrumvarp
45A14 aútflutningur hrossalagafrumvarp
45A13 avegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfuslagafrumvarp
45A12 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
45A11 askiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslandslagafrumvarp
45A10 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
45A9 abrúargerðirlagafrumvarp
45A8 aerfðaleigulöndlagafrumvarp
45A7 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
45A6 agengisviðaukilagafrumvarp
45A5 averðtollurlagafrumvarp
45A4 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
45A3 alandsreikningar 1930lagafrumvarp
45A2 afjáraukalög 1930lagafrumvarp
45A1 afjárlög 1933lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.