Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 44
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
44A449 akartöflukjallari og markaðsskáliþingsályktunartillaga
44A416 abyggingarfélög iðnaðarmannaþingsályktunartillaga
44A399 akæra út af alþingiskosningu í Barðastrandarsýsluskýrsla
44A388 aráðstafanir gegn dýrtíð og atvinnuleysiþingsályktunartillaga
44A368 afátækraframfærslaþingsályktunartillaga
44A354 alaun embættismannalagafrumvarp
44A324 aHafnarfjarðarvegurþingsályktunartillaga
44A272 abjörgunarstarf og eftirlit með fiskibátumþingsályktunartillaga
44A265 aumboðslaun opinberra starfsmannalagafrumvarp
44A228 alöggilding verzlunarstaðar að Rauðuvíklagafrumvarp
44A227 askipulag á byggð í sveitumþingsályktunartillaga
44A225 askipun barnakennara og launlagafrumvarp
44A223 abankavaxtabréflagafrumvarp
44A221 asveitarstjórnarlagabreytingarlagafrumvarp
44A218 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
44A216 aHallgrímskirkja í Saurbæþingsályktunartillaga
44A203 aHáskóli Íslandsþingsályktunartillaga
44A180 aathugasemdir yfirskoðunarmanna landsreikningsins 1929þingsályktunartillaga
44A170 aráðstafanir vegna atvinnukreppunnarlagafrumvarp
44A169 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
44A168 aÚtvegsbanki Íslands h/f á Ísafirði og Akureyrilagafrumvarp
44A154 araforkuvirkilagafrumvarp
44A150 abifreiðaskattur o.fl.lagafrumvarp
44A144 abæjarstjórn á Eskifirðilagafrumvarp
44A143 abæjarstjóri í Neskaupstaðlagafrumvarp
44A138 asundhöll í Reykjavíklagafrumvarp
44A135 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
44A134 aRíkisveðbanki Íslandslagafrumvarp
44A133 arekstrarlán fyrir Útvegsbanka Íslands h/flagafrumvarp
44A132 ahýsing prestssetralagafrumvarp
44A130 aminning þjóðfundarins 1851þingsályktunartillaga
44A125 afasteignamatlagafrumvarp
44A120 afiskimatlagafrumvarp
44A117 askipasmíðastöð í Reykjavíkþingsályktunartillaga
44A114 asóknaskipun í Reykjavíklagafrumvarp
44A113 averkamannabústaðirlagafrumvarp
44A109 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
44A104 anotkun bifreiðalagafrumvarp
44A102 afiskveiðasjóðsgjaldlagafrumvarp
44A99 aholdsveikraspítali og fávitahæliþingsályktunartillaga
44A97 ahúsnæði í Reykjavíklagafrumvarp
44A93 astarfrækslutími landssímans í kaupstöðumþingsályktunartillaga
44A92 akynsjúkdómavarnirlagafrumvarp
44A91 aútvarp talskeytaþingsályktunartillaga
44A90 aríkisborgararétturlagafrumvarp
44A89 ainnheimta meðlagalagafrumvarp
44A88 ahjúskapur, ættleiðing og lögráðlagafrumvarp
44A86 aembættiskostnaður sóknarpresta og aukaverklagafrumvarp
44A84 amyntlöglagafrumvarp
44A83 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
44A82 aprestakallasjóðurlagafrumvarp
44A81 aforðagæslalagafrumvarp
44A80 aleyfi til að reka útvarpsstöðþingsályktunartillaga
44A78 askeytaviðskipti forsætisráðherra og konungs út af þingrofinufyrirspurn
44A77 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
44A76 ajarðræktarlöglagafrumvarp
44A75 ajarðeignaskýrslurþingsályktunartillaga
44A74 agæsla hagsmuna Íslands út af Grænlandsmálumþingsályktunartillaga
44A73 aByggingarsjóður verkamanna í Reykjavíklagafrumvarp
44A70 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
44A69 aútvarplagafrumvarp
44A68 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
44A67 avegur milli Hafnarfjarðar og Suðurlandsbrautarlagafrumvarp
44A66 aslysatryggingalöglagafrumvarp
44A65 alögreglusamþykktir utan kaupstaðannalagafrumvarp
44A64 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
44A63 aútsvörlagafrumvarp
44A62 aútsvörlagafrumvarp
44A61 ahafnargerð á Dalvíklagafrumvarp
44A60 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
44A59 areglur um útvarp frá Alþingiþingsályktunartillaga
44A58 averksmiðja til bræðslu síldarlagafrumvarp
44A57 alýðskólar með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
44A56 akartöflukjallari og markaðsskálilagafrumvarp
44A55 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
44A53 aefnivara til iðnaðarlagafrumvarp
44A52 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
44A51 arekstrarlán fyrir samvinnufélög sjómanna og bátaútvegsmannalagafrumvarp
44A50 atolllöglagafrumvarp
44A49 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
44A48 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
44A47 aundanþága skóla og sjúkrahúsa frá afnotagjaldi til útvarpslagafrumvarp
44A46 araforkuvirkilagafrumvarp
44A45 aútflutningur á nýjum fisklagafrumvarp
44A44 avirkjun Efra-Sogsinslagafrumvarp
44A43 atekju- og eignarskattur til atvinnubótalagafrumvarp
44A42 averðfesting pappírsgjaldeyrislagafrumvarp
44A41 aveðdeild Landsbankansþingsályktunartillaga
44A40 aútflutningsgjald af síld o.fl.lagafrumvarp
44A39 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
44A38 avegalöglagafrumvarp
44A37 alöggilding verzlunarstaðar að Súðavíklagafrumvarp
44A36 aFlugmálasjóður Íslandslagafrumvarp
44A35 asjóveita í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
44A34 arekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðjulagafrumvarp
44A33 asala viðtækja, lækkun afnotagjaldsþingsályktunartillaga
44A32 alæknishéraðasjóðurlagafrumvarp
44A31 aríkisútgáfa skólabókalagafrumvarp
44A30 ahafnargerð á Sauðárkrókilagafrumvarp
44A29 aopinber vinnalagafrumvarp
44A28 avegamálþingsályktunartillaga
44A27 aeinkasala á síldlagafrumvarp
44A26 ahafnargerð á Akranesilagafrumvarp
44A25 alendingarbætur á Eyrarbakkalagafrumvarp
44A24 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
44A23 afasteignaskatturlagafrumvarp
44A22 aJöfnunarsjóðurlagafrumvarp
44A21 asala viðtækjaþingsályktunartillaga
44A20 aframfærslulöglagafrumvarp
44A19 aRafveitulánasjóður Íslandslagafrumvarp
44A18 aeinkasala ríkisins á tóbaki og eldspýtumlagafrumvarp
44A17 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
44A16 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
44A15 aforkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.lagafrumvarp
44A14 adýrtíðaruppbótþingsályktunartillaga
44A13 amilliþinganefnd um kjördæmaskipunþingsályktunartillaga
44A12 aríkisbókhald og endurskoðunlagafrumvarp
44A11 avegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfuslagafrumvarp
44A10 avatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
44A9 abrúargerðirlagafrumvarp
44A8 ainnflutningur á sauðfélagafrumvarp
44A7 abúfjárræktlagafrumvarp
44A6 avíxlar vegna sölu síldarþingsályktunartillaga
44A5 averðtollurlagafrumvarp
44A4 afjáraukalög 1930lagafrumvarp
44A3 alandsreikningar 1929lagafrumvarp
44A2 afjáraukalög 1929lagafrumvarp
44A1 afjárlög 1932lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.