Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 43
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
43A399 akosning þingmanns fyrir Neskaupsstaðlagafrumvarp
43A398 akosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
43A392 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
43A388 ahúsnæði í Reykjavíklagafrumvarp
43A383 alokunartími sölubúða í kaupstöðumlagafrumvarp
43A374 avantraust á núverandi stjórnvantraust
43A370 afasteignamatlagafrumvarp
43A368 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
43A364 areglur um útvarp frá Alþingiskýrsla
43A357 abankavaxtabréflagafrumvarp
43A356 aeinkasöluheimild á steinolíulagafrumvarp
43A351 aafstaða foreldra til óskilgetinna barnalagafrumvarp
43A337 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
43A334 ainnheimta skuldalagafrumvarp
43A333 askipun barnakennara og launlagafrumvarp
43A332 abann gegn dragnótaveiðum í landhelgilagafrumvarp
43A320 akartöflukjallari og markaðsskálilagafrumvarp
43A319 aopinber greinargerð starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
43A309 aháskólilagafrumvarp
43A305 aRafveitulánasjóður Íslandslagafrumvarp
43A300 aalmannafriður á helgidögumlagafrumvarp
43A295 atannlækningarlagafrumvarp
43A283 avirkjun Efra-Sogslagafrumvarp
43A274 aframfærslulöglagafrumvarp
43A273 alögreglusamþykktir utan kaupstaðannalagafrumvarp
43A269 askattgreiðsla h/f Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
43A267 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
43A260 agelding hesta og nautalagafrumvarp
43A258 alokun Íslandsbankaþingsályktunartillaga
43A256 alaun embættismannalagafrumvarp
43A254 aþurrkví í Reykjavíkþingsályktunartillaga
43A251 asjómælingar á Strandaflóaþingsályktunartillaga
43A249 amerking á útfluttum saltfiskilagafrumvarp
43A246 aforðagæslalagafrumvarp
43A245 astjórn vitamála og vitabyggingarlagafrumvarp
43A244 aeftirlits- og björgunarstarf með fiskibátum fyrir Norðurlandiþingsályktunartillaga
43A241 ainnheimta meðlagalagafrumvarp
43A240 ahjúskapur, ættleiðing og lögræðilagafrumvarp
43A234 averkamannabústaðirlagafrumvarp
43A231 abókaútgáfa ríkisstjórnarinnarfyrirspurn
43A230 asamningur við Mikla norræna ritsímafélagið og stuttbylgjustöðfyrirspurn
43A229 aleyfi til að reka útvarpsstöðþingsályktunartillaga
43A226 agjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
43A224 aíbúðarhús á prestssetrumlagafrumvarp
43A219 avegamálþingsályktunartillaga
43A211 asímalagningar í Barðastrandarsýslufyrirspurn
43A210 abyggingakostnaður Laugarvatnsskólafyrirspurn
43A207 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
43A201 avélgæsla á gufuskipumlagafrumvarp
43A197 asamvinnufélöglagafrumvarp
43A194 aþingmannakosning í Reykjavíklagafrumvarp
43A193 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
43A184 alýðskóli með skylduvinnu nemenda gegn skólaréttindumlagafrumvarp
43A183 ajarðræktarlöglagafrumvarp
43A180 aheilbrigðisráðlagafrumvarp
43A179 aveiting læknaembættalagafrumvarp
43A178 aútvarplagafrumvarp
43A177 aandleg verklagafrumvarp
43A174 alöggilding verslunarstaðar að Súðavíklagafrumvarp
43A173 aÚtvegsbanki Íslands h/flagafrumvarp
43A166 avarnir gegn kynsjúkdómumlagafrumvarp
43A158 aloftskeytanotkun íslenskra veiðiskipalagafrumvarp
43A155 averksmiðja til bræðslu síldarlagafrumvarp
43A152 asala og afnotagjald viðtækjaþingsályktunartillaga
43A149 aeinkasöluheimild bæjar- og sveitarfélagalagafrumvarp
43A148 aríkisútgáfa skólabókalagafrumvarp
43A145 aeinkasala á síldlagafrumvarp
43A140 askekkjur í bráðabirgðauppgerð ríkissjóðs árið 1930fyrirspurn
43A139 amannafli á eimskipum og mótorskipumlagafrumvarp
43A137 afimmtardómurlagafrumvarp
43A134 aefnivörur til iðnaðarlagafrumvarp
43A133 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
43A130 anotkun bifreiðalagafrumvarp
43A129 aslysatryggingalöglagafrumvarp
43A124 anýbýlilagafrumvarp
43A123 adragnótaveiðarlagafrumvarp
43A122 aútflutningur á nýjum fiskilagafrumvarp
43A121 anýjar veiðiaðferðir og veiðarfærilagafrumvarp
43A118 ainnheimta útsvara í Reykjavíklagafrumvarp
43A117 aútsvörlagafrumvarp
43A116 aheimild til að veita Jóni Þorleifi Jósefssyni vélstjórnarskírteinilagafrumvarp
43A112 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
43A111 aopinber vinnalagafrumvarp
43A109 afátæktarlöglagafrumvarp
43A104 araforkuvirkilagafrumvarp
43A102 amyntlöglagafrumvarp
43A100 aúrskurðarvald sáttanefndalagafrumvarp
43A96 ahafnarlöglagafrumvarp
43A95 asjóveita í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
43A94 asauðfjármörklagafrumvarp
43A93 averslunarnám og atvinnuréttindi verslunarmannalagafrumvarp
43A92 aerfðaleigulöndlagafrumvarp
43A91 asveitargjöldlagafrumvarp
43A90 ajöfnunarsjóður ríkisinslagafrumvarp
43A89 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
43A88 aríkisborgararétturlagafrumvarp
43A87 aflugmálasjóður Íslandslagafrumvarp
43A86 asala viðtækja og lækkun afnotagjaldsþingsályktunartillaga
43A85 avarnir gegn berklaveikiþingsályktunartillaga
43A84 alæknishéraðasjóðirlagafrumvarp
43A83 astyrkveiting til íslenskra stúdenta við erlenda háskólalagafrumvarp
43A82 aundanþága skóla og sjúkrahúsa frá afnotagjaldi til útvarpslagafrumvarp
43A81 asala viðtækjaþingsályktunartillaga
43A79 alögtak og fjárnámlagafrumvarp
43A77 afiskimatlagafrumvarp
43A76 avélstjóraskóli á Akureyrilagafrumvarp
43A71 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
43A70 asundhöll í Reykjavíklagafrumvarp
43A69 ahlutafélöglagafrumvarp
43A68 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
43A67 averslanaskrár, firma og prókúruumboðlagafrumvarp
43A66 averslunaratvinnalagafrumvarp
43A65 akirkjuráðlagafrumvarp
43A62 arekstrarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðjulagafrumvarp
43A59 aábyrgð ríkissjóðs fyrir viðskiptum við Rússlandþingsályktunartillaga
43A58 aútsvörlagafrumvarp
43A56 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
43A55 aágangur búfjárlagafrumvarp
43A54 aábúðarlöglagafrumvarp
43A52 averðfesting pappírsgjaldeyrislagafrumvarp
43A51 aforkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.lagafrumvarp
43A49 atollalöglagafrumvarp
43A48 afasteignaskatturlagafrumvarp
43A47 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
43A45 agjald af innlendum tollvörutegundumlagafrumvarp
43A44 ahafnargerð á Dalvíklagafrumvarp
43A43 alækkun vaxtaþingsályktunartillaga
43A42 alyfjaverslunþingsályktunartillaga
43A40 ahafnargerð á Sauðárkrókilagafrumvarp
43A38 ahafnargerð á Akranesilagafrumvarp
43A36 aeinkasala á tóbaki og eldspýtumlagafrumvarp
43A35 alendingarbætur á Eyrarbakkalagafrumvarp
43A34 ayfirlæknisstaðan við geðveikrahælið á Kleppiþingsályktunartillaga
43A33 askattur af húseignum í Neskaupstaðlagafrumvarp
43A32 aræktunarsamþykktirlagafrumvarp
43A31 alækkun á dagpeningum þingmannaþingsályktunartillaga
43A30 adýrtíðaruppbótþingsályktunartillaga
43A29 autanfararstyrkur prestalagafrumvarp
43A28 aveiting prestakallalagafrumvarp
43A27 akirkjurlagafrumvarp
43A26 aembættiskostnaður sóknarpresta og aukaverklagafrumvarp
43A25 abókasöfn prestakallalagafrumvarp
43A24 akirkjugarðarlagafrumvarp
43A23 abygging fyrir Háskóla Íslandslagafrumvarp
43A22 abókhaldlagafrumvarp
43A21 ainnflutningur á sauðfélagafrumvarp
43A20 abúfjárræktlagafrumvarp
43A19 anýr vegur frá Lækjarbotnum austur í Ölfuslagafrumvarp
43A18 asamgöngubætur og fyrirhleðslur á vatnasvæði Þverár og Markarfljótslagafrumvarp
43A17 abrúargerðirlagafrumvarp
43A16 aeignar- og notkunarréttur hveraorkulagafrumvarp
43A15 avegalöglagafrumvarp
43A14 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
43A13 atilbúinn áburðurlagafrumvarp
43A12 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
43A11 aþjóðabandalagiðþingsályktunartillaga
43A10 abifreiðaskatturlagafrumvarp
43A9 aríkisbókhald og endurskoðunlagafrumvarp
43A8 avitagjaldlagafrumvarp
43A7 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
43A6 atollalöglagafrumvarp
43A5 averðtollurlagafrumvarp
43A4 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
43A3 alandsreikningar 1929lagafrumvarp
43A2 afjáraukalög 1929lagafrumvarp
43A1 afjárlög 1932lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.