Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 42
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
42A590 ayfirlæknastaðan á Kleppiþingsályktunartillaga
42A589 amilliríkjasamningarþingsályktunartillaga
42A538 aendurheimtun íslenskra handrita frá Danmörkuþingsályktunartillaga
42A524 agreiðsla á enska láninuþingsályktunartillaga
42A519 akaup á sauðnautumþingsályktunartillaga
42A496 asæsímasambandið við útlöndþingsályktunartillaga
42A489 ainnflutningsgjald af bensínilagafrumvarp
42A468 akjördæmaskipunþingsályktunartillaga
42A466 afrestun á fundum Alþingis
42A463 aveiting prestakallalagafrumvarp
42A462 akirkjurlagafrumvarp
42A461 akirkjugarðarlagafrumvarp
42A460 abókasöfn prestakallalagafrumvarp
42A459 aembættiskostnaður sóknarpresta og aukaverklagafrumvarp
42A455 amiðunarvitarþingsályktunartillaga
42A440 astyrkur samkvæmt jarðræktarlögunumþingsályktunartillaga
42A420 averðtollurlagafrumvarp
42A418 alýðskólar með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
42A404 arýmkun landhelginnarfyrirspurn
42A396 aóskilgetin börnlagafrumvarp
42A395 afátækralöglagafrumvarp
42A390 ajöfnunarsjóður ríkisinslagafrumvarp
42A388 avarnir gegn berklaveikiþingsályktunartillaga
42A387 alyfjaverslunþingsályktunartillaga
42A386 aáfengisveitingar í sambandi við alþingishátíðinaþingsályktunartillaga
42A384 abyggingar- og landnámssjóðurlagafrumvarp
42A369 ahéraðsskólilagafrumvarp
42A363 alækkun vaxtaþingsályktunartillaga
42A361 afjáraukalög 1929lagafrumvarp
42A359 abryggjugerð í Borgarnesilagafrumvarp
42A355 atúnyrkja í Nesjum í Hornafirðilagafrumvarp
42A343 alax- og silungsveiðilagafrumvarp
42A342 akjöt til útflutningslagafrumvarp
42A338 agelding hesta og nautalagafrumvarp
42A327 alóðir undir þjóðhýsiþingsályktunartillaga
42A315 aLandsbankaútibú í Hafnarfirðiþingsályktunartillaga
42A309 aiðja og iðnaðurlagafrumvarp
42A300 alöggilding verslunarstaðar í Selárvíklagafrumvarp
42A280 autanfararstyrkur prestalagafrumvarp
42A279 akirkjuráðlagafrumvarp
42A278 alandsspítalinnfyrirspurn
42A276 abygging fyrir Háskóla Íslandslagafrumvarp
42A272 adómkirkjan í Reykjavíklagafrumvarp
42A248 aembættisveiting Jóns Emil Ólafssonarlagafrumvarp
42A238 aútvarplagafrumvarp
42A231 ahúsrúm fyrir listaverk landsinsfyrirspurn
42A223 agengisviðaukilagafrumvarp
42A213 askurðgröfurlagafrumvarp
42A212 asundhöll í Reykjavíklagafrumvarp
42A205 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
42A204 alækningaleyfilagafrumvarp
42A202 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
42A200 aVerslunar- og útvegsbanki Íslandslagafrumvarp
42A198 araforkuvirkilagafrumvarp
42A197 asóknargjöldlagafrumvarp
42A195 afiskveiðasamþykktir og lendingarsjóðirlagafrumvarp
42A194 avélgæsla á mótorskipumlagafrumvarp
42A191 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
42A190 aátta stunda vinnudagar í verksmiðjumlagafrumvarp
42A185 abókhaldlagafrumvarp
42A172 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
42A159 agreiðsla verkkaupslagafrumvarp
42A158 askráning skipalagafrumvarp
42A156 afullnaðarskil við Pál J. Torfasonþingsályktunartillaga
42A154 amilliþinganefndþingsályktunartillaga
42A153 aeinkasala á steinolíuþingsályktunartillaga
42A145 asamkomustaður Alþingisþingsályktunartillaga
42A142 aslysatryggingarlagafrumvarp
42A140 atollalöglagafrumvarp
42A138 afasteignaskatturlagafrumvarp
42A137 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
42A136 ajarðræktarlöglagafrumvarp
42A133 afiskveiðasjóðsgjaldlagafrumvarp
42A132 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
42A131 abæjarstjóri á Siglufirðilagafrumvarp
42A117 ajarðræktarlöglagafrumvarp
42A116 aábyrgð rekstrarláns til útgerðarlagafrumvarp
42A115 asamvinnufélöglagafrumvarp
42A114 aBrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
42A110 aábúðarlöglagafrumvarp
42A109 aágangur búfjárlagafrumvarp
42A104 ahafnargerð á Akranesilagafrumvarp
42A102 ahafnargerð á Dalvíklagafrumvarp
42A92 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
42A91 agagnfræðaskólilagafrumvarp
42A86 akosningar til Alþingislagafrumvarp
42A85 aútibú Landsbanka Íslands í Vestmannaeyjumþingsályktunartillaga
42A80 aforkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o. fl.lagafrumvarp
42A79 aÚtvegsbankilagafrumvarp
42A78 aáfengislöglagafrumvarp
42A72 aþingmannakosning í Reykjavíklagafrumvarp
42A70 anefnd til að rannsaka hag Íslandsbankaþingsályktunartillaga
42A68 aÚtvegsbanki Íslands h/flagafrumvarp
42A67 aseðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fllagafrumvarp
42A66 averðtollurlagafrumvarp
42A65 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
42A64 avigt á síldlagafrumvarp
42A60 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
42A58 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
42A57 aráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930lagafrumvarp
42A56 asiglingalöglagafrumvarp
42A54 alögskráning sjómannalagafrumvarp
42A51 akosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
42A50 aríkisborgararétturlagafrumvarp
42A48 apóstlöglagafrumvarp
42A47 amyntlöglagafrumvarp
42A46 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
42A45 aháskólakennararlagafrumvarp
42A42 arafmagnsdeild við vélstjórnaskólannlagafrumvarp
42A41 asala jarðarhluta Neskirkju og ríkissjóðslagafrumvarp
42A37 abjörgunar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjarþingsályktunartillaga
42A36 ajárnbraut frá Reykjavík til Ölfusárlagafrumvarp
42A34 alandhelgisgæslalagafrumvarp
42A33 averðfesting pappírsgjaldeyrislagafrumvarp
42A32 avegalöglagafrumvarp
42A31 asala Hólma í Reyðarfirðiþingsályktunartillaga
42A30 aFiskveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
42A29 arekstarlánafélög fyrir bátaútveg og smáiðjulagafrumvarp
42A28 araforkuveitur utan kaupstaðalagafrumvarp
42A27 aheimavistir við menntaskólalagafrumvarp
42A26 ahafnargerð á Sauðárkrókilagafrumvarp
42A25 aútflutningur hrossalagafrumvarp
42A24 asamskóli Reykjavíkurlagafrumvarp
42A23 adýrtíðaruppbótþingsályktunartillaga
42A22 afimmtardómurlagafrumvarp
42A21 abyggingar á prestssetrumlagafrumvarp
42A20 akvikmyndir og kvikmyndahúslagafrumvarp
42A19 afræðslumálastjórnlagafrumvarp
42A18 asala lands undan prestssetrinu Borg á Mýrumlagafrumvarp
42A17 akosningar til Alþingislagafrumvarp
42A16 aloftskeytanotkun íslenskra veiðiskipalagafrumvarp
42A15 aMenntaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
42A14 aMenntaskólinn á Akureyrilagafrumvarp
42A13 aSkeiðaáveitan o.fl.lagafrumvarp
42A12 alántaka fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
42A11 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
42A10 alaun embættismannalagafrumvarp
42A9 aflugmálasjóður Íslandslagafrumvarp
42A8 abændaskólilagafrumvarp
42A7 arefaveiðar og refaræktlagafrumvarp
42A6 asjómannalöglagafrumvarp
42A5 asveitabankarlagafrumvarp
42A3 alandsreikningar 1928lagafrumvarp
42A2 afjáraukalög 1928lagafrumvarp
42A1 afjárlög 1931lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.