Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 41
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
41A149 agjöf Jóns Sigurðssonarskýrsla
41A148 askólasjóður Herdísar Benediktsenþingsályktunartillaga
41A147 aþóknun fyrir milligöngu við enska lánið 1921þingsályktunartillaga
41A146 askólasjóður Herdísar Benediktsenþingsályktunartillaga
41A145 alandpóstferðirþingsályktunartillaga
41A144 agengi gjaldeyrisþingsályktunartillaga
41A143 ahverarannsóknirþingsályktunartillaga
41A142 adýralæknissetur í Vestfirðingafjórðungiþingsályktunartillaga
41A141 averðfesting pappírsgjaldeyrislagafrumvarp
41A140 alánsheimild fyrir ríkisstjórninalagafrumvarp
41A139 afátækralögþingsályktunartillaga
41A138 asérleyfi til virkjunar Urriðafosslagafrumvarp
41A137 arannsókn brúarstæðis á Lagarfljótiþingsályktunartillaga
41A136 ahúsrúm fyrir listaverk landsinsþingsályktunartillaga
41A135 anotkun bifreiðalagafrumvarp
41A134 aBorgarnesbáturþingsályktunartillaga
41A133 ageymslurúm fyrir innlendar kartöflur, vátrygging á þeim o.fl.þingsályktunartillaga
41A132 adýpkunarskipþingsályktunartillaga
41A131 ahagskýrslurþingsályktunartillaga
41A130 asáttatilraunir í vinnudeilumlagafrumvarp
41A129 alóðir undir þjóðhýsiþingsályktunartillaga
41A128 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
41A127 adómþinghár í Óspakseyrar- og Fellshreppumlagafrumvarp
41A126 aþjóðaratkvæðagreiðsla um samkomustað Alþingisþingsályktunartillaga
41A125 afjáraukalög 1928lagafrumvarp
41A124 asamgöngubætur milli Reykjavíkur og Suðurlandsundirlendisfyrirspurn
41A123 aráðstafanir vegna alþingishátíðarinnar 1930lagafrumvarp
41A122 aMenningarsjóðurlagafrumvarp
41A121 asjúkrasamlöglagafrumvarp
41A120 arefaræktlagafrumvarp
41A119 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
41A118 asala á landi Hvanneyrar í Siglufirðilagafrumvarp
41A117 askipun barnakennara og launlagafrumvarp
41A116 alækningaleyfilagafrumvarp
41A115 aíbúð í kjöllurumlagafrumvarp
41A114 asíldarnæturlagafrumvarp
41A113 aábúðarlöglagafrumvarp
41A112 aágangur búfjárlagafrumvarp
41A111 abrunamállagafrumvarp
41A110 arafmagnsdeild við vélstjóraskólannlagafrumvarp
41A109 ainnflutningur sauðnautalagafrumvarp
41A108 ajarðræktarfræmkvæmdirlagafrumvarp
41A107 alendingarbætur í Þorlákshöfnlagafrumvarp
41A106 akynbætur hestalagafrumvarp
41A105 askattur til sveitarsjóðs af lóðum og fasteignum í Eskifjarðarhreppilagafrumvarp
41A104 afiskimatþingsályktunartillaga
41A103 amenntaskóli og gagnfræðaskóli í Reykjavík og Akureyrilagafrumvarp
41A102 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
41A101 apóstmál og símamállagafrumvarp
41A100 arýmkun landhelginnarþingsályktunartillaga
41A99 alandsspítalinnfyrirspurn
41A98 ahafnargerð á Sauðárkrókilagafrumvarp
41A97 adómkirkjan í Reykjavíklagafrumvarp
41A96 alyfjaverslunlagafrumvarp
41A95 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
41A94 ahæstirétturlagafrumvarp
41A93 aútrýming fjárkláðaþingsályktunartillaga
41A92 aberklavarnirlagafrumvarp
41A91 aritsími og talsími o.fl.lagafrumvarp
41A90 asiglingalöglagafrumvarp
41A89 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
41A88 atilbúinn áburðurlagafrumvarp
41A87 ahvalveiðastöðlagafrumvarp
41A86 asala á Laugalandi í Reykhólahreppilagafrumvarp
41A85 adómþinghár í Reykhóla- og Geirdalshreppumlagafrumvarp
41A84 avélgæsla á mótorskipumlagafrumvarp
41A83 alögreglustjóri á Akranesilagafrumvarp
41A82 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
41A81 abann gegn líkamlegum refsingumlagafrumvarp
41A80 asérleyfi til að fleyta vikrilagafrumvarp
41A79 avatnsveita á Hvammstangaþingsályktunartillaga
41A78 aeinkasala á nauðsynjavörumlagafrumvarp
41A77 aritsíma- og talsímakerfilagafrumvarp
41A76 aríkisborgararétturlagafrumvarp
41A75 akirkjugarðastæði í Reykjavík o.fl.lagafrumvarp
41A74 asektirlagafrumvarp
41A72 aeinkasala á saltfiskilagafrumvarp
41A71 aforkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.lagafrumvarp
41A70 ainnflutningstollur af niðursoðinni mjólklagafrumvarp
41A69 averðtollurlagafrumvarp
41A68 aháskólakennararlagafrumvarp
41A67 alýðskóli með skylduvinnu nemendalagafrumvarp
41A66 ahafnarlög fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
41A65 amyntlöglagafrumvarp
41A64 aloftskeytanotkun veiðiskipalagafrumvarp
41A63 ahlutafélöglagafrumvarp
41A62 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
41A61 asala á nokkrum hluta prestssetursins Hólmalagafrumvarp
41A60 aeinkasala á lyfjumlagafrumvarp
41A59 aófriðun sels í Ölfusálagafrumvarp
41A58 avigt á síldlagafrumvarp
41A57 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
41A56 aungmennaskóli í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
41A55 afátækralöglagafrumvarp
41A54 aútflutningur hrossaþingsályktunartillaga
41A53 adýrtíðaruppbótlagafrumvarp
41A52 aútsvörlagafrumvarp
41A51 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
41A50 asala á jarðarhluta í landi Neskaupstaðarlagafrumvarp
41A49 aalmannatryggingarþingsályktunartillaga
41A48 avegalöglagafrumvarp
41A47 akosningar til Alþingislagafrumvarp
41A46 afyrning skuldalagafrumvarp
41A45 aeinkasími í sveitumlagafrumvarp
41A44 ainnflutningur á lifandi dýrumþingsályktunartillaga
41A43 araforkuveitur utan kaupstaðalagafrumvarp
41A42 aFiskiveiðasjóður Íslandslagafrumvarp
41A41 aaukin landhelgisgæslaþingsályktunartillaga
41A40 aveðlánasjóður fiskimannalagafrumvarp
41A39 aeinkasala á síldlagafrumvarp
41A38 atekju- og eignarskatturlagafrumvarp
41A37 averkamannabústaðirlagafrumvarp
41A36 afriðun á laxilagafrumvarp
41A35 aeinkasala á steinolíuþingsályktunartillaga
41A34 arannsókn á rekstri togaraútgerðarinnarþingsályktunartillaga
41A33 adómur í vinnudeilumlagafrumvarp
41A32 aútvarpþingsályktunartillaga
41A31 asjómannalöglagafrumvarp
41A30 adýrtíðaruppbótþingsályktunartillaga
41A29 aalþýðufræðsla á Ísafirðilagafrumvarp
41A28 afátækralöglagafrumvarp
41A27 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
41A26 akvikmyndir og kvikmyndahúslagafrumvarp
41A25 atannlækningarlagafrumvarp
41A24 ahéraðsskólarlagafrumvarp
41A23 agjaldþrotaskiftilagafrumvarp
41A22 anöfn bæja og kaupstaðalagafrumvarp
41A21 aatkvæðagreiðsla um nafn Ísafjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
41A20 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
41A19 alandsreikningar 1927lagafrumvarp
41A18 afjáraukalög 1927lagafrumvarp
41A17 aeftirlit með skipum og bátumlagafrumvarp
41A16 afjárlög 1930lagafrumvarp
41A15 alaganefndlagafrumvarp
41A14 aBúnaðarbanki Íslandslagafrumvarp
41A13 ahafnargerð á Skagaströndlagafrumvarp
41A12 aloftferðirlagafrumvarp
41A11 askráning skipalagafrumvarp
41A10 aútfutningsgjald af síld o.fl.lagafrumvarp
41A9 akaup á áhöldum til þess að bora með eftir heitu vatniþingsályktunartillaga
41A8 alendingar- og leiðarmerkilagafrumvarp
41A7 avitar, sjómerki o.fl.lagafrumvarp
41A6 ahveraorkalagafrumvarp
41A5 arannsóknir í þarfir atvinnuvegannalagafrumvarp
41A4 arekstur verksmiðju til bræðslu síldarlagafrumvarp
41A3 akosningar í málefnum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
41A2 afiskiræktarfélöglagafrumvarp
41A1 alánsfélöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.