Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 38
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
38A128 aréttur erlendra manna til þess að leita sér atvinnu á Íslandiþingsályktunartillaga
38A127 afjölgun manna í hinni dansk- íslensku ráðgjafarnefndþingsályktunartillaga
38A126 averðtollurlagafrumvarp
38A125 aseðlaútgáfalagafrumvarp
38A124 asýslumenn og bæjarfógetar megi ekki eiga sæti á þingiþingsályktunartillaga
38A123 alaunauppbót símamannaþingsályktunartillaga
38A122 averndun Þingvalla og hátíðahöldin 1930þingsályktunartillaga
38A121 aþúsund ára hátíð Alþingisþingsályktunartillaga
38A120 afærsla póstafgreiðslustaðarþingsályktunartillaga
38A119 alaunakjör bæjarfógeta og lögreglustjóra í Reykjavíkþingsályktunartillaga
38A118 arannsókn veiðivatnaþingsályktunartillaga
38A117 aatkvæðagreiðsla um útsölu áfengisfyrirspurn
38A116 astrandferðir Esjuþingsályktunartillaga
38A115 asjúkratryggingarþingsályktunartillaga
38A114 aaðstaða málfærslumanna við undirréttþingsályktunartillaga
38A113 aslysatryggingariðgjaldþingsályktunartillaga
38A112 ahúsmæðraskóli að Hallormsstaðþingsályktunartillaga
38A111 abæjargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
38A110 asala á síld o. fl.lagafrumvarp
38A109 alandhelgissjóðurlagafrumvarp
38A108 asvifting ofdrykkjumanna lögræði og fjárræðiþingsályktunartillaga
38A107 amæling á siglingaleiðumþingsályktunartillaga
38A106 ahæstirétturlagafrumvarp
38A105 akaup á jörðinni Hlíðarenda í Fljótshlíðþingsályktunartillaga
38A104 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
38A103 aiðnaðarnámlagafrumvarp
38A102 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
38A101 abyggingarstíll prestssetursins á Bergþórshvoliþingsályktunartillaga
38A100 amálshöfðun gegn Sigurði Þórðarsyniþingsályktunartillaga
38A99 avörutollurlagafrumvarp
38A98 astrandferðaskiplagafrumvarp
38A97 akvennaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
38A96 asérleyfi til virkjunar Dynjandisárlagafrumvarp
38A95 alánveitingar úr Fiskveiðasjóði Íslandsþingsályktunartillaga
38A94 askipun sóknarnefnda og hérðasnefndalagafrumvarp
38A93 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
38A92 abæjargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
38A90 aeftirgjöf á skuldum og ábyrgðumþingsályktunartillaga
38A89 aeftirgjöf á skuldfyrirspurn
38A88 abjörgunar- og eftirlitsskipið Þórþingsályktunartillaga
38A87 arannsókn á veg- og brúarstæðumþingsályktunartillaga
38A86 arýmkun landhelginnarþingsályktunartillaga
38A85 aríkisborgararétturlagafrumvarp
38A84 aþjóðaratkvæði um þinghald á Þingvöllumþingsályktunartillaga
38A83 aútrýming fjárkláðalagafrumvarp
38A82 ahlunnindi handa nýjum bankalagafrumvarp
38A81 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
38A80 aveiting Sveinbirni Högnasyni embætti á Íslandilagafrumvarp
38A79 aríkisbankar Íslandslagafrumvarp
38A78 anotkun bifreiðalagafrumvarp
38A77 avínsala ríkisins á Siglufirðiþingsályktunartillaga
38A76 ajárnbraut frá Reykjavík til Ölfusárlagafrumvarp
38A75 asala á kirkjujörðinni Snæringsstöðum í Vatnsdallagafrumvarp
38A74 aafnám gengisviðauka á vörutollilagafrumvarp
38A73 akröfur til trúnaðarmanna Íslands erlendisþingsályktunartillaga
38A72 akosning þingmanns fyrir Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
38A71 aslökkvilið á Ísafirðilagafrumvarp
38A70 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
38A69 afriðun Þingvalla o. fl.lagafrumvarp
38A68 astýrimannaskólinnlagafrumvarp
38A67 aveðurstofalagafrumvarp
38A66 askylda útgerðarmanns til að tryggja fatnað og muni lögskráðs skipverjalagafrumvarp
38A65 amilliþinganefnd til þess að íhuga landbúnaðarlöggjöf landsinsþingsályktunartillaga
38A64 agengisviðaukilagafrumvarp
38A63 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
38A62 aslysatryggingarlagafrumvarp
38A61 akirkjugjöld í Prestbakkasókn í Hrútafirðilagafrumvarp
38A60 abyggingar og landnámssjóðurlagafrumvarp
38A59 agróðaskatturlagafrumvarp
38A58 amenntaskóli Norður-og Austurlandslagafrumvarp
38A57 aeinkasala á tilbúnum áburðilagafrumvarp
38A56 avélgæsla á gufuskipumlagafrumvarp
38A55 aframlag til kæliskápakaupa o. fl.lagafrumvarp
38A54 akaup á snjódreka og bifreiðumþingsályktunartillaga
38A53 atilfærsla á veðrétti ríkissjóðs í togurumþingsályktunartillaga
38A52 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
38A51 akosningar til Alþingislagafrumvarp
38A50 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
38A49 aafnám laga um bráðabirgðaverðtolllagafrumvarp
38A48 alíkhúslagafrumvarp
38A47 aríkisborgararétturþingsályktunartillaga
38A46 askattur af lóðum og húsum í Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
38A45 afátækralöglagafrumvarp
38A44 aútibú frá Stykkishólmi frá Landsbankanumfyrirspurn til skrifl. svars
38A42 ainnflutningsbann á dýrum o. fllagafrumvarp
38A41 aleiga á skipi til strandferðaþingsályktunartillaga
38A40 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
38A39 astöðvun á verðgildi íslenskra peningalagafrumvarp
38A38 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
38A37 aeinkasala á saltfiskilagafrumvarp
38A36 aforkaupsréttur á jörðumlagafrumvarp
38A35 aeinkasala á útfluttri síldlagafrumvarp
38A34 afyrirhleðsla fyrir Þveráþingsályktunartillaga
38A33 ahúsaleiga í Reykjavíklagafrumvarp
38A32 abæjargjöld í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
38A31 ahappdrætti fyrir Íslandlagafrumvarp
38A30 avegalöglagafrumvarp
38A29 aalmannafriður á helgidögumlagafrumvarp
38A28 aellitryggingþingsályktunartillaga
38A27 averslunarbækurlagafrumvarp
38A26 aritsíma og talsímakerfilagafrumvarp
38A25 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
38A24 abæjarstjórn á Norðfirðilagafrumvarp
38A23 afátækralöglagafrumvarp
38A22 askipting Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmilagafrumvarp
38A21 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
38A20 abankavaxtabréflagafrumvarp
38A19 amilliþinganefnd um síldveiðilöggjöfþingsályktunartillaga
38A18 asæsímasambandið við útlönd o.fl.þingsályktunartillaga
38A17 afjáraukalög 1925lagafrumvarp
38A16 akosningar í málum sveita og kaupstaðalagafrumvarp
38A15 aútsvörlagafrumvarp
38A14 aáveita á Flóannlagafrumvarp
38A13 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
38A12 akynbætur hestalagafrumvarp
38A11 araforkuvirkilagafrumvarp
38A10 abryggjugerð í Borgarnesi o. fl.lagafrumvarp
38A9 aveitingasala, gistihúshald o. fl.lagafrumvarp
38A8 askipströnd og vogreklagafrumvarp
38A7 afræðsla barnalagafrumvarp
38A6 alærði skólinn í Reykjavíklagafrumvarp
38A5 amyntsamningur Norðurlandalagafrumvarp
38A4 alandsreikningar 1924lagafrumvarp
38A3 ahappdrætti og hlutavelturlagafrumvarp
38A2 afjáraukalög 1924lagafrumvarp
38A1 afjárlög 1927lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.