Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 37
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
37A139 averndun frægra sögustaðaþingsályktunartillaga
37A138 ahressingarhæli fyrir berklaveikt fólkþingsályktunartillaga
37A137 avantraust á núverandi landsstjórnvantraust
37A136 astarfsemi erlendra vátryggingarfélaga hér á landifyrirspurn
37A135 alöggilding mælitækja og vogaráhaldaþingsályktunartillaga
37A134 apóstmál í Vestur-Skaftafellssýsluþingsályktunartillaga
37A133 askattskýrslurþingsályktunartillaga
37A132 aréttarstaða Grænlands gagnvart Íslandiþingsályktunartillaga
37A131 asteinolíuversluninþingsályktunartillaga
37A130 aútvegaskýrslur um kjör útvegsmannaþingsályktunartillaga
37A129 amilliþinganefnd í strandferðamálinuþingsályktunartillaga
37A128 aseðlaútgáfa og önnur bankalöggjöfþingsályktunartillaga
37A127 aseðlaútgáfalagafrumvarp
37A126 alandhelgisgæsla fyrir Austurlandþingsályktunartillaga
37A125 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
37A124 aeinkasala ríkisins á steinolíuþingsályktunartillaga
37A123 askipsströndþingsályktunartillaga
37A122 aútsalaá Spánarvínum í Vestmannaeyjumfyrirspurn
37A121 asamgöngubætur milli Reykjavíkur og Suðurláglendisinsþingsályktunartillaga
37A120 alífeyrissjóður embættismannalagafrumvarp
37A119 ahúsaleiga í Reykjavíklagafrumvarp
37A118 aherpinótaveiðilagafrumvarp
37A117 abrúargerð á Hvítá í Borgarfirðiþingsályktunartillaga
37A116 agengisskráning og gjaldeyrisverslunlagafrumvarp
37A115 alandsreikningar 1923lagafrumvarp
37A114 aríkishappdrættilagafrumvarp
37A113 afrestun embættisveitinga og sýslanaþingsályktunartillaga
37A112 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
37A111 aútvarplagafrumvarp
37A110 aaðflutningsbann á heyilagafrumvarp
37A109 asóttvarnalöglagafrumvarp
37A108 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
37A107 aviðbótarbygging við geðveikrahælið á Kleppiþingsályktunartillaga
37A106 akirkjujörðin Fjóslagafrumvarp
37A105 askattur af húsum og lóðum í Siglufjarðarkaupstaðlagafrumvarp
37A104 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
37A103 aveiting ríkisborgararéttar til séra Friðriks Hallgrímsssonarlagafrumvarp
37A102 amælitæki og vogaráhöldlagafrumvarp
37A101 asveitarstjórnar, bæjarstjórnar- og fátækralöggjöfþingsályktunartillaga
37A100 asala á prestsmötulagafrumvarp
37A99 ainnheimta gjalda af erlendum fiskiskipumlagafrumvarp
37A98 aKrossanesmáliðþingsályktunartillaga
37A97 aríkisborgararétturlagafrumvarp
37A96 ahvalveiðarlagafrumvarp
37A95 akynbætur hestalagafrumvarp
37A94 alöggilding verslunarstaðar á Hellnumlagafrumvarp
37A93 aselaskot á Breiðafirðilagafrumvarp
37A92 aslysatryggingar sjómannalagafrumvarp
37A91 aeinkenning fiskiskipalagafrumvarp
37A90 aungmennafræðslalagafrumvarp
37A89 adýraverndunlagafrumvarp
37A88 afátækralöglagafrumvarp
37A87 aeinkasala á saltfiskilagafrumvarp
37A86 aLandhelgissjóðurlagafrumvarp
37A85 aorðabókarstarfsemi Jóhannesar L.L. Jóhannssonar og Þórbergs Þórðarsonarþingsályktunartillaga
37A84 aaflaskýrslurlagafrumvarp
37A83 abyggingar og landnámssjóðurlagafrumvarp
37A82 asala á hluta af kaupstaðarlóð Vestmannaeyjabæjarlagafrumvarp
37A81 asáttatilraunir í vinnudeilumlagafrumvarp
37A80 aveiðilagafrumvarp
37A79 aselaskot á Breiðafirði og uppidráplagafrumvarp
37A78 amálamiðlun og gerðardómur í kaupgjaldsþrætumlagafrumvarp
37A77 abann á næturvinnu við fermingu skipa og báta í Reykjavík og Hafnarfirðilagafrumvarp
37A76 abæjargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
37A75 adócentsembætti við heimspekideildlagafrumvarp
37A74 aslysatryggingarlagafrumvarp
37A73 aselaskot á Breiðafirðifyrirspurn
37A72 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
37A71 abann gegn áfengisauglýsingumlagafrumvarp
37A70 atilbúinn áburðurlagafrumvarp
37A69 asala á koksi eftir málilagafrumvarp
37A68 astrandferðirþingsályktunartillaga
37A67 askipting Ísafjarðarprestakallslagafrumvarp
37A66 abæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
37A65 abyggðarleyfilagafrumvarp
37A64 abrúargerðirlagafrumvarp
37A63 aeinkasala á útfluttri síldlagafrumvarp
37A62 avegalög Norðurlandsvegurlagafrumvarp
37A61 avörutollurlagafrumvarp
37A60 akosningar til Alþingislagafrumvarp
37A59 asundnámlagafrumvarp
37A58 avegalög Skeiðabrautlagafrumvarp
37A57 abæjarstjórn á Akureyrilagafrumvarp
37A56 afiskveiðasamþyktir og lendingarsjóðurlagafrumvarp
37A55 anauðasamningarlagafrumvarp
37A54 avegalög Vesturlandsvegurlagafrumvarp
37A53 autanríkismálfyrirspurn
37A52 avegalög Landbraut og Fljótshlíðarvegurlagafrumvarp
37A51 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
37A50 atollalöglagafrumvarp
37A49 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
37A48 afriðun rjúpnalagafrumvarp
37A47 alaxa og silungaklaklagafrumvarp
37A46 avegalög Upphéraðsvegurlagafrumvarp
37A45 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
37A44 aræktunarsjóður hinn nýilagafrumvarp
37A43 aeignarnám á landsspildu á Grund í Ytri-Reistarárlandilagafrumvarp
37A42 ahúsmæðraskóli á Staðarfellilagafrumvarp
37A41 avegalög Borgrnes og Eyjafjarðarbrautirlagafrumvarp
37A40 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
37A39 avegalög Suðurlandsvegurlagafrumvarp
37A38 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
37A37 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
37A36 aDanir krafðir um forngripiþingsályktunartillaga
37A35 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
37A34 amannanöfnlagafrumvarp
37A33 alærði skólinnlagafrumvarp
37A32 avaralögreglalagafrumvarp
37A31 asektirlagafrumvarp
37A30 alaun embættismannalagafrumvarp
37A29 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
37A28 askráning skipalagafrumvarp
37A27 aRæktunarsjóður Íslandslagafrumvarp
37A26 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
37A25 aheimild fyrir ríkisstjórnina til þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% gengisviðaukalagafrumvarp
37A24 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
37A23 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
37A22 asóknargjöldlagafrumvarp
37A21 astyrkveiting til handa íslenskum stúdentum við erlenda háskólalagafrumvarp
37A20 averðtollurlagafrumvarp
37A19 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
37A18 afjöldi kenslustunda fastra kennara við ríkisskólanalagafrumvarp
37A17 akvennaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
37A16 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
37A15 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
37A14 ahegningarlöglagafrumvarp
37A13 asmjörlíkilagafrumvarp
37A12 afiskifulltrúi á Spáni og Ítalíulagafrumvarp
37A11 aúrskurður í útsvarsmálumlagafrumvarp
37A10 alán úr Bjargráðasjóðilagafrumvarp
37A9 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
37A8 averslunaratvinnalagafrumvarp
37A7 asjúkratryggingarlagafrumvarp
37A6 apóstlöglagafrumvarp
37A5 askiptimyntlagafrumvarp
37A4 afjáraukalög 1924lagafrumvarp
37A3 afjáraukalög 1923lagafrumvarp
37A1 afjárlög 1926lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.