Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 36
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
36A150 asundlaug í Reykjavíkþingsályktunartillaga
36A149 agengisskráning og gjaldeyrisverslunlagafrumvarp
36A148 aafstaða til stjórnmálablaðaþingsályktunartillaga
36A147 aholdsveikraspítalinnþingsályktunartillaga
36A146 afrestun á embættaveitinguþingsályktunartillaga
36A145 ahressingarhæli og starfsstöð fyrir berklaveikt fólkþingsályktunartillaga
36A144 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
36A143 aLandspítalamáliðþingsályktunartillaga
36A142 aframhaldsnám í gagnfræðaskólanum á Akureyriþingsályktunartillaga
36A141 atryggingar fyrir enska láninuþingsályktunartillaga
36A140 akæliskápurþingsályktunartillaga
36A139 aalmenn sjúkratrygginglagafrumvarp
36A138 ahappdrættilagafrumvarp
36A137 aíslenskt happdrættiþingsályktunartillaga
36A136 askattur af heiðursmerkjumþingsályktunartillaga
36A135 arýmkun landhelginnarþingsályktunartillaga
36A134 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
36A133 asjúkrasamlöglagafrumvarp
36A132 aLeyningurlagafrumvarp
36A131 aslysatryggingarþingsályktunartillaga
36A130 aútsvarsálagning erlendra vátryggingafélagalagafrumvarp
36A129 aklæðaverksmiðjaþingsályktunartillaga
36A128 ayfirskoðunarmenn landsreikningsinsþingsályktunartillaga
36A127 asala sjávarafurðaþingsályktunartillaga
36A126 aseðlaútgáfa Íslandsbankalagafrumvarp
36A125 ahressingarhæli fyrir berklaveikaþingsályktunartillaga
36A124 asparisjóður Árnessýsluþingsályktunartillaga
36A123 asérleyfi til að reka víðboðlagafrumvarp
36A122 averðtollur á nokkrum fyrirliggjandi vörubirgðumlagafrumvarp
36A121 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
36A120 aLandhelgissjóður Íslandslagafrumvarp
36A119 agjaldeyrisnefndlagafrumvarp
36A118 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
36A117 alöggilding verslunarstaðar í Fúluvíklagafrumvarp
36A116 aútsala á vínum í Reykjavíkþingsályktunartillaga
36A115 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
36A114 alögreglusamþykktirlagafrumvarp
36A113 alokunartími sölubúðalagafrumvarp
36A112 aniðurfall nokkurra embættalagafrumvarp
36A111 asöfnunarsjóður Íslandsþingsályktunartillaga
36A110 asparnaður við starfrækslu ríkisrekstrarinsþingsályktunartillaga
36A109 askattgreiðslu hf Eimskipafélags Íslandslagafrumvarp
36A108 agengisskráninglagafrumvarp
36A107 aniðurlagning vínsölu á Siglufirðiþingsályktunartillaga
36A106 aLandsbókasafniðþingsályktunartillaga
36A105 ahvalveiðamennlagafrumvarp
36A104 afækkun ráðherraþingsályktunartillaga
36A103 aendurheimt ýmsra skjala og handritaþingsályktunartillaga
36A102 aLandsbanki Íslandslagafrumvarp
36A101 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
36A100 averðtollurlagafrumvarp
36A99 abyggingalöglagafrumvarp
36A98 agullkaup til seðlatryggingarþingsályktunartillaga
36A97 alandhelgissektir í gullkrónumlagafrumvarp
36A96 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
36A95 alaunauppbætur til þriggja yfirfiskimatsmannaþingsályktunartillaga
36A94 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
36A93 abotnvörpukaup í Hafnarfirðilagafrumvarp
36A92 aþegnskylduvinnaþingsályktunartillaga
36A91 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
36A90 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
36A89 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
36A88 abankavaxtabréflagafrumvarp
36A87 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
36A86 abann gegn innflutningi útlendingaþingsályktunartillaga
36A85 alöggilding verslunarstaðar við Málmeyjarsundlagafrumvarp
36A84 aaukaútsvör ríkisstofnanalagafrumvarp
36A83 afátækralöglagafrumvarp
36A82 asamvinnufélöglagafrumvarp
36A81 astarfsmannahald við landsverslunina og áfengisversluninaþingsályktunartillaga
36A80 aselaskot á Breiðafirðilagafrumvarp
36A79 asparisjóðirlagafrumvarp
36A78 akennsla heyrnar og málleysingjaþingsályktunartillaga
36A77 aseðlaútgáfuréttur ríkisinslagafrumvarp
36A76 abann gegn áfengisauglýsingumlagafrumvarp
36A75 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
36A74 afjáraukalög 1923lagafrumvarp
36A73 ayfirsetukvennaskólilagafrumvarp
36A72 aeinkasala á útfluttri síldlagafrumvarp
36A71 aeinkasala á saltfiskilagafrumvarp
36A70 aritsíma og talsímakerfilagafrumvarp
36A69 aábyrgð ríkisins fyrir lántöku til skipakaupaþingsályktunartillaga
36A68 aaðflutningsbann á ýmsum vörumlagafrumvarp
36A67 abúnaðarlánadeild við Landsbanka Íslandslagafrumvarp
36A66 abyggðarleyfilagafrumvarp
36A65 aAlþingistíðindi, niðurfelling umræðupartslagafrumvarp
36A64 askrifstofur landsins í Reykjavíkþingsályktunartillaga
36A63 asparnaðarnefndþingsályktunartillaga
36A62 akosningar í bæjarmálefnum Reykjavíkurlagafrumvarp
36A61 abæjargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
36A60 aríkisskuldabréflagafrumvarp
36A59 afriðun rjúpnalagafrumvarp
36A58 astofnun háskólalagafrumvarp
36A57 aveðlagafrumvarp
36A56 aatkvæðagreiðsla utan kjörstaðar við alþingiskosningarlagafrumvarp
36A55 alöggilding verslunarstaðar í Hindisvíklagafrumvarp
36A54 avinnutími í skrifstofum ríkisinslagafrumvarp
36A53 aprófessorsembættið í íslenskri bókmenntasöguþingsályktunartillaga
36A52 abrunatryggingar í Reykjavíklagafrumvarp
36A51 aeftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðumþingsályktunartillaga
36A50 ahundahald í kaupstöðum og kauptúnumlagafrumvarp
36A49 asérstakur vörutollurlagafrumvarp
36A48 alestagjald af útlendum vöruflutningaskipumlagafrumvarp
36A47 asíldarbræðslalagafrumvarp
36A46 avélgæsla á íslenskum mótorskipumlagafrumvarp
36A45 afræðsla barnalagafrumvarp
36A44 aafnám kennarastóls í klassískum fræðumlagafrumvarp
36A43 asameining kennarastarfs í hagnýtri sálfræði forstöðu Landsbókasafnsinslagafrumvarp
36A42 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
36A41 atakmörkun nemenda í lærdómsdeildþingsályktunartillaga
36A40 aútflutningur hrossalagafrumvarp
36A39 akosningar til Alþingislagafrumvarp
36A38 agengisviðauki á ýmsa tolla og gjöldlagafrumvarp
36A37 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
36A36 aafnám kennarastóls í klassískum fræðumlagafrumvarp
36A35 aafnám kennaraembættis í hagnýtri sálfræðilagafrumvarp
36A34 asendiherra í Kaupmannahöfnlagafrumvarp
36A33 afriðun á laxilagafrumvarp
36A32 avörutollurlagafrumvarp
36A31 afiskveiði í landhelgilagafrumvarp
36A30 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
36A29 ahæstirétturlagafrumvarp
36A28 asameining prófessorsembættis í guðfræði við biskupsembættiðlagafrumvarp
36A27 amannanöfnlagafrumvarp
36A26 akosningar til Alþingislagafrumvarp
36A25 alærði skólinnlagafrumvarp
36A24 askipun viðskiptamálanefndarþingsályktunartillaga
36A23 askipun viðskiptamálanefndarþingsályktunartillaga
36A22 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
36A21 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
36A20 akennaraskólilagafrumvarp
36A19 anauðasamningarlagafrumvarp
36A18 aafhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavíklagafrumvarp
36A17 aeftirlit með lyfjabúðum o. fllagafrumvarp
36A16 abrúargerðirlagafrumvarp
36A15 askipun barnakennaralagafrumvarp
36A14 ablöndun ilmvatnalagafrumvarp
36A13 ayfirstjórn og umsjón fræðslumálalagafrumvarp
36A12 amælitæki og vogaráhöldlagafrumvarp
36A11 aStýrimannaskólinn í Reykjavíklagafrumvarp
36A10 afræðsla barnalagafrumvarp
36A9 ahjúalöglagafrumvarp
36A8 ahegningarlöglagafrumvarp
36A7 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
36A6 asameining yfirskjalavarðarembættis og landsbókavarðarembættislagafrumvarp
36A5 avegalöglagafrumvarp
36A4 alandsreikningar 1922lagafrumvarp
36A3 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
36A2 afjáraukalög 1922lagafrumvarp
36A1 afjárlög 1925lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.