Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 35
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
35A161 abannlöginþingsályktunartillaga
35A160 avantraust á núverandi stjórnvantraust
35A159 aöryggi sjómannaþingsályktunartillaga
35A158 apóstflutningarþingsályktunartillaga
35A157 aeyðibýli o. fl.þingsályktunartillaga
35A156 aatkvæðagreiðsla alþingiskjósenda um útsölustaði áfengisverslunarinnar og vínveitingaleyfiþingsályktunartillaga
35A155 aatvinnuleysisskýrslur og atvinnubæturþingsályktunartillaga
35A154 alífeyrir handa Einari Þorkelssynilagafrumvarp
35A153 ameðferð utanríkismálafyrirspurn
35A152 asjúkravistarstyrkur handa geðveikum þurfamönnumþingsályktunartillaga
35A151 aeftirlitsmaður með bönkum og sparisjóðumlagafrumvarp
35A150 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
35A149 alöggiltir endurskoðendurlagafrumvarp
35A148 aafhending á landi til kirkjugarðs í Reykjavíklagafrumvarp
35A147 askólamálfyrirspurn
35A146 aprestsþjónusta í Mosfellsprestakalliþingsályktunartillaga
35A145 alandsstjórnin afhendi skrifstofustjóra Alþingis nokkur skjöl til afnota fyrir þingmennþingsályktunartillaga
35A144 apóstflutningur í Skaftafellssýslumþingsályktunartillaga
35A143 ahúsmæðraskóli á Staðarfelliþingsályktunartillaga
35A142 asameining póstmeistara og stöðvarstjóraembættið á Akureyrilagafrumvarp
35A141 askoðun á síldlagafrumvarp
35A140 aslysatryggingarþingsályktunartillaga
35A139 afjáraukalög 1923lagafrumvarp
35A138 ahúsnæði í Reykjavíklagafrumvarp
35A137 abyggingarnefnd landsinslagafrumvarp
35A136 aendurskoðun löggjafarinnar um málefni kaupstaðannaþingsályktunartillaga
35A135 alæknisskoðun aðkomuskipalagafrumvarp
35A134 averslun með ópíum o.fl.lagafrumvarp
35A133 astrandvarðar og björgunarskipþingsályktunartillaga
35A132 asetning og veiting læknisembættaþingsályktunartillaga
35A131 atryggingar Íslandsbanka fyrir enska láninuþingsályktunartillaga
35A130 atryggingar fyrir enska láninuþingsályktunartillaga
35A129 ahúsmæðraskóli á Staðarfelliþingsályktunartillaga
35A128 ahéraðsskóli á suðurlandsundirlendinuþingsályktunartillaga
35A127 atollalöglagafrumvarp
35A126 abygging landsspítalaþingsályktunartillaga
35A125 alandmælingar og landsuppdrættirþingsályktunartillaga
35A124 afriðun á laxilagafrumvarp
35A123 askipun prestakallalagafrumvarp
35A122 afjáraukalög 1923lagafrumvarp
35A121 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
35A120 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
35A119 averslunarsamningur við Rússlandþingsályktunartillaga
35A118 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
35A117 ahafnarlög fyrir Siglufjörðlagafrumvarp
35A116 afriðun á laxilagafrumvarp
35A115 averslun með smjörlíkilagafrumvarp
35A114 aseðlaútgáfa Íslandsbankalagafrumvarp
35A113 akostnaður við stjórn og eftirlit með Íslandsbankafyrirspurn
35A112 ahlutfallið milli eyðslu landssjóðs til starfsmannahalds og verklegra framkvæmdafyrirspurn
35A111 aRíkisveðbanki Íslandsþingsályktunartillaga
35A110 ajarðræktarlöglagafrumvarp
35A109 asameining ritsímastjóra og póstmeistarastarfanna á Akureyrilagafrumvarp
35A108 aullariðnaðarmáliðfyrirspurn
35A107 abaðlyfjagerð og útrýming fjárkláðaþingsályktunartillaga
35A106 asandgræðslalagafrumvarp
35A105 ainnlendar póstkröfurþingsályktunartillaga
35A104 atollalöglagafrumvarp
35A103 aáfengissjóðurlagafrumvarp
35A102 abankaráð Íslandslagafrumvarp
35A101 ahæstirétturlagafrumvarp
35A100 aréttindi og skyldur hjónalagafrumvarp
35A99 askemmtanaskattur og þjóðleikhúslagafrumvarp
35A98 aútsvarsskylda vatnsnotendalagafrumvarp
35A97 avaxtakjörlagafrumvarp
35A96 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
35A95 aeftirlaun handa Birni Kristjánssynilagafrumvarp
35A94 afriðun Þingvallalagafrumvarp
35A93 avegirlagafrumvarp
35A92 ahlunnindilagafrumvarp
35A91 aherpinótaveiðilagafrumvarp
35A90 akosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
35A89 aþingmannakosning í Reykjavíklagafrumvarp
35A88 amenntaskóli Norður og Austurlandslagafrumvarp
35A87 asamkomutími reglulegs Alþingislagafrumvarp
35A86 amælitæki og vogaráhöldlagafrumvarp
35A85 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
35A84 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
35A83 afræðsla barnalagafrumvarp
35A82 alán og ábyrgðir landssjóðsfyrirspurn
35A81 askipting á veltufé, tapi og uppgjöfum bankanna milli atvinnuvega og héraðafyrirspurn
35A80 astofnun landsbankalagafrumvarp
35A79 aaukauppbót vegna sérstakrar dýrtíðarlagafrumvarp
35A78 alærði skólinnlagafrumvarp
35A77 askipting Eyjafjarðarsýslu í tvö kjördæmilagafrumvarp
35A76 amæling lóða og landa í lögsagnarumdæmi Reykjavíkurlagafrumvarp
35A75 abæjargjöld í Reuykjavíklagafrumvarp
35A74 ahúsnæði fyrir opinberar skrifstofur í Reykjavíkþingsályktunartillaga
35A73 abifreiðaskatturlagafrumvarp
35A72 asameign ríkisjóðs og bæjarsjóðs Vestmannaeyja á Vestmannaeyjajörðumlagafrumvarp
35A71 aeinkasala á saltfiskilagafrumvarp
35A70 aeinkasala á útfluttri síldlagafrumvarp
35A69 abæjarstjórn á Seyðisfirðilagafrumvarp
35A68 agerðardómur í kaupgjaldsþrætumlagafrumvarp
35A67 amannanöfnlagafrumvarp
35A66 aloftskeytastöðvar á Siglufirði og Grímseyþingsályktunartillaga
35A65 alífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirralagafrumvarp
35A64 akosningar fyrir Reykjavíklagafrumvarp
35A63 aófriðun sels í Ölfusálagafrumvarp
35A62 asteinolíueinkasalanfyrirspurn
35A61 asamvinnufélöglagafrumvarp
35A60 abjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
35A59 aatkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningarlagafrumvarp
35A58 akosningar til Alþingislagafrumvarp
35A57 adragnótaveiðar í landhelgilagafrumvarp
35A56 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
35A55 aútflutningur hrossalagafrumvarp
35A54 astækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkurlagafrumvarp
35A53 asjómælingarþingsályktunartillaga
35A52 aberklaveikilagafrumvarp
35A51 ameðferð á því fé sem landssjóði áskotnaðist fyrir áfengilagafrumvarp
35A50 alaun embættismannalagafrumvarp
35A49 asala og veitingar vínalagafrumvarp
35A48 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
35A47 astofnun sjóðs til eflingar bindindisstarfsemilagafrumvarp
35A46 ahlutfallskosningarlagafrumvarp
35A45 alaun embættismannalagafrumvarp
35A44 avélgæsla á íslenskum mótorskipumlagafrumvarp
35A43 avegirlagafrumvarp
35A42 aferðalög ráðherrafyrirspurn
35A41 alandhelgi og landhelgisgæslafyrirspurn
35A40 askipun nefndar til að íhuga vatnamálinþingsályktunartillaga
35A39 avörutollurlagafrumvarp
35A38 aLöggildingarstofanfyrirspurn
35A37 ahlutaeign alþingismanna og dómara í Íslandsbankafyrirspurn
35A36 ahúsaleiga í kaupstöðum landsinslagafrumvarp
35A35 adómþinghárlagafrumvarp
35A34 aíþróttasjóður í Reykjavíklagafrumvarp
35A33 averðlaun fyrir útfluttan gráðaostlagafrumvarp
35A32 alandsspítalifyrirspurn
35A31 agjaldeyrislántakalagafrumvarp
35A30 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
35A29 aritsíma og talsímakerfilagafrumvarp
35A28 avörutollurlagafrumvarp
35A27 averðgildi íslenskrar krónuþingsályktunartillaga
35A26 askiptimyntlagafrumvarp
35A25 alandsreikningar 1920 og 1921lagafrumvarp
35A24 afjáraukalög 1922lagafrumvarp
35A23 afjáraukalög 1920 og 1921lagafrumvarp
35A22 averðtollurlagafrumvarp
35A21 aríkisskuldabréflagafrumvarp
35A20 amanntalsþinglagafrumvarp
35A19 avitabyggingarlagafrumvarp
35A18 avarnir gegn kynsjúkdómumlagafrumvarp
35A17 aafnám yfirskjalavarðarembættisins við Þjóðskjalasafn Íslandslagafrumvarp
35A16 aafnám landlæknisembættisins og stofnun heilbrigðisráðslagafrumvarp
35A15 aafnám biskupsembættisinslagafrumvarp
35A14 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
35A13 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
35A12 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
35A11 afátækralöglagafrumvarp
35A10 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
35A9 avatnalöglagafrumvarp
35A8 aeinkaleyfilagafrumvarp
35A7 afasteignaskatturlagafrumvarp
35A6 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
35A5 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
35A4 aembættaskipunlagafrumvarp
35A3 ahjúalöglagafrumvarp
35A2 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
35A1 afjárlög 1924lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.