Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 34
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
34A95 alandsspítaliþingsályktunartillaga
34A94 auppmæling og sjókortagerð af svæðinu fyrir Hornströndum og kringum Þaralátursfjörðþingsályktunartillaga
34A93 alagasetning búnaðarmálaþingsályktunartillaga
34A92 arannsókn á máli A. L. Petersensþingsályktunartillaga
34A91 alandsversluninþingsályktunartillaga
34A90 alandsversluninþingsályktunartillaga
34A89 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
34A88 asaga Alþingisþingsályktunartillaga
34A87 askólahússbygging á Eiðumfyrirspurn
34A86 avöndun umbúða undir útflutningsvöruþingsályktunartillaga
34A85 aendurskoðun fátækralagafyrirspurn
34A84 aútflutningsgjald af síld o. fl.lagafrumvarp
34A83 askipun matsnefndar á erlendum gjaldeyrilagafrumvarp
34A82 aútflutningsgjald af síld o. fl.lagafrumvarp
34A81 abrúargerð á Eyjafjarðaráfyrirspurn
34A80 ainnflutningsbann og gjaldeyrisráðstöfunlagafrumvarp
34A79 asameign ríkissjóðs og bæjarsjóðs Vestmannaeyja á Vestmannaeyjajörðum o. fl.lagafrumvarp
34A78 aeftirlit með skipum og bátumlagafrumvarp
34A77 askaðabótamál gegn Íslandsbankaþingsályktunartillaga
34A76 abaðlyfjagerð innanlandsþingsályktunartillaga
34A75 arannsókn á máli Árna Theódórs Péturssonarþingsályktunartillaga
34A74 arannsókn á skaðabótamáli A. L. Petersensþingsályktunartillaga
34A73 alánveitingar úr Ræktunarsjóðiþingsályktunartillaga
34A72 aprentunarkostnaður ríkissjóðsþingsályktunartillaga
34A71 akennsla heyrnar og málleysingjalagafrumvarp
34A70 astækkun verslunarlóðarinnar í Hnífsdallagafrumvarp
34A69 askemmtanaskatturlagafrumvarp
34A68 afræðsla barnalagafrumvarp
34A67 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
34A66 askipun embætta og sýslaþingsályktunartillaga
34A65 asameining Árnessýslu og Rangárvallasýslulagafrumvarp
34A64 alöggilding verslunarstaðar að Kaldrananesilagafrumvarp
34A63 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
34A62 asala á þjóðjörðinni Borðeyri í Strandasýslulagafrumvarp
34A61 abreyting á hæstaréttarlögumþingsályktunartillaga
34A60 aeinkaréttur til að selja allt silfurberglagafrumvarp
34A59 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
34A58 aatvinna við siglingarlagafrumvarp
34A57 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
34A56 averslunarlóðin í Bolungavíklagafrumvarp
34A55 asætýndir mennlagafrumvarp
34A54 afiskimatlagafrumvarp
34A53 astjórnarskráinþingsályktunartillaga
34A52 ahin íslenska fálkaorðaþingsályktunartillaga
34A51 askattur til sveitarsjóðs af lóðum og lendum í Húsavíkurhreppilagafrumvarp
34A50 ajörðin Bakki með Tröllakoti lögð undir Húsavíkurhrepplagafrumvarp
34A49 asérleyfi til vatnavirkjunarlagafrumvarp
34A48 alandssjóðstekjur reiknaðar í gullkrónumlagafrumvarp
34A47 amyntlöglagafrumvarp
34A46 aafnám kennaraembættis í hagnýtri sálarfræðilagafrumvarp
34A45 afrestun á framkvæmd laga um fræðslu barna og laga um skipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
34A44 aafnám kennarastóls í klassískum fræðumlagafrumvarp
34A43 aleggja jarðirnar Árbæ og Ártún í Mosfellshreppi og Breiðholt, Bústaði og Eiði í Seltjarnarneshreppilagafrumvarp
34A42 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
34A41 abjargráðasjóður Íslandslagafrumvarp
34A40 ahæstirétturlagafrumvarp
34A39 avegirlagafrumvarp
34A38 asérstakar dómþinghárlagafrumvarp
34A37 adýraverndunlagafrumvarp
34A36 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
34A35 abæjarstjórn í Reykjavíklagafrumvarp
34A34 abæjarstjórn í Reykjavíklagafrumvarp
34A33 askipun viðskiptamálanefndarþingsályktunartillaga
34A32 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
34A31 akosning þingmanns fyrir Hafnarfjarðarkaupstað og skipting Gullbringu og Kjósarsýslu í tvö kjördæmilagafrumvarp
34A30 afjárhagsár ríkissjóðslagafrumvarp
34A29 asameining Dalasýslu og Strandasýslulagafrumvarp
34A28 ainnlend skiptimyntþingsályktunartillaga
34A27 askipting Húnavatnssýslna í tvö kjördæmilagafrumvarp
34A26 aheimild til sölu þjóðjarðarinnar Sauðárlagafrumvarp
34A25 atala ráðherraþingsályktunartillaga
34A24 askipun viðskiptamálanefndarþingsályktunartillaga
34A23 aprestsmata á Grund í Eyjafirðilagafrumvarp
34A22 aumræðupartur Alþingistíðindalagafrumvarp
34A21 afjárhagsástæður ríkissjóðsþingsályktunartillaga
34A20 asparnaður á útgjöldum ríkissjóðsþingsályktunartillaga
34A19 aseðlaútgáfa Íslandsbankalagafrumvarp
34A18 aréttur til fiskveiða í landhelgilagafrumvarp
34A17 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
34A16 alærði skólinn í Reykjasvíklagafrumvarp
34A15 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
34A14 aútflutningsgjald af síld o.fl.lagafrumvarp
34A13 alækkun á aðflutningsgjaldi af kolumlagafrumvarp
34A12 avatnalöglagafrumvarp
34A11 askattmat fasteignalagafrumvarp
34A10 averslunarskýrslurlagafrumvarp
34A9 ahitun kirknalagafrumvarp
34A8 akennaraskólilagafrumvarp
34A7 aeinkaleyfilagafrumvarp
34A6 aalmenn viðskiptalöglagafrumvarp
34A5 afræðsla barnalagafrumvarp
34A4 aatvinnulöglagafrumvarp
34A3 aprestar þjóðkirkjunnar og prófastarlagafrumvarp
34A2 alögfylgjur hjónabandslagafrumvarp
34A1 afjárlög 1923lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.