Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 33
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
33A156 aerfingjarentalagafrumvarp
33A146 askaðabótagreiðsla út af hrossakaupum landsstjórnarinnar sunnanlandsþingsályktunartillaga
33A145 alækkun forvaxtaþingsályktunartillaga
33A144 ahéraðsskóli o. fl.þingsályktunartillaga
33A143 afjármálanefndþingsályktunartillaga
33A142 atekjustofnar handa sveitarsjóðum, sýslusjóður og bæjarsjóðumlagafrumvarp
33A141 alöggilding baðlyfsþingsályktunartillaga
33A140 aafsals og veðmálabækur Mýra og Borgarfjarðarsýslulagafrumvarp
33A139 avaxtakjör landbúnaðarlánaþingsályktunartillaga
33A138 aábúð jarðaþingsályktunartillaga
33A137 aefling landsverslunarinnarþingsályktunartillaga
33A136 aseðlaútgáfuréttur o. fl.lagafrumvarp
33A135 aheimild til lántöku fyrir ríkissjóðlagafrumvarp
33A134 abæjarstjórn Vestmannaeyjalagafrumvarp
33A133 aundirbúningur slysa og ellitryggingaþingsályktunartillaga
33A132 aendurskoðun fátækralagannalagafrumvarp
33A131 askorun á stjórnina að leita umsagnar Alþingis um það hvort hún njóti trausts þessþingsályktunartillaga
33A130 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
33A129 alandsverslunþingsályktunartillaga
33A128 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
33A127 alandsversluninþingsályktunartillaga
33A126 alaun embættismannalagafrumvarp
33A125 aeignarumráð ríkisins yfir vatnsréttindum í Soginuþingsályktunartillaga
33A124 arannsókn á sölu íslenskra landbúnaðarafurðaþingsályktunartillaga
33A123 aseðlaauki Íslandsbankalagafrumvarp
33A122 aútflutningur og sala síldarlagafrumvarp
33A121 aullariðnaðurþingsályktunartillaga
33A120 alaunalöglagafrumvarp
33A119 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
33A118 aseðlaútgáfa Íslandsbanka og ráðstafanir á gullforða bankansþingsályktunartillaga
33A117 aseðlaútgáfa Íslandsbanka hlutafjárauka o. fl.lagafrumvarp
33A116 agullforði Íslandsbanka verði fluttur til landsinslagafrumvarp
33A115 ahrossasala innanlandsþingsályktunartillaga
33A114 asýsluvegasjóðirlagafrumvarp
33A113 asýslumaðurinn í Skaftafellssýslu megi fela öðrum sérstök störflagafrumvarp
33A112 afiskimatlagafrumvarp
33A111 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
33A110 akosningar til Alþingislagafrumvarp
33A109 aatkvæðagreiðsla fjarstaddra manna við alþingiskosningarlagafrumvarp
33A108 asímagerð og póstgöngur í Dalasýslu og Barðastrandarsýslufyrirspurn
33A107 aheimavistir við hinn lærða skóla í Reykjavíkþingsályktunartillaga
33A106 aelli og líftryggingar o. fl.þingsályktunartillaga
33A105 aeinkasala á áfengilagafrumvarp
33A104 asala á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningilagafrumvarp
33A103 amat á aðfluttum kornvörumþingsályktunartillaga
33A102 abann á innflutningi á óþörfum varningilagafrumvarp
33A101 aslysatrygging sjómannalagafrumvarp
33A100 aRíkisveðbanki Íslandslagafrumvarp
33A99 alaun embættismannalagafrumvarp
33A98 avegirlagafrumvarp
33A97 alöggilding verslunarstaðar á Suðureyrilagafrumvarp
33A96 aþingmannakosning í Reykjavíklagafrumvarp
33A95 alækkun dýrtíðaruppbótarlagafrumvarp
33A94 ahvíldartími háseta á íslenskum botnvörpuskipumlagafrumvarp
33A93 astækkun verslunarlóðarinnar í Bolungarvíklagafrumvarp
33A92 afriðun lundalagafrumvarp
33A91 afátækralöglagafrumvarp
33A90 aellistyrkur presta og eftirlaunlagafrumvarp
33A89 arannsókn á höfninni í Súgandafirðiþingsályktunartillaga
33A88 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
33A87 avantraust á núverandi stjórnvantraust
33A86 asamvinnufélöglagafrumvarp
33A85 aeftirlit með skipum og bátumþingsályktunartillaga
33A84 avextirlagafrumvarp
33A83 astofnun dócentsembættislagafrumvarp
33A82 aatvinna við vélgæslu á íslenskum mótorskipumlagafrumvarp
33A81 asala á Upsumlagafrumvarp
33A80 afiskimatlagafrumvarp
33A79 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
33A78 asala á landspildulagafrumvarp
33A77 aeinkaleyfi til útgáfu almanakslagafrumvarp
33A76 abæjarstjórn á Akureyrilagafrumvarp
33A75 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
33A74 askipun læknishéraða o.fl.lagafrumvarp
33A73 aeignarnám á landspildu Bolungarvíkurmölumlagafrumvarp
33A72 avátrygging sveitabæjalagafrumvarp
33A71 abæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
33A70 akosningaréttur og kjörgengi til bæjarstjórnar og sveitarstjórnarlagafrumvarp
33A69 ahúsnæði í Reykjavíklagafrumvarp
33A68 alaun háskólakennaralagafrumvarp
33A67 alaun embætismannalagafrumvarp
33A66 alæknaskipun í Reykjavíklagafrumvarp
33A65 abiskupskosninglagafrumvarp
33A64 askipun prestakallalagafrumvarp
33A63 aeignarnám á vatnsréttindum í Andakílsálagafrumvarp
33A62 aframkvæmdir í landhelgisgæslumálinufyrirspurn
33A61 askipting Ísafjarðarprestakallslagafrumvarp
33A60 aviðskiptamálanefndþingsályktunartillaga
33A59 asóknargjöldlagafrumvarp
33A58 anýtt skipaveðlán h.f. Eimskipafélagslagafrumvarp
33A57 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
33A55 askoðun á síldlagafrumvarp
33A54 asala á prestsmötulagafrumvarp
33A53 anefnd til að rannsaka orsakir fjárkreppu bankannaþingsályktunartillaga
33A52 anefnd til að ransaka orsakir fjárkreppu bankanna m. m.þingsályktunartillaga
33A51 aviðskiptamálanefnd Ndþingsályktunartillaga
33A50 anefnd til að íhuga fossamáliðþingsályktunartillaga
33A49 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
33A48 asambandslöginþingsályktunartillaga
33A47 atollalöglagafrumvarp
33A46 avörutollurlagafrumvarp
33A45 aSogsfossarnirlagafrumvarp
33A44 aseðlaútgáfuréttur o. fl.lagafrumvarp
33A43 asendiherra í Kaupmannahöfnlagafrumvarp
33A42 asóknargjöldlagafrumvarp
33A41 afjárlög 1922lagafrumvarp
33A40 apóstlöglagafrumvarp
33A39 alærði skólinn í Reykjavíklagafrumvarp
33A38 averslun með tilbúinn áburð og kjarnfóðurlagafrumvarp
33A37 avarnir gegn berklaveikilagafrumvarp
33A36 aþjóðjarðirlagafrumvarp
33A35 alífeyrissjóður barnakennaralagafrumvarp
33A34 alandsreikningar 1918 og 1919lagafrumvarp
33A33 alaun embættismannalagafrumvarp
33A32 afriðun rjúpnalagafrumvarp
33A31 afjáraukalög 1918 og 1919lagafrumvarp
33A30 afjáraukalög 1920 og 1921lagafrumvarp
33A29 aeinkasala á kornvörumlagafrumvarp
33A28 abifreiðaskatturlagafrumvarp
33A27 astofnun alþýðuskóla á Eiðumlagafrumvarp
33A26 aíslensk lög verði aðeins gefin út á íslenskulagafrumvarp
33A25 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
33A24 aeinkasala á lyfjumlagafrumvarp
33A23 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
33A22 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
33A21 aafstaða foreldra til óskilgetinna barnalagafrumvarp
33A20 aafstaða foreldra til skilgetinna barnalagafrumvarp
33A19 avatnalöglagafrumvarp
33A18 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
33A17 afátækralöglagafrumvarp
33A16 asala á hrossumlagafrumvarp
33A15 averðlaglagafrumvarp
33A14 abann innflutnings á óþörfum varningilagafrumvarp
33A13 ahreppskilaþinglagafrumvarp
33A12 aleyfi fyrir Íslandsbanka að gefa út 12 milljónir í seðlumlagafrumvarp
33A11 astimpilgjaldlagafrumvarp
33A10 aútflutningsgjald af síld o. fl.lagafrumvarp
33A9 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
33A8 amanntalsþinglagafrumvarp
33A7 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
33A6 aeinkasala á tóbakilagafrumvarp
33A5 alífeyrissjóður embættismanna og ekkna þeirralagafrumvarp
33A4 alestagjald af skipumlagafrumvarp
33A3 afasteignaskatturlagafrumvarp
33A2 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
33A1 ahlutafélöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.