Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 32
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
32A60 avöruvöndunþingsályktunartillaga
32A59 aaukning á starfsfé Landsbankansþingsályktunartillaga
32A58 aendurskoðun kosningalaganna og kjördæmaskipunþingsályktunartillaga
32A57 apeningamálanefndlagafrumvarp
32A56 aaukning ullariðnaðar í landinuþingsályktunartillaga
32A55 alánsheimild til ostagerðarbúsþingsályktunartillaga
32A54 aflóabátsferðir Norðanlandsþingsályktunartillaga
32A53 afótboltaferð um Austfirðiþingsályktunartillaga
32A52 aafnám laga um húsaleigu í Reykjavíkþingsályktunartillaga
32A51 abrúarstæði á Héraðsvatnaósi vestariþingsályktunartillaga
32A50 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
32A49 adýrtíðaruppbót og fleiraþingsályktunartillaga
32A48 alaun embættismannalagafrumvarp
32A47 abankafyrirtæki á Íslandilagafrumvarp
32A46 aLandsbanki Íslands sem hlutabankilagafrumvarp
32A45 abann á flutningi varnings sem sýkingarhætta getur stafað aflagafrumvarp
32A44 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
32A43 apóstlöglagafrumvarp
32A42 askipaferðir milli Íslands og Gautaborgarlagafrumvarp
32A41 aÍslensk peningasláttalagafrumvarp
32A40 abjörgunar og eftirlitsskipið Þórþingsályktunartillaga
32A39 akaup björgunarbátsþingsályktunartillaga
32A38 aflutningabrautin frá Þjórsá austur yfir ytri-Rangáþingsályktunartillaga
32A37 amanntal á Íslandilagafrumvarp
32A36 ahlunnindi í nýjum banka í Reykjavíklagafrumvarp
32A35 arannsókn á innsiglingu að Kaldrananesi og víðarþingsályktunartillaga
32A34 anotkun bifreiðalagafrumvarp
32A33 alæknishérað í Ólafsfirðilagafrumvarp
32A32 askipun læknishéraða o. fl. Kjalarneshéraðlagafrumvarp
32A31 alögreglusamþyktirlagafrumvarp
32A30 amótorvélfræðilagafrumvarp
32A29 abann innflutnings á óþörfum varningilagafrumvarp
32A28 aKjarni og Hamrar undir lögsagnarumdæmi Akureyrarlagafrumvarp
32A27 asáttanefndirlagafrumvarp
32A26 alaun embættismannalagafrumvarp
32A25 aútrýming fjárkláðalagafrumvarp
32A24 avarnir gegn spönsku innflúensusýkinniþingsályktunartillaga
32A23 anefnd til að íhuga stjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
32A22 aútborgun á launum prestaþingsályktunartillaga
32A21 askipun læknishéraða o. fl. Bakkahéraðlagafrumvarp
32A20 askipun prestakalla Suðurdalaþinglagafrumvarp
32A19 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
32A18 aerfingjarentalagafrumvarp
32A17 agjöld til holræsa og gangstétta í kaupstöðumlagafrumvarp
32A16 askipun prestakalla Ísafjarðarprestakalllagafrumvarp
32A15 abiskupskosninglagafrumvarp
32A14 astimpilgjaldlagafrumvarp
32A13 aeftirlit með útlendingumlagafrumvarp
32A12 agullforði Íslandsbanka og bann við útflutningi á gullilagafrumvarp
32A11 asérleyfi til hagnýtingar á orkuvötnum og raforkulagafrumvarp
32A10 alaun hreppstjóra og aukatekjurlagafrumvarp
32A9 akosningar til Alþingislagafrumvarp
32A8 aþingmannakosning í Reykjavíklagafrumvarp
32A7 aeinkaleyfilagafrumvarp
32A6 askipulag kauptúna og sjávarþorpalagafrumvarp
32A5 aafstaða foreldra til skilgetinna barnalagafrumvarp
32A4 aafstaða foreldra til óskilgetinna barnalagafrumvarp
32A3 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
32A2 avatnalöglagafrumvarp
32A1 astjórnarskrá konungsríkisins Íslandslagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.