Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 31
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
31A165 aritsíma- og talsímakerfi Vallanessímalagafrumvarp
31A164 alaun hreppstjóraþingsályktunartillaga
31A163 arannsókn skattamálaþingsályktunartillaga
31A162 aaðflutningsbann á áfengiþingsályktunartillaga
31A161 aleiðbeiningar við Íslendinga, sem flytjast heim úr öðrum löndumþingsályktunartillaga
31A160 averðtollur á glysvarningilagafrumvarp
31A159 aríkið nemi vatnsorku í Sogniþingsályktunartillaga
31A158 aréttur ríkisins til vatnsorku í almenningumþingsályktunartillaga
31A157 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
31A156 abannmáliðþingsályktunartillaga
31A155 avörutollurlagafrumvarp
31A154 aullarmatlagafrumvarp
31A153 aaðflutningsgjald af kolumlagafrumvarp
31A152 avörutollurlagafrumvarp
31A151 aheimild handa landsstjórninni til að kaupa húsþingsályktunartillaga
31A150 astækkun á landhelgissvæðinuþingsályktunartillaga
31A149 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
31A148 astofnun verslunarskóla Íslandslagafrumvarp
31A147 alán til Flóaáveitunnarþingsályktunartillaga
31A146 avarnir gegn berklaveikiþingsályktunartillaga
31A145 aaukatekjur landssjóðslagafrumvarp
31A144 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
31A143 afræðslumálþingsályktunartillaga
31A142 afulltrúar bæjarfógetalagafrumvarp
31A141 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
31A140 alandhelgisvörnlagafrumvarp
31A139 aalmannafriður á helgidögumlagafrumvarp
31A138 aÞingvellirþingsályktunartillaga
31A137 askógræktþingsályktunartillaga
31A136 avitagjaldlagafrumvarp
31A135 ahúsagerð ríkisinslagafrumvarp
31A134 ahúsaskatturlagafrumvarp
31A133 alestagjald af skipumlagafrumvarp
31A132 alaun háskólakennaralagafrumvarp
31A131 abæjargjöld í Reykjavíklagafrumvarp
31A130 ahafnalög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
31A129 arannsókn símaleiðaþingsályktunartillaga
31A128 aritsíma- og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
31A127 afriðun fugla og eggjalagafrumvarp
31A126 alöggiltar reglugerðir um eyðing refa o. fl.lagafrumvarp
31A125 aprentsmiðja fyrir landiðþingsályktunartillaga
31A124 afóðurbætiskaupþingsályktunartillaga
31A123 alandsreikningarnir 1916 og 1917þingsályktunartillaga
31A122 abætur vegna tjóns af Kötlugosinuþingsályktunartillaga
31A121 alöggilding verslunarstaðar á Mýramellagafrumvarp
31A120 aeyðing refaþingsályktunartillaga
31A119 avegamálþingsályktunartillaga
31A118 aeftirlits- og fóðurbirgðarfélaglagafrumvarp
31A117 aloftskeytastöð í Grímseyþingsályktunartillaga
31A116 apóstferðir á Vesturlandiþingsályktunartillaga
31A115 ahafnargerð í Ólafsvíklagafrumvarp
31A114 aritsíma- og talsímakerfi (Hesteyrar- og Ögursími)lagafrumvarp
31A113 abrúargerðirlagafrumvarp
31A112 amat á fóðurbætiþingsályktunartillaga
31A111 agreiðsla af ríkisfé til konungs og konungsættarlagafrumvarp
31A110 asala á spildu kirkjujarðarinnar Fjósa í Laxárdalshreppilagafrumvarp
31A109 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
31A108 asala á prestssetrinu Hvanneyri og kirkjujörðinni Leyningi í Siglufirðilagafrumvarp
31A107 aákvörðun verslunarlóðarinnar í Hafnarfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
31A106 asóttvarnaráðlagafrumvarp
31A105 aritsíma- og talsímakerfi (Bólstaðarhlíðarsími)lagafrumvarp
31A104 alöggilding verslunarstaðar við Gunnlaugsvíklagafrumvarp
31A103 averslunarlóðin á Sauðárkrókilagafrumvarp
31A102 aatvinnulöggjöf o. fl.þingsályktunartillaga
31A101 atekjuskattur og eignarskatturlagafrumvarp
31A100 asala á nokkrum hluta heimalands Auðkúlulagafrumvarp
31A99 aforkaupsréttur á jörðumlagafrumvarp
31A98 aakfærir sýslu- og hreppavegirlagafrumvarp
31A97 aforkaupsréttur leiguliða o. fl.lagafrumvarp
31A96 arannsókn símaleiða á Langanesiþingsályktunartillaga
31A95 arannsókn símaleiða frá Tálknafirði í Dalahreppþingsályktunartillaga
31A94 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
31A93 alöggilding verslunarstaðar við Syðstabæ í Hríseylagafrumvarp
31A92 aLandsbanki Íslands, útibú í Stykkishólmiþingsályktunartillaga
31A91 aullarmatlagafrumvarp
31A90 arannsókn símaleiða í Rangárvallasýsluþingsályktunartillaga
31A89 alánsstofnun fyrir landbúnaðinnþingsályktunartillaga
31A88 asala á prestsmötulagafrumvarp
31A87 adýralæknarlagafrumvarp
31A86 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
31A85 askipun prestakalla (Ísafjarðarprestakall)lagafrumvarp
31A84 asjúkrasamlöglagafrumvarp
31A83 ahvíldartími hásetalagafrumvarp
31A82 askilnaður ríkis og kirkjuþingsályktunartillaga
31A81 asala á þjóðjörðinni Ögri og Sellónilagafrumvarp
31A80 asérleyfi til hagnýtingar á orkuvötnum og raforkulagafrumvarp
31A79 alögnám á umráðum og notarétti vatnsorku allrar í Sogniþingsályktunartillaga
31A78 arekstur sýslumannsembættisins í Árnessýsluþingsályktunartillaga
31A77 arannsókn símleiða Árnessýsluþingsályktunartillaga
31A76 avatnsorkusérleyfilagafrumvarp
31A75 abifreiðaskatturlagafrumvarp
31A74 avegirlagafrumvarp
31A73 abifreiðarlagafrumvarp
31A72 ahundaskatturlagafrumvarp
31A71 abæjarstjórn á Siglufirðilagafrumvarp
31A70 afossamáliðþingsályktunartillaga
31A69 aalmennur ellistyrkurlagafrumvarp
31A68 agjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á konfekti og brjóstsykrilagafrumvarp
31A67 apóstlöglagafrumvarp
31A66 aaðflutningsgjald af saltilagafrumvarp
31A65 avatnalöglagafrumvarp
31A64 astækkun verslunarlóðarinnar á Nesi í Norðfirðilagafrumvarp
31A63 abæjarstjórn á Seyðisfirðilagafrumvarp
31A62 askoðun á síldlagafrumvarp
31A61 askipun læknishéraða o. fl. (Kjalarneshérað)lagafrumvarp
31A60 aatvinnufrelsilagafrumvarp
31A59 abann gegn refaeldilagafrumvarp
31A58 aútibú Landsbanka Íslands á Vopnafirðiþingsályktunartillaga
31A57 aritsíma- og talsímakerfi (Silfrastaðasími)lagafrumvarp
31A56 askipun læknishéraða o.fl. (Árnessýsla)lagafrumvarp
31A55 askipun læknishéraða o. fl. (Hnappdælahérað)lagafrumvarp
31A54 ahafnarlög fyrir Siglufjarðarkauptúnlagafrumvarp
31A53 alæknishérað í Ólafsfirðilagafrumvarp
31A52 askipun læknishéraða o. fl. (Bakkahérað)lagafrumvarp
31A51 abygging, ábúð og úttekt jarðalagafrumvarp
31A50 aeignaréttur og afnotaréttur fasteignalagafrumvarp
31A49 asérstakt læknishérað í Hólshreppilagafrumvarp
31A48 alaunamáliðþingsályktunartillaga
31A47 astjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
31A46 ahafnarlög fyrir Ísafjörðlagafrumvarp
31A45 araforkuvirkilagafrumvarp
31A44 arannsókn til undirbúnings virkjunar Sogsfossannalagafrumvarp
31A43 avatnastjórnlagafrumvarp
31A42 avatnalöglagafrumvarp
31A41 aekkjutrygging embættismannalagafrumvarp
31A40 askipun barnakennara og laun þeirralagafrumvarp
31A39 askrásetning skipalagafrumvarp
31A38 aríkisborgararétturlagafrumvarp
31A37 aútflutningsgjald af fiski, lýsi o.fl.lagafrumvarp
31A36 aútflutningsgjald af síldlagafrumvarp
31A35 askattur af ábúð og afnotum jarða og af lausafélagafrumvarp
31A34 aheilbrigðisráðlagafrumvarp
31A33 atollalöglagafrumvarp
31A32 asala á hrossum til útlandalagafrumvarp
31A31 aafstaða foreldra til skilgetinna barnalagafrumvarp
31A30 alöggæsla við fiskveiðar fyrir utan landhelgilagafrumvarp
31A29 asiglingalöglagafrumvarp
31A28 ahæstirétturlagafrumvarp
31A27 askrásetning skipalagafrumvarp
31A26 alaun embættismannalagafrumvarp
31A25 alögreglusamþykktir fyrir kaupstaðinalagafrumvarp
31A24 aafstaða foreldra til óskilgetinna barnalagafrumvarp
31A23 astofnun lífeyrissjóðs fyrir embættismennlagafrumvarp
31A22 asameining Dalasýslu og Strandasýslulagafrumvarp
31A21 alandsbókasafn og landsskjalasafnlagafrumvarp
31A20 abráðabirgðahækkun á burðargjaldilagafrumvarp
31A19 avörutollurlagafrumvarp
31A18 afasteignamatlagafrumvarp
31A17 abráðabirgðainnflutningsgjald af síldartunnum og efni í þærlagafrumvarp
31A16 abrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
31A15 aeinkaleyfilagafrumvarp
31A14 astofnun Landsbankalagafrumvarp
31A13 aÍslandsbanka leyft að auka seðlaupphæðlagafrumvarp
31A12 astofnun brunabótafélags Íslandslagafrumvarp
31A11 aheimild til að stofna hlutafélagsbanka á Íslandilagafrumvarp
31A10 ahúsaleiga í Reykjavíklagafrumvarp
31A9 aseðlaútgáfuréttur Landsbanka Íslandslagafrumvarp
31A8 amat á saltkjöti til útflutningslagafrumvarp
31A7 alandamerki o. fl.lagafrumvarp
31A6 astofnun og slit hjúskaparlagafrumvarp
31A5 astjórnarskrá konungsríkisins Íslandslagafrumvarp
31A4 alandsreikningar 1916 og 1917lagafrumvarp
31A3 afjáraukalög 1918 og 1919lagafrumvarp
31A2 afjáraukalög 1916 og 1917lagafrumvarp
31A1 afjárlög 1920 og 1921lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.