Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 23
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
23A120 aeinkarjettur og einkaleyfi til kolasölu á Íslandilagafrumvarp
23A119 aThore-samningurinn og strandferðirnarþingsályktunartillaga
23A118 aThore-samningurinn og strandferðirnarþingsályktunartillaga
23A117 atilboð frá norsku stjórninniþingsályktunartillaga
23A116 aný efnilagafrumvarp
23A115 astyrktarsjóður barnakennaralagafrumvarp
23A113 aeinkasala á steinolíuþingsályktunartillaga
23A112 aeinkasala á steinolíuþingsályktunartillaga
23A111 astjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
23A109 aeinkaréttarsala á steinolíulagafrumvarp
23A108 aávarp til konungsþingsályktunartillaga
23A107 aávarp til konungsþingsályktunartillaga
23A105 asambandsmáliðþingsályktunartillaga
23A104 aeinkasöluheimild á steinolíulagafrumvarp
23A103 aeftirlit með þilskipum og opnum vélskipumlagafrumvarp
23A102 aeftirlit með þilskipumlagafrumvarp
23A101 aunglingaskólinn á Ísafirðilagafrumvarp
23A100 afiskveiðagæsla fyrir Suðurlandiþingsályktunartillaga
23A99 aendurgreiðsla á tillagi til símalínu (frá Selfossi til Eyrarbakka og Stokkseyrar)þingsályktunartillaga
23A98 ahluttaka landssjóðs í íslensku eimskipafélagilagafrumvarp
23A97 akosningarlögþingsályktunartillaga
23A96 averkun og sala ullarþingsályktunartillaga
23A95 aábyrgðarfélögþingsályktunartillaga
23A94 anotkun lánsheimildarfyrirspurn
23A92 alíftryggingarfélögþingsályktunartillaga
23A91 abann gegn botnvörpuveiðumlagafrumvarp
23A90 abúnaðarfélögþingsályktunartillaga
23A89 astyrkur til búnaðarfélagaþingsályktunartillaga
23A88 aríkisréttindi Íslandsþingsályktunartillaga
23A87 astrandferðabátarlagafrumvarp
23A86 alíftrygging sjómannaþingsályktunartillaga
23A85 astrandferðanefnd til að athuga strandferðirnar og Thore-samninginnþingsályktunartillaga
23A84 asamningar við Norðmennþingsályktunartillaga
23A82 aviðskiptaráðunauturinnfyrirspurn
23A81 abæjarstjórn í Reykjavíklagafrumvarp
23A80 alendingarsjóðsgjöldlagafrumvarp
23A79 abannlögin, viðaukilagafrumvarp
23A78 astimpilgjaldlagafrumvarp
23A77 averðlaglagafrumvarp
23A76 arithöfundaréttur og prentrétturlagafrumvarp
23A75 amælingar á Gilsfirðifyrirspurn
23A74 aaðstoð héraðsdómurum í sjómálumþingsályktunartillaga
23A73 aalmanöklagafrumvarp
23A72 afyrirspurn um innflutning áfengisfyrirspurn
23A71 akolatollurlagafrumvarp
23A70 alending í Arnardalþingsályktunartillaga
23A69 aprestssetrið Presthólarlagafrumvarp
23A68 ameðferð fjárkláðansþingsályktunartillaga
23A66 amótorbátahöfnþingsályktunartillaga
23A65 afátækralöglagafrumvarp
23A64 aforkaupsréttur landssjóðslagafrumvarp
23A63 asímalína frá Ísafirði til Patreksfjarðarþingsályktunartillaga
23A62 askipting læknishéraðslagafrumvarp
23A61 aútflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl.lagafrumvarp
23A60 avatnsveita í verslunarstöðumlagafrumvarp
23A59 aþingfararkaup alþingismannalagafrumvarp
23A58 astækkun verslunarlóðarinnar á Norðfirðilagafrumvarp
23A57 aatkvæðagreiðsla um áfengisbannlöginþingsályktunartillaga
23A56 anýtt læknishérað Hnappadalshéraðlagafrumvarp
23A55 asímalína frá Ísafirði til Patreksfjarðarþingsályktunartillaga
23A54 alíftrygging sjómannalagafrumvarp
23A52 aGrundarkirkjalagafrumvarp
23A51 aíslenskt peningalotterílagafrumvarp
23A50 anýtt læknishérað í Norður-Múlasýslulagafrumvarp
23A49 asala eggja eftir þyngdlagafrumvarp
23A48 aárgjald af verslunlagafrumvarp
23A47 akosning sýslunefndalagafrumvarp
23A46 avátrygging fyrir sjómennlagafrumvarp
23A45 atollgeymslalagafrumvarp
23A44 avaradómarar í landsyfirréttinumlagafrumvarp
23A43 astækkun verslunarlóðarinnar á Flateyrilagafrumvarp
23A42 alán til að bæta landsskjálftaskemdirþingsályktunartillaga
23A41 aréttindi Íslandsþingsályktunartillaga
23A40 ajarðskjálftaskemdirþingsályktunartillaga
23A39 aaðflutningsbann á áfengiþingsályktunartillaga
23A38 askipun læknishéraða (Hnappdælahérað)lagafrumvarp
23A37 avörutollurlagafrumvarp
23A36 asala á eign Garðakirkjulagafrumvarp
23A35 aeftirlit með síldveiðumþingsályktunartillaga
23A34 aeyðing refaþingsályktunartillaga
23A33 askipun læknishéraðalagafrumvarp
23A32 amerking á kjötilagafrumvarp
23A31 aófriðun og eyðing selslagafrumvarp
23A30 amótaklagafrumvarp
23A29 astrandferðir og Thoreþingsályktunartillaga
23A28 astrandgæslaþingsályktunartillaga
23A27 akosningar til Alþingislagafrumvarp
23A26 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
23A25 aráðherrastefnurlagafrumvarp
23A24 astofnun Landsbankalagafrumvarp
23A23 astjórnarskrármáliðlagafrumvarp
23A22 aveiði í Drangeylagafrumvarp
23A21 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
23A20 avatnsveita á Sauðárkrókilagafrumvarp
23A19 averðtollurlagafrumvarp
23A18 aæðsta umboðsstjórn landsinslagafrumvarp
23A17 aeftirlit með þilskipumlagafrumvarp
23A16 averslun og veitingar áfengra drykkja á Íslandilagafrumvarp
23A15 aútrýming fjárkláðanslagafrumvarp
23A14 aútflutningsgjald af fiski, lýsi o. fl.lagafrumvarp
23A13 ahagfræðisskýrslur um tóbaksinnflutninglagafrumvarp
23A12 aviðauki við tollalög fyrir Íslandlagafrumvarp
23A11 asamningur um einkaréttarsölu á steinolíulagafrumvarp
23A10 aritsíma- og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
23A9 alandssjóður kaupi einkasímann til Vestmannaeyjalagafrumvarp
23A8 abólusetningarlagafrumvarp
23A7 ayfirsetukvennalöglagafrumvarp
23A6 astofnun yfirsetukvennaskóla í Reykjavíklagafrumvarp
23A5 aeftirlit með skipum og bátumlagafrumvarp
23A4 abreyting á alþingistímalagafrumvarp
23A3 avátrygging fyrir sjómennlagafrumvarp
23A2 aeftirlit með þilskipumlagafrumvarp
23A1 asiglingalöglagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.