Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 22
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
22A171 alögaldursleyfilagafrumvarp
22A170 aullarútflutningsgjaldlagafrumvarp
22A169 aöryggi skipa og bátalagafrumvarp
22A167 aaukapóstferðirþingsályktunartillaga
22A166 askilnaður ríkis og kirkjufyrirspurn til skrifl. svars
22A165 aútrýming fjárkláðanslagafrumvarp
22A164 agufuskipaferðirþingsályktunartillaga
22A163 asiglingalöglagafrumvarp
22A162 asímskeytarannsóknþingsályktunartillaga
22A161 alæknakosningarþingsályktunartillaga
22A160 astrandferðirþingsályktunartillaga
22A159 amillilandaferðirþingsályktunartillaga
22A158 aeftirlaunaafnámþingsályktunartillaga
22A157 avog og mælirþingsályktunartillaga
22A156 alaun ljósmæðraþingsályktunartillaga
22A155 avatnsveitingar o. fl.þingsályktunartillaga
22A154 alántökuheimildlagafrumvarp
22A153 aprentsmiðjurþingsályktunartillaga
22A152 aguðsþakkaféþingsályktunartillaga
22A151 afasteignaveðbankiþingsályktunartillaga
22A150 alyfjaverslunþingsályktunartillaga
22A149 atollvörugeymsla o. fl.lagafrumvarp
22A148 atollskilþingsályktunartillaga
22A147 aölgerð og ölverslunlagafrumvarp
22A146 atolleftirlitþingsályktunartillaga
22A145 aútflutningsgjaldþingsályktunartillaga
22A144 afjáraukalög 1908 og 1909lagafrumvarp
22A143 atillögur yfirskoðunarmanna landsreikninganna 1908 og 1909þingsályktunartillaga
22A142 alandsreikningurinn 1908-1909lagafrumvarp
22A141 aeinkaréttur landssjóðs á aðfluttum vörumþingsályktunartillaga
22A140 agjöf Jóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
22A139 aútrýming fjárkláðanslagafrumvarp
22A138 asambandsmáliðþingsályktunartillaga
22A137 aráðstafanir til að eyða rottumlagafrumvarp
22A136 aráðstafanir til að eyða rottumlagafrumvarp
22A135 afræðsla æskulýðsinslagafrumvarp
22A134 abarnafræðslalagafrumvarp
22A133 aritsíma- og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
22A132 astofnun húsmæðraskólalagafrumvarp
22A131 alandhelgisgæslaþingsályktunartillaga
22A130 atollalöglagafrumvarp
22A129 abæjarfógetaembættið á Akureyri og sýslumannsembættið í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
22A128 afræðsla æskulýðsinslagafrumvarp
22A127 asala á Sigurðarstöðumlagafrumvarp
22A126 alæknaskipunarmál (Reykjahérað)lagafrumvarp
22A125 aeiðar og drengskaparorðlagafrumvarp
22A124 astöðulöginþingsályktunartillaga
22A123 abæjarstjórn á Akureyrilagafrumvarp
22A122 afrestun aðflutningsbannslagafrumvarp
22A121 asala á Presthólumlagafrumvarp
22A120 afarmgjaldlagafrumvarp
22A119 atollur af póstsendingumlagafrumvarp
22A118 aalmenn viðskiptalöglagafrumvarp
22A117 afiskveiðar útlendra við Íslandlagafrumvarp
22A116 abæjarfógetaembættið á Akureyri og sýslumannsembættið í Eyjafirðiþingsályktunartillaga
22A115 aguðsþakkaféþingsályktunartillaga
22A114 abankavaxtabréflagafrumvarp
22A113 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
22A112 amerking á kjötilagafrumvarp
22A111 afjárlög 1912-1913lagafrumvarp
22A109 aútflutningsgjaldlagafrumvarp
22A108 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
22A107 aúrskurðarvald sáttanefndalagafrumvarp
22A106 astyrktarsjóður barnakennaralagafrumvarp
22A105 aíslenskur fánilagafrumvarp
22A102 aHólshéraðlagafrumvarp
22A101 ahegningarlagabreytinglagafrumvarp
22A100 aHnappadælahéraðlagafrumvarp
22A99 aKirkjufellsvogurlagafrumvarp
22A98 akjördæmaskipunlagafrumvarp
22A97 aeftirlaunahækkunlagafrumvarp
22A96 abotnvörpulagaundanþágalagafrumvarp
22A95 avantraust á Kristján háyfirdómara Jónssonvantraust
22A94 ainnsetning gæslustjóraþingsályktunartillaga
22A93 avélgæsla á íslenskum gufuskipumlagafrumvarp
22A92 abrúargerð á Jökulsálagafrumvarp
22A91 afriðun hreindýralagafrumvarp
22A90 aviðkomustaðir strandferðaskipaþingsályktunartillaga
22A89 abygging jarða og ábúðlagafrumvarp
22A88 abréfhirðing og pósturþingsályktunartillaga
22A87 afjáraukalög 1910 og 1911lagafrumvarp
22A86 asjúkrasamlöglagafrumvarp
22A85 astrandferðirþingsályktunartillaga
22A84 afærsla þingtímanslagafrumvarp
22A83 akosningaréttur og kjörgengilagafrumvarp
22A82 akaup á Skálholti í Biskupstungumlagafrumvarp
22A81 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
22A80 aaukatekjur landssjóðslagafrumvarp
22A79 astrandferðir og millilandaferðir gufuskipafélagsinsþingsályktunartillaga
22A78 aDalahéraðlagafrumvarp
22A77 ahorfellir á skepnumlagafrumvarp
22A76 askipaafgreiðslumennþingsályktunartillaga
22A75 astjórnarskrármáliðþingsályktunartillaga
22A74 ainnsetning gæslustjóra Ed. við Landsbankannþingsályktunartillaga
22A73 aviðkomustaðir strandferðaskipannaþingsályktunartillaga
22A72 aaukapóstferðirþingsályktunartillaga
22A71 afasteignaveðbankilagafrumvarp
22A70 aforgangsréttur kandídatalagafrumvarp
22A69 autanþjóðkirkjumennlagafrumvarp
22A68 agerðardómur í brunabótamálumlagafrumvarp
22A67 aréttur kvennalagafrumvarp
22A66 agjöld til holræsa og gangstétta í Reykjavíklagafrumvarp
22A65 askipun prestakallalagafrumvarp
22A64 aeftirlaun handa skólastjóra Torfa Bjarnasynilagafrumvarp
22A63 aHúsavík með Þorvaldsstöðumlagafrumvarp
22A62 aHerdísarvíklagafrumvarp
22A61 averslunarlóðin í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
22A60 afiskveiðar á opnum skipumlagafrumvarp
22A59 afrímerkiþingsályktunartillaga
22A58 asjómannavátrygginglagafrumvarp
22A57 astrandferðirþingsályktunartillaga
22A56 abrúarstæði á Langadalsáþingsályktunartillaga
22A55 abréfhirðing og aukapóstarþingsályktunartillaga
22A54 astrandgæslaþingsályktunartillaga
22A53 arannsókn símaleiðaþingsályktunartillaga
22A52 aveðdeildarlagabreytinglagafrumvarp
22A51 asveitarstjórnlagafrumvarp
22A50 alandsbankalöglagafrumvarp
22A49 adánarskýrslurlagafrumvarp
22A48 astýrimannaskólinnlagafrumvarp
22A47 aGunnarsstaðaey og Hjálmarsvíklagafrumvarp
22A46 alækningaleyfilagafrumvarp
22A45 astofnun lagaskóla á Íslandilagafrumvarp
22A44 akaup á Skálholtilagafrumvarp
22A43 alæknaskipunlagafrumvarp
22A42 avitagjaldlagafrumvarp
22A41 aetirlaun Torfa Bjarnasonarlagafrumvarp
22A40 aKvíabryggja í Eyrarsveitlagafrumvarp
22A39 aHvalneskrókurlagafrumvarp
22A38 abyggingarsjóðurlagafrumvarp
22A37 abreyting á fátækralögumlagafrumvarp
22A36 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
22A35 abændaskóli á Eiðumlagafrumvarp
22A34 alögskráning mannanafnalagafrumvarp
22A33 aborgarstjórakosninglagafrumvarp
22A32 astækkun verslunarlóðarinnar í Gerðumlagafrumvarp
22A31 arottueitrunlagafrumvarp
22A30 alaun sóknarprestalagafrumvarp
22A29 avíxilmállagafrumvarp
22A28 asala kirkjujarðalagafrumvarp
22A27 aMaríu- og Péturslömblagafrumvarp
22A26 askógræktlagafrumvarp
22A25 avegamállagafrumvarp
22A24 avitar, sjómerki o. fl.lagafrumvarp
22A23 asóttgæsluskírteini skipalagafrumvarp
22A22 aæðsta umboðsstjórn Íslandslagafrumvarp
22A21 abúpeningsskoðun og heyásetninglagafrumvarp
22A20 askoðun á síldlagafrumvarp
22A19 aLandsbankarannsóknþingsályktunartillaga
22A18 asóknargjöldlagafrumvarp
22A17 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
22A16 ainnsetning gæslustjóra Landsbankansþingsályktunartillaga
22A15 averslunarbækurlagafrumvarp
22A14 aheyforðabúrlagafrumvarp
22A13 aalmennar auglýsingarlagafrumvarp
22A12 avantraustsyfirlýsing og ráðherraskiptivantraust
22A11 avantraust á ráðherranumvantraust
22A10 arannsókn bankamálsinsþingsályktunartillaga
22A9 aprentsmiðjurlagafrumvarp
22A8 alögheiti á stofnunumlagafrumvarp
22A7 ahagur Landsbankansþingsályktunartillaga
22A6 afjármál peningamál o. fl.þingsályktunartillaga
22A5 adómaskipunþingsályktunartillaga
22A4 astyrkveiting úr landssjóði til búnaðarfélagaþingsályktunartillaga
22A3 abúnaðarmálanefndþingsályktunartillaga
22A2 ahafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstaðlagafrumvarp
22A1 astjórnarskrá Íslandslagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.