Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 24
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
24A128 afriðun fugla og eggjalagafrumvarp
24A120 amilliþinganefnd í slysfaramálumþingsályktunartillaga
24A119 arafmagnsveitaþingsályktunartillaga
24A118 aforkaupsréttur landssjóðs að jörðum um erfðafestuábúðþingsályktunartillaga
24A117 atóbaksnautn barna og unglinga um land alltþingsályktunartillaga
24A116 amælingar á túnum og matjurtagörðumþingsályktunartillaga
24A115 aReykjavíkurdómkirkjaþingsályktunartillaga
24A114 aíslensk lög verði eftirleiðis aðeins gefin út á íslenskulagafrumvarp
24A113 abrúarstæði á Miðfjarðaráþingsályktunartillaga
24A112 aaðflutningsbann á áfengiþingsályktunartillaga
24A111 aströnduð skipþingsályktunartillaga
24A110 aheimild til að veita einkarétt til þess að vinna salt úr sjólagafrumvarp
24A109 aforðagæslalagafrumvarp
24A108 astrandferðirlagafrumvarp
24A107 asérstök dómþinghá í Öxnadalshreppilagafrumvarp
24A106 alánsdeild við Fiskveiðasjóð Íslandslagafrumvarp
24A105 ajarðirnir Bústaðir og Skildingarnes lagðar undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkurlagafrumvarp
24A104 aheimild fyrir veðdeild Landsbankans að gefa út (serie) bankavaxtabréfalagafrumvarp
24A103 astækkun verslunarlóðarinnar á Eskifirðilagafrumvarp
24A102 aeinkaréttur til að vinna salt úr sjóþingsályktunartillaga
24A101 asala á kirkjujörðinni Undirfellilagafrumvarp
24A100 asölubann á tóbaki til barna og unglingalagafrumvarp
24A99 asala á landspildu til prestsins á Kolfreyjustaðlagafrumvarp
24A98 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
24A97 afátækralöglagafrumvarp
24A96 aheimild fyrir veðdeild Landsbankanslagafrumvarp
24A95 amálskostnaðurlagafrumvarp
24A94 akosningar til Alþingislagafrumvarp
24A93 ahallærisvarnirlagafrumvarp
24A92 asauðfjárbaðanirlagafrumvarp
24A91 akornforðabúr til skepnufóðurslagafrumvarp
24A90 ahafnarlög fyrir Vestmannaeyjarlagafrumvarp
24A89 adómtúlkar og skjalaþýðendurlagafrumvarp
24A88 alögskipaðir endurskoðendurlagafrumvarp
24A87 averðhækkunargjald út af járnbrautarlagningulagafrumvarp
24A86 aaðflutningsbann á áfengilagafrumvarp
24A85 alögreglusamþykkt og byggingarsamþykkt fyrir Vestmannaeyjasýslulagafrumvarp
24A84 astimpilgjaldlagafrumvarp
24A83 asíldarleifarlagafrumvarp
24A82 asala hjáleigunnar Mosfellsbringna í Mosfellssveitlagafrumvarp
24A81 abæjarstjórn í kaupstaðnum Reykjavíklagafrumvarp
24A80 agjafasjóður Jóns Sigurðssonarlagafrumvarp
24A79 aumboð þjóðjarðalagafrumvarp
24A78 aveiðiskatturlagafrumvarp
24A77 askipun nefndar til að íhuga samgöngumál á sjóþingsályktunartillaga
24A76 alandssjóðsábyrgð á sparifé og innlánsfé Landsbankanslagafrumvarp
24A75 alandssjóður leggi Landsbankanum til 100 þúsundlagafrumvarp
24A74 ajárnbrautarlagninglagafrumvarp
24A73 askoðun á síldlagafrumvarp
24A72 alandskiptalöglagafrumvarp
24A71 alöggilding verslunarstaðar í Karlseyjarvíklagafrumvarp
24A70 aheiðursgjöf handa skáldinu Steingrími Thorsteinssynilagafrumvarp
24A69 askipun sjávarútvegsnefndarþingsályktunartillaga
24A68 abygging, ábúð og úttekt jarðalagafrumvarp
24A67 alíftrygging sjómannalagafrumvarp
24A66 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
24A65 aeignarnámsheimild fyrir bæjarstjórn Ísafjarðarlagafrumvarp
24A64 afriðun æðarfuglalagafrumvarp
24A63 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
24A62 arafveita fyrir Seyðisfjarðarkaupstaðlagafrumvarp
24A61 aritsíma- og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
24A60 askoðun vitastaðar á Straumnesiþingsályktunartillaga
24A59 aprentsmiðjurlagafrumvarp
24A58 ahvalveiðamennlagafrumvarp
24A57 agirðingarlagafrumvarp
24A56 asala á þjóðjörðinni Fossi í Suðurfjarðarhreppilagafrumvarp
24A55 askipun læknishéraðalagafrumvarp
24A54 aeyðing svartbakslagafrumvarp
24A53 afriðun fugla og hreindýralagafrumvarp
24A52 asala á þjóðjörðinni Reykjum í Hrútafirðilagafrumvarp
24A51 aræktun landsinsþingsályktunartillaga
24A50 avegirlagafrumvarp
24A49 afyrirspurn til ráðherra um lotterífrumvarpfyrirspurn
24A48 askipun læknishéraðalagafrumvarp
24A47 astyrktarsjóður handa barnakennurumlagafrumvarp
24A46 aveiði á Íslandilagafrumvarp
24A45 afriðun fuglalagafrumvarp
24A44 askipun landbúnaðarnefndarþingsályktunartillaga
24A43 asamþykktir um hringnótaveiðilagafrumvarp
24A42 astofnun landhelgissjóðs Íslandslagafrumvarp
24A41 asamgöngumálþingsályktunartillaga
24A40 ahagur Landsbankansþingsályktunartillaga
24A39 askipun læknishéraðalagafrumvarp
24A38 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
24A37 ahagstofa Íslandslagafrumvarp
24A36 anafnabreytingar og ný nöfn á býlumlagafrumvarp
24A35 aný nöfn manna og ættarnöfnlagafrumvarp
24A34 alán til byggingar íbúðarhúsa á prestssetrum landsinslagafrumvarp
24A33 amálaflutningsmenn við landsyfirréttinn í Reykjavíklagafrumvarp
24A32 aréttargangsmátinn við undirréttina á Íslandi, viðaukilagafrumvarp
24A31 amannskaðaskýrslur og rannsókn á fundum líkumlagafrumvarp
24A30 aleynilegar kosningar til bæjarstjórnar í kaupstöðumlagafrumvarp
24A29 aritsíma- og talsímakerfi Íslandslagafrumvarp
24A28 aábyrgðarfélöglagafrumvarp
24A27 avatnsveitingarlagafrumvarp
24A26 asparisjóðirlagafrumvarp
24A25 asjódómar og réttarfar í sjómálumlagafrumvarp
24A24 asiglingalöglagafrumvarp
24A23 astofnun Fiskveiðasjóðs Íslandslagafrumvarp
24A22 aeftirlit með fiskveiðum í landhelgilagafrumvarp
24A21 aíslenskur sérfánilagafrumvarp
24A20 averkfræðingur landsinslagafrumvarp
24A19 aeftirlaun handa Steingrími Thorsteinssynilagafrumvarp
24A18 afræðsla barnalagafrumvarp
24A17 akennaraskóli Íslandslagafrumvarp
24A16 astjórn landsbókasafnslagafrumvarp
24A15 alaun íslenskra embættismannalagafrumvarp
24A14 avitagjaldlagafrumvarp
24A13 avörutollurlagafrumvarp
24A12 atollalagabreytinglagafrumvarp
24A11 amanntalsþinglagafrumvarp
24A10 averðlaglagafrumvarp
24A9 alaun hreppstjóralagafrumvarp
24A8 ajarðamatlagafrumvarp
24A7 afasteignaskatturlagafrumvarp
24A6 askattanefndirlagafrumvarp
24A5 atekjuskatturlagafrumvarp
24A4 alandsreikningarlagafrumvarp
24A3 afjáraukalög 1912 og 1913lagafrumvarp
24A2 afjáraukalög 1910 og 1911lagafrumvarp
24A1 afjárlög 1914 og 1915lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.