Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 21
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
21A159 agagnfræðaskólinn á Akureyrilagafrumvarp
21A158 aæðsta umboðsstjórn Íslandslagafrumvarp
21A157 ahúsalóð á Arnarholtstúniþingsályktunartillaga
21A156 arökstudd dagskrá, heimild vegna bankavaxtabréfalagafrumvarp
21A155 arökstudd dagskrá, hlutabréf í Íslandsbankalagafrumvarp
21A154 arökstudd dagskrá, farmgjald af aðfluttum vörumlagafrumvarp
21A153 arökstudd dagsskrá, vegna útgáfu skólabókaþingsályktunartillaga
21A152 arökstudd dagskrá, hagur Landsbankansfyrirspurn
21A151 arannsókn á hag Landsbankans, rökstudd dagskráfyrirspurn
21A150 arökstudd dagsskrá um stofnun háskólalagafrumvarp
21A149 arökstudd dagsskrá heimild til að kaupa hlutabréf í Thorelagafrumvarp
21A148 arökstudd dagsskrá um vitabyggingu í Grímseyþingsályktunartillaga
21A147 arökstudd dagsskrá um húsmæðraskólaþingsályktunartillaga
21A146 aheiti á alsherjarstofnunum og störfum á Íslandiþingsályktunartillaga
21A145 alöggilding verslunarstaða að Klettsvíklagafrumvarp
21A142 askipun læknishéraða Flateyrarhéraðlagafrumvarp
21A141 askjöl í Árnasafnifyrirspurn
21A140 akjördæmaskiptingþingsályktunartillaga
21A139 aáætlanir og mælingar verkfræðingsþingsályktunartillaga
21A138 ajarðabótamatþingsályktunartillaga
21A137 aafnám eftirlaunaþingsályktunartillaga
21A136 askattamál Íslandsþingsályktunartillaga
21A135 alandbúnaðarmálþingsályktunartillaga
21A134 amilliþinganefnd í bankamálumþingsályktunartillaga
21A133 apeningavandræðiþingsályktunartillaga
21A132 afiskiveiðamálþingsályktunartillaga
21A131 akenslumálþingsályktunartillaga
21A130 asamgöngumálþingsályktunartillaga
21A129 averslunar- og atvinnumálþingsályktunartillaga
21A128 abréfhirðing á Dynjandaþingsályktunartillaga
21A127 alending í Bolungarvíkþingsályktunartillaga
21A126 abátakví við Hríseyþingsályktunartillaga
21A125 asjómenska á þilskipumþingsályktunartillaga
21A124 adánarbú Jóns Sigurðssonarþingsályktunartillaga
21A123 aGuðbrandsbiblíaþingsályktunartillaga
21A122 amanntalþingsályktunartillaga
21A121 avátrygging gegn slysum o. fl.þingsályktunartillaga
21A120 ahúsmæðraskóliþingsályktunartillaga
21A119 amentaskólamálefniþingsályktunartillaga
21A118 aháskólamálefniþingsályktunartillaga
21A117 askilnaður ríkis og kirkjuþingsályktunartillaga
21A116 aútsölustaðir kaupmannalagafrumvarp
21A115 aalmenn viðskiptalöglagafrumvarp
21A114 avélgæsla á gufuskipumlagafrumvarp
21A113 askipun prestakallalagafrumvarp
21A111 aLandssjóðshluttaka í Thorefélaginulagafrumvarp
21A110 aþingtíðindaprentunlagafrumvarp
21A108 alækningaleyfilagafrumvarp
21A107 aheilsuhælissjóðurlagafrumvarp
21A106 alaun geðveikralæknislagafrumvarp
21A105 ahvalveiðarlagafrumvarp
21A104 ainnlend vindlagerð o. fl.lagafrumvarp
21A103 aeiðatökurþingsályktunartillaga
21A102 avegamállagafrumvarp
21A99 asala þjóðjarðalagafrumvarp
21A98 aLambhagi og Hólmurlagafrumvarp
21A97 aheiti á alsherjarstofnunumlagafrumvarp
21A96 aþjóðmenjasafn Íslandslagafrumvarp
21A95 abreyting á Þingvallaviðaukalagafrumvarp
21A94 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
21A93 alöggilding Viðeylagafrumvarp
21A89 avarabiskuplagafrumvarp
21A87 avantraust á ráðherravantraust
21A86 aLandsbankarannsóknfyrirspurn
21A85 alögaldurþingsályktunartillaga
21A84 askoðun á síldþingsályktunartillaga
21A83 averslunarlöggjöfþingsályktunartillaga
21A82 apóstafgreiðsla í Víkþingsályktunartillaga
21A81 aunglingaskólarþingsályktunartillaga
21A80 askólabækurþingsályktunartillaga
21A79 agagnfræðaskóli á Ísafirðiþingsályktunartillaga
21A78 afjármálanefndþingsályktunartillaga
21A77 alausnarbeiðni ráðherraþingsályktunartillaga
21A76 afarmgjaldlagafrumvarp
21A75 abygging jarða og ábúðlagafrumvarp
21A74 ahlutabréf Íslandsbankalagafrumvarp
21A73 ahæstirétturlagafrumvarp
21A72 asala kirkjujarðalagafrumvarp
21A71 aeiðar og drengskaparorðlagafrumvarp
21A70 aSkálholtlagafrumvarp
21A69 aalmenn viðskiptalöglagafrumvarp
21A68 aæðsta umboðsstjórn Íslandslagafrumvarp
21A67 aúrskurðarvald sáttanefndalagafrumvarp
21A66 aHúsavík eða Þorvaldsstaðirlagafrumvarp
21A65 aerfðaábúð á kirkjujörðumlagafrumvarp
21A64 abókasafn vesturlandslagafrumvarp
21A63 agagnfræðaskólinn á Akureyrilagafrumvarp
21A62 alöggilding Skarfsstaðanesslagafrumvarp
21A61 alöggilding Hjallanesslagafrumvarp
21A60 alöggilding Kúðaósslagafrumvarp
21A59 alöggilding Skaftárósslagafrumvarp
21A58 askoðun á síldlagafrumvarp
21A57 alögaldurlagafrumvarp
21A56 abyggingarsjóðurlagafrumvarp
21A55 adánarskýrslurlagafrumvarp
21A54 alöggilding Dalvíkurlagafrumvarp
21A53 asóknargjöldlagafrumvarp
21A52 abankavaxtabréf Landsbankanslagafrumvarp
21A51 astofnun landsbankalagafrumvarp
21A50 akirknafélagafrumvarp
21A48 aeignarnámsheimildlagafrumvarp
21A47 alöggilding verslunarstaðalagafrumvarp
21A46 averslunarbækurlagafrumvarp
21A44 askipun læknishéraðalagafrumvarp
21A43 aaðgreining holdsveikralagafrumvarp
21A42 agagnfræðaskólinn á Akureyrilagafrumvarp
21A41 abankavaxtabréflagafrumvarp
21A40 aslökkvilið í Hafnarfirðilagafrumvarp
21A39 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
21A38 askipun læknishéraðalagafrumvarp
21A37 aNaustlagafrumvarp
21A36 asala á Kjarnalagafrumvarp
21A35 averslunarlóð Ísafjarðarkaupstaðarlagafrumvarp
21A34 adómþinghá Keflavíkurlagafrumvarp
21A33 abotnvörpuveiðarlagafrumvarp
21A32 afriðun silungslagafrumvarp
21A31 ahagfræðisskýrslurlagafrumvarp
21A30 agirðingarlagafrumvarp
21A29 anámskeið verslunarmannalagafrumvarp
21A28 aútlent kvikfélagafrumvarp
21A27 akosningarréttur og kjörgengilagafrumvarp
21A26 akennaraskólilagafrumvarp
21A25 askipun læknishéraða o. fl.lagafrumvarp
21A24 akornforðabúrlagafrumvarp
21A23 afuglaveiðasamþykt í Vestmannaeyjumlagafrumvarp
21A22 afiskveiðar á opnum skipumlagafrumvarp
21A21 avígslubiskuparlagafrumvarp
21A20 afræðsla barnalagafrumvarp
21A19 alífsábyrgð sjómannalagafrumvarp
21A18 aborgaralegt hjónabandlagafrumvarp
21A17 akosningar til Alþingislagafrumvarp
21A16 aaðflutningsbannlagafrumvarp
21A15 anámulöglagafrumvarp
21A14 ameðferð skóga, kjarrs o. fl.lagafrumvarp
21A13 astyrktarsjóður handa barnakennurumlagafrumvarp
21A12 alaun sóknarprestalagafrumvarp
21A11 afiskimatlagafrumvarp
21A10 avátryggingarfélag fyrir fiskiskiplagafrumvarp
21A9 aellistyrkurlagafrumvarp
21A8 alaun háskólakennaralagafrumvarp
21A7 aháskólilagafrumvarp
21A6 aaðflutningsgjaldlagafrumvarp
21A5 asamband Danmerkur og Íslandslagafrumvarp
21A4 alandsreikningurinn 1906-1907lagafrumvarp
21A3 afjáraukalög 1906 og 1907lagafrumvarp
21A2 afjáraukalög 1908 og 1909lagafrumvarp
21A1 afjárlög 1910 og 1911lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.