Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 20
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
20A105 atúngirðingar o. fl.lagafrumvarp
20A104 akennaraskólarlagafrumvarp
20A103 asala þjóðjarðaþingsályktunartillaga
20A102 astjórnarskipunarlaga-máliðlagafrumvarp
20A101 akosningar til Alþingislagafrumvarp
20A100 aútgáfa lögbirtingablaðslagafrumvarp
20A99 aekkjuframfærsla prestalagafrumvarp
20A98 abæjarstjórn í Ísafjarðarkaupstaðlagafrumvarp
20A97 avernd ritsíma og talsíma neðansjávarlagafrumvarp
20A96 afjáraukalög 1904 og 1905lagafrumvarp
20A95 astrandvarnir í Garðsjófyrirspurn
20A94 asala þjóðjarðaþingsályktunartillaga
20A93 anámskeið fyrir Íslendinga á varðskipinuþingsályktunartillaga
20A92 akosning í millilandanefndþingsályktunartillaga
20A91 atraustsyfirlýsing til ráðherransþingsályktunartillaga
20A90 afjármálanefnd í Edþingsályktunartillaga
20A89 ahandrit í Árna Magnússonar safniþingsályktunartillaga
20A88 ametorðaskatturþingsályktunartillaga
20A87 aháskóli á Íslandiþingsályktunartillaga
20A86 aefling Landsbankansþingsályktunartillaga
20A85 agagnskipti á bókumþingsályktunartillaga
20A84 afiskimatþingsályktunartillaga
20A83 atillögur í landsreikningamálinuþingsályktunartillaga
20A82 ahækkun á aðflutningsgjaldilagafrumvarp
20A81 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
20A80 ahúsmæðraskólilagafrumvarp
20A79 abrunabótasjóðurlagafrumvarp
20A78 asala þjóðjarðalagafrumvarp
20A77 ageðveikrahælilagafrumvarp
20A76 abreyting á verslunarlögunumlagafrumvarp
20A75 alöggilding verslunarstaðar í Viðeylagafrumvarp
20A74 adánarskýrslurlagafrumvarp
20A73 alögregluaðstoðarmaður í Reykjavíklagafrumvarp
20A72 asporbraut frá Skerjafirðilagafrumvarp
20A71 abæjarstjórnarlög Reykjavíkurlagafrumvarp
20A70 avatnsveita í Reykjavíklagafrumvarp
20A69 abrunamállagafrumvarp
20A68 abæjarstjórnarlög Akureyrarlagafrumvarp
20A67 abankaskuldabréf Landsbankanslagafrumvarp
20A66 ahlutafé Íslandsbankalagafrumvarp
20A65 aprentsmiðjurlagafrumvarp
20A64 aáfengisveitingar á skipumlagafrumvarp
20A63 afarandsalar og umboðssalarlagafrumvarp
20A62 aHúnavatnssýsla tvö sýslufélöglagafrumvarp
20A61 ahafsögugjald á Ísafirðilagafrumvarp
20A60 abæjarstjórn í Hafnarfirðilagafrumvarp
20A59 abreyting á útflutningsgjaldi á síldlagafrumvarp
20A58 aafnám fátækrahluta af fiskiaflalagafrumvarp
20A57 aútflutningur hestalagafrumvarp
20A56 averslunarlóð Keflavíkurlagafrumvarp
20A55 alöggilding Eysteinseyrarlagafrumvarp
20A54 alöggilding Króksfjarðarnesslagafrumvarp
20A53 alöggilding Hnífsdalslagafrumvarp
20A52 alöggilding Kalmannsárósslagafrumvarp
20A51 alöggilding Tjaldanesslagafrumvarp
20A50 alöggilding verslunarstaðar að Bæ á Höfðaströndlagafrumvarp
20A49 alöggilding verslunarstaðar að Kirkjuvogilagafrumvarp
20A48 amanntal í Reykjavíklagafrumvarp
20A47 aekkjuframfærsla prestalagafrumvarp
20A46 anafnbætur æðri kennaralagafrumvarp
20A45 aalmennur kosningarétturlagafrumvarp
20A44 aalþingiskosningarlagafrumvarp
20A43 alöggilding Bakkabótarlagafrumvarp
20A42 atúngirðingarlagafrumvarp
20A41 anámulöglagafrumvarp
20A40 alausamenn og þurrabúðarmennlagafrumvarp
20A39 akennaraskóli í Reykjavíklagafrumvarp
20A38 afræðsla barnalagafrumvarp
20A37 abrunabótafélag Íslandslagafrumvarp
20A36 avegirlagafrumvarp
20A35 atakmörkun á eignar- og umráðarétti á fossumlagafrumvarp
20A34 askógrækt og varnir gegn uppblæstri landslagafrumvarp
20A33 abygging vitalagafrumvarp
20A32 avitagjald af skipumlagafrumvarp
20A31 abyggingarlán prestalagafrumvarp
20A30 asala kirkjujarðalagafrumvarp
20A29 aellistyrkur og eftirlaun prestalagafrumvarp
20A28 alaun prófastalagafrumvarp
20A27 alaun sóknarprestalagafrumvarp
20A26 askipun prestakallalagafrumvarp
20A25 aumsjón og fjárhald kirknalagafrumvarp
20A24 aveiting prestakallalagafrumvarp
20A23 askipun sóknarnefnda og héraðsnefndalagafrumvarp
20A22 askipun læknishéraðalagafrumvarp
20A21 aákvörðun tímanslagafrumvarp
20A20 agjafsóknirlagafrumvarp
20A19 afiskveiðar í landhelgilagafrumvarp
20A18 apóstlöglagafrumvarp
20A17 atollvörugeymsla og tollvörufresturlagafrumvarp
20A16 agjald af innlendri vindlagerð og tilbúningi á bitterlagafrumvarp
20A15 ametramælir og voglagafrumvarp
20A14 averndun fornminjalagafrumvarp
20A13 astjórn Landsbankasafnsinslagafrumvarp
20A12 aútgáfa lögbirtingablaðslagafrumvarp
20A11 alánsdeild við Fiskveiðasjóð Íslandslagafrumvarp
20A10 askilorðsbundnir hegningardómarlagafrumvarp
20A9 alagaskólalöglagafrumvarp
20A8 aforstjórn landsímannalagafrumvarp
20A7 avarnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdómalagafrumvarp
20A6 asöfnunarsjóður Íslandslagafrumvarp
20A5 aveð í skipumlagafrumvarp
20A4 aframlenging á tollaukalögum og skipun milliþinganefndarlagafrumvarp
20A3 alandsreikningurinn 1904 og 1905lagafrumvarp
20A2 afjáraukalög 1906 og 1907lagafrumvarp
20A1 afjárlög 1908 og 1909lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.