Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 147
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
147A138 auppreist æru, reglur og framkvæmdskýrsla
147A137 a eundanþágur frá gjaldeyrishöftumfyrirspurn til skrifl. svars
147A136 aandlát í fangageymslum og fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
147A135 arafræn viðskipti og önnur rafræn þjónustalagafrumvarp
147A134 afjarskipti og meðferð sakamálalagafrumvarp
147A133 agöng milli lands og Eyjaþingsályktunartillaga
147A132 aærumeiðingarlagafrumvarp
147A131 aerlendir áhrifaþættir bankahrunsinsfyrirspurn til skrifl. svars
147A130 askólaakstur og malarvegirfyrirspurn til skrifl. svars
147A129 aeftirfylgni við þingsályktun nr. 28/145, um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum til fjögurra árafyrirspurn til skrifl. svars
147A128 ainnstæðutryggingarfyrirspurn til skrifl. svars
147A127 akröfur um menntun landvarða og heilbrigðisfulltrúa sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
147A126 akröfur um menntun starfsmanna ríkisstofnana sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
147A125 akröfur um menntun starfsmanna barnaverndar sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
147A124 akröfur um menntun opinberra starfsmanna sem fara með valdheimildir, stjórnsýsluaðgerðir og löggæslufyrirspurn til skrifl. svars
147A123 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
147A122 aatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
147A121 askatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlitskýrsla
147A120 alágskattaríkiþingsályktunartillaga
147A119 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
147A118 arafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
147A117 aframlagning frumvarps að nýrri stjórnarskráþingsályktunartillaga
147A116 abúvörulöglagafrumvarp
147A115 aaðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
147A114 afrestun á fundum Alþingis
147A113 a eútlendingarlagafrumvarp
147A112 akosningar til Alþingislagafrumvarp
147A111 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
147A110 aAlmannaheillasjóðurlagafrumvarp
147A109 astimpilgjaldlagafrumvarp
147A108 atekjuskatturlagafrumvarp
147A107 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
147A106 atölvukerfi og upplýsingatæknimál ríkisinsbeiðni um skýrslu
147A105 astjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Útlendingastofnunarbeiðni um skýrslu
147A104 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
147A103 astjórnarskipunarlöglagafrumvarp
147A102 aframkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegilagafrumvarp
147A101 aalþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
147A100 ainnflutningur gæludýrafyrirspurn
147A99 aundanþágur frá afborgunum námslánafyrirspurn til skrifl. svars
147A98 ahlunnindamat vegna notkunar þingmanna á bílaleigubílumfyrirspurn til skrifl. svars
147A97 abarnalögfyrirspurn til skrifl. svars
147A96 akennitölur til erlendra ríkisborgarafyrirspurn til skrifl. svars
147A95 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A94 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A93 a eferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A92 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A91 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A90 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A89 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A88 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A87 aferðakostnaður ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
147A86 aupplýsingagjöf til almennings og fjölmiðlafyrirspurn til skrifl. svars
147A85 asiðareglurfyrirspurn til skrifl. svars
147A84 atæknifrjóvganir og greiðsluþátttakafyrirspurn til skrifl. svars
147A83 ajarðvangarfyrirspurn til skrifl. svars
147A82 a eraforkuflutningur í dreifðum byggðumfyrirspurn til skrifl. svars
147A81 aGarðyrkjuskólinnfyrirspurn til skrifl. svars
147A80 ainnheimtuaðgerðir tollstjórafyrirspurn til skrifl. svars
147A79 a eskammtímaútleiga íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
147A78 aónotaðar íbúðir og íbúðir í gistiþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
147A77 aáhrif brúa yfir firði á lífríkifyrirspurn til skrifl. svars
147A76 afæðingarorloffyrirspurn til skrifl. svars
147A75 aviðurlög við því að hylma yfir kynferðisafbrotfyrirspurn til skrifl. svars
147A74 aumsókn Íslands að Geimvísindastofnun Evrópufyrirspurn til skrifl. svars
147A73 agengisflöktfyrirspurn til skrifl. svars
147A72 aferðakostnaður alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
147A71 aplastagnir í neysluvatni og verndun neysluvatnsfyrirspurn til skrifl. svars
147A70 aviðbúnaður við kjarnorkumengunfyrirspurn til skrifl. svars
147A69 aþjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfirlagafrumvarp
147A68 afjöldi félagslegra íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
147A67 afélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
147A66 anotkun og ræktun lyfjahampsþingsályktunartillaga
147A65 akosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
147A64 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
147A63 afjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðarþingsályktunartillaga
147A62 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
147A61 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
147A60 abrottnám líffæralagafrumvarp
147A59 amálefni aldraðralagafrumvarp
147A58 askólavist barna og ungmenna í hælisleitfyrirspurn til skrifl. svars
147A57 aúrræði fyrir börn með alvarlegan hegðunar- og tilfinningavandafyrirspurn til skrifl. svars
147A56 aMenntamálastofnun og útgáfu námsefnisfyrirspurn til skrifl. svars
147A55 aferjusiglingarfyrirspurn til skrifl. svars
147A54 aaðgangur að heilbrigðisgáttinni Heilsuverufyrirspurn til skrifl. svars
147A53 amansalsmálfyrirspurn til skrifl. svars
147A52 ameðalhraðaeftirlitfyrirspurn til skrifl. svars
147A51 aaðgangur að rafrænni þjónustu hins opinberafyrirspurn til skrifl. svars
147A50 akostnaður Vegagerðarinnar við fjárfrekar nýframkvæmdir og viðhaldfyrirspurn til skrifl. svars
147A49 askipting útsvarstekna milli sveitarfélagaþingsályktunartillaga
147A48 amótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðirþingsályktunartillaga
147A47 aráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmálaþingsályktunartillaga
147A46 aúttekt á stofnun vestnorrænna eftirskólaþingsályktunartillaga
147A45 asamningur Sameinuðu þjóðanna um bann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
147A44 akjötræktþingsályktunartillaga
147A43 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
147A42 ahagvísar menningar og skapandi greinaþingsályktunartillaga
147A41 aendurskoðun á beitingu Dyflinnarreglugerðarinnarþingsályktunartillaga
147A40 arafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
147A39 aútlendingarlagafrumvarp
147A38 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
147A37 avestnorrænt samstarfþingsályktunartillaga
147A36 avistun barna með fötlunfyrirspurn til skrifl. svars
147A35 afullgilding viðauka við samning um réttindi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
147A34 adagvistunarúrræði og vinnumarkaðurfyrirspurn til skrifl. svars
147A33 a eheildarlöggjöf fyrir almannaheillafélögfyrirspurn til skrifl. svars
147A32 abygging íbúðafyrirspurn til skrifl. svars
147A31 aþróun lántöku til skólagjaldafyrirspurn til skrifl. svars
147A30 a estuðningur við námsmannaíbúðirfyrirspurn til skrifl. svars
147A29 aLánasjóður íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
147A28 abrottfall úr framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
147A27 afjárfestar og Keflavíkurflugvöllurfyrirspurn til skrifl. svars
147A26 aaðdragandi að útgáfu á starfsleyfi til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
147A25 aútlendingarlagafrumvarp
147A24 aframleiðsla, sala og meðferð kannabisefnalagafrumvarp
147A23 aAlexandersflugvöllur sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur-, Reykjavíkur- og Akureyrarflugvöllþingsályktunartillaga
147A22 asjúkratryggingarlagafrumvarp
147A21 avextir og verðtrygging o.fllagafrumvarp
147A20 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingisbeiðni um skýrslu
147A19 astefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Íslandþingsályktunartillaga
147A18 aþolmörk í ferðaþjónustubeiðni um skýrslu
147A17 atrygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestingaþingsályktunartillaga
147A16 atekjuskatturlagafrumvarp
147A15 aviðbrögð við nýrri tæknibyltinguþingsályktunartillaga
147A14 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
147A13 aársreikningar og hlutafélöglagafrumvarp
147A12 arannsókn á ástæðum og áhrifum fátæktar í íslensku samfélagiþingsályktunartillaga
147A11 aúttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirraþingsályktunartillaga
147A10 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
147A9 aminning tveggja alda afmælis Jóns Árnasonarþingsályktunartillaga
147A8 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
147A7 astuðningur til kaupa á fyrstu íbúðlagafrumvarp
147A6 askilyrðislaus grunnframfærslaþingsályktunartillaga
147A5 astefna í efnahags- og félagsmálumþingsályktunartillaga
147A4 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
147A3 avirðisaukaskattur o.fl.lagafrumvarp
147A2 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018lagafrumvarp
147A1 a efjárlög 2018lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.