Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 146
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
146A627 aþinglýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
146A626 ablandaðar bardagaíþróttirfyrirspurn til skrifl. svars
146A625 areglur um öryggi á flugvöllum o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A624 ablóðgjöf samkynhneigðra karlmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A623 amannanöfnfyrirspurn til skrifl. svars
146A622 a etillögur dómsmálaráðherra um skipun dómara við Landsréttálit nefndar um skýrslu
146A621 advöl á geðdeild og bið eftir búsetuúrræðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A620 asamningar Íslands sem EES-ríkisfyrirspurn til skrifl. svars
146A619 astarfsfólk í utanríkisþjónustunnifyrirspurn til skrifl. svars
146A618 agerðir teknar upp í EES-samninginnfyrirspurn til skrifl. svars
146A617 alandsmarkmið við losun gróðurhúsalofttegunda o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A616 akaup erlendra aðila á jörðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A615 aábúð á jörðum í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A614 atekjur og gjöld Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
146A613 atillaga um skipan dómara í Landsréttfyrirspurn til skrifl. svars
146A612 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
146A611 aréttaráhrif laga nr. 124/2016, um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016fyrirspurn til skrifl. svars
146A610 aleiðsögumennfyrirspurn til skrifl. svars
146A609 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
146A608 aþátttaka Íslands í framkvæmd Evrópuáætlunar um leiðsögu um gervihnöttfyrirspurn til skrifl. svars
146A607 afjöldi öryrkja og endurmat örorkufyrirspurn til skrifl. svars
146A606 aættleiðingarlagafrumvarp
146A605 araforkuflutningur í dreifðum byggðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A604 afráveitumál í Mývatnssveit og á friðlýstum svæðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A603 afriðlýsing á vatnasviði Svartár og Suðurár í Bárðardalfyrirspurn til skrifl. svars
146A602 avinnuferli svars við fyrirspurnfyrirspurn til skrifl. svars
146A601 abiðtími eftir mjaðma- og hnjáliðaskiptumfyrirspurn til skrifl. svars
146A600 astarfsemi erlendra fólksflutningafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
146A599 ainnheimtuþjónusta Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A598 ahæfisbundin leiðsagafyrirspurn til skrifl. svars
146A597 akynjamismununfyrirspurn til skrifl. svars
146A596 anýtingarréttur vatnsauðlinda á ríkisjörðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A595 adómsmál Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A594 a eupplýsingagjöf lífeyrissjóða um fjárfestingarstefnufyrirspurn til skrifl. svars
146A593 adreifing blóðsfyrirspurn til skrifl. svars
146A592 akostnaður vegna dómsmála Lánasjóðs íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A591 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
146A590 aframkvæmd upplýsingalagaskýrsla
146A589 afrestun á fundum Alþingis
146A588 aviðbótarkostnaður vegna breytinga á almannatryggingumfyrirspurn til skrifl. svars
146A587 alyfið Spinrazafyrirspurn til skrifl. svars
146A586 alagning háspennulínu á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A585 anýting og ráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
146A584 alýðheilsuskatturþingsályktunartillaga
146A583 alífeyrisskuldbindingar heilbrigðisstofnana á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
146A582 amenntun innflytjendafyrirspurn til skrifl. svars
146A581 alýðháskólarfyrirspurn til skrifl. svars
146A580 afjarmenntaskólinn og námsbrautarlýsingarfyrirspurn til skrifl. svars
146A579 afjarnám á háskólastigiþingsályktunartillaga
146A578 anáttúrustofurþingsályktunartillaga
146A577 averknámsbrautirfyrirspurn til skrifl. svars
146A576 atekjur og gjöld Alþingis og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A575 anáttúrugjöldlagafrumvarp
146A574 akjararáðlagafrumvarp
146A573 atekjur og gjöld stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
146A572 atekjur og gjöld stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
146A571 atekjur og gjöld ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
146A570 atekjur og gjöld ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
146A569 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A568 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A567 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A566 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A565 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A564 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A563 atekjur og gjöld ráðuneytisins og undirstofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
146A562 asala á landi Vífilsstaðafyrirspurn til skrifl. svars
146A561 abiðlistar eftir aðgerðfyrirspurn til skrifl. svars
146A560 aaðgerðir fyrir framkvæmdir við Vestfjarðavegfyrirspurn til skrifl. svars
146A559 akostnaður vegna fyrirhugaðra framkvæmda við Vestfjarðavegfyrirspurn til skrifl. svars
146A558 asamskipti og verðmat við sölu á landi Vífilsstaðafyrirspurn til skrifl. svars
146A557 abrunavarnaáætlanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A556 aíbúðarhúsnæði fyrir umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
146A555 amóttökumiðstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
146A554 amálefni hinsegin fólksfyrirspurn til skrifl. svars
146A553 astuðningur til kaupa á fyrstu íbúð o.fl.lagafrumvarp
146A552 aundirfjármögnun háskólastigsinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A551 aeignasafn Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
146A550 arannsóknir á vændiskaupumfyrirspurn til skrifl. svars
146A549 asala fasteigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
146A548 alækkun byggingarkostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
146A547 ahollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
146A546 aliðskiptaaðgerðir erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
146A545 akærunefnd jafnréttismála og Jafnréttisstofufyrirspurn
146A544 aútlendingarlagafrumvarp
146A543 agreining á tækniþróunþingsályktunartillaga
146A542 aneytendamálskýrsla
146A541 asjálfstýrð farartækifyrirspurn til skrifl. svars
146A540 aíbúðir og íbúðarhús án íbúafyrirspurn til skrifl. svars
146A539 afiskmarkaðirfyrirspurn til skrifl. svars
146A538 aendurupptaka dómsmálafyrirspurn til skrifl. svars
146A537 aþróun ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
146A536 aauðlindir og auðlindagjöldþingsályktunartillaga
146A535 amótmæli gegn ofsóknum í garð samkynhneigðra í Tsjetsjeníuþingsályktunartillaga
146A534 astaða viðræðna um TiSA-samninginnfyrirspurn til skrifl. svars
146A533 aeinkavæðing þeirra skóla sem nú tilheyra Tækniskólanumfyrirspurn til skrifl. svars
146A532 aeinkavæðing Fjölbrautaskólans við Ármúlafyrirspurn til skrifl. svars
146A531 aeinkavæðing Stýrimannaskólansfyrirspurn til skrifl. svars
146A530 aeinkavæðing Vélskólansfyrirspurn til skrifl. svars
146A529 aeinkavæðing Iðnskólans í Reykjavíkfyrirspurn til skrifl. svars
146A528 aeinkavæðing Iðnskólans í Hafnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
146A527 abreytingar á EES-samningnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A526 ajafnréttisstefna EFTAfyrirspurn til skrifl. svars
146A525 astarfsmenn og nemendur Iðnskólans í Reykjavík og Iðnskólans í Hafnarfirðifyrirspurn til skrifl. svars
146A524 a ejarðgöng undir Vaðlaheiðilagafrumvarp
146A523 a eáhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipalagafrumvarp
146A522 aendurskoðun 241. gr. almennra hegningarlagaþingsályktunartillaga
146A521 askuldastaða heimilannafyrirspurn
146A520 aframhaldsskólarlagafrumvarp
146A519 asamningar velferðarráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A518 asamningar velferðarráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A517 asamningar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A516 asamningar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A515 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A514 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A513 a esamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A512 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A511 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A510 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A509 asamningar ráðuneytisins og undirstofnana þess við sveitarfélögfyrirspurn til skrifl. svars
146A508 aaðkoma Stjórnstöðvar ferðamála að ákvörðun um virðisaukaskattsbreytingufyrirspurn
146A507 aútboðsskylda á opinberri þjónustufyrirspurn til skrifl. svars
146A506 a eþjóðgarðurinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarðurlagafrumvarp
146A505 a emeðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunumlagafrumvarp
146A504 aáform um sameiningar framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
146A503 avinna við sjö ára byggðaáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
146A502 anám fyrir fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
146A501 aþróun Gini-stuðulsinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A500 aheimagistingfyrirspurn
146A499 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A498 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A497 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A496 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A495 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A494 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A493 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A492 aorkunýtingarstefnafyrirspurn til skrifl. svars
146A491 amálefni Hugaraflsfyrirspurn
146A490 adjúpborun til orkuöflunarfyrirspurn til skrifl. svars
146A489 aframkvæmd samgönguáætlunar 2015skýrsla
146A488 aupplýsingagjöf til almennings og fjölmiðlafyrirspurn til skrifl. svars
146A487 aflutningur námsbókalagers Menntamálastofnunar til A4fyrirspurn til skrifl. svars
146A486 ainnflutningur á kjöti frá Grænlandifyrirspurn til skrifl. svars
146A485 alandvarslafyrirspurn til skrifl. svars
146A484 atalningar á ferðamönnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A483 a ekjarasamningar kennarafyrirspurn til skrifl. svars
146A482 aUnited Siliconfyrirspurn til skrifl. svars
146A481 adómstólar o.fl.lagafrumvarp
146A480 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
146A479 aLandsvirkjunþingsályktunartillaga
146A478 asálfræðiþjónusta í opinberum háskólumþingsályktunartillaga
146A477 aeignasafn lífeyrissjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
146A476 aábúð á jörðum í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A475 adiplómanám þroskahamlaðra í myndlist o.fl.fyrirspurn
146A474 anorræna ráðherranefndin 2016skýrsla
146A473 abifreiðakaup ráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A472 akaup á nýjum krabbameinslyfjumfyrirspurn
146A471 akynsjúkdómarfyrirspurn
146A470 aofbeldi gegn fötluðum börnumfyrirspurn
146A469 afóstur og fósturbörnfyrirspurn
146A468 aleit að týndum börnumfyrirspurn
146A467 alífeyrissjóðirfyrirspurn til skrifl. svars
146A466 a egögn um útgjöld til heilbrigðismála á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
146A465 aársreikningarlagafrumvarp
146A464 avirðisaukaskattsskyld velta hótela og gistiheimilafyrirspurn til skrifl. svars
146A463 agreiðslur vegna fæðingafyrirspurn til skrifl. svars
146A462 alöggjöf gegn umsáturseineltifyrirspurn
146A461 arannsóknarnefnd almannavarnafyrirspurn til skrifl. svars
146A460 agögn um útgjöld til heilbrigðismála á Norðurlöndumfyrirspurn til skrifl. svars
146A459 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
146A458 anorrænt samstarf 2016skýrsla
146A457 a eréttindi og skyldur erlendra fyrirtækja o.fl.lagafrumvarp
146A456 akostnaðarþátttaka krabbameinssjúklingafyrirspurn til skrifl. svars
146A455 amálefni trans- og intersex-fólksfyrirspurn til skrifl. svars
146A454 amálefni fólks með ódæmigerð kyneinkennifyrirspurn til skrifl. svars
146A453 abiðlisti barna eftir greiningufyrirspurn til skrifl. svars
146A452 agögn á vef Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
146A451 aheilbrigðisumdæmi og fjármálaáætlunfyrirspurn til skrifl. svars
146A450 aávinningur af styttingu framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
146A449 aSundabrautfyrirspurn til skrifl. svars
146A448 aeignir og tekjur landsmanna árið 2016fyrirspurn til skrifl. svars
146A447 a eupprunaábyrgð raforkufyrirspurn til skrifl. svars
146A446 afjárfestingarstefna lífeyrissjóðafyrirspurn
146A445 amyglusveppir og tjón af völdum þeirrafyrirspurn til skrifl. svars
146A444 askráning og vernd menningarminja á ströndum landsinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A443 arýmkun reglna um hollustuhætti og matvælifyrirspurn
146A442 asjávarflóð og sjávarroffyrirspurn til skrifl. svars
146A441 asjóvarnirfyrirspurn til skrifl. svars
146A440 a ehúsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
146A439 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
146A438 a eþjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfirlagafrumvarp
146A437 a ejöfn staða og jafn réttur kvenna og karlalagafrumvarp
146A436 a ejöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunalagafrumvarp
146A435 a ejöfn meðferð á vinnumarkaðilagafrumvarp
146A434 a estefna og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks 2017--2021þingsályktunartillaga
146A433 a esjúklingatrygginglagafrumvarp
146A432 a ebann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjumlagafrumvarp
146A431 a etóbaksvarnirlagafrumvarp
146A430 asamstarf Íslands og Bretlands samhliða úrsagnarferli Bretlands úr Evrópusambandinuþingsályktunartillaga
146A429 anýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í Arion bankaþingsályktunartillaga
146A428 astofnun embættis tæknistjóra ríkisinsþingsályktunartillaga
146A427 alausn á undanskotum frá gjaldþrota fyrirtækjumþingsályktunartillaga
146A426 a ebarnaverndarlöglagafrumvarp
146A425 aendurskoðun lögræðislagaþingsályktunartillaga
146A424 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
146A423 agrunnskólarlagafrumvarp
146A422 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
146A421 asamþætting verknáms á grunnskóla- og framhaldsskólastigiþingsályktunartillaga
146A420 aþolmörk í ferðaþjónustubeiðni um skýrslu
146A419 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
146A418 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
146A417 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
146A416 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
146A415 a eheimspeki sem skyldufag í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
146A414 a emótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðirþingsályktunartillaga
146A413 alandhelgi, efnahagslögsaga og landgrunnlagafrumvarp
146A412 a eumgengni um nytjastofna sjávar og Fiskistofalagafrumvarp
146A411 a eFramkvæmdasjóður ferðamannastaðalagafrumvarp
146A410 a ehlutafélög og einkahlutafélöglagafrumvarp
146A409 akynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
146A408 a eskipulag haf- og strandsvæðalagafrumvarp
146A407 a eskógar og skógræktlagafrumvarp
146A406 a elandgræðslalagafrumvarp
146A405 a evegabréflagafrumvarp
146A404 aheildarúttekt á starfsemi lífeyrissjóðakerfisins og endurskipulagning þessþingsályktunartillaga
146A403 agjald af áfengi og tóbakilagafrumvarp
146A402 a efjármálaáætlun 2018--2022þingsályktunartillaga
146A401 a elánshæfismatsfyrirtækilagafrumvarp
146A400 a evátryggingasamstæðurlagafrumvarp
146A399 a edánaraðstoðþingsályktunartillaga
146A398 aþátttaka í viðræðum um kjarnorkuafvopnun á vegum Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
146A397 aréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
146A396 askatttekjur, skattrannsóknir og skatteftirlitbeiðni um skýrslu
146A395 askólavist í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
146A394 aaðgerðir gegn kennaraskortiþingsályktunartillaga
146A393 aútlendingarlagafrumvarp
146A392 a eLánasjóður íslenskra námsmannalagafrumvarp
146A391 astimpilgjaldlagafrumvarp
146A390 aeignarhald fjármálafyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
146A389 a elandmælingar og grunnkortagerðlagafrumvarp
146A388 arafrettur og tengdar vörurlagafrumvarp
146A387 a ebrottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagning Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslandslagafrumvarp
146A386 a eskortsala og skuldatryggingarlagafrumvarp
146A385 a eskattar, tollar og gjöldlagafrumvarp
146A384 asameining Útlendingastofnunar og Þjóðskrár Íslandsþingsályktunartillaga
146A383 asamningaviðræður við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
146A382 abrottfall nemenda af erlendum uppruna úr framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
146A381 agreining á áhættu og öryggismálum í ferðamennsku og ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
146A380 agreining á þensluáhrifum fjárfestinga og framkvæmdafyrirspurn
146A379 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
146A378 a eframkvæmdaáætlun á sviði barnaverndarþingsályktunartillaga
146A377 aerfðafjárskatturlagafrumvarp
146A376 a ehollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
146A375 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
146A374 a emeðferð sakamálalagafrumvarp
146A373 a eíslenskur ríkisborgararétturlagafrumvarp
146A372 a elyfjastefna til ársins 2022þingsályktunartillaga
146A371 a ebreyting á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnarlagafrumvarp
146A370 aMatvælastofnunskýrsla
146A369 aviðbrögð við áliti Eftirlitsstofnunar EFTA um löggjöf um leyfi til leigubílaakstursfyrirspurn
146A368 askipulagslög og byggingarreglugerðfyrirspurn
146A367 aþjóðgarður á miðhálendinuþingsályktunartillaga
146A366 amarkaðar tekjur til vegamálafyrirspurn til skrifl. svars
146A365 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2016 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A364 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 215/2016 um breytingu á XIII. viðauka og XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A363 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 194/2016 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A362 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 121/2016 um breytingu á II. viðauka og X. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A361 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 59/2017 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A360 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
146A359 aendurskoðun menntunarmála fangaþingsályktunartillaga
146A358 aAlþjóðaþingmannasambandið 2016skýrsla
146A357 aframlög til menningarsamningsins við Akureyrarbæfyrirspurn til skrifl. svars
146A356 a eloftslagsmállagafrumvarp
146A355 a evarnir gegn mengun hafs og stranda og hollustuhættir og mengunarvarnirlagafrumvarp
146A354 a eHvalfjarðargöng og þjóðvegur um Hvalfjörðfyrirspurn til skrifl. svars
146A353 aUnidroit-samningurinn frá 1995fyrirspurn til skrifl. svars
146A352 afjárframlög til háskóla og stöðu háskóla utan Reykjavíkurfyrirspurn til skrifl. svars
146A351 a egeðheilbrigðisþjónusta barnafyrirspurn til skrifl. svars
146A350 aviðbrögð við nýrri tæknibyltinguþingsályktunartillaga
146A349 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
146A348 aendurbygging stofnleiða og lagning bundins slitlags á tengivegifyrirspurn til skrifl. svars
146A347 astaða, hlutverk og fjármögnun náttúrustofa og rannsóknarstarffyrirspurn til skrifl. svars
146A346 aþrír tengivegirfyrirspurn til skrifl. svars
146A345 aVesturlandsvegurfyrirspurn til skrifl. svars
146A344 a evirðisaukaskattur á veggjöld í Hvalfjarðargöngumfyrirspurn til skrifl. svars
146A343 a eskrifstofu- og stjórnunarkostnaður Spalar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A342 a eskipun ráðgjafarnefnda heilbrigðisumdæmafyrirspurn til skrifl. svars
146A341 a elaxastofnar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A340 a esjókvíaeldi og vernd villtra laxfiskafyrirspurn til skrifl. svars
146A339 a eöryggismál í Hvalfjarðargöngum og við þaufyrirspurn til skrifl. svars
146A338 a elaxeldi í sjókvíumfyrirspurn til skrifl. svars
146A337 a everðmæti veiða í ám og vötnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A336 a eráðstafanir samkvæmt þingsályktun nr. 49/145fyrirspurn til skrifl. svars
146A335 asérstakur húsnæðisstuðningurfyrirspurn til skrifl. svars
146A334 aráðstafanir gegn verðhækkun íbúðarhúsnæðisfyrirspurn
146A333 a emeðhöndlun úrgangs og ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörurlagafrumvarp
146A332 avirðisaukaskatturlagafrumvarp
146A331 a erannsókn á fjárfestingarleið Seðlabanka Íslandsþingsályktunartillaga
146A330 ahugsanlegir hagsmunir ráðherra ríkisstjórnarinnar vegna ráðstafana í gjaldeyrismálumfyrirspurn til skrifl. svars
146A329 a egjaldeyrisútboð og afnám gjaldeyrishaftafyrirspurn til skrifl. svars
146A328 aleyfi til olíuleitarfyrirspurn til skrifl. svars
146A327 aþingfararkostnaðurfyrirspurn til skrifl. svars
146A326 aaðild Lánasjóðs íslenskra námsmanna að dómsmálumfyrirspurn til skrifl. svars
146A325 astarfsmannahald RÚVfyrirspurn til skrifl. svars
146A324 aVestnorræna ráðið 2016skýrsla
146A323 aÖSE-þingið 2016skýrsla
146A322 aNATO-þingið 2016skýrsla
146A321 anorðurskautsmál 2016skýrsla
146A320 askilyrðislaus grunnframfærslaþingsályktunartillaga
146A319 aAlexandersflugvöllurfyrirspurn til skrifl. svars
146A318 a estarfsemi Hafrannsóknastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
146A317 aúthaldsdagar Hafrannsóknastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
146A316 a etækni og gervigreindfyrirspurn
146A315 a estóriðjafyrirspurn til skrifl. svars
146A314 aselastofnar við Íslandfyrirspurn til skrifl. svars
146A313 ahjúkrunar- og dvalarrýmifyrirspurn til skrifl. svars
146A312 a eendurskoðendurlagafrumvarp
146A311 abúsetuskerðingar almannatryggingafyrirspurn
146A310 atekjuskatturlagafrumvarp
146A309 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2016skýrsla
146A308 aEvrópuráðsþingið 2016skýrsla
146A307 a eumferðarlöglagafrumvarp
146A306 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
146A305 arannsóknarsetur um utanríkis- og öryggismálfyrirspurn
146A304 amannréttindasjónarmið í íslenskri löggjöf o.fl.fyrirspurn
146A303 aHvalfjarðargöngfyrirspurn til skrifl. svars
146A302 aþjónusta vegna kvensjúkdómafyrirspurn
146A301 afjárfestingarleið Seðlabanka Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
146A300 aviðurkenning erlendra ökuréttindafyrirspurn
146A299 akynjajafnrétti á starfssviði utanríkisráðuneytisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A298 aendómetríósafyrirspurn
146A297 atakmarkanir á tjáningarfrelsifyrirspurn
146A296 a estefna í íþróttamálum og stuðningur við keppnis- og afreksíþróttirfyrirspurn til skrifl. svars
146A295 afullgilding viðauka við Marpol-samninginnfyrirspurn til skrifl. svars
146A294 afæðuöryggifyrirspurn til skrifl. svars
146A293 a eolíuleit og -vinnsla á Drekasvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
146A292 afræbankifyrirspurn til skrifl. svars
146A291 aúrbætur í jafnréttismálumfyrirspurn til skrifl. svars
146A290 atekjuskatturlagafrumvarp
146A289 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
146A288 aendurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnóturþingsályktunartillaga
146A287 askattafsláttur vegna kostnaðar við ferðir til og frá vinnuþingsályktunartillaga
146A286 aendurskoðun á lagaumhverfi er varðar uppkaup á landiþingsályktunartillaga
146A285 a euppbygging leiguíbúðaþingsályktunartillaga
146A284 a efylgdarlaus börn sem sækja um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
146A283 abaunaræktfyrirspurn til skrifl. svars
146A282 a eráðstafanir ríkislóða á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
146A281 aförgun jarðvegsefna vegna byggingarframkvæmdafyrirspurn til skrifl. svars
146A280 a efjölpósturfyrirspurn til skrifl. svars
146A279 aumhverfisáhrif og sjálfbærni byggingariðnaðarfyrirspurn
146A278 anýr hljóðvistarstaðallfyrirspurn til skrifl. svars
146A277 aefling verk- og iðnnámsfyrirspurn
146A276 asálfræðiþjónusta í framhaldsskólumfyrirspurn
146A275 aheimavist fyrir framhaldsskólanemafyrirspurn
146A274 afjárfestingar í rannsóknum og þróunþingsályktunartillaga
146A273 a efjarfundir á vegum ráðuneyta og notkun fjarfundabúnaðarþingsályktunartillaga
146A272 a eumgengni um nytjastofna sjávar o.fl.lagafrumvarp
146A271 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
146A270 a eskipting útsvarstekna milli sveitarfélagaþingsályktunartillaga
146A269 afriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
146A268 a estefna ríkisstjórnarinnar í raforkumálumfyrirspurn til skrifl. svars
146A267 a eorkuöryggi heimila og minni fyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
146A266 aeigendastefna Landsvirkjunarfyrirspurn til skrifl. svars
146A265 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 46/2016 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A264 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A263 a efullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyjaþingsályktunartillaga
146A262 asamræmd könnunarpróf og Menntamálastofnunfyrirspurn til skrifl. svars
146A261 a einnflutningur á hráu kjötifyrirspurn til skrifl. svars
146A260 a elangveik börnfyrirspurn til skrifl. svars
146A259 afósturbörnfyrirspurn til skrifl. svars
146A258 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
146A257 ainnleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðannabeiðni um skýrslu
146A256 aframkvæmd landamæraeftirlits o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A255 a enotkun geðlyfja og svefnlyfja á hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
146A254 anám í máltæknifyrirspurn
146A253 alífræn ræktunfyrirspurn
146A252 asérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálumlagafrumvarp
146A251 astærðarálag á veiðigjaldfyrirspurn til skrifl. svars
146A250 a eauðlindarenta raforkufyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
146A249 aráðstöfunartekjur aldraðra og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
146A248 avaldheimildir Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlitsins í ljósi fregna af fráveitumálum í Mývatnssveitfyrirspurn til skrifl. svars
146A247 a eskattrannsókn á grundvelli keyptra gagnafyrirspurn til skrifl. svars
146A246 a ehæstu og lægstu laun hjá ríkinufyrirspurn til skrifl. svars
146A245 a eutankjörfundaratkvæðifyrirspurn til skrifl. svars
146A244 afórnarlömb mansalsfyrirspurn til skrifl. svars
146A243 aaðstoð við fórnarlömb mansalsfyrirspurn til skrifl. svars
146A242 aumsækjendur um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
146A241 arannsóknarleyfi Orkubús Vestfjarðafyrirspurn til skrifl. svars
146A240 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
146A239 aendurgreiðsla á virðisaukaskatti til ferðamannafyrirspurn
146A238 a einn- og útskattur hótela og gistiheimilafyrirspurn til skrifl. svars
146A237 a ehlutafélög o.fl.lagafrumvarp
146A236 a eútlendingarlagafrumvarp
146A235 a evopnalöglagafrumvarp
146A234 a ebreyting á ýmsum lögum á sviði samgangnalagafrumvarp
146A233 a ekomugjald á flugfarþegafyrirspurn til skrifl. svars
146A232 a estuðningur við fráveituframkvæmdirfyrirspurn til skrifl. svars
146A231 alyfjaskráningfyrirspurn
146A230 aheilbrigðisáætlunfyrirspurn
146A229 aaðgerðir á kvennadeildumfyrirspurn
146A228 a eskuldastaða heimilanna og fasteignaverðfyrirspurn til skrifl. svars
146A227 astefna um uppbyggingu flutningskerfis raforkufyrirspurn
146A226 ahúsnæðisbæturfyrirspurn
146A225 agreiðslur og millifærslur fjárheimildafyrirspurn til skrifl. svars
146A224 aheimaslátrun og aukinn fjölbreytileiki í matvælaframleiðslufyrirspurn
146A223 a emálefni aldraðralagafrumvarp
146A222 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
146A221 atryggingagjaldfyrirspurn
146A220 a evextir og gengi krónunnarþingsályktunartillaga
146A219 akjötræktþingsályktunartillaga
146A218 ahrefnuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
146A217 a eevrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaðilagafrumvarp
146A216 a evextir og verðtrygging o.fl.lagafrumvarp
146A215 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklingalagafrumvarp
146A214 atíðni kynsjúkdóma hjá börnum og ungmennumfyrirspurn til skrifl. svars
146A213 amótun stefnu stjórnvalda um flokkun, vernd og skráningu ræktunarlandsþingsályktunartillaga
146A212 amótun stefnu og framkvæmdaáætlunar um ferðamannaleiðir á Vestfjörðumþingsályktunartillaga
146A211 akærur um kynferðisbrotfyrirspurn til skrifl. svars
146A210 akærur um ofbeldi gegn börnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A209 aábendingar til barnaverndarnefnda um ofbeldi gegn börnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A208 akosningar til Alþingislagafrumvarp
146A207 a eáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæðaþingsályktunartillaga
146A206 afyrirhugaður flutningur á aðsetri Hafrannsóknastofnunar -- ráðgjafarstofnunar hafs og vatnaskýrsla
146A205 astaða og stefna í loftslagsmálumskýrsla
146A204 a eUmhverfisstofnunlagafrumvarp
146A203 akosningar til Alþingislagafrumvarp
146A202 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
146A201 a euppsögn samkomulags við þjóðkirkjuna um kirkjujarðir o.fl. frá 1997þingsályktunartillaga
146A200 amótun klasastefnuþingsályktunartillaga
146A199 a eÞjóðhagsstofnunlagafrumvarp
146A198 aefling brothættra byggða og byggðafestu veiðiheimildaþingsályktunartillaga
146A197 a ehúsnæðismálfyrirspurn til skrifl. svars
146A196 astaða lýðræðis í stafrænum heimi, ógnir við friðhelgi einkalífs og einstaklingsfrelsibeiðni um skýrslu
146A195 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
146A194 asóknaráætlanir landshlutafyrirspurn til skrifl. svars
146A193 a euppbygging að Hrauni í Öxnadalþingsályktunartillaga
146A192 anám í hjúkrunarfræðifyrirspurn
146A191 aframhaldsskóladeild á Reykhólumfyrirspurn
146A190 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
146A189 a ekjararáðlagafrumvarp
146A188 arekstur innanlandsflugvallafyrirspurn til skrifl. svars
146A187 ahamfarasjóðurfyrirspurn
146A186 astarfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
146A185 amálefni aldraðralagafrumvarp
146A184 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
146A183 ajafnt búsetuform barna sem búa á tveimur heimilumfyrirspurn
146A182 avegarlagning um Teigsskógfyrirspurn
146A181 a efjarskiptasjóður, staða ljósleiðaravæðingar o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
146A180 aFab Lab smiðjurfyrirspurn til skrifl. svars
146A179 aAlexandersflugvöllurfyrirspurn
146A178 aæskulýðsmálfyrirspurn til skrifl. svars
146A177 afullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Georgíuþingsályktunartillaga
146A176 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
146A175 a erafræn birting málaskráa og gagna ráðuneytaþingsályktunartillaga
146A174 a eframhaldsskólarlagafrumvarp
146A173 aframlagning frumvarpa er varða upplýsinga- og tjáningarfrelsifyrirspurn til skrifl. svars
146A172 aúrskurðir um umgengni barna við umgengnisforeldrafyrirspurn til skrifl. svars
146A171 a eheilbrigðisþjónusta veitt erlendum ferðamönnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A170 avalfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)fyrirspurn
146A169 avalfrjáls bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum (OPCAT)fyrirspurn
146A168 agerð samnings um vegabréfsáritanafrelsi við Kósóvófyrirspurn
146A167 amálsmeðferð hælisleitenda samkvæmt Dyflinnarreglugerðinnifyrirspurn til skrifl. svars
146A166 aríkisjarðirfyrirspurn til skrifl. svars
146A165 aútflutningur á raforkufyrirspurn til skrifl. svars
146A164 a eLandsvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
146A163 aframkvæmd Menntamálastofnunar á PISA-könnunumfyrirspurn til skrifl. svars
146A162 aflugfargjöld innan landsfyrirspurn til skrifl. svars
146A161 a egjöld sem tengjast umferðfyrirspurn til skrifl. svars
146A160 aáfengisfrumvarpfyrirspurn
146A159 afrádráttarbær ferðakostnaðurfyrirspurn
146A158 aframkvæmd þingsályktunartillögu um áningarstaði Vegagerðarinnarfyrirspurn
146A157 abiðlistar eftir greiningufyrirspurn
146A156 a eopnun neyðarbrautarinnar á Reykjavíkurflugvelliþingsályktunartillaga
146A155 asala eigna á Ásbrúfyrirspurn
146A154 a eauðlindir og auðlindagjaldfyrirspurn til skrifl. svars
146A153 aviðhald vegakerfisinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A152 a evistunarúrræði fyrir börn með fötlunfyrirspurn til skrifl. svars
146A151 a ehúsnæði ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
146A150 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
146A149 aívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandilagafrumvarp
146A148 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2016skýrsla
146A147 askipun nefndar er geri tillögur um atvinnulýðræðiþingsályktunartillaga
146A146 a eorkuskiptiþingsályktunartillaga
146A145 akönnun á gæðum skólamáltíða í leik- og grunnskólumþingsályktunartillaga
146A144 a efjölmiðlarlagafrumvarp
146A143 a ehúsnæði Listaháskóla Íslandsþingsályktunartillaga
146A142 aalmenningssamgöngurfyrirspurn
146A141 aúthaldsdagar Landhelgisgæslunnarfyrirspurn til skrifl. svars
146A140 ayfirferð kosningalagafyrirspurn
146A139 astarfsumhverfi bókaútgáfufyrirspurn
146A138 a efjármagnstekjur einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
146A137 aradíókerfi og fjarskiptakerfifyrirspurn
146A136 astytting biðlistafyrirspurn til skrifl. svars
146A135 a eflutningur Landhelgisgæslunnar til Reykjanesbæjarþingsályktunartillaga
146A134 a espár um íbúðafjárfestingufyrirspurn til skrifl. svars
146A133 aspár um íbúðafjárfestingufyrirspurn til skrifl. svars
146A132 alífeyrisgreiðslur almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
146A131 abyggðaáætlunfyrirspurn
146A130 aákvörðun EES-nefndarinnar nr. 39/2016 um breytingu á XXII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
146A129 a ehjónavígslur og nafngiftirþingsályktunartillaga
146A128 a efarþegaflutningar og farmflutningarlagafrumvarp
146A127 amálefni Háskóla Íslandsfyrirspurn
146A126 a efjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemilagafrumvarp
146A125 akjör og staða myndlistarmannafyrirspurn
146A124 arannsókn á fangaflugi bandarískra yfirvalda um Íslandfyrirspurn
146A123 afjöldi vínveitingaleyfafyrirspurn til skrifl. svars
146A122 afjárveitingar til sóknaráætlana landshluta og hlutverk þeirrafyrirspurn
146A121 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
146A120 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
146A119 a eorlof húsmæðralagafrumvarp
146A118 afordæming aðgerða Bandaríkjaforseta gegn múslimumþingsályktunartillaga
146A117 a eþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
146A116 a efyrirtækjaskrálagafrumvarp
146A115 a estytting biðlista á kvennadeildumþingsályktunartillaga
146A114 a estefnumörkun og aðgerðaáætlun um kolefnishlutlaust Íslandþingsályktunartillaga
146A113 adómstólarlagafrumvarp
146A112 a ebrottnám líffæralagafrumvarp
146A111 a eviðbótareftirlit með fjármálasamsteypumlagafrumvarp
146A110 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
146A109 auppbygging innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjumfyrirspurn til skrifl. svars
146A108 aviðbrögð við lokun neyðarbrautarfyrirspurn til skrifl. svars
146A107 ainnviða- og byggingarréttargjaldfyrirspurn til skrifl. svars
146A106 a everslun með áfengi og tóbak o.fl.lagafrumvarp
146A105 alækkun virðisaukaskatts á gleraugum og linsumfyrirspurn
146A104 aumsagnir um atvinnuleyfi útlendingafyrirspurn til skrifl. svars
146A103 atekjuskatturlagafrumvarp
146A102 a ejafnræði í skráningu foreldratengslaþingsályktunartillaga
146A101 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
146A100 atilvísunarkerfi í barnalækningumfyrirspurn til skrifl. svars
146A99 anýsköpunarverkefni fyrir fatlað fólkfyrirspurn til skrifl. svars
146A98 afjárlagaliðurinn Sjúkrahús, óskiptfyrirspurn til skrifl. svars
146A97 adreif- og fjarnámfyrirspurn
146A96 astyrkir úr menningarsjóðumfyrirspurn til skrifl. svars
146A95 akvíði barna og unglingafyrirspurn
146A94 aumsóknarferli hjá sýslumönnumfyrirspurn til skrifl. svars
146A93 ahagir og viðhorf aldraðrabeiðni um skýrslu
146A92 aendurskoðun samgönguáætlunarfyrirspurn
146A91 aíblöndunarefni í bifreiðaeldsneytifyrirspurn til skrifl. svars
146A90 a emálefni lánsveðshópsfyrirspurn til skrifl. svars
146A89 aframkvæmd þingsályktunar um undirbúning að gerð þjóðhagsáætlana til langs tímafyrirspurn til skrifl. svars
146A88 a esala ríkiseigna, lækkun skulda ríkissjóðs og fjárfesting í innviðumþingsályktunartillaga
146A87 a eskipun starfshóps til að endurbæta löggjöf um vernd, velferð og veiðar villtra fugla og spendýraþingsályktunartillaga
146A86 a etekjuskatturlagafrumvarp
146A85 a etekjuskatturlagafrumvarp
146A84 a efæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjaldlagafrumvarp
146A83 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
146A82 arafrænt eftirlit við afplánun refsingafyrirspurn til skrifl. svars
146A81 atannvernd aldraðrafyrirspurn til skrifl. svars
146A80 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
146A79 aþingnefnd um alþjóðlega fríverslunarsamningaþingsályktunartillaga
146A78 a eaðskilnaður fjárfestingarbanka og viðskiptabankaþingsályktunartillaga
146A77 a eúttekt á starfsemi fjölmiðla utan höfuðborgarsvæðisins og leiðir til að tryggja stöðu þeirraþingsályktunartillaga
146A76 a emerking á vörum frá hernumdum svæðum Palestínuþingsályktunartillaga
146A75 akostnaður við sjúkraflug og fæðingarþjónustu í Vestmannaeyjumfyrirspurn til skrifl. svars
146A74 abyggingarkostnaður og endurskoðun lagafyrirspurn
146A73 aframsal íslenskra fangafyrirspurn
146A72 aframsals- og fangaskiptasamningarfyrirspurn til skrifl. svars
146A71 aorkukostnaður heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
146A70 a eupplýsinga- og sannleiksskylda ráðherralagafrumvarp
146A69 a estarfshópur um keðjuábyrgðþingsályktunartillaga
146A68 a ebreytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslandsþingsályktunartillaga
146A67 a eLífeyrissjóður bændalagafrumvarp
146A66 a efjármálastefna 2017--2022þingsályktunartillaga
146A65 a eminning tveggja alda afmælis Jóns Árnasonarþingsályktunartillaga
146A64 a ehlutafélöglagafrumvarp
146A63 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
146A62 a eheildstæð stefna í málefnum einstaklinga með heilabilunþingsályktunartillaga
146A61 a elosun kolefnisgasa frá orkufrekum iðnaði og íslenskum flugflotafyrirspurn til skrifl. svars
146A60 a efasteignir Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Kadecofyrirspurn til skrifl. svars
146A59 asáttameðferðfyrirspurn til skrifl. svars
146A58 a eupptaka samræmdrar vísitölu neysluverðsþingsályktunartillaga
146A57 a eheilbrigðisáætlunþingsályktunartillaga
146A56 a eskráning trúar- og lífsskoðanafyrirspurn til skrifl. svars
146A55 aniðurfærsla verðtryggðra fasteignalánaskýrsla
146A54 ameðferð kynferðisbrotafyrirspurn til skrifl. svars
146A53 abann við kjarnorkuvopnumfyrirspurn
146A52 a eeftirfylgni við þingsályktun nr. 45/145fyrirspurn til skrifl. svars
146A51 askipun loftslagsráðsfyrirspurn til skrifl. svars
146A50 astefna í almannavarna- og öryggismálumfyrirspurn til skrifl. svars
146A49 a egreiðsluþátttaka sjúklingaþingsályktunartillaga
146A48 afjöldi starfsmanna Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A47 a elaunakostnaður og fjöldi starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A46 aónýttur persónuafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
146A45 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A44 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A43 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A42 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A41 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A40 a eeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A39 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A38 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A37 a eeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A36 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A35 aborgarastyrjöldin í Sýrlandifyrirspurn til skrifl. svars
146A34 afjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna búsetu erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
146A33 a eaðgerðaáætlun gegn mansali og vinnulag við mansalsmálfyrirspurn til skrifl. svars
146A32 amálefni Brúneggja ehf. og upplýsingagjöf til almennings um brot á reglum um dýravelferðfyrirspurn til skrifl. svars
146A31 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2015skýrsla
146A30 afrestun á fundum Alþingis
146A29 aútlendingarlagafrumvarp
146A28 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
146A27 alaunakostnaður og fjöldi starfsmannafyrirspurn til skrifl. svars
146A26 afjöldi starfsmanna Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
146A25 aónýttur persónuafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
146A24 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A23 a eeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A22 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A21 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A20 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A19 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A18 a eeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A17 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A16 aeftirlitsstofnanirfyrirspurn til skrifl. svars
146A15 aorkukostnaður heimilannafyrirspurn til skrifl. svars
146A14 aborgarastyrjöldin í Sýrlandifyrirspurn til skrifl. svars
146A13 amálefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
146A12 aaðgerðaáætlun gegn mansali og vinnulag við mansalsmálfyrirspurn til skrifl. svars
146A11 afjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna búsetu erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
146A10 a efjáraukalög 2016lagafrumvarp
146A9 abreyting á ályktun Alþingis um rannsókn á kaupum á 45,8% eignarhlut í Búnaðarbanka Íslands hf. o.fl.þingsályktunartillaga
146A8 alokafjárlög 2015lagafrumvarp
146A7 a ekjararáðlagafrumvarp
146A6 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
146A5 amálefni Brúneggja ehf. og upplýsingagjöf til almennings um brot á reglum um dýravelferðfyrirspurn til skrifl. svars
146A4 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
146A3 a esálfræðiþjónusta í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
146A2 a eýmsar forsendur fjárlagafrumvarps 2017lagafrumvarp
146A1 a efjárlög 2017lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.