Fletta upp á þingmálum ákveðins þings
Fyrra þing Næsta þing

"a" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á feril málsins á vef Alþingis.
"e" við hliðina á númeri þingmáls er hlekkur á lista yfir erindi varðandi málið, ef þau eru skráð.
Löggjafarþing 148
Þing Þingmál Heiti máls Tegund
148A732 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A682 aárangur af störfum Stjórnstöðvar ferðamálaskýrsla
148A681 averðtryggð jafngreiðslulánfyrirspurn til skrifl. svars
148A680 astarfshópur um endurskoðun eignarhalds á bújörðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A679 amiðlun upplýsinga og vernd uppljóstrarafyrirspurn til skrifl. svars
148A678 aúrræði gegn einelti og áreitni í ríkisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
148A677 afrestun á fundum Alþingisþingsályktunartillaga
148A676 asamstarfsverkefni Alþingis og Hins íslenska bókmenntafélags í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslandsþingsályktunartillaga
148A675 averkefni í tilefni af 100 ára fullveldisafmæli Íslands í þágu barna og ungmenna og rannsókna er stuðli að sjálfbærni auðlinda hafsinsþingsályktunartillaga
148A674 asala fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A673 aveiðigjöldfyrirspurn til skrifl. svars
148A672 auppgreiðsla lána hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
148A671 a eDRG-kostnaðargreining á Landspítalanumfyrirspurn til skrifl. svars
148A670 afaggiltir vottunaraðilar jafnlaunakerfafyrirspurn til skrifl. svars
148A669 a ehagur barna við foreldramissifyrirspurn til skrifl. svars
148A668 ahagur barna við foreldramissifyrirspurn til skrifl. svars
148A667 aþyrluflug og Landspítalinnfyrirspurn til skrifl. svars
148A666 aframkvæmdir vegna Landspítalans við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
148A665 aréttur barna sem aðstandendurlagafrumvarp
148A664 avirðisaukaskatturfyrirspurn til skrifl. svars
148A663 akjararáðfyrirspurn til skrifl. svars
148A662 aveigamiklar ástæðurfyrirspurn til skrifl. svars
148A661 afrestun á fundum Alþingis
148A660 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
148A659 astjórnsýsla dómstólannabeiðni um skýrslu
148A658 aráðherrar og annað aðstoðarfólkfyrirspurn til skrifl. svars
148A657 asérfræðiráðgjöf ríkisstjórnarinnarfyrirspurn til skrifl. svars
148A656 auppbygging almenningssamgangnafyrirspurn til skrifl. svars
148A655 anotkun á Alþingishúsinufyrirspurn til skrifl. svars
148A654 asamningur um heilbrigðisþjónustu Sjúkrahússins á Akureyri við Grænland og Færeyjarfyrirspurn til skrifl. svars
148A653 abreytingar á hjúskaparlögumfyrirspurn til skrifl. svars
148A652 aatkvæðagreiðsla utan kjörfundarfyrirspurn til skrifl. svars
148A651 a ebiðlistar á Vogfyrirspurn til skrifl. svars
148A650 afiskeldisfyrirtækifyrirspurn til skrifl. svars
148A649 askattleysi uppbóta á lífeyriþingsályktunartillaga
148A648 aveiðigjaldlagafrumvarp
148A647 aumboðsmaður Alþingislagafrumvarp
148A646 asynjun Skipulagsstofnunar á tillögu sveitarstjórnar að aðalskipulagifyrirspurn til skrifl. svars
148A645 a eaðgengi fatlaðs fólks í farþegaflutningumfyrirspurn til skrifl. svars
148A644 aúrskurðarnefnd um upplýsingamálfyrirspurn til skrifl. svars
148A643 aveiting ríkisfangsfyrirspurn til skrifl. svars
148A642 a etúlkaþjónusta fyrir innflytjendurfyrirspurn til skrifl. svars
148A641 afjárframlög sveitarfélaga til stjórnmálasamtakafyrirspurn til skrifl. svars
148A640 aábyrgðarmenn námslána, niðurfelling ábyrgðar og erlendir stúdentarfyrirspurn til skrifl. svars
148A639 aráðstöfun lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af gjöldum fyrir slík réttindiskýrsla
148A638 ageðheilbrigðismál og framkvæmd geðheilbrigðisáætlunarskýrsla
148A637 aáverkar eftir hundfyrirspurn til skrifl. svars
148A636 a esjúkraflutningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A635 aaðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og mat á árangri af þeimfyrirspurn til skrifl. svars
148A634 akolefnisgjaldfyrirspurn til skrifl. svars
148A633 aáhættumat og viðbragðsáætlanir vegna eiturefnaflutninga í grennd við vatnsverndarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A632 avátryggingastarfsemilagafrumvarp
148A631 a eveiðigjaldlagafrumvarp
148A630 a ekjararáðlagafrumvarp
148A629 aaukatekjur ríkissjóðslagafrumvarp
148A628 ameðferð sakamálalagafrumvarp
148A627 ameðferð trúnaðarupplýsinga og skyldur þingmannafyrirspurn til skrifl. svars
148A626 agrunnur vísitölu neysluverðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A625 akennslubækur í framhaldsskólumfyrirspurn til skrifl. svars
148A624 aóskráðar reglur og hefðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A623 aframkvæmd upplýsingalagaskýrsla
148A622 a epersónuvernd og vinnsla persónuupplýsingalagafrumvarp
148A621 aúrskurðir sýslumanns í umgengnismálumfyrirspurn til skrifl. svars
148A620 agerðabækur kjörstjórnafyrirspurn til skrifl. svars
148A619 aný persónuverndarreglugerð ESB og afrit af þjóðskrá, kjörskrá og íbúaskráfyrirspurn til skrifl. svars
148A618 afjöldi tollvarðafyrirspurn til skrifl. svars
148A617 afjöldi rannsóknarlögreglumannafyrirspurn til skrifl. svars
148A616 ainnleiðing regluverks þriðja orkupakka ESBfyrirspurn til skrifl. svars
148A615 a eorkupakki ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES-samningurinnfyrirspurn til skrifl. svars
148A614 aumskurður á kynfærum drengjafyrirspurn til skrifl. svars
148A613 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
148A612 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breytingu á XI. viðauka og bókun 37 við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A611 abreyttar áherslur í opinberum innkaupumfyrirspurn til skrifl. svars
148A610 alandverðir utan friðlýstra svæða og þjóðgarðafyrirspurn til skrifl. svars
148A609 alánakjörfyrirspurn til skrifl. svars
148A608 aumsóknir um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A607 ahvalveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A606 arannsóknir á mengun í Hvalfirðifyrirspurn til skrifl. svars
148A605 a emótmæli gegn hvalveiðum og viðskiptahagsmunirfyrirspurn til skrifl. svars
148A604 ahvalveiðar og ferðaþjónustafyrirspurn til skrifl. svars
148A603 aónýttur persónuafslátturfyrirspurn til skrifl. svars
148A602 alögreglumennfyrirspurn til skrifl. svars
148A601 aNPA-samningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A600 aframkvæmd svæðisbundinnar flutningsjöfnunar 2017skýrsla
148A599 a eendurgreiðslur til félagasamtaka til almannaheilla vegna mannvirkjagerðar og annarra framkvæmdalagafrumvarp
148A598 astyrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A597 astyrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A596 astyrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A595 a estyrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A594 astyrkir til verkefna og rekstrar á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A593 asvört atvinnustarfsemi í ferðaþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A592 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A591 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A590 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A589 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A588 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A587 aKynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A586 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A585 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A584 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A583 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A582 akynjaskipting í stjórnum, ráðum og nefndum á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A581 a etollalöglagafrumvarp
148A580 afjöldi lífeyrisþega sem fá skertar greiðslur vegna búsetu erlendisfyrirspurn til skrifl. svars
148A579 agagnasöfnun vegna byggða- og atvinnuþróunarfyrirspurn til skrifl. svars
148A578 amengunarhætta vegna saltburðar og hættulegra efna í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A577 a eábyrgðarmenn og greiðsluaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
148A576 a eBankasýsla ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A575 avefjagigtfyrirspurn til skrifl. svars
148A574 atillögur Lögmannafélags Íslands um gjafsóknarreglurfyrirspurn til skrifl. svars
148A573 agæsluvarðhald og gæsluvarðhaldsúrskurðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A572 akrosseignatengsl í sjávarútvegifyrirspurn til skrifl. svars
148A571 akostnaðargreining í heilbrigðiskerfinufyrirspurn til skrifl. svars
148A570 asértæk skuldaaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
148A569 asamningar um heilbrigðisþjónustu við Grænland og Færeyjarfyrirspurn til skrifl. svars
148A568 ameðhöndlun ráðuneyta á ábendingum í nefndarálitumfyrirspurn
148A567 anotkun stjórnvalda og ríkisstofnana á samfélagsmiðlumfyrirspurn til skrifl. svars
148A566 a eráðherraábyrgðlagafrumvarp
148A565 a eaðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkalagafrumvarp
148A564 a eútlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandilagafrumvarp
148A563 abrottfall lagalagafrumvarp
148A562 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
148A561 a eaðgerðir gegn skattundanskotum og skattsvikumlagafrumvarp
148A560 asektareglugerð vegna umferðarlagabrotafyrirspurn
148A559 a eveiting heilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A558 asamkeppnisstaða íslenskra iðnfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
148A557 asamræmd próffyrirspurn til skrifl. svars
148A556 a eaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A555 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A554 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A553 a eaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A552 a eaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A551 a eaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A550 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A549 a eaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A548 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A547 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A546 aaðgengi fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A545 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 186/2017 um breytingu á XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A544 askýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2016álit nefndar um skýrslu
148A543 alækkun tekjuskattsfyrirspurn til skrifl. svars
148A542 a eumhverfisvænar veiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A541 ahluti ríkisins í orku- og veitufyrirtækjumfyrirspurn til skrifl. svars
148A540 avinnutími, tekjur og framfærsla fangafyrirspurn til skrifl. svars
148A539 afullgilding fríverslunarsamnings milli EFTA-ríkjanna og Filippseyjaþingsályktunartillaga
148A538 a eheimilislæknar á Íslandi og ráðningar heilsugæslulækna á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
148A537 a efjölkerfameðferð við hegðunarvandafyrirspurn til skrifl. svars
148A536 avarnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkafyrirspurn til skrifl. svars
148A535 abetrun fangaþingsályktunartillaga
148A534 aendurmat á hvalveiðistefnu Íslandsþingsályktunartillaga
148A533 abörn sem sækja um alþjóðlega verndfyrirspurn til skrifl. svars
148A532 anám á atvinnuleysisbótumfyrirspurn
148A531 ahúsnæði Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
148A530 akostnaður við hátíðarfund Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
148A529 a eeftirlit Fjármálaeftirlitsins með verðtryggðum lánumfyrirspurn til skrifl. svars
148A528 ahlutabréfaeign LSR í fyrirtækjum á markaðifyrirspurn
148A527 aundanþágur frá gjaldeyrishöftumfyrirspurn til skrifl. svars
148A526 aársskýrslur Útlendingastofnunarfyrirspurn til skrifl. svars
148A525 akynjafræði sem skyldunámsgreinþingsályktunartillaga
148A524 aóinnheimtar sektir í vararefsingarferlifyrirspurn til skrifl. svars
148A523 afermingaraldur og trúfélagaskráningufyrirspurn til skrifl. svars
148A522 afaðernisyfirlýsing vegna andvanafæðingar og fósturlátsfyrirspurn til skrifl. svars
148A521 a efjöldi hælisleitenda og dvalartími þeirra hér á landifyrirspurn til skrifl. svars
148A520 aútgjöld vegna hælisleitendafyrirspurn til skrifl. svars
148A519 aútreikningur á verðtryggingufyrirspurn til skrifl. svars
148A518 a etollalöglagafrumvarp
148A517 a eförgun eiturefna frá Hellisheiðarvirkjunfyrirspurn til skrifl. svars
148A516 a erannsóknir og mengunarvarnir vegna torfæruaksturs í Jósefsdalfyrirspurn til skrifl. svars
148A515 ajarðvegslosun í Bolaöldufyrirspurn til skrifl. svars
148A514 a erannsóknir og öryggisráðstafanir vegna jarðvegslosunar í Bolaöldufyrirspurn til skrifl. svars
148A513 a eþarfagreining vegna byggingarframkvæmda Landspítalans við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
148A512 a eáætlaður kostnaður við byggingarframkvæmdir Landspítalans við Hringbrautfyrirspurn til skrifl. svars
148A511 a eumferðarlagabrot erlendra ferðamannafyrirspurn til skrifl. svars
148A510 autanríkis- og alþjóðamálskýrsla
148A509 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A508 a eopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A507 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A506 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A505 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A504 a eopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A503 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A502 a eopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A501 aopinber störf utan höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A500 a elaun forstjóra og stjórna fyrirtækja í eigu ríkisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A499 avinna íslenskra stjórnvalda vegna innleiðingar þriðja orkupakka ESBfyrirspurn
148A498 aframkvæmd alþjóðlegra skuldbindinga er varða flutning á vopnumbeiðni um skýrslu
148A497 a estarfsmenn Stjórnarráðsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A496 akosningar til Alþingislagafrumvarp
148A495 aþolmörk ferðamennskuskýrsla
148A494 a efjármálaáætlun 2019--2023þingsályktunartillaga
148A493 aársreikningarlagafrumvarp
148A492 a eÍslandsstofalagafrumvarp
148A491 akolefnisjöfnun vegna eldsneytisnotkunar opinberra aðilaþingsályktunartillaga
148A490 aóréttmæti málshöfðunar Alþingis gegn ráðherrum og afsökunarbeiðniþingsályktunartillaga
148A489 aaukin fjárveiting til SÁÁþingsályktunartillaga
148A488 aráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugiþingsályktunartillaga
148A487 auppsögn tollasamnings um landbúnaðarvörur við Evrópusambandiðþingsályktunartillaga
148A486 a elagaráð Alþingislagafrumvarp
148A485 a eFerðamálastofalagafrumvarp
148A484 a epakkaferðir og samtengd ferðatilhögunlagafrumvarp
148A483 aheimild sveitarfélaga til að innheimta umhverfisgjöldþingsályktunartillaga
148A482 astofnun lýðháskóla UMFÍ á Laugarvatniþingsályktunartillaga
148A481 a eköfunlagafrumvarp
148A480 a estefnumótandi byggðaáætlun 2018--2024þingsályktunartillaga
148A479 a estefnumarkandi landsáætlun um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum 2018--2029þingsályktunartillaga
148A478 akostir og gallar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðiðbeiðni um skýrslu
148A477 aopinber fjármállagafrumvarp
148A476 abann við plastpokanotkun í verslunum og merkingar á vörum með plastagnirþingsályktunartillaga
148A475 a40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
148A474 a eskattleysi launatekna undir 300.000 kr.þingsályktunartillaga
148A473 a eendurnýjun vegarins yfir Kjöl með einkaframkvæmdþingsályktunartillaga
148A472 asveitarstjórnarlöglagafrumvarp
148A471 aalmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A470 a esálfræðiþjónusta í fangelsumþingsályktunartillaga
148A469 a ehúsnæðismállagafrumvarp
148A468 a eréttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands o.fl.lagafrumvarp
148A467 a emat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
148A466 askil menningarverðmæta til annarra landalagafrumvarp
148A465 a ekvikmyndalöglagafrumvarp
148A464 abarnaverndarlög o.fl.lagafrumvarp
148A463 amyndlistarnám fyrir börn og unglingaþingsályktunartillaga
148A462 aframhaldsskólarlagafrumvarp
148A461 a eframkvæmdaleyfi vegna uppbyggingar á Vestfjarðavegilagafrumvarp
148A460 aþjóðaröryggisráðlagafrumvarp
148A459 aþjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkiðlagafrumvarp
148A458 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A457 a ebreyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldilagafrumvarp
148A456 a eábúðarlöglagafrumvarp
148A455 a ebreyting á ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmannalagafrumvarp
148A454 a ePóst- og fjarskiptastofnun o.fl.lagafrumvarp
148A453 a eLífeyrissjóður starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A452 a eSöfnunarsjóður lífeyrisréttindalagafrumvarp
148A451 akostnaður við rekstur kjararáðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A450 a eaðgerðaáætlun fyrir Stjórnarráðiðfyrirspurn til skrifl. svars
148A449 a ekolefnisgjald og mótvægisaðgerðir gegn kolefnislosunfyrirspurn til skrifl. svars
148A448 alífeyrissjóðsgreiðslur til örorkulífeyrisþegafyrirspurn til skrifl. svars
148A447 a eatkvæðakassarfyrirspurn til skrifl. svars
148A446 a erafmyntirfyrirspurn til skrifl. svars
148A445 ahreyfing og svefn grunnskólabarnafyrirspurn
148A444 astjórn fiskveiðalagafrumvarp
148A443 asiðareglur fyrir alþingismennþingsályktunartillaga
148A442 a edómstólar o.fl.lagafrumvarp
148A441 a eskaðabótalöglagafrumvarp
148A440 a erekstrarkostnaður Nýs Landspítala ohf.fyrirspurn til skrifl. svars
148A439 afæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
148A438 a evirðisaukaskatturlagafrumvarp
148A437 aupplýsingaveita stjórnvalda við Alþingibeiðni um skýrslu
148A436 aframkvæmd laga um almennar íbúðir og húsnæðissamvinnufélögfyrirspurn til skrifl. svars
148A435 a eEinangrunarstöðin í Reykjanesbæfyrirspurn til skrifl. svars
148A434 aframkvæmdir á Reykjanesbrautfyrirspurn til skrifl. svars
148A433 a eFiskræktarsjóðurlagafrumvarp
148A432 aráðgjöf vegna siðareglnafyrirspurn til skrifl. svars
148A431 a eeignaraðild vogunarsjóða að bankakerfinu og eftirlitshlutverk Fjármálaeftirlitsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A430 aplastáætlun Norðurlandafyrirspurn til skrifl. svars
148A429 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
148A428 aendurskoðun á lyfjalögumfyrirspurn til skrifl. svars
148A427 a elyfjalöglagafrumvarp
148A426 a eheilbrigðisþjónusta o.fl.lagafrumvarp
148A425 a eskipulag haf- og strandsvæðalagafrumvarp
148A424 a ebrottfall laga um Lífeyrissjóð bændalagafrumvarp
148A423 a ebreyting á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöldlagafrumvarp
148A422 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
148A421 aendurskoðun verklagsreglna um skilarétt neytenda, gjafabréf og inneignarnóturþingsályktunartillaga
148A420 astarfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkjaþingsályktunartillaga
148A419 aendurskoðun lögræðislagaþingsályktunartillaga
148A418 alandhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsaga og landgrunnlagafrumvarp
148A417 a eundirritun og fullgilding þriðju valfrjálsu bókunarinnar við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannaþingsályktunartillaga
148A416 akynjavakt Alþingisþingsályktunartillaga
148A415 aopinber fjármállagafrumvarp
148A414 avegalöglagafrumvarp
148A413 afrumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum um bann við umskurði drengjafyrirspurn
148A412 afjöldi vettvangsliða, bráðaliða og sjúkraflutningamannafyrirspurn til skrifl. svars
148A411 a105. og 106. Aþljóðavinnumálaþingið í Genf 2016--2017skýrsla
148A410 ahjólaleið milli Reykjavíkur og Flugstöðvar Leifs Eiríkssonarþingsályktunartillaga
148A409 aaðkoma og hlutdeild hulduaðila í kosningum til Alþingisbeiðni um skýrslu
148A408 a eeftirlit með vátryggingaskilmálumfyrirspurn til skrifl. svars
148A407 alög um félagasamtök til almannaheillafyrirspurn
148A406 aáhættumat, viðbragðsáætlanir o.fl. vegna eiturefnaflutninga um vatnsverndarsvæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A405 astaða hafnarsjóða og stefnumörkun í hafnamálumfyrirspurn til skrifl. svars
148A404 aundirbúningur að stofnun björgunarskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandiþingsályktunartillaga
148A403 aábyrgðarmenn og greiðsluaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
148A402 abarnahjónaböndfyrirspurn til skrifl. svars
148A401 a eskatttekjur ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A400 ameðferð einkamálalagafrumvarp
148A399 a emeðferð einkamálalagafrumvarp
148A398 averktakar Menntamálastofnunar við fyrirlögn samræmdra prófafyrirspurn til skrifl. svars
148A397 astuðningsúrræði fyrir nemendur í samræmdu prófi í íslenskufyrirspurn til skrifl. svars
148A396 anýting vatnsauðlinda þjóðlendnafyrirspurn til skrifl. svars
148A395 a einnheimtulöglagafrumvarp
148A394 a ejöfn meðferð á vinnumarkaðilagafrumvarp
148A393 a ejöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisupprunalagafrumvarp
148A392 aþjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð Reykjavíkurflugvallarþingsályktunartillaga
148A391 atekjuskatturlagafrumvarp
148A390 a efjarskiptilagafrumvarp
148A389 a ebreyting á ýmsum lögum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamálalagafrumvarp
148A388 a eViðlagatrygging Íslandslagafrumvarp
148A387 a efjármálafyrirtækilagafrumvarp
148A386 araforkumálefniskýrsla
148A385 asaltburður og mengandi efni í nágrenni vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A384 alandvarslafyrirspurn til skrifl. svars
148A383 a elánafyrirgreiðsla fjármálastofnanafyrirspurn til skrifl. svars
148A382 alyf við inflúensu fyrir börn á skólaskyldualdrifyrirspurn til skrifl. svars
148A381 a eframkvæmdir við Landspítalannfyrirspurn til skrifl. svars
148A380 abiðlistar og stöðugildi sálfræðingafyrirspurn til skrifl. svars
148A379 askuldaskil einstaklingafyrirspurn til skrifl. svars
148A378 asértæk skuldaaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
148A377 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A376 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A375 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A374 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A373 aferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A372 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A371 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A370 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A369 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A368 a eferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A367 aferðakostnaður og dagpeningar ráðherra og ráðuneytisstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A366 anauðungarsölur og greiðsluaðlögunfyrirspurn til skrifl. svars
148A365 a estörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A364 a estörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A363 astörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A362 astörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A361 astörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A360 a estörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A359 a estörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A358 astörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A357 astörf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A356 aeinkaleyfi og nýsköpunarvirknifyrirspurn
148A355 a eeiturefnaflutningar um íbúðahverfifyrirspurn til skrifl. svars
148A354 a eeiturefnaflutningar um Sandskeið og Hellisheiðifyrirspurn til skrifl. svars
148A353 a ejafnréttismatfyrirspurn til skrifl. svars
148A352 a ejarðgöng milli Siglufjarðar og Fljótafyrirspurn til skrifl. svars
148A351 aafstaða Íslands til kjarnorkuvopnafyrirspurn til skrifl. svars
148A350 a eþróunar- og mannúðaraðstoðfyrirspurn til skrifl. svars
148A349 a elaunaþróun stjórnenda ríkisfyrirtækja og ríkisstofnanafyrirspurn til skrifl. svars
148A348 ahlutafélöglagafrumvarp
148A347 astarfsemi og eftirlit Fiskistofubeiðni um skýrslu
148A346 a ehúsnæðissamvinnufélöglagafrumvarp
148A345 a elögheimili og aðseturlagafrumvarp
148A344 avantraust á dómsmálaráðherraþingsályktunartillaga
148A343 aundanþágur frá banni við hergagnaflutningumfyrirspurn
148A342 aheimahjúkrunfyrirspurn til skrifl. svars
148A341 arafmyntirfyrirspurn
148A340 aársreikningarlagafrumvarp
148A339 a eÞjóðskrá Íslandslagafrumvarp
148A338 avinna við réttaröryggisáætlunfyrirspurn
148A337 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/2017 um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A336 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2017 um breytingu á II. viðauka og XVII. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A335 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2017 um breytingu á XIX. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A334 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 129/2017 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A333 aákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 94/2017 um breytingu á VII. viðauka og X. viðauka við EES-samninginnþingsályktunartillaga
148A332 anotkun akstursbóka í bifreiðum Alþingis og greiðslur dagpeninga til forseta Alþingisfyrirspurn til skrifl. svars
148A331 a eMatvælastofnunlagafrumvarp
148A330 a ematvæli o.fl.lagafrumvarp
148A329 aframkvæmd og eftirfylgni barnasáttmála Sameinuðu þjóðannafyrirspurn
148A328 asamræmd próf og innritun í framhaldsskólafyrirspurn
148A327 aþriðja valfrjálsa bókunin við barnasáttmála Sameinuðu þjóðannafyrirspurn til skrifl. svars
148A326 a efjárframlög til samgöngumálafyrirspurn til skrifl. svars
148A325 astarfsmenn Alþingis og stofnana þessfyrirspurn til skrifl. svars
148A324 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A323 a estarfsmenn stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A322 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A321 a estarfsmenn stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A320 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A319 astarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A318 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A317 astarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A316 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A315 a estarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A314 astarfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherrafyrirspurn til skrifl. svars
148A313 ahnjask á atkvæðakössumfyrirspurn
148A312 aeftirlitshlutverk Fjármálaeftirlitsins og greiðslur af verðtryggðum lánumfyrirspurn til skrifl. svars
148A311 astarfsemi sérsveitar ríkislögreglustjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A310 afjarskiptamál á Hornströndumfyrirspurn til skrifl. svars
148A309 akjötræktþingsályktunartillaga
148A308 a estarfsmenn opinberra hlutafélagafyrirspurn til skrifl. svars
148A307 askipun starfshóps til að endurmeta kynfræðslu í grunn- og framhaldsskólumþingsályktunartillaga
148A306 amat á umhverfisáhrifumlagafrumvarp
148A305 aviðbrögð við fjölgun ferðamannafyrirspurn
148A304 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A303 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A302 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A301 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A300 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A299 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A298 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A297 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A296 a eráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A295 a eráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A294 aráðningar ráðherrabílstjórafyrirspurn til skrifl. svars
148A293 a ebann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjumlagafrumvarp
148A292 a eeinkaleyfilagafrumvarp
148A291 avaxtakostnaður ríkissjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A290 a eendurmenntun ökumanna farþega- og vöruflutningabifreiðafyrirspurn til skrifl. svars
148A289 avindorkuverfyrirspurn til skrifl. svars
148A288 akalkþörungavinnslafyrirspurn
148A287 a everslun með áfengi og tóbak o.fl.lagafrumvarp
148A286 aloftslagsmállagafrumvarp
148A285 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A284 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A283 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A282 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A281 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A280 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A279 aráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A278 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A277 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A276 a eráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A275 aráðherrabílar og bílstjórarfyrirspurn til skrifl. svars
148A274 aráðstöfun á eignum til LSR úr safni Lindarhvols ehf.fyrirspurn til skrifl. svars
148A273 afæðingarstaður barnsfyrirspurn til skrifl. svars
148A272 aútistandandi húsnæðislán Íbúðalánasjóðs sem bera uppgreiðslugjaldfyrirspurn til skrifl. svars
148A271 aminnkun plastpokanotkunarfyrirspurn
148A270 anöfn sveitarfélagafyrirspurn til skrifl. svars
148A269 a eKristnisjóður o.fl.lagafrumvarp
148A268 amöguleikar ljósmæðra á að ávísa lyfjum og hjálpartækjumfyrirspurn
148A267 aeftirfylgni við þingsályktun nr. 22/146fyrirspurn
148A266 a ehækkun bóta almannatryggingafyrirspurn til skrifl. svars
148A265 a ehleðslustöðvar fyrir rafbílafyrirspurn til skrifl. svars
148A264 a eendurnot opinberra upplýsingalagafrumvarp
148A263 a esiglingavernd og loftferðirlagafrumvarp
148A262 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A261 a ehlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A260 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A259 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A258 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A257 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A256 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A255 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A254 ahlutfall íslenskra matvæla í innkaupum ráðuneytafyrirspurn til skrifl. svars
148A253 astefna ríkisins um innkaup á matvælumfyrirspurn til skrifl. svars
148A252 astefna í innkaupum á matvælum með tilliti til umhverfissjónarmiðafyrirspurn til skrifl. svars
148A251 avistvæn opinber innkaup á matvöruþingsályktunartillaga
148A250 a estaða sveitarfélaganna á Suðurnesjumþingsályktunartillaga
148A249 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A248 a ehollustuhættir og mengunarvarnir o.fl.lagafrumvarp
148A247 a evátryggingastarfsemilagafrumvarp
148A246 a evextir og verðtrygginglagafrumvarp
148A245 ahreinlætisaðstaða í Dyrhólaeyfyrirspurn
148A244 aheilbrigðisþjónusta á landsbyggðinnifyrirspurn
148A243 a efjárveitingar til Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyja, fjöldi ársverka og þróun launakostnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A242 aveiðigjöld o.fl.fyrirspurn til skrifl. svars
148A241 a ekostnaður við Landeyjahöfn og Vestmannaeyjaferjufyrirspurn til skrifl. svars
148A240 a ematvælaframleiðsla á Íslandifyrirspurn til skrifl. svars
148A239 a eumhverfismat fyrir gerð láglendisvegar um Mýrdalþingsályktunartillaga
148A238 a ebarnalöglagafrumvarp
148A237 asjúkraflutningarfyrirspurn
148A236 a eaðgengi að stafrænum smiðjumþingsályktunartillaga
148A235 anefndir og ráð um málefni fatlaðs fólksfyrirspurn til skrifl. svars
148A234 aökugerðifyrirspurn til skrifl. svars
148A233 anauðungarsala og gjaldþrotaskiptifyrirspurn til skrifl. svars
148A232 a einnflæði erlends áhættufjármagnsfyrirspurn til skrifl. svars
148A231 aframkvæmd skólastarfs í leikskólum skólaárin 2011--2012, 2012--2013, 2013--2014 og 2014--2015skýrsla
148A230 astyrkir til tölvuleikjagerðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A229 aúrskurðir sýslumanns í umgengnismálumfyrirspurn
148A228 alögskilnaðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A227 askráning faðernisfyrirspurn til skrifl. svars
148A226 a egreiðslur til foreldra vegna andvanafæðingar og fósturlátsfyrirspurn til skrifl. svars
148A225 a eúrvinnsla upplýsinga um eignir Íslendinga á aflandssvæðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A224 astuðningur við Samtök umgengnisforeldrafyrirspurn
148A223 astuðningur við Fjölskyldumiðstöð Rauða krossinsfyrirspurn
148A222 a eþingsköp Alþingislagafrumvarp
148A221 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingis og viðbrögð við þeimfyrirspurn til skrifl. svars
148A220 abirting gagnafyrirspurn til skrifl. svars
148A219 a egerð áætlunar um stafræna endurgerð íslensks prentmálsþingsályktunartillaga
148A218 a esala fullnustueigna Íbúðalánasjóðsfyrirspurn til skrifl. svars
148A217 a eherstöðvarrústir á Straumnesfjallifyrirspurn til skrifl. svars
148A216 a eVestmannaeyjaferjafyrirspurn til skrifl. svars
148A215 a elax- og silungsveiðilagafrumvarp
148A214 a efriðlýsing Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð kjarnorkuknúinna farartækjalagafrumvarp
148A213 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A212 agagnaverfyrirspurn
148A211 ainnbrot á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn
148A210 askriflegt svar við fyrirspurn þingmannsfyrirspurn til skrifl. svars
148A209 atúlkun siðareglnafyrirspurn til skrifl. svars
148A208 agreiðsluþátttaka ríkisins í tæknifrjóvgunarmeðferðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A207 aáhrif húsnæðisliðar vísitölu neysluverðs á lán heimilafyrirspurn til skrifl. svars
148A206 akostnaðarþátttaka námsmanna í heilbrigðisþjónustu og frítekjumark LÍNfyrirspurn til skrifl. svars
148A205 a eframboð á félagslegu húsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A204 adómsmál hjá Lánasjóði íslenskra námsmannafyrirspurn til skrifl. svars
148A203 ameðferð sakamálalagafrumvarp
148A202 a erafrettur og áfyllingar fyrir rafretturlagafrumvarp
148A201 a efrelsi á leigubifreiðamarkaðiþingsályktunartillaga
148A200 a eskipting útsvarstekna milli sveitarfélagaþingsályktunartillaga
148A199 aplastagnir í neysluvatni og verndun neysluvatnsfyrirspurn til skrifl. svars
148A198 aframkvæmdaáætlun í málefnum innflytjendafyrirspurn til skrifl. svars
148A197 anýjar aðferðir við orkuöflunbeiðni um skýrslu
148A196 aheilbrigðisáætlunfyrirspurn
148A195 a evindorkafyrirspurn til skrifl. svars
148A194 aútflutningsskylda í landbúnaðifyrirspurn
148A193 a ebann við kjarnorkuvopnumþingsályktunartillaga
148A192 a elágskattaríkiþingsályktunartillaga
148A191 a efjárfestingar í rannsóknum og þróunþingsályktunartillaga
148A190 a esveitarstjórnarlöglagafrumvarp
148A189 a ekostnaður við heilbrigðisþjónustu fyrir erlenda ferðamennfyrirspurn til skrifl. svars
148A188 aundanþága frá kílómetragjaldifyrirspurn til skrifl. svars
148A187 a eformleg erindi frá heilbrigðisstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
148A186 a enefnd um framtíð Reykjavíkurflugvallarfyrirspurn til skrifl. svars
148A185 a emannvirkilagafrumvarp
148A184 alýðháskólarfyrirspurn
148A183 askortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðumfyrirspurn til skrifl. svars
148A182 a eræðismenn Íslandsfyrirspurn til skrifl. svars
148A181 asamgöngumál á höfuðborgarsvæðinufyrirspurn til skrifl. svars
148A180 auppgreiðslugjöld húsnæðislána hjá Íbúðalánasjóðifyrirspurn til skrifl. svars
148A179 a estefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforkuþingsályktunartillaga
148A178 a eheilbrigðisþjónustalagafrumvarp
148A177 a erafræn birting álagningarskrárþingsályktunartillaga
148A176 aorkunotkun á Suðurnesjumfyrirspurn til skrifl. svars
148A175 atímabundnir ráðningarsamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A174 alögheimilifyrirspurn
148A173 a einnheimta sekta vegna umferðarlagabrota erlendra ferðamannafyrirspurn til skrifl. svars
148A172 a eöryggi sjúklinga á geðsviði Landspítalansfyrirspurn til skrifl. svars
148A171 a estrandveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A170 astaða og sjálfstæði háskóla á landsbyggðinnifyrirspurn til skrifl. svars
148A169 a ehagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegarþingsályktunartillaga
148A168 a eAlexandersflugvöllur sem varaflugvöllurþingsályktunartillaga
148A167 a emarkaðar tekjurlagafrumvarp
148A166 adómþingfyrirspurn til skrifl. svars
148A165 a e40 stunda vinnuvikalagafrumvarp
148A164 astefna stjórnvalda um innanlandsflugfyrirspurn til skrifl. svars
148A163 a einnflutningur á hráum og ógerilsneyddum matvælumfyrirspurn til skrifl. svars
148A162 a eáætlanir um fjarleiðsögu um gervihnöttfyrirspurn til skrifl. svars
148A161 aaðgengi fatlaðs fólks að sérhæfðri geðheilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A160 alífrænar landbúnaðarafurðirfyrirspurn til skrifl. svars
148A159 ahlutfall lána með veði í íbúðarhúsnæðifyrirspurn til skrifl. svars
148A158 aþjónusta við börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD)fyrirspurn til skrifl. svars
148A157 areglugerðarlokanirfyrirspurn til skrifl. svars
148A156 alúðuveiðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A155 atekjur af VS-aflafyrirspurn til skrifl. svars
148A154 avegþjónustafyrirspurn
148A153 afæðingarstyrkir og greiðslur úr Fæðingarorlofssjóðifyrirspurn til skrifl. svars
148A152 aheilbrigðisþjónusta í fangelsumfyrirspurn til skrifl. svars
148A151 avaraflugvöllur við Sauðárkrókfyrirspurn til skrifl. svars
148A150 a eStjórnartíðindi og Lögbirtingablaðlagafrumvarp
148A149 a emillilandaflug um Hornafjarðarflugvöllþingsályktunartillaga
148A148 a ehúsnæði ríkisins í útleigufyrirspurn til skrifl. svars
148A147 afjöldi hjónavígslnafyrirspurn til skrifl. svars
148A146 ameginþættir í störfum fjármálastöðugleikaráðs 2017skýrsla
148A145 asparnaður ríkissjóðs af Hvalfjarðargöngumfyrirspurn til skrifl. svars
148A144 agerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A143 atillögur starfshóps um vímuefnaneyslufyrirspurn til skrifl. svars
148A142 avímuefnaaksturfyrirspurn til skrifl. svars
148A141 a efíkniefnalagabrot á sakaskráfyrirspurn til skrifl. svars
148A140 akostnaður við hjúkrunarheimili og heilbrigðisþjónustufyrirspurn
148A139 a erekstur háskólafyrirspurn til skrifl. svars
148A138 abrottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesjalagafrumvarp
148A137 arekstur framhaldsskólafyrirspurn til skrifl. svars
148A136 asjálfsvíg á geðdeildum og meðferðarstofnunumfyrirspurn til skrifl. svars
148A135 a emat á forsendum við útreikning verðtryggingarþingsályktunartillaga
148A134 a ehelgidagafriðurlagafrumvarp
148A133 a eíslenskur ríkisborgararéttur og barnalöglagafrumvarp
148A132 aþingsköp Alþingislagafrumvarp
148A131 aferjusiglingarfyrirspurn til skrifl. svars
148A130 aráðstöfun ríkisjarðafyrirspurn til skrifl. svars
148A129 asamningur Evrópuráðsins um forvarnir og baráttu gegn ofbeldi gegn konum og heimilisofbeldifyrirspurn til skrifl. svars
148A128 a eættleiðingarlagafrumvarp
148A127 a eáfengislöglagafrumvarp
148A126 akostnaður Vegagerðarinnar við fjárfrekar nýframkvæmdir og viðhaldfyrirspurn til skrifl. svars
148A125 a ekaup á ráðgjafarþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A124 a ehávaðamengun í hafifyrirspurn til skrifl. svars
148A123 a eaðgerðaáætlun um orkuskiptifyrirspurn til skrifl. svars
148A122 a eaðgengi að geðheilbrigðisþjónustufyrirspurn til skrifl. svars
148A121 amengun af völdum plastnotkunarfyrirspurn til skrifl. svars
148A120 arannsóknir á örplasti í lífverum sjávar í Norður-Atlantshafiþingsályktunartillaga
148A119 aútgáfa vestnorrænnar söngbókarþingsályktunartillaga
148A118 aráðstefna um stöðu Íslands, Færeyja og Grænlands í nýjum veruleika alþjóðastjórnmálaþingsályktunartillaga
148A117 avestnorrænt samstarf um menntun í sjávarútvegsfræðumþingsályktunartillaga
148A116 aúttekt á stofnun vestnorrænna eftirskólaþingsályktunartillaga
148A115 a eraforkulög og stofnun Landsnets hf.lagafrumvarp
148A114 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A113 a eendurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlagaþingsályktunartillaga
148A112 a esálfræðiþjónusta í opinberum háskólumþingsályktunartillaga
148A111 a efarþegaflutningar og farmflutningar á landilagafrumvarp
148A110 a eeftirlit með skipumlagafrumvarp
148A109 aSamgöngustofa, stjórnsýslustofnun samgöngumálalagafrumvarp
148A108 a etekjuskatturlagafrumvarp
148A107 askipt búseta barnafyrirspurn til skrifl. svars
148A106 a eafgreiðsla umsókna um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðarfyrirspurn til skrifl. svars
148A105 a eþjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklingalagafrumvarp
148A104 abiðlistar á Vogifyrirspurn til skrifl. svars
148A103 alistamannalaunfyrirspurn til skrifl. svars
148A102 a erannsóknir á súrnun sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
148A101 a eaðgerðir gegn súrnun sjávarfyrirspurn til skrifl. svars
148A100 aauknar fjárheimildir í frumvarpi til fjáraukalagafyrirspurn til skrifl. svars
148A99 akirkjujarðasamkomulagið frá 1997/98fyrirspurn til skrifl. svars
148A98 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
148A97 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
148A96 aNATO-þingið 2017skýrsla
148A95 aAlþjóðaþingmannasambandið 2017skýrsla
148A94 anorðurskautsmál 2017skýrsla
148A93 a eafleiðuviðskipti, miðlægir mótaðilar og afleiðuviðskiptaskrárlagafrumvarp
148A92 anorrænt samstarf 2017skýrsla
148A91 a edánaraðstoðþingsályktunartillaga
148A90 a ebætt stjórnsýsla í umgengnismálumþingsályktunartillaga
148A89 a ekosningar til Alþingislagafrumvarp
148A88 a eóháð, fagleg staðarvalsgreining fyrir nýtt þjóðarsjúkrahúsþingsályktunartillaga
148A87 aÖSE-þingið 2017skýrsla
148A86 aEvrópuráðsþingið 2017skýrsla
148A85 aVestnorræna ráðið 2017skýrsla
148A84 aFríverslunarsamtök Evrópu og Evrópska efnahagssvæðið 2017skýrsla
148A83 a emannanöfnlagafrumvarp
148A82 astjórnsýsluendurskoðun á starfsemi Útlendingastofnunarbeiðni um skýrslu
148A81 aleiga á fasteignum ríkisinsfyrirspurn
148A80 ameðferð og framkvæmd ályktana Alþingis 2016skýrsla
148A79 a eábendingar í skýrslu rannsóknanefndar Alþingis um Íbúðalánasjóðbeiðni um skýrslu
148A78 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingisbeiðni um skýrslu
148A77 afrestun á fundum Alþingis
148A76 asamningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu 2017þingsályktunartillaga
148A75 aveiting ríkisborgararéttarlagafrumvarp
148A74 a eréttur barna til að vita um uppruna sinnþingsályktunartillaga
148A73 asamkeppni í mjólkuriðnaði og stuðningur við hannfyrirspurn til skrifl. svars
148A72 arekstrarform og ráðstöfun eigna Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsinsfyrirspurn til skrifl. svars
148A71 aframkvæmd reglugerðar nr. 1009/2015fyrirspurn til skrifl. svars
148A70 asamkeppni með landbúnaðarvörurfyrirspurn til skrifl. svars
148A69 abúvörusamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A68 askattfrádráttur til nýsköpunarfyrirtækjafyrirspurn til skrifl. svars
148A67 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A66 a efjáraukalög 2017lagafrumvarp
148A65 a estofnefnahagsreikningarþingsályktunartillaga
148A64 a ebúvörulög og búnaðarlöglagafrumvarp
148A63 a ekyrrsetning, lögbann o.fl.lagafrumvarp
148A62 a esálfræðiþjónusta í framhaldsskólumþingsályktunartillaga
148A61 avarnir gegn loftmengun frá skipumfyrirspurn til skrifl. svars
148A60 alaunaflfyrirspurn til skrifl. svars
148A59 askilgreiningar á hugtökumfyrirspurn til skrifl. svars
148A58 avalkvæð bókun IMO um hávaðamengun í skipumfyrirspurn til skrifl. svars
148A57 agreiðslur Tryggingastofnunar til eldri borgara og öryrkjafyrirspurn til skrifl. svars
148A56 a eafnám vasapeningakerfis á dvalar- og hjúkrunarheimilumfyrirspurn til skrifl. svars
148A55 a eívilnunarsamningarfyrirspurn til skrifl. svars
148A54 aSamgöngustofafyrirspurn til skrifl. svars
148A53 ahúsnæðis-, dvalar- og ferðakostnaður alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
148A52 a emótun eigendastefnu ríkisins fyrir bújarðirþingsályktunartillaga
148A51 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
148A50 a eþjóðarsátt um bætt kjör kvennastéttaþingsályktunartillaga
148A49 a elokafjárlög 2016lagafrumvarp
148A48 a eatvinnuleysistryggingarlagafrumvarp
148A47 a enýting forkaupsréttar ríkisins að hlutabréfum í Arion bankaþingsályktunartillaga
148A46 afjármálafyrirtækilagafrumvarp
148A45 a esamræming verklags um fjarfundi á vegum ráðuneytaþingsályktunartillaga
148A44 a egreiðsluþátttaka sjúklingaþingsályktunartillaga
148A43 a ebygging 5.000 leiguíbúðaþingsályktunartillaga
148A42 a eútlendingarlagafrumvarp
148A41 aeignir og tekjur landsmanna árið 2016fyrirspurn til skrifl. svars
148A40 a ekosningar til sveitarstjórnalagafrumvarp
148A39 a ealmannatryggingar og félagsleg aðstoðlagafrumvarp
148A38 a ealmannatryggingarlagafrumvarp
148A37 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A36 a ehöfundalöglagafrumvarp
148A35 a eréttindi og skyldur starfsmanna ríkisinslagafrumvarp
148A34 a eútlendingarlagafrumvarp
148A33 aaksturskostnaður alþingismannafyrirspurn til skrifl. svars
148A32 akjarasamningar framhaldsskólakennarafyrirspurn til skrifl. svars
148A31 asiðareglur og upplýsingagjöffyrirspurn til skrifl. svars
148A30 aatkvæðakassarfyrirspurn til skrifl. svars
148A29 asamræmd próffyrirspurn til skrifl. svars
148A28 amálefni fatlaðs fólks og aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðumlagafrumvarp
148A27 a efélagsþjónusta sveitarfélagalagafrumvarp
148A26 a eþjónusta við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfirlagafrumvarp
148A25 a esjúkratryggingarlagafrumvarp
148A24 a efæðingar- og foreldraorloflagafrumvarp
148A23 a eskyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóðalagafrumvarp
148A22 a ebrottnám líffæralagafrumvarp
148A21 a estimpilgjaldlagafrumvarp
148A20 aábendingar í rannsóknarskýrslum Alþingisbeiðni um skýrslu
148A19 a eþingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaðurlagafrumvarp
148A18 a enotkun og ræktun lyfjahampsþingsályktunartillaga
148A17 a ealþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindiþingsályktunartillaga
148A16 aaðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
148A15 aaðdragandi að útgáfu starfsleyfis til kísilverksmiðju Sameinaðs sílikons hf. í Helguvík o.fl.beiðni um skýrslu
148A14 a etrygging gæða, hagkvæmni og skilvirkni opinberra fjárfestingaþingsályktunartillaga
148A13 a erafræn fasteignaviðskipti og ástandsskýrslur fasteignaþingsályktunartillaga
148A12 a eársreikningar og hlutafélöglagafrumvarp
148A11 a etekjustofnar sveitarfélagalagafrumvarp
148A10 a ealmenn hegningarlöglagafrumvarp
148A9 a eskilyrðislaus grunnframfærslaþingsályktunartillaga
148A8 adómstólar o.fl.lagafrumvarp
148A7 a eútlendingarlagafrumvarp
148A6 a estjórn fiskveiðalagafrumvarp
148A5 a evarnir gegn snjóflóðum og skriðuföllumlagafrumvarp
148A4 a emannvirkilagafrumvarp
148A3 a ebreyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018lagafrumvarp
148A2 a efjármálastefna 2018--2022þingsályktunartillaga
148A1 a efjárlög 2018lagafrumvarp

* Fyrirvari: Texti færslanna er fenginn af vef Alþingis.
* Athugið að sendendur erinda eru skráðir á mismunandi hátt í kerfi Alþingis og þar má einnig finna stafsetningarvillur sem gætu komið í veg fyrir að þeir finnist við leit.
* Viðhald á kóða og gagnagrunni: Svavar Kjarrval.